Parochienieuws 1 nov. - 30 nov. 2013

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 november t/m 22 december: DONDERDAG 21 NOVEMBER

 

November gezien

 

- vanuit de carnavaleske kant

In het seizoen 2013-2014 viert de Heëlesje VV De Winkbülle haar 66-jarig jubileum. Het vieren van dit jubileum wil de vereniging doen met en door, maar vooral ook vóór de inwoners van Heerlen. Zoals uit het programma blijkt wordt met jong en oud rekening gehouden. Vanaf donderdag 14 november zal op het Pancratiusplein een paviljoen staan waar het jubileum gevierd zal worden.

Donderdag 14 november, 20.11 uur, ouderwetse Winkbülle Revue. Met medewerking van Arno Deckers, Blauw Sjuut, Dans- en showgroep Scope, Ivo Rosbeek, Fer Kousen, Herm Adams, Klumpkes Blumkes, Frits Pelt. Er worden entreeprijzen gehanteerd.

Vrijdag 15 november, 19.11 uur, wijkfeest Wink i de Boeët. Een wijkfeest voor en door de wijken van Heerlen. Alle wijken staan in de spotlight. Dit feest is gratis.

Zaterdag 16 november, 18.11 uur jubileumreceptie Heëlesje VV De Winkbülle. Iedereen is welkom om de vereniging te feliciteren. De hele avond doorlopend artiesten en dj in het paviljoen met om 23.00 uur als grote afsluiter: Anderkovver. Deze hele avond is gratis.

Zondag 17 november, Heilige Mis, 14.33 uur, uitreiken Gouden en Zilveren ezels. 18.11 uur, ‘De tent sluit’ en feest in de Heëlesje horeca.

 

- vanuit het kerkelijke jaar

Nadat we in de Pancratius met gezongen missen zijn begonnen op 1 en 2 november op zondagse tijden: 10.00 uur, stappen we richting einde kerkelijke jaar. Zondag 1 december is het weer de eerste Advent. Maar daaraan voorgaand vieren we op 24 november het slotaccoord: het Feest van Christus Koning. Inmiddels stapt Sinterklaas ook weer vanuit de zijlijn binnen, al dan niet meer met Zwarte pieten, Witte pieten of Gele (kanarie) pieten, wel niet in de kerk maar vanuit het kerkelijk erfgoed dat we leren goed te doen en mensen te belonen voor het goede (spreken maar niet erover dat we ook de roe niet moeten sparen als wijs opvoeder). Maar de Goedheiligman wordt al snel overklast door Santa Klaus, de kerstman. Zeg maar: een Sinterklaas met lange adem en uithoudingsvermogen bij koud weer.    

Voor beide kanten is veel te zeggen…en veel aan te doen.

 

Twee federaties in één cluster

Voor iemand die niet regelmatig met deze materie bezig is, is het een gedoe in de kerk. De tijd dat er ‘n parochie was met een eigen pastoor en kapelaan(s), ligt achter ons. De desinteresse en alle teleurstellingen in wat ze ‘kerk en geloof ‘ noemen, is groot, al jaren lang. Gevolg: geen roepingen, geen wijdingen, weinig priesters. Gevolg: bestuurlijke reorganisatie o.a.

Zelden kom je nog een parochie tegen met een pastoor die verder geen kerken te bedienen heeft. Niet alleen werden dekenaten al samengevoegd, (we gingen van 24 dekenaten terug naar 13). In de meeste gevallen is (ook) het bisdom Roemond hard aan de slag gegaan om parochies aan elkaar te verbinden. Opheffen niet, wel laten samenwerken omdat men met name de pastoor moet delen. Zo ontstonden samenwerkingsverbanden. Dat noemen we een cluster. Een gebied waar meerdere kerken/parochies toe behoren. Cluster Heerlen-Zuid bevat de parochies: St. Pancratius, St. Martinus , Moeder Anna, O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, H. Andreas, St. Joseph en geheel aan de zijlijn en niet geïntegreerd, de H. Franciscus.  

We kennen daar twee pastoors: pastoor Receveur voor de H/Franciscus en deken van Galen is pastoor van alle overige kerken.

