Parochienieuws 21 december 2013 - 1 februari 2014

 

Krijg je niks, ben je niks

De prijs van de kerstzegel is (natuurlijk) ook dit jaar weer verhoogd. Dit omdat velen een kaart per computer  sturen. Misschien dat door die prijsstijging het aantal kaarten dat we versturen wederom daalt. De kleurrijke wand of deur wordt daardoor minder uitbundig en het vertrek minder sfeervol. Omdat we minder kunnen ophangen, kunnen we ook niet telkens herinnerd worden - met vele lieve gedachten - jegens de mensen die aan ons dachten. Ook een reden om een kerstkaart op te hangen. Het zien ervan schept een verbondenheid omdat je weet wie je deze of gene kaart stuurde. Soms is een kaart al veelzeggend, zowel over de persoon die hem stuurt of ook over de kijk van de schrijver op mij, de ontvanger. Kaarten kunnen soms kleine wondertjes zijn trouwens of wondertjes bewerken, juist dan als je er een niet verwachtte.

Naast alle positiviteit kan ik me ook niet aan de indruk ontrekken, dat het aantal kaarten ons iets anders moet zeggen wat niemand onder woorden wil brengen. In dat geval is het jammer dat er geen teller aan de wand hangt om de digitaal ontvangen kerstwensen in beeld te brengen. Wanneer we de kaarten laten demonstreren hoeveel mensen wel niet aan mij dachten. Negatief geformuleerd: krijg je niks, dan ben je niks.

We leven immers in een tijdperk van getallen. Het aantal volgers op internet, het aantal handtekeningen onder een actie, de aantallen bezoekers bij een tentoonstelling, voorstelling, uitvoering, condoleance register of deelnemers aan fietstochten, rally’s, stille tochten of protestmarsen.

Hoorde zojuist in het nieuws dat er vannacht nog nooit zoveel mensen demonstreerden op het plein in de stad Kiev sinds 2004, een half miljoen. Cijfers zeggen ons veel of: moeten ons veel zeggen. Enerzijds is dat waar: een winkel, restaurant, pretpark etc. zonder bezoekers en/of geld bestedende klanten kan een prima winkel of doel zijn. Er moet wel geld rollen. Want anders is het vlug gedaan, met de zaak, hoe geweldig de aanbieder en zijn of haar personeel ook is. Het kan echter ook zo zijn dat er met het aanbod niets mis is, maar dat ‘de wereld” er nog niet op gericht is, of niet meer op gericht is.  

Nelson Mandela was zeker een bekend persoon en een begrip, maar na zijn dood zijn nog meer ogen op hem gericht. Hij vocht immers voor een goede zaak, met inzet van heel zijn wezen, verdroeg gevangenschap en verguizing, zocht geen vergelding maar werkte aan de bevrijding van de niet-blanke medemens. Tijdens zijn leven trok menig bekend persoonlijkheid die tot ‘de groten’ der aarde gerekend mogen worden voor kort of langere tijd, graag naar hem toe.

Met onze Jezus was dit niet anders. Bij de geboorte zien we naast de eenvoudige kleine mens, de herders, ook wijzen/koningen komen en hangt er een engelenkoor in de lucht. Als Hij dan in de openbaarheid treedt na circa 30 jaar, komen massa’s aan zijn lippen hangen en smeken om genezing. Zodanig dat Petrus zegt: “Heer, iedereen zoekt U”. Tot op het moment dat Hij vecht voor onze verlossing. Op Golgotha is er vrijwel niemand meer. Dus toch niet meer de moeite waard? Desondanks kent heel de wereld Kerstmis, vieren ook velen nog dat bijzonder moment dat God mens werd. Ook als zeker niet iedereen een volgeling is of een fan. Ook zij moeten er rekening mee houden dat de wereld even een dagje anders is.

In onze kerken wordt het door het jaar vaak stil(ler).met weinig sympathisanten nog biddend aanwezig rond de Christus. Wil dat zeggen: krijg je geen bezoekers, dan ben je niks meer?

