Parochienieuws 28 september - 3 november 2013

Rouwen. Doe het niet alleen!

 

Als iemand die je dierbaar is, sterft, sta je oog in oog met een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Heel wat herinneringen komen dan boven. Relaties tussen broers, zussen, tussen kinderen en ouders, met vrienden en vriendinnen, krijgen een nieuwe betekenis. Lotgenoten herkennen de wirwar van emoties: verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid; het moeten overleven en doorgaan op de automatische piloot. Verwerken kan niemand voor een ander doen. Anderen kunnen je wel steunen, troost en wat hoop bieden.
Wilt u praten met anderen die hetzelfde meemaken? Of zoekt u een plek om in vertrouwen te spreken over uw gevoelens en gedachten? Dan is deze rouwgroep misschien iets voor u.
In een reeks van 8 bijeenkomsten (tussen november en april 2014) vertelt u uw eigen verhaal over het verlies van uw partner, kind, ouder, broer of zus, vriend of vriendin, ondersteund door muziek en zelfgemaakte of gevonden teksten.
Er wordt uitgewisseld over hoe een rouwproces verloopt, moeilijke gevoelens, reacties van de omgeving, verdrietige dagen, vasthouden/loslaten, troost en hoe nu verder? Ook zingevingvragen kunnen aan bod komen.
Kennismakingsbijeenkomst: Woensdagmiddag 6 november 14.00 uur
Parochiezaaltje Moeder-Anna kerk Bekkerveld Heerlen
U kunt dan vrij binnenlopen of zich van tevoren opgeven.
Voor informatie en aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Tel. 062495086 (na 7 oktober)

Pauselijke onderscheiding

Op maandag 9 september ontving dhr. Hans Troost in de gebouwen van het bisdom een ereblijk voor zijn langdurige verdiensten voor met name de joods-christelijke betrekkingen. Daarnaast is hij vele jaren actief in de Pancratiusparochie, het dekenaat en zet hij zich in voor diaconaal dienstbetoon als lid van een daartoe opgerichte stichting. Uit handen en bij monde van Mgr. Th. Willemsen werd hij benoemd tot ridder in de Orde van St. Sylvester. Dat deze dag én het feit hem nog vele jaren mogen begeleiden met intense voldoening.

Zonnebloem
De jaarlijke kerkcollecte van de Zonnebloem op 8 september heeft het bedrag van 232,15 Euro opgebracht. Hiervoor onze dank.

Krimp en Kracht

De kerk krimpt! Of je nu katholiek of protestant bent, de kerk krimpt. De aantallen lopen terug. Kerkelijke gemeenten en parochies worden samengevoegd en kerkgebouwen gesloten. Het is een proces waar je niet direct vrolijk van wordt. De landelijke Protestantse Kerk evenals de landelijk Rooms Katholieke Kerk hebben fikse bezuinigingsronden achter de rug. Maar tegelijk is in de Protestantse Kerk geld vrijgemaakt voor nieuwe en waardevolle initiatieven: pioniersplekken, die nieuwe vormen van gemeenschap mogelijk maken. Naast bezuinigen dus ook geld voor nieuwe initiatieven. Een dergelijk beleid lijkt ook voor kerken in Zuid/Limburg zinvol. Niet alleen krachten bundelen, maar ook op zoek naar wegen waardoor onze gemeenten en parochies vitaal en krachtig blijven. Uiteraard vinden elders in Nederland ook dergelijke processen plaats. Daarom is het nuttig om je te laten informeren hoe anderen in die krimp naar nieuwe wegen hebben gezocht. In het najaar zullen daartoe een tweetal bijeenkomsten worden gehouden voor kerkbesturen, gemeenteleden en parochianen. Iedereen is welkom.
Op de eerste avond, 29 oktober 2013, zal de heer Bram Schriever, ambtelijk secretaris van de Algemene Kerkenraad in Amsterdam een verhaal houden over het beleid van Protestants Amsterdam inzake krimp en vitaliteit. Die avond zal plaatsvinden in ‘de Brug’, Tempsplein in Heerlen.
Op de tweede avond, 21 november 2013, zal Leo Fijen, bekend van RKK Kruispunt en het geloofsgesprek op TV eveneens spreken over krimp en vitaliteit. Deze avond zal plaatsvinden in de Pelgrimskerk, Horizonstraat 73 in Brunssum.
Op de derde avond, 28 november 2013, zullen we met elkaar nagaan wat van die twee lezingen voor onze gemeenten en parochies van belang is. Die avond zal plaatsvinden in de Ark, Op de Heugden 23 te Landgraaf. Met nadruk zij nog eens gezegd dat alle drie de avonden openstaan voor parochianen en gemeenteleden. Sterker, we hopen dat u in grote getale zult komen, zodat een ieder actief kan meedenken over de koers van parochie en gemeente. Inlichtingen: Henk van Es, predikant te Heerlen, 533 23 66