Om alle kerken redelijk te kunnen bedienen heeft het bisdom de deken twee kapelaan gegeven. Temeer omdat de deken bestuurlijk het grootste dekenaat runt met vele – door het bisdom gesteunde – ontwikkelingsactiviteiten. De pastoraal/liturgische zorg voor de Moeder Anna en Molenberg ligt in eerste instantie bij kapelaan Zuidinga. Kapelaan Blom neemt deze taak voornamelijk waar in St. Martinus en St. Joseph. Beiden steunen de deken in de Pancratius, waarbij hij wederom ook present is in de overige kerken. Zolang de H. Andreas beschikt over eigen bedienaren, pater Bles en Eline Claassens als pastoraal werkster, functioneert men daar ook geheel zelfstandig. Met hulp van de eerder genoemden indien nodig. In dit cluster van kerken zijn twee federaties. Dat is een bestuursvorm dat meerdere kerken begeleidt. De federatie met de naam MAMM: Anna en Molenberg en de federatie Heerlen-Zuid. Ook nadat de deken per 1 oktober pastoor werd van de federatie MAMM, blijven de kerkbestuursleden van deze zelfstandig verder de kerken bestuurlijk begeleiden. Natuurlijk zal men in steeds groeiende mate met elkaar bekend worden en contacten en verbanden leggen. De priesters weten zich bovendien pastoraal liturgisch bijgestaan door 4 diakens: diaken Keijmis voor de St. Joseph, diaken Renckens voor de Moeder Anna, diaken Jegerings voor de Molenberg en diaken Fransen voor de St. Martinus.

 

Oecumenische ontmoetingsdagen

De stichting Mgr Schrijnenhuis houdt zich al jaren bezig met de vorming en toerusting van (katholieke) vrouwen in Limburg. Het bestuur organiseert daartoe o.a. halfjaarlijkse ontmoetingsdagen. In het voorjaar van 2010 stond hierbij het thema oecumene centraal; met medewerking van ds. Sophie Bloemert.

Binnenkort staat het thema oecumene nogmaals op de agenda. Want de ontmoetingsdagen op woensdag 27 november en dinsdag 10 december a.s. zullen worden gehouden in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein te Heerlen – ook dit keer in samenwerking met ds. Bloemert.

Als thema is gekozen voor: Onze Bijbel. Immers: katholieken en protestanten zijn voor alles verbonden door dit boek. We delen dezelfde Bijbelverhalen als bron van ons geloof. Op zondagmorgen wordt in onze kerken de Bijbel opengeslagen en regelmatig worden - volgens een gemeenschappelijk rooster - dezelfde bijbelstukken gelezen. Ook op andere momenten speelt de Bijbel een wezenlijke rol en in diverse bijbelse personen kunnen we ons eigen leven weerspiegeld zien.

De manier van omgaan met de Bijbel is overigens door de jaren heen wel verschillend geweest. Hoe dan ook: we delen een grote schat, belangrijk voor ons welzijn, ook al zijn we ons dat niet altijd bewust. Wat we trouwens ook niet altijd beseffen, is hoe onze taal en cultuur doorspekt zijn met bijbelse uitdrukkingen en afbeeldingen. Kortom: er is voldoende reden om tijdens de komende  ontmoetingsdagen tijd voor de Bijbel te maken en met elkaar in gesprek te gaan.  

’s Morgens, na de ontvangst, zal er een boeiende samenspraak zijn tussen ds. Sophie Bloemert en drs. Tonneke Stikvoort (verbonden aan de Stichting Mgr Schrijnenhuis) over welke bijbelgedeelten hen aanspreken en waarom. De gezamenlijke lunch zal plaatsvinden in Hotel-restaurant Paris in het centrum van Heerlen (hoek Pancratiusplein-Geleenstraat). In de middag staat een oecumenische gebedsviering op het programma. De Stichting nodigt dit keer met nadruk katholieke én protestantse vrouwen uit. U kunt kiezen tussen 27 november en 10 december; aan deelname zijn geen kosten verbonden. Interesse? U kunt een programma en inschrijvingsformulier aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met 0475 386820, bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Graag tot ziens!

Namens het bestuur, ds. Bloemert

 

Kerkgidsen Rectificatie

Vanaf 21 september 2013 zijn we van start gegaan met de reguliere zaterdagse openstelling van de Kerk. We beginnen om 13:00 en gaan door tot 17:00 uur. Er zullen een of meerdere gidsen aanwezig zijn om u bij interesse rond te leiden en u van informatie te voorzien. Voor grotere groepen of voor een speciale rondleiding kunt u contact opnemen met dhr. Peter Schunck, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt zich ook bij hem opgeven als toekomstige gids.

