Parochienieuws 29 juni - 4 augustus 2013

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 3 augustus t/m 1 september: WOENSDAG 24 JULI

 

Vriendelijkheid in woorden
schept vertrouwen,
vriendelijkheid in denken
schept diepzinnigheid,
vriendelijkheid in geven
schept liefde

          Lao Tse

Nieuwe cd verschenen van Familiekoor Chrisko

In 2009 heeft familiekoor Chrisko voor het eerst een cd uitgebracht. Nu ligt een tweede cd klaar voor de verkoop, getiteld: “Bij de tijd”.
We zijn blij met het resultaat van de opnames in de St. Martinuskerk in Welten, waar Ivo Bemelmans zich geheel vrijwillig heeft ingezet om onze liedjes op professionele wijze op te nemen.
Op de nieuwe cd staan 17 nummers, waarvan sommige u bekend voor zullen komen, als u ons wel eens hebt horen zingen. Andere misschien minder. Het thema van de cd is, zoals de titel al doet vermoeden, de tijd die we krijgen in ons leven om onze eigen weg te gaan. Het zijn liedjes die ons laten bezinnen: ieder lied vormt een verhaal op zich, dat voor ieder een eigen betekenis kan hebben in het persoonlijk leven.
Wilt u ook thuis naar de nummers van ons familiekoor kunnen luisteren? Of wilt u iemand anders een plezier doen met onze liedjes?
Dan kunt u in de kerk bij de koster of op het secretariaat voor €10 een CD met tekstboekje krijgen of de CD bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">.
Indien de CD verzonden moet worden, worden de verzendkosten in rekening gebracht.

Mooie processie

Voor wie er niet om geeft zal het niets bijzonders zijn geweest op 2 en 9 juni in Pancratius en St.Martinus/ Welten. Maar op beide dagen waren we zinvol bezig met onze presentatie van het feit dat Jezus met ons mee wil lopen en onder ons wil verblijven. In beide gevallen heel verschillend van elkaar, maar heel fijn en zinvol om samen op te trekken.
Allen die achter de schermen hielpen met het realiseren ervan, maar ook de uitdragers en vormgevers van de stoeten op de dag zelf, zijn we vanaf deze plek veel dank verschuldigd. Zonder deze inzet kwamen we nooit waar we nu zijn. Ook al weten we dat het niet allemaal uit geloofsovertuiging tot stand komt, toch vinden mensen het de moeite waard om samen de schouders te zetten onder dit fenomeen: Processie.
Foto’s van de Pancratius ziet men op de website van de parochie. Toen ik dit schreef stonden die er op de site van Welten nog niet op… kijk naar de een en houd het in de gaten bij de ander.
Heel fijn toch ook te ervaren dat er uit de wijk(en) betrokkenheid te zien is, welke zich bijtijd en wijle in groeiende mate manifesteert. Chapeau voor wie het zich kan en mag aantrekken.

Deken Th.v. Galen.

Weer kerksluiting in het dekenaat Heerlen

Op zondag 16 juni, nota bene Vaderdag, vierde men voor het laatst de liturgie in de kerk van de H. Familie, bekend als “De Langeberg”. In liturgisch verband zal er nooit meer het Onze Vader klinken. Pijnlijk voor een gering aantal omdat velen onverschillig zijn gaan staan t.a.v. hun eigen kerkgebouw. Een prachtig gebouw, met vele kostbare beelden en ramen en vooral, met kostbare herinneringen aan leefmomenten uit vele families. Nu zoeken we naar de nieuwe passende bestemming, als die te vinden is.
Natuurlijk zouden we de kerk het liefst weer terugschenken aan de omgeving door een andere passende bestemming ten bate van de gemeenschap. Ook daarin kun je kerk-zijn herkennen. Niet alleen door liturgieën maar ook door zinvol bezig zijn met en voor elkaar. Maar met het elimineren van God uit onze leefwereld, dreigt ook de maatschappelijke zorg voor elkaar alleen door instanties overeind te moeten worden gehouden. Maar daar valt door het bezuinigingsmes weinig overeind te houden.
Treedt daardoor niet steeds meer en meer verschraling op, welke we op moeten vangen met het zoeken naar compensatie?
Dit proces lijkt voorlopig niet te stoppen. Ook op andere plekken schraagt men de kerk niet of onvoldoende. Behaalde successen uit het verleden geven immers ook hier geen garanties voor de toekomst. Ik vind niet dat men een kerkbestuur of het bisdom kan verwijten dat dezen moeten verklaren een kerk als centrum van eredienst niet meer instandgehouden kan worden. Ze doen niet meer dan constateren dat iets geheel is vastgelopen.
Een proces dat steeds meer in de gehele linie van de maatschappij zich voordoet trouwens. Alles wat ooit een trotse vereniging was met veel leden, veel betrokkenheid vanuit de omgeving en veel inzet voor en naar elkaar, zakt in elkaar. Zien we niet menige harmonie en fanfare maar stoppen en - als het kan - samengaan met anderen? Iedereen zoekt naarstig naar actieve leden, maar krijgt geen respons meer. En weet u wat gek is: we zien het gebeuren en we vinden het normaal, passend in de tijd. “Het is nu eenmaal niet anders” luidt steevast het antwoord.
Tja, straks is er geen harmonie meer of fanfare die communicanten naar een kerk begeleiden, voor zover er nog een kerk in de buurt is. Trekt de schutterij niet meer uit bij menig stads – of dorpsevenement, omdat herhaalde verzoeken om lid te worden stranden bij de hoorders van de naderende ondergang.
Vervelend. Op alle fronten, lijkt me. Maar bedenk: ook al lijkt alles te verdampen, omdat we verzadigd zijn nu doordat we alles hebben wat ons hartje op dit moment begeert. Zodra er een massa water is om te gebruiken zal men dat doen zonder er bij stil te staan. Maar als er grote droogte uitbreekt en nood ontstaat, wordt elke waterdruppel weer kostbaar. Maak maar eens een reis door de woestijn zonder voldoende water! Wat zullen we niet bereid zijn te betalen als er in een oase goed drinkwater te koop wordt aangeboden?
Slim wanneer mensen tijdig inzien dat we het niet zover moeten laten komen.
Echter: ook het sluiten van kerken zal de komende jaren onafwendbaar zijn.

