Parochienieuws 29 juni - 4 augustus 2013

Over een pootaardappel en het doopsel

De weg naar de kapel van Leenhof leidde mij langs een veld waar ik herkende dat er aardappels waren gepoot. Met de dienst op 27 mei troffen we het allemaal: het was die avond warmer en droog na alle kou en regen. Dat heeft ook de grond gevoeld. Kort nadien zag ik een waas van groen terwijl ik naar Landgraaf reed over dat aardappelveld.
Onlangs, slechts enkele weken later, zag ik een groot groen tapijt: stevige planten oogden beloftevol voor de boer en de afnemers van zijn aardappelen. Als man van de kerk zag ik daar een mooi beeld over de doop in verstopt. Een gedachte welk ik durfde toelaten, omdat monniken verantwoordelijk waren voor de verspreiding van de aardappel vanuit Spanje naar de andere Europese landen. Zij pootten de plant in hun kloostertuinen en leerden de mensen dit als voedsel te gebruiken. Bovendien is in veel Europese en westerse landen de aardappel een basisvoedingsmiddel. Net als rijst, pasta en brood, is de aardappel een belangrijke bron van koolhydraten en maken we er in vele vormen gebruik van: als puree, gekookt, gebakken, gepoft, gefrituurd als friet of chips. Niet weg te denken uit onze keukens en eetgelegenheden en huiskamers. En alles begon met één verborgen knolletje, onzichtbaar voor onze ogen, je kunt ze vermoeden als ze ‘ingebed’ zijn. Wat je nodig hebt is warmte, vocht, en de hoop dat met name geen bacterie de vrucht en de plant aantast. Is het klimaat dus gunstig, is er voedsel voor velen.
Ook de doop is in het begin ‘onzichtbaar’. Het wordt er op verzoek van de ouders ‘in gebed’ ingelegd, in het nog welhaast verborgen leven van een jongen of meisje. Maar zie eens hoe snel een mensenkind kan groeien en bloeien! Je staat versteld hoe snel zo iets kleins en vertederends open bloeit en opbloeit. Maar het veronderstelt wel een goed leefklimaat. Op tijd rust, op tijd voedsel, vooral veel warmte en licht (= liefde) zodat het klimaat geschapen wordt waardoor een mens er mag zijn, om zelf voedsel te worden voor onze maatschappij. Dat geldt niet alleen het mens-zijn, ook het gedoopt zijn.
Iemand die zijn doopsel bewust wil beleven, zoekt ‘goede grond’ om te kunnen gedijen. Zonder gebed en betrokkenheid bij de eucharistie mist de gedoopte de warmte van Christus’ aanwezigheid. Maar ook van belang is dat ouders hun licht laten schijnen over zin en inhoud en waarde van het leven. Wie leeft, en voor anderen ‘voedsel’ wordt, zal zich zinvol presenteren en mensen zijn er ook ‘happig’ op dat er iemand is die niet zichzelf (alleen) zoekt te voeden. Als gedoopten leren we onze tijd en talenten delen met de mensen die dat kunnen gebruiken. Dus ben je als zodanig zinvol en levenschenkend bezig. Uit één knol kunnen vele vruchten geboren worden.
In onze tijd zijn er zichtbaar en hoorbaar vele ‘bacteriën’ bekwaam en vaardig bezig, om de vrucht van het doopsel in de kiem te smoren. Dus halen we het leven eruit, uit de wereld waarin we leven. Dan zien we hoe moeizaam alles moet gaan, omdat we er niet meer voor de ander zijn. Alleen nog uit op eigen gewin, eigen voordeel en profijt, meestal ten koste van de ander. Zoals een aardappel niet eeuwig verborgen kan blijven, zullen ook wij als gedoopte(n) weer zichtbaar moeten worden en ons aanbieden. Hard nodig in een cultuur waar mensen graag zichzelf aanbidden en daardoor er niet kunnen zijn voor anderen in woord en daad.
Waar staat u in dit verhaal als u gedoopt bent?