In het kader van het jaar van het geloof geven we het estafettestokje over aan mevrouw Linda Flekken (PGOM en werkzaam als pastor in de gezondheidszorg)
Matteüs 28: 16-20.
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’.
Bovenstaande zin spreekt Jezus uit aan het einde van het Matteüs-evangelie. Uit deze belofte kon en kan ik kracht en troost putten en het heeft mij geholpen een periode van diepste duisternis in mijn leven te verdrijven.
In Matteüs 28: 16-20 gaat het over de uitzending van de leerlingen. Zij gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog (vs. 16 en 17). Twijfel overviel ook mij toen ons enig kind en dochter Pascalle in 2008 op 17-jarige leeftijd aan kanker overleed. Je eet, je drinkt en je haalt adem, maar daarmee was alles gezegd, want de zin van ons bestaan was immers weg.
Wanneer Jezus zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde (vs. 18), waarom heeft Hij niet ingegrepen? Met mijn worsteling met de bekende geloofs- en levensvragen schoot ik niets op. Hoe kon ik verder? Ik moest het over een andere boeg gooien.
Omdat mijn man uit de R.K.-traditie komt en ikzelf van Protestantse huize ben, is onze Pascalle in oecumenische zin gelovig opgevoed. Zo hebben we o.a. Taizé bezocht. Bewust zijn we van jongs af aan hiermee begonnen, waardoor Pascalle een sterk geloofsleven kon ontwikkelen. Zij was erg gelovig en droeg dit ook uit. Niet alleen door woorden, maar vooral door de manier waarop ze in het leven stond. Ondanks alle ellende die bij haar ziekte hoorde, het nagenoeg blind geworden zijn en de pijnen, kwam er geen onvertogen woord over haar lippen, was ze niet opstandig tegenover God of tegen ons. Ze nam het zoals het kwam en maakte er het beste van. Sommigen heeft dit versterkt in hun geloof en anderen juist weer oog laten krijgen voor God.
Gaandeweg heb ik geprobeerd, in navolging van Pascalle, God weer te zien als bron van geloof, hoop en liefde. Normaal leren kinderen van hun ouders, maar hier gebeurde het ook andersom. Dankzij mijn studie, onze werkzaamheden voor de kerk en door ons in te zetten voor anderen leerden wij te overleven en – hoe wonderbaarlijk - weer zin te geven aan ons bestaan.
Geroepen door God heb ik gehoor gegeven aan wat Jezus in vs. 19 en 20 aan zijn leerlingen opdraagt: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…’ en ben ik inmiddels werkzaam als pastor in verschillende zorgcentra.
Ook al zullen veel vragen onbeantwoord blijven en begrijp ik God niet altijd, toch geloof ik in Zijn trouw. Als Hij altijd met ons is, kunnen we altijd tot Hem bidden en om hulp vragen. God helpt, maar niet altijd op de wijze waarop wij dat willen of wensen, maar zoals Híj denkt dat goed voor ons is. Dit herinnert mij aan de lievelingsspreuk van onze Pascalle: ‘God vervult niet al onze wensen, maar wel Zijn beloftes’.
Vol Godsvertrouwen is Pascalle heengegaan en dwars door mijn tranen van verdriet, pijn en gemis heen vertrouw ik in de troostrijke en geruststellende woorden van Jezus:
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (vers 20).
‘Ik ben met jullie’ zegt Jezus. Méér kunnen we toch niet wensen?!
Mijn geloof en dat van Pascalle wil ik graag doorgeven door het estafette-stokje nu over te dragen aan Math Gulpers, lid van het pastoraal team van de St. Andreasparochie Heerlerbaan en directeur van verpleeghuis Lückerheide te Kerkrade.
Linda Flekken-Lange

Kleine processie in Welten.

