Parochienieuws 31 augustus - 29 september 2013

Hoe verder weg, hoe dichter bij.

Toen deze zin klonk uit de mond van een acoliet in de sacristie, ontrafelde zich een heel beeld voor mijn ogen.
Zeker ook omwille van de vakantietijd van dat moment. Want als kinderen op vakantie gaan, willen achterblijvers weten of hun dierbaren goed aangekomen zijn. Ga ik op bezoek bij mensen, vertellen ze dat hun zoon/dochter en gezin daar en daar nu verblijven. En geven er blijk van te weten wat er te zien valt, hoe het actuele weer is, dat iedereen nog goed gezond is. Het komt nog steeds voor dat men een pitje heeft branden bij een Mariabeeldje of H. Hart, ”opdat maar alles goed mag gaan”. De afstand welke door het vliegen of autorijden geschapen is, voelt men. De lichamelijk afwezigheid van dat moment, vertaalt men in vele gedachten in het hart. De terugkeer wordt een warm welkom met uitwisseling van de ervaringen.
Dit fenomeen, hoe verder weg hoe dichter bij, komt vaker voor. Want samenleven is niet altijd eenvoudig. Wie dicht bij elkaar optrekt in het leven leert ook de kleine kanten van iemand kennen. En kleine kanten brengen ook wel eens kleine of grote ergernissen met zich mee. Deze worden wel eens voelbaar en maakt men zichtbaar en hoorbaar in woord en daad. We zitten dicht bij elkaar, maar dat betekent niet altijd dat we gevoelsmatig dicht bij elkaar zijn.
Ook zien we dat het tussen mensen vaak heel goed gaat wanneer ze elkaar niet te vaak zien. Dan blijft er een vreugde als men elkaar wel spreekt en treft.
Helemaal geldt dat na het overlijden van iemand. Als alles wegvalt, merkt men hoezeer men aan elkaar gehecht was. Alle kleine kanten vallen weg, en men mist de beslommeringen, zelfs “het gesteggel” of domme gewoonten mist men. De last van de zorg welke zeker op de schouders een flink gewicht legde, wordt gemist: “Was hij/zij er nog maar, ik zou er alles voor over hebben”. Ook als het wel eens anders klonk tijdens de zware dagen van inzet en zorg. Deze afstand is op het eerste oog onoverbrugbaar. En het gemis des te groter. Dagelijks zijn we met die dierbare bezig, herinneren ons zoveel en koesteren die gedachten en gebeurtenissen. We kijken naar foto’s, film, lezen brieven of spreken erover. Hoe verder weg, des te dichter zijn ze bij ons.
Hetgeen we kunnen doen tijdens vakantie of na verhuizing is: skypen, sms-sen, bellen of mailen.
Wat kunnen we doen na overlijden om elkaar “te ontmoeten”? Mij lijkt dat verbondenheid in God door zijn aanbod van eeuwig leven, een heel goede weg kan zijn, welke we met gebed inhoud en voeding geven.
Dat weet menigeen en beleeft het ook. Steken we daarom niet graag een kaarsje op, bezoeken de eucharistie om dat te ontvangen onder tekenen wat onze lieve doden mogelijk al met de ogen zien en beleven: het Lichaam van Christus. Moge Hij, de goede Jezus, bron van verbondenheid blijven…of worden.
Met dank aan Hub, die deze zin uitsprak: hoe verder weg, hoe dichter bijeen.

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen          

 


Zaterdag 31 augustus
Zaterdag in week 21 door het jaar
09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ouders Lenders-Kwaspen (jrd.), zoon Fred en oom Wiel

Zondag 1 september
Tweeëntwintigste Zondag door het Jaar
1e Lezing: Sir. 3, 17-18 +20+28-29
Evangelie: Lc. 14, 1+7-14 (C)

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Dhr. Frans Berns (zesw.d.); Elisa-Hubertina Leers (2de jrd.); Gelukzaligheid van Joke en Wim Snijders en Eefje Snijders; Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Ad Savelsberg; Uit dankbaarheid voor een nieuw levensjaar

11.30 uur Volkszang
Liesje Merkelbach-van Loo (1ste jrd.), Jo Merkelbach en de overige fam.-leden: Mia Lasia-Lemmens, Ronald Elders, Cecile
Merkelbach-Kokx en Roger Moonen; Ouders Westra-Naus (jrd.); Tiny Erens-Smeets (jrd.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Ouders v. Zandvoort; Charly Fisher; Piet van Zeil

Maandag 2 september
Maandag in week 22 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 3 september (Orgelspel)
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Ton Ruitenbeek

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 4 september
Woensdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Frans Seetz

Donderdag 5 september
Donderdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Voor intentie fam. S.

