Parochienieuws 1 nov. - 30 nov. 2013

 

Dwaas

Een vrouw die ook aan het welbevinden van haar man dacht, vroeg hem of hij bij het halen van de boodschappen ook een kratje Jupiler(pils) kon meebrengen. En als ze nog eieren hebben breng je er maar 6 mee. Tijdje later komt de man terug en laadt alle ingekochte spullen uit. Waartoe 6 kratten Jupiler. “Waarom heb jij manneke 6 kratjes bier meegebracht???!!!” “Man: “Ze hadden geen eieren!” Met deze insteek is al meteen aangegeven dat hetgeen voor de een dwaas is, voor de ander het een heel patente oplossing is. Zo gek had de man het toch niet bekeken? Hier gaat het om een woorden spel. Elders gaat het om geheel andere inzichten, redeneringen en daaruit vloeiende standpunten. Zo kregen we vroeger bij de logica dit voorbeeld: ‘Goedkope paarden zijn zeldzaam. Wat zeldzaam is, is duur. Conclusie: goedkope paarden zijn duur’. En zo fronst menigeen zijn wenkbrauwen en is ervan overtuigd: dit is dwaas. Hier wordt toch iets door elkaar gegooid! Dat klopt toch niet! Inderdaad, als we dingen door elkaar gooien en de eigenlijke waarden verwarren of vervangen, krijg je de vreemdste conclusies. Dat is wat mensen toch makkelijk kan overkomen.

Ook in de dagen van Jezus, wiens kijk op de mensen en de wereld zuiver was. Hij zag de onzuivere bedoelingen van o.a. de priesters van zijn tijd en zijn omgeving. “Luistert naar hun woorden maar kijkt niet naar hun daden”. Iets waar menigeen nu nog getuige van is. Schijn kan bedriegen: “Het is niet allemaal goud dat blinkt”, zegt de volksmond. Mooie woorden, holle beloften: ze kunnen de feitelijke heerszucht en hebzucht niet verbergen. Maar de macht van zulke hogepriesters en schriftgeleerden kon ver gaan. Ze kregen het voor elkaar dat de aanvankelijk dankbare en enthousiaste menigte, die geen woord van Jezus’ lippen wilde missen, riep: “Aan het kruis met Hem”. Ze wilden Hem het zwijgen opleggen. Want Hij sprak vaak in hun geweten. En of we dat allemaal zo graag willen horen, zo leert de H. Schrift, is onmiskenbaar met “nee” te beantwoorden. Jezus zag dat mensen verkeerde keuzes maakten, verkeerde uitgangspunten koesterden. In een vertelling (parabel) maakt Hij dat in enkele zinnen duidelijk waar Hij sprak over een man die alleen met zichzelf en zijn geldpotten bezig was. In dat stukje beeldtaal zegt God tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”

Jezus was aan het woord en probeerde iemand uit te leggen dat het niet zo zinvol is zich alleen maar om geld en bezit druk te maken.

Ieder kan zich voorstellen dat je dan niet gunstig in de markt komt te liggen wanneer je de dwaasheid van ‘de mens’ op tafel legt. Nu zal niemand menen dat iedereen altijd gelijk heeft. We kunnen ons vergissen, voor de gek laten houden, blind en doof zijn voor de waarheid, mensen een rad voor ogen draaien, met leugens op het verkeerde been zetten teneinde eigen voordeel te behalen, misleiden en bedriegen. Ook dan blijft de vraag: waar maken we ons vaak druk om. Het is November, de maand die net als de herfst wijst op het vergankelijke. Na de oogstmaand beginnen we met Allerheiligen en Allerzielen. In simpele logica: “Alles dat leeft gaat dood. Mensen leven. Dus dood gaan we als mensen allemaal”. Blijft de vraag: aan welke kant wil je uitkomen? Ik zou me net als de inkoper van de kratten Jupiler gewoon graag rijk willen rekenen en niet voor minder gaan dan de volheid van het leven, het eeuwige leven. En U? Brengen uw standpunten en levenskeuzes u voor het aanschijn van de allerhoogste?