Op zondag 6 oktober is na de H.Mis van 10.00 uur een kleine bidtocht rond de kerk. We vieren in de Martinus parochie O.L. Vrouw van de Rozenkrans. Het is geen grote tocht, maar daarom niet minder intens. Voor wie wil…`

Toen God de vrouw schiep
verscheen een engel en die zei: Waarom spendeert u zoveel tijd aan dit model? En de Heer antwoordde: Heb je gezien aan welke voorwaarden mijn creatie moet voldoen? Ze moet flexibel zijn, 200 beweegbare delen hebben die allemaal te vervangen zijn, ze moet een schoot hebben waar 4 kinderen op kunnen zitten, een kus die alles kan genezen, van een
geschaafde knie tot een gebroken hart, EN ze mag maar 1 paar handen hebben.
 De engel was overweldigd door alle voorwaarden: 1 paar handen! Niet te geloven! En dat is het standaard model? Dat is teveel werk voor 1 dag. Neem op z'n minst morgen erbij om het af te maken. Maar dat gaat niet, protesteerde de Heer. Ik ben bijna zover, ik heb deze creatie die mij zo na aan het hart ligt bijna afgerond. Ze geneest zichzelf al als ze ziek is EN werkt 18 uur op een dag.
 De engel kwam dichterbij en raakte de vrouw aan. Wat heeft U haar zacht gemaakt Heer. Ze is zacht zei de Heer, maar ik heb haar ook heel hard gemaakt. Je hebt geen idee wat zij kan doormaken of voor elkaar kan krijgen. Kan ze ook nadenken? vroeg de engel. De Heer antwoordde: Ze kan niet alleen nadenken, ze is ook in staat om zaken te beredeneren en te onderhandelen. Toen viel de engel iets op, hij raakte de wang van de vrouw aan. Oeps, ik geloof dat deze lekt! U heeft er teveel ingestopt. Dat is geen lekkage, corrigeerde de Heer dat is een traan. Waar dient een traan voor? vroeg de Engel. De Heer zei: De traan is haar manier om uiting te geven aan haar vreugde, haar leed, haar pijn, haar teleurstellingen, haar liefde, haar eenzaamheid, haar droefheid en haar trots. De engel was onder de indruk. U bent geniaal, Heer. U heeft aan alles gedacht!
 De Vrouw is werkelijk ongelooflijk. En dat is ze! Vrouwen hebben krachten die mannen doen verbazen. Zij doorstaan ontberingen en dragen lasten, maar houden vast aan geluk, liefde en vreugde. Ze glimlachen wanneer ze willen schreeuwen. Ze zingen wanneer ze willen huilen. Ze huilen als ze blij zijn en lachen als ze nerveus zijn. Ze vechten voor datgene waar ze in geloven. Verzetten zich tegen onrechtvaardigheid. Ze accepteren geen 'nee' als ze geloven dat er een betere oplossing is. Ze nemen minder, opdat hun familie meer heeft. Ze begeleiden een bange vriend(in) naar de dokter. Hun liefde is onvoorwaardelijk. Ze huilen wanneer hun kinderen zichzelf overtreffen en juichen als hun vrienden in de prijzen vallen. Ze zijn blij met het nieuws van een geboorte of huwelijk. Hun hart breekt als een vriend(in) sterft. Ze betreuren het verlies van een familielid, maar blijven sterk wanneer ze denken dat er niet genoeg kracht over is. Ze weten dat een knuffel en een kus kan helpen een gebroken hart te helen.
 Vrouwen zijn er in alle maten, kleuren en vormen. Ze zullen rijden, vliegen, lopen, rennen of mailen om te laten zien hoeveel ze om je geven. Het hart van de vrouw zorgt dat de aarde draait. Zij brengen vreugde en hoop. Zij bezitten compassie en idealen. Zij ondersteunen familie en vrienden. Vrouwen hebben de kracht om dingen te zeggen en alles te geven.

Kerkgidsen

Op zondag 15 september was het Open Monumentendag.
Ondanks het feit dat de Pancratiuskerk, zeker vanaf het Pancratiusplein, minder goed bereikbaar was, was de openstelling een succes.
Vanaf 21 september 2013 gaan we van start met de reguliere zaterdagse openstelling van de Kerk. We beginnen na de H. Mis van 11:00 en gaan door tot 17:00 uur. Er zullen een of meerdere gidsen aanwezig zijn om u bij interesse rond te leiden en u van informatie te voorzien. Voor grotere groepen of voor een speciale rondleiding kunt u contact opnemen met dhr. Peter Schunck, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U kunt zich ook bij hem opgeven als toekomstige gids.

2e reeks filosofie-cursus op Rolduc in het studiejaar 2013/2014
Na de cursus ‘inleiding in het filosoferen’ in het afgelopen seizoen, wordt ook in het nieuwe studiejaar opnieuw een filosofie-cursus op Rolduc aangeboden. Deze keer staat de filosofie van de 19e eeuw centraal met hun uitwerkingen van gedachtestromingen tot in onze tijd van de 21e eeuw. De cursus vindt plaats in het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade. De cursus vindt plaats van 20.00 – 21.45 uur op 08-10; 22-10; 05-11; 19-11; 03-12; 17-12 plaats.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met D. Rohling, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 045-5466822.

Zoeken