Parochienieuws 1 maart - 29 maart 2014

Heerlense parochies op bedevaart naar Lourdes

 

 

In de parochies van Heerlen Noord en Zuid is het idee ontstaan om dit jaar met medeparochianen naar Lourdes te gaan. Gezamenlijk bezoeken wij de grot van de verschijningen. Samen lopen wij in de processies mee. Samen ervaren wij welke boodschap Bernadette van Maria kreeg en wat zij ons vandaag nog te zeggen heeft.

De inschrijvingen zullen gezamenlijk worden verzorgd door José van Kan die daarbij assistentie krijgt van Anita Peters, Vivian Kreutz en Marleen Voragen. Zij zullen na de diensten in het weekend van 7 en 8 februari aan belangstellenden een informatieflyer uitreiken met alle belangrijke informatie zoals verblijfmogelijkheden, reiskosten enz.

Wij maken deze  \reis met de Organisatie Limburgse Bedevaarten.

De reisdata in 2014 zijn van 30 mei t/m 6 juni, van 2 t/m 9 september en van 18 t/m 23 september. De reis vindt plaats per trein, vliegtuig of touringcar. In de laatste week van september is er geen treinreis mogelijk. In Lourdes verblijven wij in moderne hotels

Tijdens de bedevaart wordt een volledig programma aangeboden. Onze eigen bisschoppen en priesters begeleiden ons en er zijn Nederlandstalige reisleiders. Voor eventuele zieke of minder valide pelgrims is Nederlandstalige medische en verpleegkundige hulp aanwezig. Indien nodig zorgen vrijwilligers voor het vervoer per rolstoel.

Een inschrijfformulier kunt u telefonisch aanvragen bij José van Kan. Zij is bereikbaar op het secretariaat van de parochie van Schandelen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.30 en 12.30 uur. Het telefoonnummer is 045 5722937. Hier kunt u ook nadere informatie krijgen of vragen om (eventueel thuis) hulp bij het invullen van het inschrijfformulier.

 

Dekenale Pelgrimswandeling op zaterdag 15 maart 2014

 

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de pelgrimswandeling met als thema ”Even minderen voor Ghana ”. Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood. Juist in deze tijd is dat hard nodig.

Zaterdag 15 maart 2014 om 11.00 uur vertrekken wij bij de St.Josephkerk Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route van ongeveer 1 uur.

Guus Prevoo, missionair veldwerker Vastenaktie, begeleidt ons op een spirituele wijze tijdens deze wandeling.

Ook start er een groep vanuit Landgraaf  begeleidt door Hanny van der Wouw. Om 10.45uur  bij Vaechshof te Nieuwenhagen.

Onderweg ontmoeten wij elkaar en lopen dan gezamenlijk verder. Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St.Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. De bijeenkomst wordt door Guus Prevoo afgesloten met een pelgrimsgebed. Uw vrije gave voor Ghana is welkom voor 5 dorpen in het district waar Tineke en Gerrit Koenders werkzaam zijn in het voorzien van waterpompen en sanitair.

U kunt zich opgeven bij: Ans Houben, tel.045-5412448 of mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Hanny van der Wouw- Vrehen, tel. 045-5322181 of mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 

VOOR DE GOEDE ORDE (SLOT): Parkeerontheffingen voor kerk

 

Bericht uit het Limburgs Dagblad van 4 februari j.l.

Het bestuur van de Pancratiuskerk krijgt 40 gratis parkeerontheffingen voor kerkbezoekers en 5 gratis parkeerontheffingen voor vrijwilligers van de kerk. Hiermede komt een einde aan een jarenlang conflict inzake door de gemeente afgenomen parkeergelegenheid op het Pancratiusplein.

Het is te danken aan vasthoudendheid in vele vormen van protest door onze kerkbezoekers, bewoners binnenstad, mensen die onze Pancratiuskerk een warm hart toedragen en Uw kerkbestuur dat het college van burgemeester en wethouders in deze vorm is teruggekomen op een algeheel ingesteld parkeerverbod op het Pancratiusplein.