 

Verklaring 1 september j.l.

Een kopie van de verklaring die Deken van Galen na de H. Missen van 1 september j.l. heeft afgelegd rond het ontslag van kap. Beijk ligt, bij interesse, ter uwer beschikking op het secretariaat.

 

In het kader van het jaar van het geloof geven we het estafettestokje over aan Math Gulpers, lid van het pastoraal team van de St. Andreasparochie Heerlerbaan en Directeur binnen de MeanderGroep ZL

Liefhebben

Bijbelse definitie van liefde: "Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen ". (Matteüs 7:12)

Deze tekst spreekt mij zeer aan en volgens mij is dit het streven van veel mensen. Echter in het echte leven blijkt dat - de ander lief hebben en de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden - een moeilijke opgave is. Wij kunnen er het hele leven aan werken en dan nog moeten wij constateren dat het voor een deel niet gelukt is.

Als ik naar de wereld kijk zie ik grote verschillen in hoe mensen behandeld worden. Soms kan ik nauwelijks nog liefde ontdekken en op andere plaatsen gebeuren mooie dingen en raak ik ontroerd van de stroom van liefde die ik mag waarnemen. Ook kortbij gebeurt dit en soms maak ik er deel van uit. Ik kan echt liefhebben en de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden, maar vaak loopt het toch net even anders. Ik wil u meenemen naar enkele gebeurtenissen van de afgelopen dagen en laat het graag aan u over of hierbij sprake was van “liefhebben en de ander behandelen zoals ik behandeld wil worden.” Enige weken geleden werd ik gewezen op een mail van een oud-collega waarmee ik 40 jaar geleden samen werkte. Misschien hadden wij elkaar toen lief, in elk geval begrepen wij elkaar en wij deelden veel met elkaar. Ondanks dat wij al tien tallen jaren nauwelijks contact met elkaar hadden, vroeg zij in die mail of ik contact met haar kon opnemen en melde dat ze ernstig ziek is en in een verpleeghuis verbleef. Omdat ik vakantie had stelde ik het bezoek uit en bezocht haar daarna. Ze herkende mij direct toen ik binnen kwam en de ontmoeting was warm en hartelijk. Wij waren snel terug in de tijd dat onze contacten intensief waren. Ook kwam het huidig lijden aan de orde en het afscheid willen nemen van het leven dat spoedig zou gaan plaats vinden. Het was fijn om zo samen te zijn en dit met elkaar te delen. Bij het afscheid wilde ze mijn mobiel nummer, dat ik haar ook graag gaf, met de opmerking dat ze mij steeds kon bellen en als ik iets voor haar betekenen kon zou ik dat zeker doen. Na enkele omhelzingen ben ik weg gegaan. Op weg naar huis had ik een goed gevoel, maar ook een beetje schuld gevoel dat ik niet eerder op de mail gereageerd had. Door diverse bezuinigingsplannen kunnen wij een aantal prachtige initiatieven die wel geld kosten maar geen directe opbrengsten genereren niet langer behouden en moeten wij afscheid nemen van enkele prima medewerkers. Bij het geven van uitleg over de situatie en het geven van de boodschap is het voor mij niet mogelijk om uiting te geven aan liefhebben en/of de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Ook al tracht ik zo zorgvuldig mogelijk te handelen, de boodschap blijft negatief en de gevolgen zijn meestal groot voor de betrokkenen. Het blijft lastig om aan te geven wat beter zou kunnen of waar ik in gebreke blijf. Ik probeer naar anderen te luisteren. Of ik alles hoor blijft de vraag. Tot slot kan ik u zeggen dat het een enorme opgave is om echt lief te hebben en de ander te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Echter volgens mij dit is de enige weg om te komen tot een betere wereld, een wereld zoals Jezus dat bedoeld zal hebben. In het geloof op een betere wereld wil ik graag het estafettestokje doorgeven aan Henk Hagreis, ouderling, voorzitter van de Kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek.

