Parochienieuws 1 februari - 1 maart 2014

 

 

Over goed gemutst en/of goed gestemd

 

Het leven biedt zeker momenten waarop we ons tevreden, voldaan en welgezind voelen. In zulke uren of zelfs dagen kijken we zonniger aan tegen de dingen van het leven. Wat voorheen knelde of lastig was, kunnen we hebben. Een tegenvaller valt dan zelfs nog mee. Je omgeving vaart er wel bij.

Wanneer overkomt ons dat? Dat is natuurlijk heel persoonlijk en daarom zó verschillend. Een goed bericht, een leuk vooruitzicht, een echte meevaller op financieel of contactueel vlak, een onverwacht helpende hand, het krijgen van een baan of herstel van gezondheid. Dat alles helpt om goede zin te hebben of te krijgen. Je kunt weer tegen een stootje en het levensgevoel is even niet zo zwaar. Je kunt alles hetgeen weer even onder "de muts" schuift welgemoed dragen. De stemming is daarmee positief en de omgeving geniet mee. De afstemming op het leven is in harmonie. Dus zien we een tevreden mens, een lachend gezicht en een optimistische kijk.

Maar als we met verkiezingen niet goed gestemd hebben, dan is hetgeen we over ons afroepen weinig reden om goed gemutst te zijn.

Paus Franciscus riep begin december onze bisschoppen op ook op die plekken present te zijn, waar bijvoorbeeld besluiten worden genomen die maatschappelijke invloed hebben.

Hun stem laten horen, ook als dat niet meteen betekend dat er naar gehandeld wordt. Ook Jezus kreeg niet alle mensen mee in zijn denken en spreken, maar daarom ontweek Hij de confrontatie niet.

Hetgeen de paus vraagt, kwam ik al voor zijn aansporing bij onze kerkleiders tegen bij een kerkbestuurslid. Heel verrassend deelde hij me mee dat hij vast van plan was om met de gemeenteraadsverkiezingen mee te dingen naar een zetel. Onder het motto:" De stem van het kerkbestuur in het gemeentebestuur". De partij waar hij zich meldde gaf deze nieuwkomer plaats 9 op hun lijst. Joost mag weten waarom hij op die plek kwam, maar geheel ondenkbaar om zijn doel te bereiken is die plek niet. Het vergt waarschijnlijk voorkeurstemmen, maar het getuigt van een profetisch inzicht. Chapeau!

Iets om goed gemutst van te raken dat onze kerkmensen zich niet verstoppen. Want het lijkt erop dat er geen enkele fierheid meer is onder de gelovigen in onze gewesten. Velen zijn dan wel blij met de paus en zijn ongecompliceerd optreden, frank en vrij. Maar hij nodigt ons uit om evenzo te doen.

Goede voorbeelden hebben we nodig. In die lijn weet ik me rijk, omgeven als ik ben door een groepje enthousiaste mensen die in Heerlen-Zuid werk willen maken van diaconie vanuit de Kerk. Iets dat helemaal past in de lijn van Mgr. Savelberg die als oud-kapelaan van de Pancratius het motto leefde: Helpen waar niemand helpt.

Iets om goed gemutst van te raken.

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen


 


Zaterdag 1 februari

 

Zaterdag week 3 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Hub Hamers; Henk en John Logister; Voor overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 2 februari

Maria Lichtmis

1e Lezing: Mal. 3, 1-4 Evangelie: Lc. 2, 22-40

Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Echtp. Hulsman-Widdershoven (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Jan v. Berkum

 

11.30 uur Cantor

Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort; Suze Jorissen-Wilmes (vwg buurtbewoners)

 

Maandag 3 februari

Maandag in week 4

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 4 februari (Orgelspel)

Dinsdag in week 4

09.00 uur

Echtp. J. Roumen-Smeets; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Voor een overl. echtgenote; Frits Buijtendijk; Jo Ummelen; Herman Kieftenbelt

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 februari

H. Agatha, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 6 februari

HH. Paulis MIK en gezellen, martelaren

09.00 uur

Voor het slagen van een operatie

 

Vrijdag 7 februari

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag in week 4

09.00 uur

Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Riet en Frits v.d. Laar-Boenders

 

Zaterdag 8 februari

Zaterdag in week 4

09.00 uur

Wiel Leenders; Echtp. Louis Logister en Em Logister-Spreksel

 

10.00 uur Theresiakapel

Nic van der Nat (2de jrd.)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Anna Le Jeune-Huffener en Joseph Le Jeune-Huffener (jrd.); Fina van Velzen-Dragstra

 

Zondag 9 februari

Vijfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 58, 7-10

Evangelie: Mt. 5, 13-16 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

Maria Geelen (jrd.)