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen.


 


Vrijdag 1 november

 

Allerheiligen

1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14

Evangelie: Mt. 5, 1-12a (IV/B/ML 206)

10.00 uur Dek. Kerkkoor St. Caecilia

Adri Martens (jrd.); Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jan Maessen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Jo Lousberg, zoon Wim en overl. v.d. fam. Lousberg en Hanneman; Jozef Moonen en overl. fam. Moonen-Knibbeler; Frans Seetz; Ton Ruitenbeek; Uit dankbaarheid en voor overl. en lev. v.d. fam. Houtackers; Overl. fam. Meertens-Janssen; Overl. fam. Lempers

Zaterdag 2 november

Allerzielen

10.00 uur Requiem koor

Overl. ouders en fam.; Bert Peters; Overl. families; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Wiel Bosch; Giel Hertog; Hans Doppler en George Verlinden; Jo Ummelen

Biechtgelegenheid 14-15 uur

Deken van Galen

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Echtp. Nacken; Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston; Frans Wiertz

Zondag 3 november

Een-en-dertigste Zondag

1e Lezing: Wijsh. 11, 23-12,2

Evangelie: Lc. 19, 1-10 (C)

10.00 uur Gregoriaans

Jan van As (2de jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Hub Hamers; Om Gods zegen over het nieuwe levensjaar van Marjon van Galen die morgen verjaardag viert.

11.30 uur Voerendaals Mannenkoor

André Routheut (zesw.d.); Echtp. Kersten-Jussen (jrd.), broer Mathieu en fam.; Overl. ouders Debets-van Loo; Hub Savelsbergh; Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort; Louis Amkreutz; Cor Koster

 

Maandag 4 november

H. Carolus Borromeüs

09.00 uur

Carel van Kroonenburgh; Voor intentie fam. S.; Voor een zegenrijk nieuw levensjaar voor Marjon van Galen

 

Dinsdag 5 november (Orgelspel)

Dinsdag week 31

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Voor een overl. echtgenote

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 6 november

Alle heilige verkondigers v. h. geloof in onze streken

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Donderdag 7 november

H. Willibrord, bisschop

09.00 uur

Pastoor J.L. Rijcken (jrd.); Bert Florie

 

Vrijdag 8 november

Vrijdag week 31

09.00 uur

Echtp. Ritzen-Demacker

 

Zaterdag 9 november

Kerkwijding van de Basiliek van St. Jan van Lateranen

09.00 uur

Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Overl. zusters van Huize de Berg

 

10.00 uur Theresiakapel

Hub Hamers

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Jet Roes-Engelberts (zesw.d.); Mieke Wolthuis-Vervoort en Piet Wolthuis (jrd.); Fina van Velzen-Dragstra

 

Zondag 10 november

Twee-en-dertigste Zondag

1e Lezing:2 Makk. 7, 1-2+9-14

Evangelie:Lc. 20,27+34-38 (C)

 

10.00 uur Schola Cantorum

Jo Janssen

 

11.30 uur Cantor

Piet van Zeil (jrd.); Bér Coumans (jrd.) en overl. v. fam. Coumans-Steins; J. v.d. Winkel

 

Maandag 11 november

H. Martinus (van Tours)

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 12 november (Orgelspel)

H. Josafat

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote; Rina v. Zal-Vervuren

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 november

Woensdag in week 32

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 14 november

Donderdag in week 32 jaar

09.00 uur

Thij Slenders

 

Vrijdag 15 november

Vrijdag week 32

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 16 november

Zaterdag in week 32

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Peter Klinkenberg; Jan Augustus en Hein Geelen; Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ans Pompe Guillaume; Nelly Hohehaus-Cox en overl. v.d. fam.