Math Gulpers

 

Tarieven H. Missen 2014

Per 1 januari 2014 gelden de volgende tarieven:

Eenvoudige dienst door de week: € 10,00

H. Mis op zaterdagavond of zondag: € 25,00

Extra jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere H. missen worden gehouden: € 250,00

Huwelijksmis (afhankelijk van kerkbijdrage huwelijkspaar) € 400,00

Begrafenismis (afhankelijk van kerkbijdrage overledene) € 400,00

Enkel crematiedienst met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst (afh. van kerkbijdrage) € 400,00

Begeleiding naar crematorium/begraafplaats na voorafgaande kerkdienst € 50,00

Gestichte jaardienst (looptijd min. 10 jaar, max. 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

10 jaar           € 100,00

20 jaar           € 200,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

10 jaar           € 250,00

20 jaar           € 500,00

Richtbedrag kerkbijdrage € 100,00

Omdat de tarieven voor een uitvaartplechtigheid in de kerk (€ 400,00 excl. koor) sterk afhankelijk zijn van de kerkbijdrage, zijn uw persoonlijke tarieven opvraagbaar bij het kerkbestuur.

 

Onbekend maakt niet alleen onbemind

Mensen van goede wil. We komen ze als priester o.a. tegen bij de doop, welke ouders goddank vragen voor hun kind(eren). Maar sprekend over Bijbelverhalen, zelf uit de evangeliën, blijkt dat deze lieve mensen van goede wil, er helemaal niet notie van hebben.

Begrijpelijk. Langs vele wegen is er ook weinig “oor” voor. Het regelmatig bezoeken van eucharistievieringen waarin toch tal van lezingen aan bod komen gedurende de weekenden, verspreid over de jaren, is niet in trek. Zelf lezen, is niet meer zo aan de orde, tenzij ze als ouders weer omwille van hun kinderen een kinderbijbel zouden gaan lezen. Maar dat komt er niet altijd van. Op scholen klonk een Bijbelverhaal ook niet altijd en als, dan landde het niet erg diep in de meeste gevallen. Bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament, om in de 4 Evangelie-boeken de Persoon van Jezus te leren kennen, blijven ons daarom vreemd. We leren het dan ook niet, om daar mee om te gaan. In het beste geval leest men een stukje, maar heeft nooit de vaardigheid geleerd, om het zó tot zich te laten doorwerken, dat we er een ontmoeting van maken met Iemand. Iemand die ons in deze leermomenten iets wil zeggen over het leven, gezien vanuit God.

Bescheiden voorbeeld: als we lezen dat de leerlingen onderweg zijn over het meer, het gaat stormen en ze voelen doodsangst opkomen, roepen ze naar de slapende Christus: “Heer, raakt het u niet dat wij vergaan”. Het antwoord is tweevoudig: wat maakt ge u druk, waar is jullie geloof? Ik ben toch bij u! En zich richtend met een dwingend woord tot de storm ging deze vervolgens liggen. U vindt het in het Lukasevangelie, Hoofdstuk 8, verzen 22-25. Dat stukje kan ons aansporen om eens te kijken: met wie ben ik “op weg? Waarheen ben ik “op weg? Ken ik ook “stormen” in mijn leven? Dat ik het leven lastig vind, bedreigend, uitzichtloos. Ken ik de angst en zelfs wanhoop van de apostelen? Roepen we ook dan niet in de kerk middels een kaarsje tot God: Waar bent u? Raakt het u niet wat mij overkomt? Of klagen we erover bij mensen, zoeken we onze toevlucht in god-weet-wat voor hulpmiddelen en zijn we niet meer gewend tot Jezus te gaan? Waar is mijn geloof gebleven, dat betekent: het vertrouwen dat God weet wat ons overkomt? Heb ik het te weinig voedsel gegeven? Want als Hij spreekt, gebeurt er ook daadwerkelijk iets. Maar waarom gebeurt er niets in en met mij? Omdat ik Jezus toch niet met vertrouwen nader en Hij met zijn woord mij niet kan raken? Zo leert een mens om te gaan met een paar verzen, waarin ons een rijk aanbod wordt gedaan om het leven te leven in zijn lief en leed, met alle zoet en zuur waaraan niemand ontkomt. Misschien iets om eens over na te denken of om dit te leren doen met een aantal mensen samen? Graag wil ik u op weg helpen om met het evangelie te leren leven. Hebt u belangstelling, laat het me weten op het mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als er belangstelling is, gaan we voor een avonduur een aantal data prikken. 

 

Zoeken