Parochienieuws 30 november - 21 december 2013

 

Over ONMACHT en ALMACHT

Wie zal zich niet al eens onmachtig hebben gevoeld? Niet alleen bij ernstige ziekte of door een handicap. Wanneer er door werkeloosheid niet alleen een financieel gat kan ontstaan maar er ook een emotionele kater wordt opgedaan! Of als je zwaar door en in mensen werd teleurgesteld, werd belogen en bedrogen en een rad voor de ogen kreeg gedraaid?

Ik vrees dat het teveel zal zijn om alles te benoemen dat onze onmachtsgevoelens zal schilderen.

Zelf voel ik me vaak zo onmachtig om alles te doen wat ik zou moeten of willen doen. Maar dromen van een te overzien parochie met enkele kapelaans en weinig tot geen vergaderschema’s zodat je weer dicht bij de mens kunt gaan staan, is niet realistisch. Maar het kan best wel eens drukken, als je het te menselijk blijft bekijken.

Een gelovige kijk leert dat God ook onze onmacht niet naast zich neerlegt. Net als wij echter moet ook Hij onmachtig zich weten. Iets dat Hem eigen is, omdat Hij géén mens dwingt! De totale vrijheid ons gegeven(buiten de beperkingen van aard en karakter, van fysieke natuur en de plaats in de tijd en de samenleving) kan ieder mens ten goede gebruiken of ook evenzeer misbruiken. En weten we niet dat dit laatste ook daadwerkelijk méér geschiedt dan ons lief is? Dat je bijvoorbeeld in je goed vertrouwen je belazerd weet door mensen die zich je vrienden noemden bijvoorbeeld? Je zou van verdriet of ergernis ziek kunnen worden en zeer opstandig en boos. Maar…God handelt zo niet.

Hij bevriest de tong niet van iemand die gaat liegen of straft hem achteraf daarmee. Hij legt niemand lam en aan banden die valse wegen bewandelt. Hij slaat niemand met blindheid die kijkt naar zaken waar hij of zij beter geen oog op werpt. Hij vernietigt niet het geld dat aan verkeerde zaken wordt uitgegeven. Hij die almachtig is, stelt zich onmachtig op. Maar zoekt desondanks naar wegen om de mens te winnen.

Zo moeten we de Advent zien. Nadat Hij zich een volk had verkozen om zijn boodschap te verstaan, een volk dat Hij leidde met vele wonderen en geweldige persoonlijkheden, nadat Hij middels profeten had opgeroepen tot inzicht en trouw aan het Verbond, moest Hij aan den lijve ervaren dat mensen hun ogen en harten en oren gesloten hielden. Zijn niet welkom zijn drukte Hij uit in zijn laatste reddingsactie: de menswording van zijn Zoon. Deze werd geen plaats aangeboden waar mensen zich ophielden. De plek van de beestenboel werd Jezus en zijn Moeder Maria geboden, om er vervolgens weer belaagd te worden. Desondanks kwam Hij, gaf zich en na de totale onmacht doorstaan te hebben, bracht Hij Licht, Eeuwig Licht. Misschien goed om in de Advent (weer) aansluiting te zoeken zodat we ook onze onmacht kunnen dragen.

Vriendelijke groet,

deken Th.v. Galen      

            

De zegen mee naar huis

Op de laatste zondag voor Kerstmis, 22 december, bieden we de gelegenheid de Kerstkindjes van thuis te laten zegenen in de St.Pancratius. Na de missen van 10. 00 en 11.30 uur zegenen we alle meegebrachte beeltenissen met het kerstkind dat we op de trappen hebben staan na de kerstnacht. Dit beeld bracht ik ooit mee uit Bethlehem, waar de paters Franciscanen, `de Custode` oftewel de wachters van het Heilig Land, deze beeltenis lieten maken als kopie van het kerstkind dat op de geboorteplek rust. Met kerkelijk verlof mag er met dit beeld gezegend worden. Dat gaan we dan doen zodat Gods zegen mag rusten op onze gezinnen en in onze woningen. Iedereen is van harte welkom, maar zeker onze jeugdigen die aan de hand van stal en het kerstverhaal op het spoor komen van Jezus. 