 

Zondag 17 november

Drie-en-dertigste Zondag

1e Lezing: Mal. 3,19-20a

Evangelie: Lc. 21, 5-19 (C)

 

10.00 uur Vocal Ensemble

Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Mevr. Bardoul-Paulissen en overl. ouders Bardoul-Loffeld en hun dochter Toepie

 

11.30 uur Donna Voice

Miet v. Workum-Einerhand (jrd.); Nico Klein Beernink; Hub Savelsbergh; Paul Haas; Wiel Smeets; Cor Koster; Emile Nijskens; Marianne Lechner voor haar verjaardag

 

Maandag 18 november

Maandag in week 33

09.00 uur

Voor intentie fam. S.

 

Dinsdag 19 november (Orgelspel)

Dinsdag in week 33

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 20 november

Woensdag in week 33

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 21 november

Opdracht van de heilige Maagd Maria

09.00 uur

Jan van Berkum; Jeanny Moons-Schillings

 

Vrijdag 22 november

H. Cecilia

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 23 november

Zaterdag in week 33

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Bert Florie

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 24 november

Christus, Koning van het Heelal

1e Lezing:2 Sam. 5, 1-3

Evangelie: Lc. 23, 35-43 (C)

 

10.00 uur Flos Carmeli

Wiel Leenders; Bestuur, leden, ereleden en overl. leden Dek. Kerkkoor St. Caecilia

 

11.30 uur New Generation

Overl. ouders Pasmans-Janssen en zonen Harry, Twan en Jules (jrd.); Paul Haas; Piet van Zeil; Cor Koster; Tiny Erens-Smeets

 

Maandag 25 november

Maandag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 26 november (Orgelspel)

Dinsdag in week 34

09.00 uur

Mien Ruiters-Hermans (jrd.); Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 november

Woensdag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 28 november

Donderdag in week 34

09.00 uur

Thij Slenders

 

Vrijdag 29 november

Vrijdag week 34

09.00 uur

Gerda van Dijk en Hub Scheeren; Voor intentie fam. S.

 

Zaterdag 30 november

H. Andreas, apostel

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.) 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

22-09-2013  Jet Roes-Engelberts, 81 jaar

29-09-2013  Mariël Stemkens-Dahmen, 50 jaar

08-10-2013  Stephanus Berkhout, 86 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

15-09-2013  Annabel Dieteren, Vaesrade 89, Nuth

29-09-2013  Pepijn en Anna Senden, Steve Bikostr.26, Heerlen

13-10-2013  Lucas Schouteten, Bautscherweg, Heerlen

 


 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 november t/m 22 december: DONDERDAG 21 NOVEMBER

 

November gezien

 

- vanuit de carnavaleske kant

In het seizoen 2013-2014 viert de Heëlesje VV De Winkbülle haar 66-jarig jubileum. Het vieren van dit jubileum wil de vereniging doen met en door, maar vooral ook vóór de inwoners van Heerlen. Zoals uit het programma blijkt wordt met jong en oud rekening gehouden. Vanaf donderdag 14 november zal op het Pancratiusplein een paviljoen staan waar het jubileum gevierd zal worden.

Donderdag 14 november, 20.11 uur, ouderwetse Winkbülle Revue. Met medewerking van Arno Deckers, Blauw Sjuut, Dans- en showgroep Scope, Ivo Rosbeek, Fer Kousen, Herm Adams, Klumpkes Blumkes, Frits Pelt. Er worden entreeprijzen gehanteerd.

Vrijdag 15 november, 19.11 uur, wijkfeest Wink i de Boeët. Een wijkfeest voor en door de wijken van Heerlen. Alle wijken staan in de spotlight. Dit feest is gratis.

Zaterdag 16 november, 18.11 uur jubileumreceptie Heëlesje VV De Winkbülle. Iedereen is welkom om de vereniging te feliciteren. De hele avond doorlopend artiesten en dj in het paviljoen met om 23.00 uur als grote afsluiter: Anderkovver. Deze hele avond is gratis.