Vrijdag 6 september
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren

Zaterdag 7 september
Zaterdag in week 22 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Bert Peters; Hub Hamers

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Zuidinga

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 8 september
Drie-en-twintigste Zondag door het Jaar
1e Lezing: Wijsh. 9, 13-18b
Evangelie: Lc. 14, 25-33 (C)

10.00 uur Gregoriaans
Jo Moberts (zesw.d.); Hub Scheeren; Gelukzaligheid van Joke en Wim Snijders en Eefje Snijders

11.30 uur New Generation
Overl. ouders Sjef Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meyer (jrd.); Voor de dierbare overl. v.d. fam. Dohmen; Louis Amkreutz; Wiel Lambrix; Jean Janssen; Sjeng van de Winkel; Uit dankbaarheid t.g.v. een 25-jarig huwelijk

Maandag 9 september
Maandag in week 22 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 10 september (Orgelspel)
Dinsdag in week 23 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote; Gerard Ruiters; Wiel Leenders

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 11 september
Woensdag in week 23 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 12 september
Donderdag in week 23 door het jaar
09.00 uur
Jan van Berkum; Thij Slenders

Vrijdag 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur
Tiny van Neer-Erkens (jrd.); Voor intentie fam. S.

Zaterdag 14 september
Kruisverheffing
09.00 uur
Wiel Leenders; Uit dankbaarheid voor een verjaardag

10.00 uur Theresiakapel
Overl. families

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 15 september
Vier-en-twintigste Zondag door het Jaar
1e Lezing: Ex. 32, 7-11+13-14
Evangelie: Lc. 15, 1-10 (C)

10.00 uur Schola Cantorum
Pie Stassar (jrd.); Bert Florie; Carla Loffeld-Mol; Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Coda
Tiny Boosten (2de jrd.); Nico Klein Beernink; Echtp. van den Hoek-Richter; Fam. Cobben-Dexters en fam. Cobben; Piet van Zeil

Maandag 16 september
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 17 september (Orgelspel)
Dinsdag in week 24 door het jaar
09.00 uur
Hub Gelissen en dochter Monique; Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 18 september
Woensdag in week 24 door het jaar
09.00 uur
Jo Lousberg en zoon Wim

Donderdag 19 september
Donderdag in week 24 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 20 september
HH. Andreas Kim Taegŏn, priester en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 21 september
H. Matteüs, apostel en evangelist
09.00 uur
Wiel Leenders

10.00 uur Theresiakapel
Peter Klinkenberg b.g.v. verjaardag

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Pr. Rohling

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Niek Gillissen (jrd.) en overl. fam. Gillissen-Jongen; Ans Pompe Guillaume

Zondag 22 september
Vijf-en-twintigste Zondag door het Jaar
1e Lezing: Am. 8, 4-7
Evangelie: Lc. 16, 10-13 (C)

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Cantor
Lies Wetzels-Lindelauf (1ste jrd.); Hub Savelsbergh; Christien Geurten (jrd.); Maria Oostwegel (jrd.); Overl. ouders Gerards-Wolters (jrd.); Joke Bemelmans (4de jrd.); Corry Savelsbergh; Mevr. Hoefnagels-Cremers

Maandag 23 september
H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
09.00 uur
Voor intentie fam. S.

Dinsdag 24 september (Orgelspel)
Dinsdag in week 25 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote; Wiel Bosch; Henk en John Logister; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 25 september
Woensdag in week 25 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 26 september
Donderdag in week 25 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 28 september
Zaterdag in week 25 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Overl. ouders Logister-Pieters; Hub Hamers; Karel Savelsberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Henri en Mia Meens-Jamar en overl. v.d. fam. Meens-Jamar

Zondag 29 september
Zes-en-twintigste Zondag door het Jaar
1e Lezing: Am. 6, 1a+4-7
Evangelie: Lc. 16, 19-31 (C)

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur S(w)inging Voices
Tiny Erens-Smeets; Piet van Zeil

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

26-07-2013 Frans Berns, 85 jaar
28-07-2013 Jo Moberts, 78 jaar
08-08-2013  Fina v. Velzen-Dragstra, 89 jaar

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

28-07-2013 Elisa en Aurelie Dankers, Lage Kanaaldijk, Maastricht
28-07-2013 Viyenna Lammers, Frans Halsstr. 28, Heerlen
28-07-2013  Virginia Loos, Truytstraat 40, Eygelshoven
11-08-2013  Chloé Toenbreker, v. W. Poelmanstr. 226, Heerlen
18-08-2013  Nyah Dacier, v. W. Poelmanstr. 218, Heerlen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 29 september t/m 3 november: DONDERDAG 19 SEPTEMBER