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen.

 


Zaterdag 29 juni
Hoogfeest
HH. Petrus en Paulus, apostelen
09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen; Hein Vegers

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mia Spork-Curfs

Zondag 30 juni
Dertiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Kon. 19, 16b+19-21
Evangelie: Lc. 9, 51-62 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Cor Slegtenhorst (jrd.); Carla Loffeld-Mol

11.30 uur Cantor
Kristof Szamowski, overleden op 24 mei 2013, als maanddienst; Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Paul Haas; Tiny Erens-Smeets; Paul en Alfred Corten; Carel van Kroonenburgh (v.w. collecte)

Maandag 1 juli
Maandag week 13 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 2 juli (Orgelspel)
Dinsdag week 13 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Voor een overl. echtgenote

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 3 juli
H. Thomas, apostel
09.00 uur
Harry Peeters

Donderdag 4 juli
Donderdag week 13 door het jaar
09.00 uur
Fons Consten en ouders Consten-Janssen

Vrijdag 5 juli
Vrijdag week 13 door het jaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 6 juli
Zaterdag week 13 door het jaar
09.00 uur
Jana van Loo-van Deurzen

10.00 uur Theresiakapel
Bert Peters; Hub Hamers

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ouders Fluitsma-Haket

Zondag 7 juli
Veertiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Jes. 66, 10-14c
Evangelie: Lc. 10, 1-9 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dek. Kerkkoor St. Caecilia
Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach

11.30 uur Volkszang
Hub Bosch (jrd.); Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort; Jean Janssen (v.w. verjaardag); Carel van Kroonenburgh (v.w. collecte); Louis Amkreutz; Lies Wetzels-Lindelauf (t.g.v. verjaardag); Overl. ouders Aloys en Mia Vijgen-Daemen (jrd.)

Maandag 8 juli
Maandag week 14 door het jaar
09.00 uur
Voor intentie fam. S.

Dinsdag 9 juli (Orgelspel)
HH. Martelaren van Gorcum
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Voor een overl. echtgenote; Jan Stevens

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 10 juli
Woensdag week 14 door het jaar
09.00 uur
Phil Spreksel; Harry Ruyters

Donderdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 12 juli
Vrijdag week 14 door het jaar
09.00 uur
Wiel Bosch

Zaterdag 13 juli
Zaterdag week 14 door het jaar
09.00 uur
Wiel Leenders

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen; Henk en Jan Logister

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 14 juli
Vijftiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Deut. 30, 10-14
Evangelie: Lc. 10, 25-37 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Gregoriaans
Uit dankbaarheid

11.30 uur Cantor
Wiel Lambrix; Carel van Kroonenburgh (v.w. collecte)

Maandag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 16 juli (Orgelspel)
Dinsdag week 15 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Frits Buijtendijk; Overl. fam. Reuters-Canisius; Ton Ruitenbeek

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 17 juli
Woensdag week 15 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 18 juli
Donderdag week 15 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 19 juli
Vrijdag week 15 door het jaar
09.00 uur
Voor intentie fam. S.

Zaterdag 20 juli
Zaterdag week 15 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Ouders Portz-Alferink (jrd.); Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume

Zondag 21 juli
Zestiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Gen. 18, 1-10a
Evangelie: Lc. 10, 38-42 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
H. Mis

11.30 uur Volkszang
Jan Roumen en overl. ouders Roumen-Smeets (jrd.); Nico Klein Beernink; Carel van Kroonenburgh (v.w. collecte)

Maandag 22 juli
H. Maria Magdalena
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 23 juli (Orgelspel)
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Overl. ouders Ruiters-Hermans; Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 24 juli
Woensdag week 16 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 25 juli
H. Jakobus, apostel
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 26 juli
HH. Joachim en Anna, ouders v.d. H. Maagd Maria
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 27 juli
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
09.00 uur
Wiel Leenders

10.00 uur Theresiakapel
Hub Hamers

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 28 juli
Zeventiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Gen. 18. 20-32
Evangelie: Lc. 11, 1-13 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Fernandine Limpens (jrd.); Voor intentie fam. S.