Er zijn geen bidders meer, nauwelijks nog aanbidders. Maar in feite doen we God geen tekort, we doen ons daarmee zelf tekort… alleen ziet menigeen dat niet. Onze tijd beleeft immers voor het christendom een Golgotha- tijdperk in onze streken. Velen laten Hem in de steek. En dan humt er in mijn hoofd de melodie en de liedtekst: “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde”. Daar geloof ik in, met en door het feest van Kerstmis.

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

De zegen mee naar huis

Op de laatste zondag voor Kerstmis, 22 december, bieden we de gelegenheid de Kerstkindjes van thuis te laten zegenen in de St.Pancratius. Na de missen van 10. 00 en 11.30 uur zegenen we alle meegebrachte beeltenissen met het kerstkind dat we op de trappen hebben staan na de kerstnacht. Dit beeld bracht ik ooit mee uit Bethlehem, waar de paters Franciscanen, `de Custode` oftewel de wachters van het Heilig Land, deze beeltenis lieten maken als kopie van het kerstkind dat op de geboorteplek rust.

Met kerkelijk verlof mag er met dit beeld gezegend worden. Dat gaan we dan doen zodat Gods zegen mag rusten op onze gezinnen en in onze woningen. Iedereen is van harte welkom, maar zeker onze jeugdigen die aan de hand van stal en het kerstverhaal op het spoor komen van Jezus. 

Boeteviering 21 december 14.00 uur

Op 21 december om 14 uur zal er een boeteviering plaatsvinden met aansluitend biechtgelegenheid

"De Onfeilbare Paus, Het grote struikelblok?" door Leo Meulenberg

Toen paus Benedictus XVI het wijze, moedige besluit nam om af te treden, kwamen de commentaren los. Zijn theologische meditaties werden alom geprezen. Maar wat het beleid aangaat, stelde men vast, dat zijn bestuurlijk optreden ook felle protesten uitlokte. Met name daar, waar binnen de katholieke kerk heftig omstreden onderwerpen aan de orde kwamen.

En in zulke omstandigheden speelde er tijdens de discussie telkens een alom verspreid standpunt mee. "De paus heeft het toch zelf gezegd!". Dit moest voor elke serieuze katholiek zonder meer de doorslag geven. Een visie, die er echter toe geleid heeft, dat menig bewust, strijdvaardig katholiek tenslotte de kerk verliet. Jammer! Want wat heeft het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) nu in feite over het primaat van Petrus' opvolger vastgelegd? Men zal ontdekken met welk een terughoudendheid dit gebeurd is. Er blijft veel ruimte over. Zelfs voor de rol, die het volk Gods zou kunnen vervullen! En dan maakt de wereld kennis met Franciscus, de paus, die zich juist bij elk mens, bij elke gelovige ten volle thuis voelt. Hij richt tot hen louter een warme oproep, een appél. In alle bescheidenheid, in alle eenvoud breekt hij een lans voor het evangelisch ideaal van de broederschap.

Deze paus straalt voor iedereen gezag uit omdat hij op zijn eigen, zeer oorspronkelijke wijze echt iets te zeggen heeft.

Dit boekje is verkrijgbaar voor 16 € via ook ons secretariaat, Pancratiusstraat 21. 

Zaterdag 21 december

Zaterdag in Adventsweek 3

09.00 uur

Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren

 

10.00 uur Theresiakapel

Nic van der Nat en overige fam. van fam. van der Nat

 

14.00 uur Boeteviering

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

P. Scholtes (jrd.); Nelly Hohehaus-Cox en overl. v. d. fam.; Ans Pompe Guillaume

 

Zondag 22 december

Vierde Adventszondag

1e Lezing: Jes. 7, 10-14

Evangelie: Mt. 1, 18-24 (A)

Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Gregoriaans

Dré Wackers (jrd.)

 

11.30 uur Cantor

Lies Homburg-Roumen (jrd.); Mevr. Hoefnagels-Creemers; Cor Koster

 

Maandag 23 december

Maandag in Adventsweek 4

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Hub Scheeren; Jozef Moonen en overl. fam. Moonen-Knibbeler

 

Dinsdag 24 december (Orgelspel)

Dinsdag in Adventsweek 4

09.00 uur

Frans Cremers

 

Kerstavond

1e Lezing: Jes. 9, 1-3+5

Evangelie: Lc. 2, 1-14 (A)

Deken van Galen

 

19.00 uur Gezinsviering met Chrisko

Hein Nelissen (jrd.); Sterre Jungnitsch; Henk Logister; Mia Pelzer-Hoffman; Jo Ummelen en overl. fam.