Zondag 17 november, Heilige Mis, 14.33 uur, uitreiken Gouden en Zilveren ezels. 18.11 uur, ‘De tent sluit’ en feest in de Heëlesje horeca.

 

- vanuit het kerkelijke jaar

Nadat we in de Pancratius met gezongen missen zijn begonnen op 1 en 2 november op zondagse tijden: 10.00 uur, stappen we richting einde kerkelijke jaar. Zondag 1 december is het weer de eerste Advent. Maar daaraan voorgaand vieren we op 24 november het slotaccoord: het Feest van Christus Koning. Inmiddels stapt Sinterklaas ook weer vanuit de zijlijn binnen, al dan niet meer met Zwarte pieten, Witte pieten of Gele (kanarie) pieten, wel niet in de kerk maar vanuit het kerkelijk erfgoed dat we leren goed te doen en mensen te belonen voor het goede (spreken maar niet erover dat we ook de roe niet moeten sparen als wijs opvoeder). Maar de Goedheiligman wordt al snel overklast door Santa Klaus, de kerstman. Zeg maar: een Sinterklaas met lange adem en uithoudingsvermogen bij koud weer.    

Voor beide kanten is veel te zeggen…en veel aan te doen.

 

Twee federaties in één cluster

Voor iemand die niet regelmatig met deze materie bezig is, is het een gedoe in de kerk. De tijd dat er ‘n parochie was met een eigen pastoor en kapelaan(s), ligt achter ons. De desinteresse en alle teleurstellingen in wat ze ‘kerk en geloof ‘ noemen, is groot, al jaren lang. Gevolg: geen roepingen, geen wijdingen, weinig priesters. Gevolg: bestuurlijke reorganisatie o.a.

Zelden kom je nog een parochie tegen met een pastoor die verder geen kerken te bedienen heeft. Niet alleen werden dekenaten al samengevoegd, (we gingen van 24 dekenaten terug naar 13). In de meeste gevallen is (ook) het bisdom Roemond hard aan de slag gegaan om parochies aan elkaar te verbinden. Opheffen niet, wel laten samenwerken omdat men met name de pastoor moet delen. Zo ontstonden samenwerkingsverbanden. Dat noemen we een cluster. Een gebied waar meerdere kerken/parochies toe behoren. Cluster Heerlen-Zuid bevat de parochies: St. Pancratius, St. Martinus , Moeder Anna, O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, H. Andreas, St. Joseph en geheel aan de zijlijn en niet geïntegreerd, de H. Franciscus.  

We kennen daar twee pastoors: pastoor Receveur voor de H/Franciscus en deken van Galen is pastoor van alle overige kerken.

Om alle kerken redelijk te kunnen bedienen heeft het bisdom de deken twee kapelaan gegeven. Temeer omdat de deken bestuurlijk het grootste dekenaat runt met vele – door het bisdom gesteunde – ontwikkelingsactiviteiten. De pastoraal/liturgische zorg voor de Moeder Anna en Molenberg ligt in eerste instantie bij kapelaan Zuidinga. Kapelaan Blom neemt deze taak voornamelijk waar in St. Martinus en St. Joseph. Beiden steunen de deken in de Pancratius, waarbij hij wederom ook present is in de overige kerken. Zolang de H. Andreas beschikt over eigen bedienaren, pater Bles en Eline Claassens als pastoraal werkster, functioneert men daar ook geheel zelfstandig. Met hulp van de eerder genoemden indien nodig. In dit cluster van kerken zijn twee federaties. Dat is een bestuursvorm dat meerdere kerken begeleidt. De federatie met de naam MAMM: Anna en Molenberg en de federatie Heerlen-Zuid. Ook nadat de deken per 1 oktober pastoor werd van de federatie MAMM, blijven de kerkbestuursleden van deze zelfstandig verder de kerken bestuurlijk begeleiden. Natuurlijk zal men in steeds groeiende mate met elkaar bekend worden en contacten en verbanden leggen. De priesters weten zich bovendien pastoraal liturgisch bijgestaan door 4 diakens: diaken Keijmis voor de St. Joseph, diaken Renckens voor de Moeder Anna, diaken Jegerings voor de Molenberg en diaken Fransen voor de St. Martinus.