11.30 uur Cantor
Hub Savelsbergh; Paul Haas; Carel van Kroonenburgh (v.w. collecte); Tiny Erens-Smeets

Maandag 29 juli
H. Marta
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 30 juli (Orgelspel)
Dinsdag week 17 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; In gedachtenis Frans Kruijen; Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
09.00 uur H. Mis

Donderdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar
09.00 uur
Voor intentie fam. S.

Vrijdag 2 augustus
Vrijdag week 17 door het jaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 3 augustus
Zaterdag week 17 door het jaar
09.00 uur
Wiel Leenders

10.00 uur Theresiakapel
Bert Peters

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 4 augustus
Achttiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Pred. 1, 2+2, 21-23
Evangelie: Lc. 12, 13-21 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Gerrit Pelssers (jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Hub Hamers (v.w. verjaardag)

11.30 uur KleBez
Marie-José Florie-Wolf (jrd.); Echtp. Perey-Gerards, Loek Perey en Tonnie (jrd.); Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort; Jean Janssen

 


In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

 

27-05-2013  Carola Loffeld-Mol, 92 jaar
28-05-2013  Jo Janssen, 77 jaar
29-05-2013  Annie Ramaekers-Collombon, 90 jaar
09-06-2013  Joke Hoefnagels-Creemers, 93 jaar

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 3 augustus t/m 1 september: WOENSDAG 24 JULI

 

Vriendelijkheid in woorden
schept vertrouwen,
vriendelijkheid in denken
schept diepzinnigheid,
vriendelijkheid in geven
schept liefde

          Lao Tse

Nieuwe cd verschenen van Familiekoor Chrisko

In 2009 heeft familiekoor Chrisko voor het eerst een cd uitgebracht. Nu ligt een tweede cd klaar voor de verkoop, getiteld: “Bij de tijd”.
We zijn blij met het resultaat van de opnames in de St. Martinuskerk in Welten, waar Ivo Bemelmans zich geheel vrijwillig heeft ingezet om onze liedjes op professionele wijze op te nemen.
Op de nieuwe cd staan 17 nummers, waarvan sommige u bekend voor zullen komen, als u ons wel eens hebt horen zingen. Andere misschien minder. Het thema van de cd is, zoals de titel al doet vermoeden, de tijd die we krijgen in ons leven om onze eigen weg te gaan. Het zijn liedjes die ons laten bezinnen: ieder lied vormt een verhaal op zich, dat voor ieder een eigen betekenis kan hebben in het persoonlijk leven.
Wilt u ook thuis naar de nummers van ons familiekoor kunnen luisteren? Of wilt u iemand anders een plezier doen met onze liedjes?
Dan kunt u in de kerk bij de koster of op het secretariaat voor €10 een CD met tekstboekje krijgen of de CD bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">.
Indien de CD verzonden moet worden, worden de verzendkosten in rekening gebracht.

Mooie processie

Voor wie er niet om geeft zal het niets bijzonders zijn geweest op 2 en 9 juni in Pancratius en St.Martinus/ Welten. Maar op beide dagen waren we zinvol bezig met onze presentatie van het feit dat Jezus met ons mee wil lopen en onder ons wil verblijven. In beide gevallen heel verschillend van elkaar, maar heel fijn en zinvol om samen op te trekken.
Allen die achter de schermen hielpen met het realiseren ervan, maar ook de uitdragers en vormgevers van de stoeten op de dag zelf, zijn we vanaf deze plek veel dank verschuldigd. Zonder deze inzet kwamen we nooit waar we nu zijn. Ook al weten we dat het niet allemaal uit geloofsovertuiging tot stand komt, toch vinden mensen het de moeite waard om samen de schouders te zetten onder dit fenomeen: Processie.
Foto’s van de Pancratius ziet men op de website van de parochie. Toen ik dit schreef stonden die er op de site van Welten nog niet op… kijk naar de een en houd het in de gaten bij de ander.
Heel fijn toch ook te ervaren dat er uit de wijk(en) betrokkenheid te zien is, welke zich bijtijd en wijle in groeiende mate manifesteert. Chapeau voor wie het zich kan en mag aantrekken.