Eveneens belooft wethouder N. Aarts (Ouderenpartij) de overlast aan te pakken welke door bewoners-binnenstad ervaren wordt tijdens vaak voor het plein te grote evenementen, een overlast van ernstige vervuiling, en ook belemmerende toegankelijkheid van  Pancratiusplein en kerk.

Concluderend blijkt hieruit weer dat wij ons als katholieke geloofsgemeenschap in Heerlen ons moeten manifesteren, en ons niet in een hoek laten drukken, waarbij 

DE AANHOUDER WINT !!!!!,

Met vriendelijke groet,

Uw Kerkbestuur St. Pancratius  

 

WERELDGEBEDSDAG: Wat is dat?

 

Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd.

Door Wereldgebedsdag, destijds een initiatief van vrouwen, krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering op die eerste vrijdag in de maand maart heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!

Het thema van dit jaar is:  Bron van leven, uitgewerkt door vrouwen uit Egypte. Voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl.

In Zuid-Limburg is er op vrijdag 7 maart om 19.00 uur een viering in de Protestantse Kerk van Gulpen. Hieraan verleent o.a. ds. Harrie de Reus medewerking. Na afloop is er koffiedrinken. Wie gaan er vanuit Parkstad mee naar deze viering? Even verder kijken dan onze eigen regio op deze Wéreldgebedsdag?

Het voorstel is om te carpoolen vanaf Heerlerbaan. Zullen we elkaar treffen om 18.15 uur op het parkeerterrein bij de St. Josephkerk, hoek Clemens Meulemanstraat?  Daar spreken we af wie met wie kunnen meerijden naar Gulpen. Graag tot ziens!

Ds. Sophie Bloemert, lid Raad van Kerken Parkstad (045 5716962)

40 jaar Raad van Kerken Parkstad

Op 24 december 1974 werd de oprichtingsakte van de Raad van Kerken Oostelijke Mijnstreek getekend. Dus alle reden voor een feestelijk jaar van wat nu de RvK Parkstad genoemd wordt. Ook een mooie gelegenheid om genoegen én noodzaak van het samenwerken van christenen in onze regio onder de aandacht van velen te brengen. Met name in de herfst zal het een en ander in het kader van dit jubileum worden georganiseerd. U kunt de avonden van 31 oktober en 11 december alvast in uw agenda reserveren. Over enkele andere initiatieven wordt nog nagedacht. Webmaster Arnold van der Leer assisteert bij het uitbreiden van de website www.raadvankerkenparkstad.nl met artikelen en foto’s uit de recente geschiedenis. Op deze site vindt u ook de nieuwsbrieven, die per kwartaal worden uitgegeven. Via het mailadres van secretaris Sjaak den Hollander kunt u zich aanmelden voor toezending van tussentijdse digitale nieuwsberichten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ds. Sophie Bloemert

Lid Raad van Kerken Parkstad - namens PG Heerlen 

 

Kerkgids in de St. Pancratiuskerk

 

De gidsen van de Pancratiuskerk zijn een kleine maar zéér enthousiaste groep mensen die ’s zaterdags van 13:00 tot 17:00 uur in de St. Pancratiuskerk aanwezig zijn om belangstellenden alles over ons mooie kerkgebouw te vertellen. De reacties van bezoekers zijn bemoedigend en soms ontroerend. Op dit moment hebben wij een “winterstop”, maar vanaf 5 april gaan wij weer van start. Van juwelier Vaessen (Oranje Nassaustraat 1, Heerlen) hebben wij een TV-scherm gekregen, waarop, een door de heer Jan Teunissen gemaakte “power-point” presentatie over het interieur en de geschiedenis van het kerkgebouw, getoond kan worden. Op die manier wordt de service voor de bezoekers nog eens extra vergroot.