 


Krimp en Kracht

 

De kerk krimpt! Of je nu katholiek of protestant bent, de kerk krimpt. De aantallen lopen terug. Kerkelijke gemeenten en parochies worden samengevoegd en kerkgebouwen gesloten. Het is een proces waar je niet direct vrolijk van wordt. De landelijke Protestantse Kerk evenals de landelijk Rooms Katholieke Kerk hebben fikse bezuinigingsronden achter de rug. Maar tegelijk is in de Protestantse Kerk geld vrijgemaakt voor nieuwe en waardevolle initiatieven: pioniersplekken, die nieuwe vormen van gemeenschap mogelijk maken. Naast bezuinigen dus ook geld voor nieuwe initiatieven. Een dergelijk beleid lijkt ook voor kerken in Zuid/Limburg zinvol. Niet alleen krachten bundelen, maar ook op zoek naar wegen waardoor onze gemeenten en parochies vitaal en krachtig blijven. Uiteraard vinden elders in Nederland ook dergelijke processen plaats. Daarom is het nuttig om je te laten informeren hoe anderen in die krimp naar nieuwe wegen hebben gezocht. In het najaar zullen daartoe een drietal bijeenkomsten worden gehouden voor kerkbesturen, gemeenteleden en parochianen. Iedereen is welkom.
Op de eerste avond, 29 oktober 2013, zal de heer Bram Schriever, ambtelijk secretaris van de Algemene Kerkenraad in Amsterdam een verhaal houden over het beleid van Protestants Amsterdam inzake krimp en vitaliteit. Die avond zal plaatsvinden in ‘de Brug’, Tempsplein in Heerlen. Aanvang: 20.00 uur.
Op de tweede avond, 21 november 2013, zal Leo Fijen, bekend van RKK Kruispunt en het geloofsgesprek op TV eveneens spreken over krimp en vitaliteit. Deze avond zal plaatsvinden in de Pelgrimskerk, Horizonstraat 73 in Brunssum. Aanvang: 20.00 uur.
Op de derde avond, 28 november 2013, zullen we met elkaar nagaan wat van die twee lezingen voor onze gemeenten en parochies van belang is. Die avond zal plaatsvinden in de Ark, Op de Heugden 23 te Landgraaf. Aanvang: 20.00 uur.
Met nadruk zij nog eens gezegd dat alle drie de avonden openstaan voor parochianen en gemeenteleden. Sterker, we hopen dat u in grote getale zult komen, zodat een ieder actief kan meedenken over de koers van parochie en gemeente. Inlichtingen: Henk van Es, predikant te Heerlen, 533 23 66

Activiteiten in en om het Savelbergklooster tijdens Open Monumentendag

15 September bruist het Savelbergklooster van de activiteiten. In en rondom ’t monumentale zusterklooster stallen kleine, zelfstandige ondernemers uit de regio hun producten uit en zijn er workshops.
Het klooster is tussen 10.00 u. en 17.00 u. vrij toegankelijk voor publiek.
Meer informatie hierover vindt U op de website: www.savelbergklooster.nl blokje Agenda.
Dinsdag 1 oktober zal Henk Henczyk een lezing geven over ‘De Magie van de Paddenstoel’.
Henk Henczyk is als deskundige verbonden aan de Paddenstoelen Studiegroep Limburg en heeft in het verleden al de nodige vragen van WegWijslezers over het fascinerende leven van paddenstoelen beantwoord.
Entrée: € 5,00 inclusief koffie/thee. Aanvang: 19.30 u.
Meer informatie vindt U op de site: www.savelbergklooster.nl
Vanaf woensdag 21 augustus aanstaande zal het museum op de woensdagen voortaan ook open zijn voor het publiek.

Lezing Dekenaat Heerlen op 3 oktober 2013

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT.

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor een lezing op donderdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur.
RECHT VAN VERGEVING
Door Prof. Dr. Georg Essen
Hoogleraar aan de Katholisch-Theologische Fakultät van de Universiteit van Bochum (Dld).
Eva Mozes Kor is als zevenjarige, samen met haar tweelingzus Miriam, slachtoffer geworden van de medische experimenten van Joseph Mengele in het concentratiekamp Auschwitz. De twee zussen behoorden tot de weinigen die Mengeles onderzoek in het kamp overleefden. Na de dood van Miriam, richtte Eva een vereniging op en een museum.
Centraal in de lezing staat de uitspraak van Eva Mozes Kor waarmee zij zich bevrijdde uit de slachtofferrol:

Een overlevende heeft het recht te vergeven.