 

ADVENT

 

Wij wachten op de koning

die ons de vrede brengt,

ontsteken onze lampen

totdat Hij komt

Vier kaarsen zullen branden,

het licht groeit vlam voor vlam,

het houdt de nacht gevangen

totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,

de gloed van ons gezang

zal niet meer kunnen doven

totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning,

zijn ster is al gezien.

Vol vrede is de morgen

wanneer Hij komt!

 

Sytze de Vries


 


Zaterdag 30 november

 

H. Andreas, apostel

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.)

 

Zondag 1 december

Eerste Adventszondag

1e Lezing: Jes. 2, 1-5

Evangelie: Mt. 24, 37-44 (A)

 

10.00 uur Harmonie Flos Carmeli

Albert Meertens (jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach

 

11.30 uur Cantor

Herman Vegers (jrd.); Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.); Hub Savelsbergh; Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort; Piet van Zeil; Cor Koster; Paul Bastiaans; Carina Meijs en fam. Meijs

 

Maandag 2 december

Maandag in Adventsweek 1

09.00 uur

Echtp. Scheeren-Gilissen

 

Dinsdag 3 december (Orgelspel)

H. Franciscus Xaverius, priester

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Voor een overl. echtgenote; Mevr. Smeelen vanwege pastorale werkgroep

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 4 december

Woensdag in Adventsweek 1

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Barbaramis

Dek. Kerkkoor St. Caecilia

 

Donderdag 5 december

Donderdag in Adventsweek 1

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 6 december

Vrijdag in Adventsweek 1

09.00 uur

Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Wiel Bosch; Voor een bijzondere intentie

 

Zaterdag 7 december

H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur

Voor intentie fam. S.; Wiel Leenders

 

10.00 uur Theresiakapel

Bert Peters; Hub Schiffers; Voor Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 8 december

Tweede Adventszondag

1e Lezing: Jes. 11, 1-10

Evangelie: Mt. 3, 1-12 (A)

 

10.00 uur Capella sine Nomine

Oma Aniela Grzéskowiak (jrd.) en opa Stanislaw Grzéskowiak; Tiny en Huub Pasmans-Vaessen en grootouders Stephaan Vaesen en Josephine Vaessen-Franck (jrd.); Uit dankbaarhied voor afgelopen jaar en voor nieuw levensjaar

 

11.30 uur Volkszang

Jo Handels (jrd.); Hub Vijgen en ouders Vijgen-Souren (jrd.); Harry Meijers (jrd.); Toke Berben-Faijaars (jrd.); Herman Boderie (jrd.); J. v.d. Winkel

 

Maandag 9 december

Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

09.00 uur

Irene Leufkens en Hans Widdershoven

 

Dinsdag 10 december (Orgelspel)

Dinsdag in Adventsweek 2

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote; Mevr. Koelewijn-Pieters

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 11 december

Woensdag in Adventsweek 2

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 12 december

Donderdag in Adventsweek 2

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 13 december

H. Lucia, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 14 december

H. Johannes van het Kruis, prieser en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Overl. families; Peter Klinkenberg; Gerd Börke

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 15 december

Derde Adventszondag

1e Lezing: Jes. 35, 1-6a+10

Evangelie: Mt. 11, 2-11 (A)

 

10.00 uur Gregoriaans

Overl. v.d. fam. Hermens-Brouwers; Voor intentie fam. S.; Carla Loffeld-Mol

 

11.30 Volkszang

Piet van Zeil; Nico Klein Beernink

 

Maandag 16 december

Maandag in Adventsweek 3

09.00 uur

Lia Emonds-Custers (jrd.)