Deken Th.v. Galen.

Weer kerksluiting in het dekenaat Heerlen

Op zondag 16 juni, nota bene Vaderdag, vierde men voor het laatst de liturgie in de kerk van de H. Familie, bekend als “De Langeberg”. In liturgisch verband zal er nooit meer het Onze Vader klinken. Pijnlijk voor een gering aantal omdat velen onverschillig zijn gaan staan t.a.v. hun eigen kerkgebouw. Een prachtig gebouw, met vele kostbare beelden en ramen en vooral, met kostbare herinneringen aan leefmomenten uit vele families. Nu zoeken we naar de nieuwe passende bestemming, als die te vinden is.
Natuurlijk zouden we de kerk het liefst weer terugschenken aan de omgeving door een andere passende bestemming ten bate van de gemeenschap. Ook daarin kun je kerk-zijn herkennen. Niet alleen door liturgieën maar ook door zinvol bezig zijn met en voor elkaar. Maar met het elimineren van God uit onze leefwereld, dreigt ook de maatschappelijke zorg voor elkaar alleen door instanties overeind te moeten worden gehouden. Maar daar valt door het bezuinigingsmes weinig overeind te houden.
Treedt daardoor niet steeds meer en meer verschraling op, welke we op moeten vangen met het zoeken naar compensatie?
Dit proces lijkt voorlopig niet te stoppen. Ook op andere plekken schraagt men de kerk niet of onvoldoende. Behaalde successen uit het verleden geven immers ook hier geen garanties voor de toekomst. Ik vind niet dat men een kerkbestuur of het bisdom kan verwijten dat dezen moeten verklaren een kerk als centrum van eredienst niet meer instandgehouden kan worden. Ze doen niet meer dan constateren dat iets geheel is vastgelopen.
Een proces dat steeds meer in de gehele linie van de maatschappij zich voordoet trouwens. Alles wat ooit een trotse vereniging was met veel leden, veel betrokkenheid vanuit de omgeving en veel inzet voor en naar elkaar, zakt in elkaar. Zien we niet menige harmonie en fanfare maar stoppen en - als het kan - samengaan met anderen? Iedereen zoekt naarstig naar actieve leden, maar krijgt geen respons meer. En weet u wat gek is: we zien het gebeuren en we vinden het normaal, passend in de tijd. “Het is nu eenmaal niet anders” luidt steevast het antwoord.
Tja, straks is er geen harmonie meer of fanfare die communicanten naar een kerk begeleiden, voor zover er nog een kerk in de buurt is. Trekt de schutterij niet meer uit bij menig stads – of dorpsevenement, omdat herhaalde verzoeken om lid te worden stranden bij de hoorders van de naderende ondergang.
Vervelend. Op alle fronten, lijkt me. Maar bedenk: ook al lijkt alles te verdampen, omdat we verzadigd zijn nu doordat we alles hebben wat ons hartje op dit moment begeert. Zodra er een massa water is om te gebruiken zal men dat doen zonder er bij stil te staan. Maar als er grote droogte uitbreekt en nood ontstaat, wordt elke waterdruppel weer kostbaar. Maak maar eens een reis door de woestijn zonder voldoende water! Wat zullen we niet bereid zijn te betalen als er in een oase goed drinkwater te koop wordt aangeboden?
Slim wanneer mensen tijdig inzien dat we het niet zover moeten laten komen.
Echter: ook het sluiten van kerken zal de komende jaren onafwendbaar zijn.