 

21.00 uur Plechtige Nachtmis met Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia met Marike Hupperetz

Overl. ouders Geraerts-Schurgers en v. Alst-Hirsch en Sibilla v. Alst; Hub Hamers; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Uit dankbare herinnering aan ouders Hamers-Frosch en Buitenhuis-Liebendahl; Rob Gielen

 

Woensdag 25 december

Kerstdag

1e Lezing: Jes. 52, 7-10

Evangelie: Joh.1,1-5+9-14 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia met Marike Hupperetz

Ton Ruitenbeek (1ste jrd.); Frans Seetz; Wiel Leenders; Steph Berkhout; Overl. ouders Gulpen-Schaaf; Rie Frederickx-v. Zanten; Leden van het Dek. Kerkkoor St. Caecilia

 

11.30 uur New Generation

Wiel Bosch; Piet van Zeil; Emile Nijskens; Hub Meijs

 

Donderdag 26 december

Tweede Kerstdag

1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60

Evangelie: Mt. 10, 17-22

Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Gregoriaans

Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Jo Janssen; Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston; Steph Berkhout

 

11.30 uur Chrisko

Mia Houtermans-Zeegers (7de jrd.); Carina Meijs en fam. Meijs

 

Vrijdag 27 december

H. Johannes, apostel en evangelist

09.00 uur

Paul Corten en overl. fam.; Sylvia Savelsberg

 

Zaterdag 28 december

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Hans Doppler en George Verlinden; Betsy Salden en fam.

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 29 december

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

1e Lezing: Sir. 3, 2-6+12-14

Evangelie: Mt. 2, 13-15+19-23 (A)

Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Gon Boots, ouders Boots-Smets en broer Ton; Jan van Berkum

 

11.30 uur S(w)inging Voices

Clara Bos-Nijhuis (zesw.d.); Paul Haas; Louis Amkreutz

 

Maandag 30 december

Dag 6 onder octaaf Kerstmis

09.00 uur

Voor intentie fam. S. ; Jo Ummelen

 

Dinsdag 31 december (Orgelspel)

Oudjaar

Dag 7 onder octaaf Kerstmis

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Louis Cranen en overl. fam.; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Voor een overl. echtgenote

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 1 januari

Heilige Maria, Moeder van God

Nieuwjaarsdag

1e Lezing: Num. 6, 22-27

Evangelie: Lc. 2, 16-21 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Steph Berkhout; Wiel Leenders; André van der Donk, ouders en 2 broers

 

11.30 Citykoor

Giel Hertog (jrd.); Wiel Bosch; Piet van Zeil

 

Donderdag 2 januari

HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze

09.00 uur

Anna Eyck

 

Vrijdag 3 januari

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

 

Zaterdag 4 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Uit dankbaarheid b.g.v. 85ste verjaardag

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 5 januari

Openbaring des Heren

1e Lezing: Jes. 60, 1-6

Evangelie: Mt. 2, 1-12 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Dorien Drescher-Persoon (jrd.) en overl. ouders Persoon en Johan Drescher; Jeanne Oostwegel-Limpens en Frans Oostwegel (jrd.); Henriette Neelis-Crombach: Ernest Lempers

 

11.30 Bruidskoor

Karel van den Hoff (jrd.); Marcel Schijns (10de jrd.); Ouders v. Zandvoort; Charly Fisher; Louis Amkreutz

 

Maandag 6 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Voor overl. vader

 

Dinsdag 7 januari (Orgelspel)

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Trudi Souren-van de Geijn (jrd.); Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Ton Ruitenbeek

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 8 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 9 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 10 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Voor een goede operatie

 

Zaterdag 11 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Wiel Leenders

 

10.00 uur Theresiakapel

Hub Hamers

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. Ouders Rompelberg en broer Gaston

 

Zondag 12 januari

Doop van de Heer

1e Lezing: Jes. 42, 1-4+6-7

Evangelie: Mt. 3, 13-17 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

Overl. ouders Colombon-Gardier

 