 

Dinsdag 17 december (Orgelspel)

Dinsdag in Adventsweek 3

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 18 december

Woensdag in Adventsweek 3

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 19 december

Donderdag in Adventsweek 3

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 20 december

Vrijdag in Adventsweek 3

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 21 december

Zaterdag in Adventsweek 3

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

P. Scholtes (jrd.); Nelly Hohehaus-Cox en overl. v. d. fam.; Ans Pompe Guillaume


 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

11-11-2013  Claartje Bos-Nijhuis, 89 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

29-09-2013  Eliah en Lieven van der Werf, Molenberglaan 120, Heerlen

17-11-2013  Divano Laumann, Guido Gezellestr. 37, Heerlen

17-11-2013  Liza IJsakkers, Waterleliestr. 4, Nieuwkoop

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 22 december t/m 1 februari 2014: DONDERDAG 12 DECEMBER

 

 


Collecte Opala

 

Op zaterdag 14 december na de avondmis en op zondag 15 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte. Het doel van de stichting is het ondersteunen van (Nederlandse) missionarissen en andere hulpverleners in de toch vaak zo ver achtergebleven gebieden over een groot deel van de wereld. Meer hierover kunt u vinden in onze brieven en ook op onze website www.stichtingopala.nl .

Met uw steun kunnen wij wat betekenen voor hen die om te overleven, of om een menswaardig te kunnen leiden, van onze hulp afhankelijk zijn. Al 40 jaar proberen wij op bescheiden wijze Gods barmhartigheid in hun leven zichtbaar te maken.

Helpt u ons a.u.b., in deze tijd op weg naar kerstmis, het begin van onze verlossing, om hen te helpen.

Bij voorbaat dank,

J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Brief van de bisschop welke ons ter publicatie werd aangereikt

          

Het Jaar van het Geloof - dat nog door paus Benedictus is uitgeroepen - loopt nu ten einde. In ons bisdom hebben in diverse parochies activiteiten plaatsgevonden om het belang van het geloof opnieuw onder de aandacht te brengen. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was geloofsoverdracht vanzelfsprekend. Kinderen kregen de rituelen en gebruiken van thuis mee. En op school werd aan de hand van de catechismus met een vraag- en antwoordmethode het geloof systematisch uitgelegd. Maar we mogen ons nu afvragen of er toen sprake was van echte geloofsoverdracht of dat er alleen maar standaardzinnetjes uit het hoofd werden geleerd. Er werd nauwelijks over het geloof van gedachten gewisseld en er werd zeker niet over gediscussieerd. Ik denk dat we rustig mogen stellen dat er ook toen maar op beperkte manier sprake was van geloofscommunicatie. De schat van het geloof werd wel aangereikt, maar daarom nog lang niet altijd eigen gemaakt.

In de bewogen jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben velen de geloofsschat als ballast van zich afgeworpen; blij bevrijd te zijn van een geloof, dat in de eigen ervaring was gereduceerd tot een verzameling van regels, wetten en plichten. Vreugde aan het geloof werd zeker niet door iedereen beleefd. Laten we daar maar eerlijk over zijn. Veel mensen hadden in die oude situatie geen persoonlijke band met God opgebouwd of deze alleen als drukkend ervaren. Misschien werd God in de verkondiging te zeer voorgesteld als het strenge alziende oog dat alles ziet en niets vergeet. God was bij velen meer bekend om Zijn straffen dan om Zijn liefde, Zijn barmhartigheid en Zijn liefdevolle blik van tederheid en mededogen. Geloofsoverdracht is dus veel meer dan het overdragen van kennis. Ook de geloofsbeleving is belangrijk. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft geprobeerd hierin verandering te brengen, door de kerk meer als een gemeenschap te presenteren, waarin de gelovigen zelf actief participeren. Nu het Tweede Vaticaanse Concilie met al haar veranderingen vijftig jaar achter ons ligt, moeten we bereid zijn een balans op te maken en ons de vraag te stellen: "Hoe nu verder?"

Intussen is er een nieuwe generatie kerkmensen aangetreden. Voor hen is het geloof niet langer meer een vanzelfsprekendheid die van thuis uit is meegegeven. Iedere als kind gedoopte gelovige staat vroeg of laat voor de eigen keuze om als bewust christen door het leven te gaan. Het cultuurkatholicisme loopt ten einde. Ons geloof is niet zelf bedacht, maar is ons geschonken.