 

Oecumenische ontmoetingsdagen

De stichting Mgr Schrijnenhuis houdt zich al jaren bezig met de vorming en toerusting van (katholieke) vrouwen in Limburg. Het bestuur organiseert daartoe o.a. halfjaarlijkse ontmoetingsdagen. In het voorjaar van 2010 stond hierbij het thema oecumene centraal; met medewerking van ds. Sophie Bloemert.

Binnenkort staat het thema oecumene nogmaals op de agenda. Want de ontmoetingsdagen op woensdag 27 november en dinsdag 10 december a.s. zullen worden gehouden in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein te Heerlen – ook dit keer in samenwerking met ds. Bloemert.

Als thema is gekozen voor: Onze Bijbel. Immers: katholieken en protestanten zijn voor alles verbonden door dit boek. We delen dezelfde Bijbelverhalen als bron van ons geloof. Op zondagmorgen wordt in onze kerken de Bijbel opengeslagen en regelmatig worden - volgens een gemeenschappelijk rooster - dezelfde bijbelstukken gelezen. Ook op andere momenten speelt de Bijbel een wezenlijke rol en in diverse bijbelse personen kunnen we ons eigen leven weerspiegeld zien.

De manier van omgaan met de Bijbel is overigens door de jaren heen wel verschillend geweest. Hoe dan ook: we delen een grote schat, belangrijk voor ons welzijn, ook al zijn we ons dat niet altijd bewust. Wat we trouwens ook niet altijd beseffen, is hoe onze taal en cultuur doorspekt zijn met bijbelse uitdrukkingen en afbeeldingen. Kortom: er is voldoende reden om tijdens de komende  ontmoetingsdagen tijd voor de Bijbel te maken en met elkaar in gesprek te gaan.  

’s Morgens, na de ontvangst, zal er een boeiende samenspraak zijn tussen ds. Sophie Bloemert en drs. Tonneke Stikvoort (verbonden aan de Stichting Mgr Schrijnenhuis) over welke bijbelgedeelten hen aanspreken en waarom. De gezamenlijke lunch zal plaatsvinden in Hotel-restaurant Paris in het centrum van Heerlen (hoek Pancratiusplein-Geleenstraat). In de middag staat een oecumenische gebedsviering op het programma. De Stichting nodigt dit keer met nadruk katholieke én protestantse vrouwen uit. U kunt kiezen tussen 27 november en 10 december; aan deelname zijn geen kosten verbonden. Interesse? U kunt een programma en inschrijvingsformulier aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met 0475 386820, bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Graag tot ziens!

Namens het bestuur, ds. Bloemert

 

Kerkgidsen Rectificatie

Vanaf 21 september 2013 zijn we van start gegaan met de reguliere zaterdagse openstelling van de Kerk. We beginnen om 13:00 en gaan door tot 17:00 uur. Er zullen een of meerdere gidsen aanwezig zijn om u bij interesse rond te leiden en u van informatie te voorzien. Voor grotere groepen of voor een speciale rondleiding kunt u contact opnemen met dhr. Peter Schunck, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt zich ook bij hem opgeven als toekomstige gids.

 

Verklaring 1 september j.l.

Een kopie van de verklaring die Deken van Galen na de H. Missen van 1 september j.l. heeft afgelegd rond het ontslag van kap. Beijk ligt, bij interesse, ter uwer beschikking op het secretariaat.

 

In het kader van het jaar van het geloof geven we het estafettestokje over aan Math Gulpers, lid van het pastoraal team van de St. Andreasparochie Heerlerbaan en Directeur binnen de MeanderGroep ZL

Liefhebben

Bijbelse definitie van liefde: "Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen ". (Matteüs 7:12)

Deze tekst spreekt mij zeer aan en volgens mij is dit het streven van veel mensen. Echter in het echte leven blijkt dat - de ander lief hebben en de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden - een moeilijke opgave is. Wij kunnen er het hele leven aan werken en dan nog moeten wij constateren dat het voor een deel niet gelukt is.