11.30 uur Cantor

Tijs Gerats (1ste jrd.); Françoise Van Loo-Mignon (jrd.), Johan en Martha Van Loo (jrd.); J. v.d. Winkel; Cor Koster; Piet van Zeil

 

Maandag 13 januari

Maandag week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 14 januari (Orgelspel)

Dinsdag week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 15 januari

Woensdag week 1 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 16 januari

Donderdag week 1 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 17 januari

H. Antonius, abt

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 18 januari

Zaterdag week 1 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 19 januari

Tweede Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 49, 3+5-6

Evangelie: Joh. 1, 29-34 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Jo Janssen

 

11.30 Canto con Fuoco

Harry Mensink (1ste jrd.); Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.)

 

Maandag 20 januari

Maandag week 2 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 21 januari (Orgelspel)

H. Agnes

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 22 januari

Woensdag week 2 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 23 januari

Donderdag week 2 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 24 januari

H. Franciscus van Sales

09.00 uur

Frans Cremers

 

Zaterdag 25 januari

Bekering van de heilige Apostel Paulus

09.00 uur

Jan van Berkum; Wiel Leenders

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 26 januari

Derde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 8, 23b-9, 3

Evangelie: Mt. 4, 12-17 (A)

Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Harry Schreuders (jrd.), overl. ouders Schreuders-Abels; Piet van Zeil; Paul Haas

 

Maandag 27 januari

Maandag week 3 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 28 januari (Orgelspel)

H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 29 januari

Woensdag week 3 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 30 januari

Donderdag week 3 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 31 januari

H. Johannes (Don) Bosco

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 1 februari

Zaterdag week 3 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Hub Hamers; Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis


 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

Heti Thomassen-Peters, 86 jaar

24-11-2013  Frans Cremers, 70 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

24-11-2013  Mirthe van Adrichem, Ringoven 1, Landgraaf

 

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 februari t/m 1 maart: DONDERDAG 23 JANUARI

 

 

Pijnlijke “Feestdagen”

In de regel staan we stil bij een aantal mensen die met Kerstmis (en minder met oud-op-nieuw) enige luxe missen en biedt menige gemeente en werkgroep hen een maaltijd aan in feeststemming.

Toch is er ook een grote groep, die helemaal geen echte “zin” hebben in de dagen welke voor mensen als feestdagen te boek staan. Hoewel we weten dat ze er zijn, vallen ze lang niet altijd op en houden ze zich ook wat verborgen. Zeker in de stilte van hun geslagen hart.

Ook zij weten zich omgeven met mensen die zich verheugen, die soms onwetend ook hen ‘fijne’ dagen wensen. Op zulke ogenblikken moet dan iemand zich verbijten met de gedachte: “Je moest eens weten hoe ik me voel”. Ze zien er huize hoog tegen op, dat de stilte en de pijn de overhand krijgen. “Waren die dagen maar voorbij, was het maar januari !”, klinkt het in hun gedachten voortdurend.

Het is de voor de hand liggende groep mensen, waarvoor vaak niets gebeurt of waarvoor mogelijk ook niet echt iets te organiseren is.

Want wie loopt nu naar een adres om met andere ‘getroffenen’ de pijn te delen van de feestdagen? Dan moet iemand zich ook als zodanig bekend willen maken, een eerste lastige stap.

Soms kan het ook niet. Je blijft achter nadat je man of vrouw is overleden, recentelijk of ook al langer geleden. Dan zijn er nog kinderen om je heen. Helemaal als ze nog thuis zijn. Voor hen wil iemand zich ferm houden, proberen ze nog iets te geven aan zorg en warmte en gezelligheid. Niets doen is dan ook zo kaal en koud. Maar terwijl je je best doet er voor hen te zijn, kun je ook zelf nog je ellendig voelen. Maar je gaat dan ook niet op pad naar lotgenoten. Dat kan immers niet.

Je hebt een kind overleden. Zeker als de wond nog vers is. Je bent wel samen met je partner man of vrouw, met andere kinderen, maar toch…..

Voor weer anderen geldt: je wilt zoveel, maar niets lijkt te lukken: geen werk, stukgelopen op het leven, op je relatie. Je gezondheid laat flink te wensen over en artsen geven je weinig hoop op herstel of zelfs op eigen verlichting. 