Waar wij nu nog naar op zoek zijn? Juist ja, GIDSEN. Hebt U enige affiniteit met de Pancratiuskerk en haar machtig interessante historie, dan bent U van harte uitgenodigd om kontakt op te nemen met: Peter Schunck, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel.: 045-2054924.

Of kom eens met een van ons praten tijdens een rondleiding in de Kerk.

De renovatie van de St. Martinus

Na zoveel jaren van gebruik werd het tijd om de wanden een opfrisbeurt te geven. En met de nieuwe verfstelling welke we laten aansluiten bij de oorspronkelijke achtergrond waarop de Heerlense Kunstenaar Eugene Laudy o.a. de kruisweg aanbracht, is ook de verlichting een nieuw aandachtsveld geworden.

De renovatie is inmiddels in volle gang. De Dagkapel hebben we het eerst aangepakt, uit praktisch oogpunt. Alles wat er stond, konden we in de kerk herbergen. Als er deze week de verf op kan komen, is hij snel weer inzetbaar voor de liturgie op dinsdagavond en woensdagmorgen en zaterdagavond. Doorgaans komen in de laatste genoemde dienst net zoveel mensen dat ze geen plek zouden krijgen. Voor de zondagse viering ligt dat anders, evenals voor uitvaarten(tenzij het gezelschap erg klein is). In deze gevallen kijken we naar een andere kerk waarin we niet coachen zoals in de tijd dat de Pancratius dicht was en we als kerkgemeenschap ons verplaatsten. Met uitvaart kiest de familie naar welke parochiekerk men wil gaan, voor de zondagse mis kijkt ook ieder waar men wil aansluiten.

Het zou natuurlijk fijn zijn dat zij die tijdelijk schuiven, zich ook welkom voelen. Daar kunnen we iets aan doen indien we weten of merken dat dit speelt. De planning voorziet dat de Martinus met Pasen weer open is. Palmzondag is theoretisch haalbaar, maar één tegenvaller en de planning loopt scheef. Bovendien is uitruimen, schoonmaken en inruimen iets waar we niet meteen greep of zicht op hebben.

Deken van Galen

 

Brief aan alle Rooms-Katholieken in Nederland

 

Broeders en zusters,

Onder de Nederlandse bevolking leeft een groot enthousiasme voor een pausbezoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. De bisschoppen van Nederland vinden het hartverwarmend dat zo velen geraakt en geïnspireerd worden door paus Franciscus en de manier waarop hij een volgeling van Christus is. De bisschoppen hebben bij hun Ad Limina bezoek persoonlijk de bewogenheid van de paus mogen ervaren en weten zich gesterkt door zijn bemoediging en zijn oproep om de hoop te bewaren.

De mogelijkheid van een pausbezoek heeft velen in beweging gebracht. De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een bezoek aan ons land voorlopig niet mogelijk was. De bisschoppen hebben daarom in hun eerstvolgende vergadering besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl hij natuurlijk van harte welkom is. Dat er geen uitnodiging kwam, was voor velen een teleurstelling. U kunt er echter van overtuigd zijn dat kardinaal Eijk en alle andere bisschoppen de paus graag in Nederland hadden verwelkomd.

Er werd een burgerinitiatief gestart tot het verzamelen van handtekeningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar Nederland te komen. De bisschoppen ervaren dit als zeer sympathiek. Niettemin moeten zij de parochies informeren dat een bezoek er voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen voor een uitnodiging, dan gaan de bisschoppen dit zeker opnieuw bespreken.

Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme voor paus Franciscus en zijn getuigenis van het Evangelie in woord en daad rijke vrucht mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. We bidden dat dit zich voortzet in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht God en de naasten lief te hebben in woord en daad.

De R.-K. bisschoppen van Nederland

Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 maart zal in Amsterdam wederom de traditionele Stille Omgang worden gehouden.

Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Zuid- en Midden-Limburg.

Meer informatie, ook voor opgave, kunt u vinden op het mededelingenbord in het kerkportaal of u kunt zich wenden tot kapelaan Blom.

 

Zoeken