Deken Th.v. Galen

Gids zijn in de Pancratiuskerk

Wereldwijd heeft er altijd tijdsbepalende belangstelling bestaan voor bouw en religieuze geschiedenis van kerken. Dat geldt ook voor onze eigen Pancratiuskerk en zeker na de laatste renovatie is er sprake van een grotere belangstelling in bezichtiging zowel in groepsverband als ook individueel.
Uw Parochiebestuur wil voorzien in deze toename in belangstelling door te starten met een service aan bezoekers door “kerkgidsen” aan te stellen. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers met interesse hierin om mee te praten en te plannen tot een verwerkelijking van deze ideeën.
Menigeen die op vakantie kerken bezocht, zal ervaren welk een weldaad het is waneer mensen je te woord kunnen staan en verrijkende informatie kunnen geven t.a.v. het gebouw, haar geschiedenis en haar bijzonderheden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:
Parochiebestuur: F.M.J. Bardoul (tel.nr. 045-5717282)
P. Schunck (tel.nr. 045-2054924)
Koster: Br. Frederik (06-10361739)
Secretariaat: 045-5712177

Iconenexpositie in Rolduc met lezing 29 augustus

Gezamenlijke activiteit: Lezing en tentoonstelling

Heeft u altijd iets meer willen weten over iconen? Wat is hun betekenis of hun kunsthistorische achtergrond? Welke schildertechnieken worden er gebruikt of zijn er iconen die u beslist gezien moet hebben? Dan heeft u geluk, want deze zomer exposeren drie hedendaagse iconenschilders ongeveer 70 iconen in de kruisgangen van Abdij Rolduc. Het betreft werk van Jan Verdonk, Kees Rietveld en Louis van Veen.
We hebben een van de exposerende schilders bereid gevonden om een lezing te verzorgen over het ontstaan en de betekenis van iconen. Federatiebreed worden geïnteresseerde parochianen uitgenodigd om gezamenlijk deze lezing bij te wonen. Uiteraard is er ook de gelegenheid om de expositie te bezoeken.
De lezing vindt plaats op donderdag 29 augustus om 19.00 uur. We ontmoeten elkaar voor de hoofdingang van Rolduc.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Na afloop is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte ‘de verloren zoon’. De consumpties in de ontmoetingsruimte zijn wel voor eigen rekening.
Indien u wilt deelnemen aan deze activiteit wordt u verzocht u aan te melden vóór 11 augustus in verband met de organisatie.
Aanmelden per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Per telefoon: 571 21 77

De Zonnebloem, Afd. Centrum Pancratius

Wilt u ook onze gast worden?
Al heel veel jaren is De Zonnebloem Afd. Centrum Pancratius actief.
Naast het bezoeken van zieken of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer verschillende activiteiten, Ziekenzondag, Paas- en Kerstviering.
Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen.
Ook De Zonnebloem Regio Heerlen, waaronder wij ressorteren, organiseert jaarlijks diverse activiteiten waaraan onze gasten eveneens tegen een bescheiden bijdrage, deel kunnen nemen. Jaarlijks wordt door het Regiobestuur de Zonnenwijzer uitgebracht waarin de Regioactiviteiten staan vermeld. Ook krijgen onze gasten in het begin van het jaar een programma waar onze activiteiten instaan.
Om gast van een Zonnebloemafdeling te zijn hoeft u niet persé betalend lid van de Nationale Zonnebloem in Breda te worden. Hebt u als gast interesse in deelname aan onze Zonnebloem en/of als vrijwilliger bij onze afdeling, dan kunt u zich aanmelden bij een hierna genoemd bestuurslid: Mevr. G. Piras, tel.: 045-542 0115.
Met vriendelijke groet
Mevr. M. Willemsen
Voorzitter Zonnebloem, Afd. Centrum Pancratius

Zoeken