Parochienieuws 2 augustus - 1 september 2013

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 september t/m 29 september: WOENSDAG 21 AUGUSTUS

 

Maria ten Hemelopneming
Op 15 augustus willen we deze bijzondere feestdag op zijn zondags in beeld houden. Daarom is er die dag in de Pancratius geen H.Mis om 09.00 uur maar om 10.00 uur. Of we weer de Kroedwusj kunnen aanbieden is onzeker. Daarvoor moeten we mensen hebben die al die producten willen verzamelen en gaan binden in de juiste samenstelling. Waarbij we ontdekten dat je niet alles zomaar kunt gaan plukken…daar is verlof voor nodig.
Maar het feest is daarvan niet afhankelijk toch? Wie met ons in de liturgie deze overgang viert van Maria’s leven van de aarde naar de hemel, ziet dat het de mens “aangedaan” wordt. Dat wil zeggen: Jezus stijgt op. Maar de mens die deelt in de Verlossing, “wordt opgenomen” De hemel is een geschenk, dat wordt aangereikt aan hen die leefden op de wijze van Maria. Deze leefde stellig haar hele leven: Mij geschiede naar Uw Woord. Laten we ons deze uitdaging ook eigen maken.

2e reeks filosofie-cursus op Rolduc in het studiejaar 2013/2014

Na de cursus ‘inleiding in het filosoferen’ in het afgelopen seizoen, wordt ook in het nieuwe studiejaar opnieuw een filosofie-cursus op Rolduc aangeboden. Deze keer staat de filosofie van de 19e eeuw centraal met hun uitwerkingen van gedachtestromingen tot in onze tijd van de 21e eeuw. Immers, de ‘grote begrippen’ zoals ‘existentialisme’, ‘kapitalisme’, ‘communisme’, ‘positivisme’, ‘evolutietheorie’, of ‘atheïsme’ vinden daar hun oorsprong. Vaak zijn zij ook verbonden met de namen van bekende filosofen en wetenschappers uit die tijd, b.v. Sören Kierkegaard, Karl Marx, Charles Darwin, Auguste Comte of Friedrich Nietzsche. Het feit dat u zeker enkele van deze namen uit de 19e eeuw kent, laat reeds zien hoe invloedrijk hun denken tot in onze tijd is geweest. Bovendien zijn hun ideeën vaak niet los te maken van de baanbrekende uitvindingen uit de 19e eeuw, zoals de stoommachine, het elektrisch licht en de telegraaf. Ook het tegenwoordige filosofische denken moet meer dan vroegere tijden rekening houden met technisch-wetenschappelijke vooruitgang die het leven van mensen onder elkaar en in deze wereld sterk bepaalt.
De cursus vindt plaats in het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade. Iedereen is welkom en naast een gezonde nieuwsgierigheid is geen voorkennis vereist (men hoeft dus niet de eerste cursus te hebben gevolgd). Er wordt gebruik gemaakt van moderne communicatieapparatuur en de materialen worden na afloop van elke bijeenkomst op verzoek digitaal toegezonden. De cursus vindt tweewekelijks plaats op de dinsdagavond, van 20.00 – 21.45 uur (met een kwartier koffiepauze), onder leiding van Dr. D. Rohling, docent filosofie. De deelname is gratis, met een vrije gave voor koffie/thee. Hier volgen de data (voorlopig tot eind van het jaar):
24-09; 08-10; 22-10; 05-11; 19-11; 03-12; 17-12.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met D. Rohling, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 045-5466822.

Loslaten

Met pijn in het hart legt het echtpaar Wim en Bea Hageman hun activiteiten per acuut neer. De gezondheid speelt een dermate rol dat het niet langer kan én verantwoord is om zich te blijven inzetten. Velen kennen hem of hoorden hem, onze trouwe organist en dirigent bij het gregoriaans koor, waarmee hij in de kerken van de federatie op toerbeurt van zich liet horen! Zeker voor de gemeenschap in Welten waar hij vele, vele jaren de trouwe begeleider was voor het gemengd koor en bij vele gelegenheden. Zijn vrouw Bea was steun en toeverlaat als mede-kosteres in de St. Martinus. Zij pakte dat heel breed op, zodat we haar ook zagen aan de voorkant als lectrice, achter de schermen verzorgde ze mede de paramenten, de liturgische gewaden.
Natuurlijk slaat zulk een bericht een gat in de kerkelijke activiteiten. Maar voor alles is het voor hen een zware weg, die zo met hart en ziel zich aan de werken van en voor de kerk hadden ingezet. Ook vanaf deze plaats geldt onze sympathie en grote dank hen en hopen dat we een weg kunnen gaan welke draaglijk is.