Prof. Dr. Georg Essen, die uitstekend Nederlands spreekt, heeft Eva Mozes Kor, die na de oorlog in Amerika is gaan wonen, meerdere malen persoonlijk ontmoet.
Programma
19.30 uur ontvangst
20.00 uur lezing
21.00 uur pauze
21.20 uur gelegenheid tot het stellen van vragen
22.00 uur sluiting
Locatie: Auberge de Rousch, Manegezaal, Kloosterkensweg 17, 6419 J Heerlen, Routebeschrijving: www.derousch.nl
De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom. Belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar tel. 06-57595999 van Mevr. J. Krasznai.
Wilt u liefst vóór 15 september a.s. opgeven met hoevelen u komt.
Wij hopen u op donderdag 3 oktober a.s. te mogen begroeten.
Dekenaat Heerlen

Wandeling langs Stolpersteine in Heerlen

22 september 2013
Start: 14.00 uur begraafplaats Akerstraat Heerlen
Het Vredesplatform Heerlen en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen organiseren op 22 september as. in het kader van de Vredesweek 2013 een wandeling langs de Stolpersteine nabij het centrum van Heerlen. De wandeling begint om 14.00 uur bij het Joods monument bij de gemeentelijke en Joodse begraafplaats, Akerstraat 35. Op het Joods monument staan de mensen genoemd die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Heerlen zijn gedeporteerd naar concentratiekampen en daar niet van terugkeerden. Martin van der Weerden zal de wandeling begeleiden. De wandeling eindigt op het Pancratiusplein waar in het zaaltje van café Pelt gelegenheid is voor napraten en delen van indrukken en ervaringen.
Onder leiding van hun geschiedenisleraar Martin van der Weerden van het Bernardinuscollege hebben zeven leerlingen het boekje Stolpersteine samengesteld. De ondertitel luidt: ‘Een wandeling door de Joodse geschiedenis van Heerlen tijdens de Tweede Wereldoorlog’.
Stolpersteine (struikelstenen) zijn stenen met een klein plaatje waarop de naam staat van Joodse personen die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd. Ze zijn geplaatst in het trottoir voor de huizen waar ze leefden. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in 1997 begonnen met het leggen van Stolpersteine in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en met je hart en je moet buigen om de tekst te lezen. Het motto is: ‘een mens is pas vergeten als zijn of haar naam vergeten is’.
In Heerlen zijn inmiddels 25 struikelstenen geplaatst en op 23 augustus volgen er nog meer. De Stolpersteinewandeling voert langs de eerste acht adressen, waar deze 25 gedenkplaatjes zijn geplaatst en enkele andere voor deze geschiedenis gedenkwaardige plaatsen.
Het boekje Stolpersteine is het gemakkelijkst te verkrijgen door het te downloaden van de website www.lodewijkfoijer.nl of http://heerlenmondiaal.nl/pdf/Stolpersteine.pdf
Meer informatie: Vredesplatform Heerlen/HeerlenMondiaal: Harrie Winteraeken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dekenaal Missionair Beraad Heerlen:Ans Houben Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden Secretariaat St. Pancratius

Per 1 september 2013 zal het secretariaat op woensdagmiddag niet meer geopend zijn. U kunt wel terecht op dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur.

Mededeling kerkbestuur

Op zondag 1 september eindigt de benoeming van kapelaan Beijk, omdat het bisdom dit in overleg met hem besloten heeft. Dat er enige beroering is geschapen rond deze stap zal menigeen duidelijk zijn geworden. Een korte toelichting zal het bestuur die dag geven na de missen.

Ziekenzondag

Op zondag 8 september is het de nationale ziekendag. In onze streken zet ook de Zonnebloem zich in om mensen aandacht te geven die met lichamelijk minder vermogen door het leven moeten gaan. Meestal door de leeftijd veroorzaakt maar zeker niet altijd. Het thema van weleer “aandacht voor zieken is gezond” blijft geldig want het werkt aan twee kanten. Ook de man of vrouw die zich het lot aantrekt van de mens die minder mogelijkheden heeft gekregen, ervaart het al weldoende iets voor iemand te kunnen betekenen. Wie er iets voor voelt om dit zinvolle werk te doen, kan zich bekend maken.
In de kerk zijn er op zondag twee zaken waarneembaar: we bieden de Zonnebloem afd. Pancratius de kans om voor hun goede werk een deurcollecte te houden. En we ontvangen in de mis van 11.30 uur de leden en de mensen die ze bijstaan. Het accent in de mis zal dan ook op dit thema gelegd worden.