God heeft zich als een God van mensen doen kennen. Hij heeft mensen bij naam aangesproken. Dat gebeurde al bij Abraham, de eerste van alle gelovigen en in de hele geschiedenis van het Joodse volk. Het gebeurde op een niet meer te overtreffen wijze in Jezus, Gods Zoon. Hij leefde in ons midden en deelde het dagelijkse leven en alles wat daarmee verbonden is met ons. Elk woord dat Jezus sprak en elke daad die Hij stelde, was altijd een teken van Gods liefde voor ieder van ons. Bewust geloven in onze dagen betekent dat we geloven in de persoon van Jezus als de Christus en de Zoon van God. Hij is de mens geworden God in ons midden. In Jezus heeft God een menselijk  gezicht gekregen. In Jezus heeft God ons menselijk leven gedeeld. In een daad van uiterste liefde is Hij zelfs aan het kruis gestorven om alle kwaad van ons weg te nemen en ons met de hemelse Vader te verzoenen. Dat is de kern van ons geloof.

In de zondagse eucharistievieringen spreken we dat uit in de geloofsbelijdenis, die niet voor niets begint met de woorden Ik geloof. Credo zeggen we in het Latijn. Dat is afgeleid van cordo: Ik geef je mijn hart. Geloven is een daad van liefde, zoals een man en een vrouw elkaar hun hart schenken. Geloven houdt in dat we ons hart geven aan Jezus, die altijd hart voor ons heeft gehad. Zelfs aan het kruis. Het houdt ook in dat we geloven dat God zelfs na de kruisdood van Jezus Zijn handen niet van ons terugtrok. In plaats daarvan liet Hij Zijn Zoon opstaan uit de dood. En Zijn liefde kwam over ons in de gave van de heilige Geest, Gods blijvende en bezielende nabijheid voor altijd. Wij leven nu in het jaar 2013 na Christus. Maar veel gedoopten leven eigenlijk nog vóór Christus, want ze zijn er niet aan toegekomen om hun hart aan Jezus te geven of Hem tot hun hart toe te laten. Wie dat wel doet, leeft met Jezus en Hij leeft met ons. In het evangelie volgens Johannes zegt Jezus: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader... Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.... Ik ben de verrijzenis en het leven... Ik ben het Brood van het eeuwig leven...’. Uit deze woorden spreekt een groot zelfbewustzijn. Hoe nederig Jezus ook is, over Zijn herkomst en over Zijn zending spreekt Hij steeds zeer zelfbewust. Hij vraagt ons om geloof in Hem als Gods Zoon. Misschien vraagt iemand: ‘Is Jezus nu zo belangrijk? Ik kan toch ook zonder Jezus een goed mens zijn? Ik kan toch zelf wel ergens anders mijn inspiratie zoeken?’ In antwoord daarop kan ik als uw bisschop niet anders dan u voorgaan in het geloof van de Kerk en u uitnodigen om uw hart te geven aan de Drieëne God: de hemelse Vader, de Zoon die God in ons midden is geweest. En aan de heilige Geest, die Geest is van de Vader en de Zoon.

Iedereen die zich oprecht christen wil noemen en zijn of haar hart aan Jezus geeft en diens Woord en voorbeeld volgt, zal merken dat geloven ons leven verandert en rijker maakt. De met ons christelijke geloof verbonden opdracht tot naastenliefde kan de wereld veranderen.

Ons geloven brengt Gods Koninkrijk díchterbij, want wij voegen Gods liefde toe aan deze samenleving, waarin wij het geluk van alle mensen willen dienen. In de Handelingen van de Apostelen lezen we hoe de eerste christenen zich toelegden op de leer van de apostelen, die getuigden over Jezus als de Verrezene, de Zoon van God. Verder kwam de christengemeente samen om eucharistie te vieren en zich toe te leggen op het gebed. Tenslotte waren ze trouw aan elkaar en behulpzaam bij noden en zorgen. Deze weg die ons hier gewezen wordt, is de weg die ik als bisschop u graag wil wijzen en ook

zelf wil gaan. Geloven maakt gelukkig. Niet één enkel jaar, maar een mensenleven lang.

Roermond, november 2013,

+Frans Wiertz, bisschop van Roermond

 

SchuldHulpMaatje Heerlen in actie!

In Heerlen bestaat sinds enige jaren een SchuldHulpMaatje project. Dit project is opgezet in samenwerking met de Raad van Kerken. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen door bijvoorbeeld verliezen van werk, bezuinigingen door de overheid, scheiding, gedwongen verkoop van huis.