Als ik naar de wereld kijk zie ik grote verschillen in hoe mensen behandeld worden. Soms kan ik nauwelijks nog liefde ontdekken en op andere plaatsen gebeuren mooie dingen en raak ik ontroerd van de stroom van liefde die ik mag waarnemen. Ook kortbij gebeurt dit en soms maak ik er deel van uit. Ik kan echt liefhebben en de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden, maar vaak loopt het toch net even anders. Ik wil u meenemen naar enkele gebeurtenissen van de afgelopen dagen en laat het graag aan u over of hierbij sprake was van “liefhebben en de ander behandelen zoals ik behandeld wil worden.” Enige weken geleden werd ik gewezen op een mail van een oud-collega waarmee ik 40 jaar geleden samen werkte. Misschien hadden wij elkaar toen lief, in elk geval begrepen wij elkaar en wij deelden veel met elkaar. Ondanks dat wij al tien tallen jaren nauwelijks contact met elkaar hadden, vroeg zij in die mail of ik contact met haar kon opnemen en melde dat ze ernstig ziek is en in een verpleeghuis verbleef. Omdat ik vakantie had stelde ik het bezoek uit en bezocht haar daarna. Ze herkende mij direct toen ik binnen kwam en de ontmoeting was warm en hartelijk. Wij waren snel terug in de tijd dat onze contacten intensief waren. Ook kwam het huidig lijden aan de orde en het afscheid willen nemen van het leven dat spoedig zou gaan plaats vinden. Het was fijn om zo samen te zijn en dit met elkaar te delen. Bij het afscheid wilde ze mijn mobiel nummer, dat ik haar ook graag gaf, met de opmerking dat ze mij steeds kon bellen en als ik iets voor haar betekenen kon zou ik dat zeker doen. Na enkele omhelzingen ben ik weg gegaan. Op weg naar huis had ik een goed gevoel, maar ook een beetje schuld gevoel dat ik niet eerder op de mail gereageerd had. Door diverse bezuinigingsplannen kunnen wij een aantal prachtige initiatieven die wel geld kosten maar geen directe opbrengsten genereren niet langer behouden en moeten wij afscheid nemen van enkele prima medewerkers. Bij het geven van uitleg over de situatie en het geven van de boodschap is het voor mij niet mogelijk om uiting te geven aan liefhebben en/of de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Ook al tracht ik zo zorgvuldig mogelijk te handelen, de boodschap blijft negatief en de gevolgen zijn meestal groot voor de betrokkenen. Het blijft lastig om aan te geven wat beter zou kunnen of waar ik in gebreke blijf. Ik probeer naar anderen te luisteren. Of ik alles hoor blijft de vraag. Tot slot kan ik u zeggen dat het een enorme opgave is om echt lief te hebben en de ander te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Echter volgens mij dit is de enige weg om te komen tot een betere wereld, een wereld zoals Jezus dat bedoeld zal hebben. In het geloof op een betere wereld wil ik graag het estafettestokje doorgeven aan Henk Hagreis, ouderling, voorzitter van de Kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek.

Math Gulpers

 

Tarieven H. Missen 2014

Per 1 januari 2014 gelden de volgende tarieven:

Eenvoudige dienst door de week: € 10,00

H. Mis op zaterdagavond of zondag: € 25,00

Extra jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere H. missen worden gehouden: € 250,00

Huwelijksmis (afhankelijk van kerkbijdrage huwelijkspaar) € 400,00

Begrafenismis (afhankelijk van kerkbijdrage overledene) € 400,00

Enkel crematiedienst met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst (afh. van kerkbijdrage) € 400,00

Begeleiding naar crematorium/begraafplaats na voorafgaande kerkdienst € 50,00

Gestichte jaardienst (looptijd min. 10 jaar, max. 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

10 jaar           € 100,00

20 jaar           € 200,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

10 jaar           € 250,00

20 jaar           € 500,00

Richtbedrag kerkbijdrage € 100,00

Omdat de tarieven voor een uitvaartplechtigheid in de kerk (€ 400,00 excl. koor) sterk afhankelijk zijn van de kerkbijdrage, zijn uw persoonlijke tarieven opvraagbaar bij het kerkbestuur.