 

11.30 uur Ensemble Excludent

Jan Kemp (zesw.d.); Siem Cloodt (zesw.d.); J. v.d. Winkel; Piet van Zeil; Louis Amkreutz

 

Maandag 10 februari

H. Scholastica, maagd

09.00 uur

Tom Verschueren

 

Dinsdag 11 februari (Orgelspel)

Dinsdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 12 februari

Woensdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 13 februari

Donderdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 14 februari

HH. Cyrillus en Methodius

09.00 uur

Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

Zaterdag 15 februari

Zaterdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Miep Vliegen-Philips (zesw.d)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. en lev. v.d. fam. Werker-Prevoo (jrd.); Pastoor Mathieu Leclerq (jrd.)

 

Zondag 16 februari

Zesde Zondag door het jaar

1e Lezing: Sir. 15, 15-20

Evangelie: Mt. 5, 20-22a+27-28+33-34a+37 (A)

Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Jo Janssen

 

11.30 uur Chrisko

Suze Jorissen-Wilmes (vwg buurtbewoners)

 

Maandag 17 februari

Maandag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 18 februari (Orgelspel)

Dinsdag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 19 februari

Woensdag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 20 februari

Donderdag in week 6

09.00 uur

Ton Ruitenbeek

 

Vrijdag 21 februari

Vrijdag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 22 februari

Sint Petrus’ Stoel

09.00 uur

Wiel Leenders

 

10.00 uur Theresiakapel

Hub Hamers; Voor een overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Johanna Gillissen-Jongen (zesw.d.)

 

Zondag 23 februari

Zevende Zondag in het jaar

1e Lezing: Lev. 19, 1-2+17-18

Evangelie: Mt. 5, 38-48 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Jo Bemelmans (1ste jrd.);Tom Verschueren (2de jrd.); Overl. fam. H. J. Schiffers-Oostwegel (jrd.); Mia Diederen-Mertens (jrd.); Piet van Zeil; Paul Haas

 

Maandag 24 februari

Maandag in week 7

09.00 uur

Frans Cremers

 

Dinsdag 25 februari (Orgelspel)

Dinsdag in week 7

09.00 uur

Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Voor een overl. echtgenote

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 26 februari

Woensdag in week 7

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 27 februari

Donderdag in week 7

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 28 februari

Vrijdag in week 7

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 1 maart

Zaterdag in week 7

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor een overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis


 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

 

20-12-2013  Jan van Blijswijk, 81 jaar

24-12-2013  Jan Kemp, 78 jaar

31-12-2013  Miep Vliegen-Philips, 83 jaar

07-01-2014  Johanna Gillissen-Jongen, 86 jaar

10-01-2014  Finy van Galen-Roumen, 90 jaar

11-01-2014  Amalia Hertog-v.d. Zwaan, 93 jaar

 

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 maart t/m 29 maart: DONDERDAG 20 FEBRUARI

 

 

Uit het leven gegrepen

 

God wendt de eenzaamheid aan om ons te leren samenleven.

Hij gebruikt de woede om ons de eeuwige waarde van de vrede te laten zien.

Hij benut de verveling om ons op het belang van avontuur en ontspanning te wijzen. God gebruikt de stilte om ons de waarde van woorden te leren.

Hij gebruikt de vermoeidheid om ons de waarde van het ontwaken te leren.

Hij gebruikt de ziekte om ons op de zegening van een goede gezondheid te wijzen. God gebruikt het vuur om ons te onderrichten over het water.

Hij gebruikt de aarde om ons de waarde van de lucht te leren.

Hij gebruikt de dood om ons te tonen hoe belangrijk het leven is.

J.K.


Heerlense parochies op bedevaart naar Lourdes

 

De Franse bedevaartplaats Lourdes blijft onverminderd populair. Jaarlijks trekken ongeveer 6 miljoen pelgrims van over de hele wereld naar het stadje aan de voet van de Pyreneeën. Een bedevaart is niet zo maar een uitstapje maar een reis met meerwaarde.

In februari 1858 sprokkelde de 14e jarige Bernadette Soubirous samen met haar zusje en een vriendinnetje hout langs het riviertje de Gave. Bernadette hoorde het geruis van een windvlaag en zag in een nis van de rotswand een meisje. Zelf heeft zij nooit gezegd dat zij Maria zag, maar sprak altijd van een “mooie dame”. In totaal heeft Bernadette 18 keer een verschijning gehad. Vanaf dat moment heeft Lourdes zich ontwikkeld tot een van de grootste bedevaartplaatsen ter wereld.

In de parochies van Heerlen Noord en Zuid is het idee ontstaan om dit jaar met medeparochianen naar Lourdes te gaan. Gezamenlijk bezoeken wij de grot van de verschijningen. Samen lopen wij in de processies mee. Samen ervaren wij welke boodschap Bernadette van Maria kreeg en wat zij ons vandaag nog te zeggen heeft.

De inschrijvingen zullen gezamenlijk worden verzorgd door José van Kan die daarbij assistentie krijgt van Anita Peters, Vivian Kreutz en Marleen Voragen. Zij zullen na de diensten in het weekend van 7 en 8 februari aan belangstellenden een informatieflyer uitreiken met alle belangrijke informatie zoals verblijfmogelijkheden, reiskosten enz.

Wij maken deze  \reis met de Organisatie Limburgse Bedevaarten.