Goede mensen om je heen laten merken dat ze het ‘begrijpen’. Waarbij het begrip pas dan vaak komt wanneer je het zelf al ondergaan hebt.

Het liefst zou je willen vluchten, even er niet zijn, onderduiken. Maar dat kan niet. Waar anderen op vakantie gaan zelfs, verberg je jezelf met je verdriet en eenzaamheidsgevoelens.

Wie kan daar helpen? Wat is geen goedkope troost? “ Van wie kan ik hulp verwachten” verzucht menigmaal de schrijver van het boek der psalmen. Hij concludeert dat hulp zal komen “van God alleen”.

Hoe waar dit ook is, ik begrijp dat je dat niemand kunt opdringen. Maar ik wens het hen wel toe. Dat een knipogend begripvol hart ook echter hun deel mag zijn, misschien een eerste teken dat mensen in Godsnaam laten zien dat ze niet aan je voorbij zien. 

Voor al deze mensen past in mijn ogen geen gelukkig kerstfeest, maar ik bid dat het komen van de Heer in alle eenvoud, duister en ontluisterende omstandigheden hen dichter bij de Bron laat thuis voelen. Iets waar menigeen door de zogenaamd goede, fijne, en prettige omstandigheden eigenlijk snel aan voorbij (kunnen) zien.

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen 

  

Federatievelletje

Als bijlage vindt u een kijkje op wat we noemen: de federatie. Een samengaan van kerken en parochies die dezelfde priesters delen en onder een door het bisdom benoemd bestuur staan. Dit samengaan is geen werken aan een eenheidsworst. Zo zien we onze taken niet. Daarvoor zijn de wijken toch vaak gekend door “iets eigens”. Wat dat ook soms ook mag zijn. Net zoals ook steden hun eigen karakter hebben, is het parochieleven nooit overal identiek. Waar we iets gemeenschappelijks hebben of moeten zien te krijgen, daar ligt er wel eens een weg te gaan, met alles wat doorgaans minder wordt in de kerk- en geloofsbeleving.

Op dit moment leidt de deken 2 federaties sinds hij ook benoemd werd voor de Moeder Anna en de Molenberg per 1 oktober jl. Het lijkt nog te vroeg om beide federaties tot één terug te brengen, hoewel dat voor de toekomst natuurlijk wel eraan zit te komen. Het gevoel van de parochianen neigt zeker nog niet naar het besef dat we één parochie zijn welke centraal wordt aangestuurd. Veel geschiedt nog vanuit de bekende achtergronden: overal is nog alles ‘eigen’.

Samenwerking begint met al eens ‘over de grenzen te kijken’. Hoe lastig dat is klinkt uit de monden van mensen die zich afvragen: wie is nu onze “eigen”pastoor. Deze achterliggende wens stamt uit de tijd dat elke kerk een eigen pastoor had. Wie voorheen voor een H. Mis werd gevraagd om ergens uit te helpen, te vervangen, deed dat van harte, maar wist zich op vreemde bodem, als gast. Nu voelt het voor het aantal door het bisdom benoemde priesters die al langer in dienst zijn en de oude tijd gekend hebben als : overal wonen en nergens thuis. Voor de jonger gewijden kan dat al anders liggen want ze weten niet anders. Iets wat we ook bij de parochianen tegenkomen. Sommigen verkassen makkelijk naar een naburige kerk, waar de oudere en getrouwe kerkganger blijft steken. Waar een mis vervalt zegt men: ze hebben me de kerk afgepakt. Dat er 300 tot 500 meter verder wel een dienst wordt gedaan, is dan aan hen niet meer besteed.

Waar diezelfde ouderen de kerk nog geldelijk flink steunen met het deelnemer zijn aan de kerkbijdrage, waardoor een kerk onderhouden wordt, zien we nauwelijks belangstelling bij de mensen onder de 50/55 jaar. Dat betekent dat we afstevenen op een toekomst, waar grenzen wel móeten gaan wegvallen.

Kortom: leven genoeg…. in de ogenschijnlijk stervende kerken.

 

Onze mooie Kerststal is 1ste en 2de Kerstdag tot 16 uur te bezichtigen en dagelijks van 09 uur tot 12 uur.

 

Zoeken