In het kader van het jaar van het geloof geven we het estafettestokje over: Bruiloft te Kana
Lezen: Johannes 2:1-12
In het tweede hoofdstuk in het evangelie van Johannes staat de geschiedenis van een bruiloft. Maria en Jezus en zijn discipelen waren er uitgenodigd. Deze geschiedenis spreekt mij aan door de eenvoud waarmee het beschreven is, maar ook dat hier het werk van de Heer begint waarvoor hij naar deze aarde is gekomen. Jezus is onder de feestgangers, een praatje hier en een groet daar; als mens onder de mensen. Dan gebeurt er iets bijzonders dat niet iedereen meekrijgt. Maria merkt dat er geen wijn meer is en meldt dit aan haar zoon Jezus. En dan het antwoord dat de Heer aan haar geeft: “ Wat heb ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.” Dit onderonsje van moeder en zoon heeft heel veel te betekenen. Jezus is tot nu toe zijn ouders onderdanig geweest, lees Lukas 2 vers 51. Maar nu neemt Hij afstand van zijn aardse moeder en onderwerpt zich aan zijn hemelse Vader om zo het werk te doen waartoe Hij in deze wereld is gekomen. De familie van de Heer wordt fors uitgebreid. Lees Mattheus12:46-50: “Wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is, die is mijn broeder, zuster en moeder.”
Maria wist dat dit eens zou gebeuren. Ze wordt niet boos, maar toont haar geloof in Hem, Jezus, die zij met al haar liefde heeft opgevoed. In wat zij tot de knechten zegt, ligt een wereld van emotie. In het Lukas evangelie wordt vaker gezegd dat Maria al de woorden opsloeg in haar hart. Nu toont ze haar geloof en wat er in haar hart leeft. Ze zegt: “Wat Hij u ook zegt, doet dat.” Maria weet dat Jezus de Zoon van God is. Daarom heeft ze het probleem aan Hem bekend gemaakt en door haar geloof in Hem haar instructies gegeven aan het personeel.
Ik ben onder de indruk van het geloof van Maria, maar ook van de knechten die doen wat de Heer Jezus tot hen zegt. Het gedeelte dat nu volgt, heeft voor het begin van de bediening van de Heer grote waarde. Er staan zes lege stenen watervaten volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Deze vaten moesten eigenlijk water bevatten om te reinigen. In feite werd hier de wet overtreden en de Heer gebruikt deze overtreding om Zijn genade te laten zien. Dat is wat mij zo aanspreekt in deze geschiedenis, dat de wet die mij mijn overtredingen duidelijk maakt, door de Heer Jezus gebruikt wordt om genade voor recht te laten gelden. Als de vaten gevuld zijn met water zegt de Heer tot hen: “Schept nu en breng het aan de ceremoniemeester.” Dan wordt het wonder openbaar. Het water verandert in wijn. Niet zomaar een wijntje, maar de beste die op dat feest geschonken werd. En de discipelen geloofden in Hem.
Hebt u ook wel eens van die momenten dat u vreugde mist in uw geestelijke leven? Dat u zich leeg voelt, onbegrepen en de machteloosheid ervaart om daar weer bovenop te komen? Ga dan op zoek naar de lege vaten die er ongetwijfeld zullen staan en vul ze tot aan de rand met het levende water dat de Heer Jezus ons geeft, in zijn Woord, de Bijbel. Dit werkt reinigend en zal de vreugde weer terug brengen in uw leven met de Heer. Word geen slaaf van de wet. Door genade en het werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha, mogen we kinderen van God zijn en daardoor erfgenaam van alle dingen die ons in de Bijbel beloofd worden. Wat zijn wij rijk in Christus.

Sander Dragstra

Zoeken