Parochienieuws 29 maart - 19 april 2014

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 20 april t/m 24 mei: DONDERDAG 10 APRIL

 

Boeteviering in Pancratius

 

Op de zaterdag voor palmzondag, 12 april, is er om 14.00 uur een aanbod om stil te staan waarom Jezus zijn kruis heeft moeten dragen: tot vergiffenis van zonden.

Maar zouden we toch al niet eens ons meer met “het waarom Jezus zijn leven gaf tot vergeving van de zonden” door deze boeteviering niet zomaar terzijde te schuiven? 

Hoewel het boetesacrament al medio jaren 60 vorige eeuw hier snel in onmin raakte, zal de kerk dit nooit afschaffen. Dat de omgang ermee drastisch is gewijzigd, kent natuurlijk zijn oorzaken zowel vanuit de aard en wijze waarop het bediend en ontvangen werd. Maar ook door het feit dat in ons denken niemand nog zelf iets doet dat in geweten niet kan.

Wel zien we dat we altijd weer anderen alles verwijten en voor de voeten gooien, maar voor onszelf hebben we steeds een reden waarom we ons geëxcuseerd weten.

Dat wil niet zegen dat niemand meer dat sacrament ontvangt! En als iedereen zijn paasbiecht zou houden, hadden we priesters tekort.

Deken van Galen        

                

Boekenmarkt op Rolduc – zaterdag 5 april 2014

 

Ook in het jaar 2014 organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 05 april 2014 van 10.00 – 16.00 uur. In het seminariegebouw worden tweedehands boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om doubletten uit het filosofische en theologische bestand, als ook om boeken uit verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, (kerk-)geschiedenis, en niet op de laatste plaats ook weer de zogenaamde ‘Limburgensia’. Het zijn merendeels Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken. Op de boekenmarkt zal men zowel specifiek wetenschappelijke alsook breed toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning uitnodigt.

De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede komen aan de vastenactie van het Grootseminarie, en voor de andere helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te bezoeken, en de kans op een bijzondere boekenvondst te grijpen.

Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl.

 

Paus Franciscus

 

Het is iets langer dan een jaar geleden (op 13 maart om precies te zijn) dat paus Franciscus aantrad als de nieuwe bisschop van Rome en Herder van de katholieke Kerk. Ik weet zelf nog heel goed waar ik mee bezig was, toen er plotseling witte rook uit het schoorsteentje verscheen: catechese geven aan de vormelingen van Heerlerbaan in de Ontmoetingsruimte. Niet verwachtend dat het conclaaf zo snel zou verlopen kreeg ik een 'Whatsapp' (berichtje via de gsm) binnen: 'witte rook!!'. Ik heb toen tegen de groep vormelingen gezegd: 'Ok jongens, in plaats van een uur catechese maar een half uur want daarna gaan we op de pastorie kijken naar de nieuwe paus.' Zo gezegd en zo gedaan zaten we een tijd later voor de buis gekluisterd. Wetend dat de ouders de kinderen rond 20:00 uur kwamen ophalen, had ik een vel papier opgehangen waarop stond: 'wij zijn in de pastorie'. Het viel me op dat de kinderen het heel interessant vonden en wat is nu een betere catechese over de H. Geest dan Hem zelf aan het werk te zien??

Het valt niet te ontkennen dat onze paus in korte tijd vele harten heeft weten te raken en zelf ben ik een hele grote fan! Maar laten we wel oppassen dat de populariteit van de huidige paus niet ten nadele is van emeritus paus Benedictus. Ook deze man kenmerkte zich door nederigheid, niet in de laatste plaats door zijn daad om af te treden en plaats te maken voor een opvolger.

Kapelaan Blom

 

Vastenactie (en rectificatie IBAN No.)

 

De stichting Kans voor open doel is opgericht door Gerrit en Tineke Koenders , voorheen woonachtig in Schaesberg en Tineke is lange tijd lid geweest van het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf en wonen sinds 2010 in Denyase (Ghana), een klein dorpje op 2 km van Bekwai. Zij hebben in de afgelopen drie jaar een ruim netwerk opgezet en veel ervaring opgedaan met het aanleggen van waterputten(via boren) en het bouwen van weeshuizen en sanitaire voorzieningen. De hygiëne problematiek in het district en de dorpen is zeer groot en water- en sanitaire voorzieningen zijn broodnodig om dit enigszins op te lossen. Diverse parochies uit het Dekenaat Heerlen ondersteunen dit vastenactieproject. Tineke en Gerrit hebben nog de tijd om dit ter plekke te kunnen realiseren totdat de lokale werkgroepen geheel zelfstandig verder kunnen. Doelstelling van het project:

1. Een  betere hygiënische situatie(o.a. beter drinkwater) in de dorpen en dus minder zieken.

2. Het terugdringen van de moedersterfte in de dorpen.

3 De bewoners een beter inzicht geven over hoe de hygiëne en gezondheidszorg in de dorpen beter kan en moet. Dat zij hier zelf wat aan kunnen en moeten doen. Dat zij dat zelf moeten gaan beheren.

4. Andere omliggende dorpen een voorbeeld te geven, zodat ook daar hygiëne en gezondheidszorg de juiste aandacht krijgt.

Wilt u de vastenactie steunen, is dat een goede zaak om uw helpende hand te bieden als steun in de rug voor Tineke en Gerrit, en tevens een zinvol aandachtsmoment om de vasten te beleven. Niets is immers vanzelfsprekend. Dat we dankbare mensen leren zijn/blijven voor wat ons wel gegund is.

U kunt storten via het rekeningnummer: NL39RABO 0122470680. Of u doneert via de bus in de kerk.

 

Weer tijd voor een Suisse?

 

Wie kent ze nog uit eigen ervaring: een Suisse.

Mannen in duidelijk herkenbare deftige kleding, hoge rang in een leger kun je er meteen bij denken. Met sabel en hellebaard moesten ze indruk maken tijdens hun verblijf in de kerk. Immers: ze dienden ervoor om rust en orde te handhaven.

Nu is dat niet de insteek waarom hij weer voor de geest komt in de Pancratius.

Niet omdat ook Maastricht of Meersen er nog een kent, maar omdat we per 1 april mensen die met de auto komen moeten voorzien van een parkeervrijgeleide.

Op zondag mogen 40 auto’s parkeren en dat met een ontheffing. Het uitdelen voor de missen en weer ontvangen ervan vraagt om een eigen regeling en eigenlijk om eigen personen die daar vaste afspraken voor maken. Een man in zulk een uniform is meteen herkenbaar en aanspreekpunt.

Wie denkt er eens over mee?

 

Zoeken