Nieuwe benoemingen door het bisdom

Omdat de pastoor van de federatie Moeder Anna en Molenberg elders werd benoemd, heeft men de deken gevraagd om deze parochies onder zijn hoede te nemen. Om dat te realiseren met behoud van alle overige functies, benoemde men kapelaan Patrick Zuidinga tot het cluster. Deze in 1970 geboren priester groeide op in Best, deed andere studies dan theologie en na zijn stap daartoe studeerde hij in Rolduc. Hij is wijdinggenoot van kapelaan Blom en werd benoemd te Horst. Zijn hoofdopdracht zal liggen in de twee genoemde kerken op vlak van liturgie, catechese, pastoraal en diakonie. Maar hij is benoemd voor het hele cluster Zuid, dus zal hij ook in de kerken/parochies van Martinus, Joseph en Pancratius inzetbaar zijn.
Om zich in te werken is hij al per 1 augustus benoemd en kan zo met de scheidende pastoor optrekken, zich inwerken en inleven.
De deken is blij met zijn komst en wij wensen hem een vruchtbaar pastoraat toe. Onder het kopje adressen vindt u zijn mobile nummer.

Federatie / Cluster

Terwijl we vroeger alleen maar in kerkelijk verband spraken over parochie, dekenaat en bisdom, zijn deze twee begrippen nu niet meer weg te denken.
Wat het zijn? Een cluster is een deelgebied in een dekenaat, waarbinnen meerdere parochies zich bevinden, die in de startfase vaak meerdere pastoors kenden en een eigen bestuur hadden. Maar men bekende zich tot meer samenwerking.
Naarmate het aantal priesters afneemt, en er minder bezetting plaats vindt, gaan we de afzonderlijke besturen samenvoegen, zodat men onder leiding van een pastoor de zorg voor meerdere kerken draagt.
Het cluster Heerlen Zuid kent op dit moment twee federaties: Molenberg/M.Anna en Pancratius/Martinus/Joseph/Andreas.
De deken is van beide federaties voorzitter en heeft twee benoemde kapelaans ter ondersteuning. Daarnaast wordt er geholpen door enkele priesters die met emeritaat zijn gegaan, zeg maar: met pensioen zijn gegaan en in overleg met het team hun diensten aanbieden.        

Gidsen in de Pancratiuskerk

Na de oproep daartoe kwam er een groep mensen bijeen op zaterdag 17 augustus om zich te laten informeren over het idee. Met een diversiteit van belangstelling en achtergrond komt er het aanbod om mensen in de kerk rond te leiden. Dat wordt in de opstap op zaterdagmiddag. Voor mensen die op de kerk afstappen en de intentie hebben de kerk te bezoeken.
Daarnaast maken ze het mogelijk dat er zich groepen kunnen bekend maken die een rondleiding willen. Dus als u bijvoorbeeld vrienden of familie op bezoek hebt en u wilt hen een rondleiding aanbieden, kunt u dat aanvragen. De leiders van dit initiatief zijn de heren Frits Bardoul en Peter Schunck.

In het kader van het jaar van het geloof geven we het estafettestokje over aan de heer Nievelstein:

Overweging com.woorddienst Joh.10,27-30
In de week vóór de Goede week werd Engeland bedolven onder en geteisterd door enorme sneeuwval.
Wat diepe indruk op me maakte waren de T.V. beelden waarin een herder met zijn hond bezig is zijn bedolven schapen te redden.
Hier zit er nog een blaft de hond, en hij gaat, op het paniekerige af, met zijn schop te keer om zijn schaap vrij te graven.
“Net op tijd, je hebt mazzel gehad” slaakt hij een kreet van vreugde en opluchting, terwijl hij de geluksvogel beetpakt en helpt.
Zo stel ik me de Goede Herder voor.
In diezelfde journaalbeelden, maar haaks op de vorige zie ik een man staan bij een transportbandje vol kuikentjes, moppige pluizebolletjes voor de versnipperaar.
Te licht bevonden en 25 eurocent waard was zijn kil en zakelijk commentaar.
Wat een schril contrast. Ik ben nóg onder de indruk. Bij de voorbereiding voor de overweging kwamen deze beelden boven drijven.
Soms zijn we verdwaald, in nood, in paniek, en zijn we blij als ons een helpende hand wordt toegestoken. Niet worden afgeschreven. Het was de kracht van Jezus.
Ook wij moeten omzien naar elkaar. God heeft ons nodig. Hij roept ons op om zijn herder te zijn. Om elkaar niet te laten vallen.
Steeds op zoek naar God en naar elkaar.
Worden we gevonden? Of raken we in de versnipperaar?
R. Nievelstein

Zoeken