De reisdata in 2014 zijn van 30 mei t/m 6 juni, van 2 t/m 9 september en van 18 t/m 23 september. De reis vindt plaats per trein, vliegtuig of touringcar. In de laatste week van september is er geen treinreis mogelijk. In Lourdes verblijven wij in moderne hotels

Tijdens de bedevaart wordt een volledig programma aangeboden. Onze eigen bisschoppen en priesters begeleiden ons en er zijn Nederlandstalige reisleiders. Voor eventuele zieke of minder valide pelgrims is Nederlandstalige medische en verpleegkundige hulp aanwezig. Indien nodig zorgen vrijwilligers voor het vervoer per rolstoel.

Een inschrijfformulier kunt u telefonisch aanvragen bij José van Kan. Zij is bereikbaar op het secretariaat van de parochie van Schandelen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.30 en 12.30 uur. Het telefoonnummer is 045 5722937. Hier kunt u ook nadere informatie krijgen of vragen om (eventueel thuis) hulp bij het invullen van het inschrijfformulier.

 

 

KERKBIJDRAGE

 

De mooiste vorm van kerkbijdrage? Je gedoopt zijn tot leven, groei en bloei laten komen. Vervolgens: meedoen met het motto ‘draagt elkanders lasten’ in te vullen. Of ook door uw eigen kerkgemeen-schap te verblijden met hand en spandiensten in de vele kansen behorend tot het vrijwilligers – of zelfs bestuurderswerk.

Daarnaast blijft ook uw kerk voortdurend aangewezen op geldelijke steun. Hoewel we altijd al de indruk geven/gaven dat we klagen en klaagden, konden we het nog rooien. Kijkend naar de cijfers achter de bijdragers zien we dat er een gigantisch kratergat is ontstaan in de leeftijdsopbouw van het legertje getrouwen. Zeker kunnen we begrijpen dat mensen tussen de wording van volwassenheid tot aan de pensioengerechtigde leeftijd ook nog tal van kosten hebben voor hun gezin en woning. Dat ze niet altijd bezoekers zijn van ‘Gods Wonen’ onder ons mensen. Maar ook op ons als kerk rust de plicht, vaak vanuit overheidsweg en veiligheidsaspecten, goed onderhoud te plegen. Waarbij de zorg om het gebouw niet onze enige opdracht en zorg is.

In de maand maart vragen alle kerken, ook de protestantse, aandacht voor ook deze vorm van bijdrage. Kunt u ons een geldelijke knipoog schenken?

Dat kan via rekeningnummer: NL12INGB0001040808 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Pancratius

 

Verbouwing in Weltense Martinuskerk

 

Terwijl ik dit typ, zijn we in de kerk van Welten druk doende met het onderzoek hoe we de kerk een goede onderhoudsbeurt kunnen geven. Nadat we al eerder zorgden voor dak en goten en raamwerk, is ons oog gevallen op de vuile wanden, de werking van vocht en de verbetering van het licht. Zowel in de kerk alsmede in de dagkapel.

Geheel nieuw zal dit bericht niet zijn. Op de dank-je-wel-vrijwilligersavond konden we al aan de aanwezigen laten weten dat we op deze koers zaten de kerk weer een flinke upgrade te geven.

Er heeft overleg plaatsgevonden met het bisdom, dat ons verlof gaf voor de plannen. Deskundigen buigen zich eerst over de verbetering van de muurschilderingen van Eugene Laudy, waardoor we ook een geschikt kleuradvies kunnen krijgen. Voor de rest van wanden en spanten.

Om het project vlug te laten slagen, zal het wel betekenen dat u hinder ondervindt. Niet zozeer wanneer de dagkapel als eerste aan de beurt komt. De spullen van daar kunnen tijdelijk even de kerk in en de liturgie gaat gewoon door. Als echter de kerk aan bod komt, wordt ook deze volledig ontruimt. Alles dient voor de lente klaar te zijn, hetgeen betekent dat we niet onnodig lang wachten. Zodra het sein van keuzen op groen gaat, starten we ook met de werken. We weten nu dat het resultaat prachtig zal zijn.

Voor uitvaarten met name en zondagse missen zullen we hoogstwaarschijnlijk naar buurtkerken uitwijken voor deze relatief korte periode. Dat kunt u horen en lezen.

Deken van Galen (namens het federatiebestuur)

Lezing aangeboden door het dekenaat Heerlen

Op donderdag 20 februari wordt een lezing gegeven door Prof. Dr. E. Kimman S.J. De ontvangst is vanaf 19.30 uur in de Rousch. De lezing start om 20.00 uur met als thema: “IS ER NOG TOEKOMST VOOR EEN SPECIFIEK CHRISTELIJKE ETHIEK”. Koffie bieden we u aan, kosten worden niet gevraagd maar een vrije gave is welkom. U bent welkom en ook mensen die u kent en die dit voor ons belangrijke thema een warm hart zullen toedragen. Voor de organisatie is het wel zo belangrijk dat u zich aanmeldt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-57595999.

 

Zoeken