 

Onbekend maakt niet alleen onbemind

Mensen van goede wil. We komen ze als priester o.a. tegen bij de doop, welke ouders goddank vragen voor hun kind(eren). Maar sprekend over Bijbelverhalen, zelf uit de evangeliën, blijkt dat deze lieve mensen van goede wil, er helemaal niet notie van hebben.

Begrijpelijk. Langs vele wegen is er ook weinig “oor” voor. Het regelmatig bezoeken van eucharistievieringen waarin toch tal van lezingen aan bod komen gedurende de weekenden, verspreid over de jaren, is niet in trek. Zelf lezen, is niet meer zo aan de orde, tenzij ze als ouders weer omwille van hun kinderen een kinderbijbel zouden gaan lezen. Maar dat komt er niet altijd van. Op scholen klonk een Bijbelverhaal ook niet altijd en als, dan landde het niet erg diep in de meeste gevallen. Bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament, om in de 4 Evangelie-boeken de Persoon van Jezus te leren kennen, blijven ons daarom vreemd. We leren het dan ook niet, om daar mee om te gaan. In het beste geval leest men een stukje, maar heeft nooit de vaardigheid geleerd, om het zó tot zich te laten doorwerken, dat we er een ontmoeting van maken met Iemand. Iemand die ons in deze leermomenten iets wil zeggen over het leven, gezien vanuit God.

Bescheiden voorbeeld: als we lezen dat de leerlingen onderweg zijn over het meer, het gaat stormen en ze voelen doodsangst opkomen, roepen ze naar de slapende Christus: “Heer, raakt het u niet dat wij vergaan”. Het antwoord is tweevoudig: wat maakt ge u druk, waar is jullie geloof? Ik ben toch bij u! En zich richtend met een dwingend woord tot de storm ging deze vervolgens liggen. U vindt het in het Lukasevangelie, Hoofdstuk 8, verzen 22-25. Dat stukje kan ons aansporen om eens te kijken: met wie ben ik “op weg? Waarheen ben ik “op weg? Ken ik ook “stormen” in mijn leven? Dat ik het leven lastig vind, bedreigend, uitzichtloos. Ken ik de angst en zelfs wanhoop van de apostelen? Roepen we ook dan niet in de kerk middels een kaarsje tot God: Waar bent u? Raakt het u niet wat mij overkomt? Of klagen we erover bij mensen, zoeken we onze toevlucht in god-weet-wat voor hulpmiddelen en zijn we niet meer gewend tot Jezus te gaan? Waar is mijn geloof gebleven, dat betekent: het vertrouwen dat God weet wat ons overkomt? Heb ik het te weinig voedsel gegeven? Want als Hij spreekt, gebeurt er ook daadwerkelijk iets. Maar waarom gebeurt er niets in en met mij? Omdat ik Jezus toch niet met vertrouwen nader en Hij met zijn woord mij niet kan raken? Zo leert een mens om te gaan met een paar verzen, waarin ons een rijk aanbod wordt gedaan om het leven te leven in zijn lief en leed, met alle zoet en zuur waaraan niemand ontkomt. Misschien iets om eens over na te denken of om dit te leren doen met een aantal mensen samen? Graag wil ik u op weg helpen om met het evangelie te leren leven. Hebt u belangstelling, laat het me weten op het mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als er belangstelling is, gaan we voor een avonduur een aantal data prikken. 

 

Zoeken