Deken Th.v. Galen

Gids zijn in de Pancratiuskerk

Wereldwijd heeft er altijd tijdsbepalende belangstelling bestaan voor bouw en religieuze geschiedenis van kerken. Dat geldt ook voor onze eigen Pancratiuskerk en zeker na de laatste renovatie is er sprake van een grotere belangstelling in bezichtiging zowel in groepsverband als ook individueel.
Uw Parochiebestuur wil voorzien in deze toename in belangstelling door te starten met een service aan bezoekers door “kerkgidsen” aan te stellen. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers met interesse hierin om mee te praten en te plannen tot een verwerkelijking van deze ideeën.
Menigeen die op vakantie kerken bezocht, zal ervaren welk een weldaad het is waneer mensen je te woord kunnen staan en verrijkende informatie kunnen geven t.a.v. het gebouw, haar geschiedenis en haar bijzonderheden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:
Parochiebestuur: F.M.J. Bardoul (tel.nr. 045-5717282)
P. Schunck (tel.nr. 045-2054924)
Koster: Br. Frederik (06-10361739)
Secretariaat: 045-5712177

Iconenexpositie in Rolduc met lezing 29 augustus

Gezamenlijke activiteit: Lezing en tentoonstelling

Heeft u altijd iets meer willen weten over iconen? Wat is hun betekenis of hun kunsthistorische achtergrond? Welke schildertechnieken worden er gebruikt of zijn er iconen die u beslist gezien moet hebben? Dan heeft u geluk, want deze zomer exposeren drie hedendaagse iconenschilders ongeveer 70 iconen in de kruisgangen van Abdij Rolduc. Het betreft werk van Jan Verdonk, Kees Rietveld en Louis van Veen.
We hebben een van de exposerende schilders bereid gevonden om een lezing te verzorgen over het ontstaan en de betekenis van iconen. Federatiebreed worden geïnteresseerde parochianen uitgenodigd om gezamenlijk deze lezing bij te wonen. Uiteraard is er ook de gelegenheid om de expositie te bezoeken.
De lezing vindt plaats op donderdag 29 augustus om 19.00 uur. We ontmoeten elkaar voor de hoofdingang van Rolduc.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Na afloop is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte ‘de verloren zoon’. De consumpties in de ontmoetingsruimte zijn wel voor eigen rekening.
Indien u wilt deelnemen aan deze activiteit wordt u verzocht u aan te melden vóór 11 augustus in verband met de organisatie.
Aanmelden per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Per telefoon: 571 21 77

De Zonnebloem, Afd. Centrum Pancratius

Wilt u ook onze gast worden?
Al heel veel jaren is De Zonnebloem Afd. Centrum Pancratius actief.
Naast het bezoeken van zieken of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer verschillende activiteiten, Ziekenzondag, Paas- en Kerstviering.
Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen.
Ook De Zonnebloem Regio Heerlen, waaronder wij ressorteren, organiseert jaarlijks diverse activiteiten waaraan onze gasten eveneens tegen een bescheiden bijdrage, deel kunnen nemen. Jaarlijks wordt door het Regiobestuur de Zonnenwijzer uitgebracht waarin de Regioactiviteiten staan vermeld. Ook krijgen onze gasten in het begin van het jaar een programma waar onze activiteiten instaan.
Om gast van een Zonnebloemafdeling te zijn hoeft u niet persé betalend lid van de Nationale Zonnebloem in Breda te worden. Hebt u als gast interesse in deelname aan onze Zonnebloem en/of als vrijwilliger bij onze afdeling, dan kunt u zich aanmelden bij een hierna genoemd bestuurslid: Mevr. G. Piras, tel.: 045-542 0115.
Met vriendelijke groet
Mevr. M. Willemsen
Voorzitter Zonnebloem, Afd. Centrum Pancratius

Zoeken