Binnen het SchuldHulpMaatje project zijn 19 vrijwilligers actief. Zij helpen mensen die problemen hebben met hun financiën. De vrijwilligers/maatjes ordenen de administratie, gaan mee naar instanties, budgetteren met mensen en begeleiden mensen naar het Centraal Loket Schuldhulpverlening. Ook als de cliënten onder bewindvoering komen, blijft het maatje naast de cliënt staan. Naast de financiële problemen kampen de cliënten ook vaker met andere problemen, zoals psychische. Het maatje is dan ook een luisterend oor. Pas als iemand weer geheel zelfstandig zijn financiën kan beheren stopt het maatje. Hieronder volgt een vraag aan het Schuldhulpmaatjesproject uit de praktijk. In verband met de privacy zijn de namen veranderd.

`Piet is zwakbegaafd. Piet heeft lang bij moeder gewoond maar moeder kreeg geen thuishulp terwijl zij ziek is, omdat Piet in huis woonde. Vanwege zijn verstandelijke beperking kon Piet niet het huishouden en de verzorging van zijn moeder voor zijn rekening nemen.

Vandaar dat wij voor Piet een zelfstandige woonruimte hebben gezocht. Piet woont nu al enige tijd zelfstandig, met hulp van moeder en andere familie.

Alles ging goed. Moeder deed zijn financiën samen met hem en Piet had geen schulden.

Enkele maanden geleden werd zijn uitkering stopgezet. Hij moest maar naar school en studiefinanciering aanvragen. (Piet was nog geen 27.) Helaas werd Piet, vanwege zijn verstandelijke beperking, op geen enkele opleiding aangenomen. En had dus ook geen recht op studiefinanciering. Werk vinden lukte ook niet.

Dit alles had tot gevolg dat Piet vanaf mei geen inkomen had. De schulden liepen op.

Piet is onlangs 27 geworden en heeft zich opnieuw aangemeld voor een uitkering. Vanaf half december krijgt Piet weer een uitkering. Het betekent wel dat hij nu bij diverse instanties een betalingsachterstand heeft. Huisuitzetting is gelukkig voorkomen. Hij is aangemeld bij Centraal Loket Schuldhulpverlening.

Moeder kan hem niet meer verder helpen . Ik meld hem daarom bij het Schuldhulpmaatjesproject aan.`

Het maatje van het SchuldHulpMaatje-project gaat met Piet mee naar de verschillende instanties en zorgt er samen met Piet voor dat de administratie op orde komt en blijft. De vrijwilliger gaat met Piet budgetteren om er voor te zorgen dat Piet met het bedrag dat hij straks nog krijgt kan rondkomen.

Kent u iemand in uw omgeving die wel hulp kan gebruiken bij het omgaan met financiën (ordenen van papieren, budgetteren, contact opnemen met instanties/schuldeisers), neem dan contact op met de coördinatoren van het Schuldhulpmaatjesproject Heerlen:

Annie Versteeg (06 13839307, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of

Christa Simons (06 22924101, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Of wilt u schuldhulpmaatje worden? Dan kunt u zich ook bij hen melden.

Daarnaast begrijpt u dat, hoewel de vrijwilligers/maatjes al het werk gratis doen, er toch kosten gemaakt worden. Wilt u hier een bijdrage aan leveren, dan kan dit.

U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 1622.39.246 t.n.v. Vincentiusvereniging Heerlen.

Iedere bijdrage is van harte welkom!!

 

Stichting Patiëns en haar doelstelling

 

Stichting Patiëns Terminale Thuiszorg

www.stichtingpatiens.nl

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om zodoende het mogelijk te maken, dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.

Overleg met de eerstelijnszorg vindt altijd plaats.

De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood.

Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen.

Het werkgebied van de Stichting Patiëns omvat Brunssum, Heerlen, Hoensbroek, Klimmen, Landgraaf en Voerendaal.

Aanvragen van de Stichting Patiëns

De aanvraag kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na een aanvraag volgt een intakegesprek met de coördinatoren.

Nadat er afspraken zijn gemaakt, gaat de coördinator op zoek naar de juiste vrijwilligers.

De coördinatoren zijn: Mevr. V.A.M Kreutz-Piepers, of Mevr. I Lassche-Smeelen

 

Zoeken