Parochienieuws 1 juni - 30 juni 2013

Over zin – onzin en zintuiglijkheid

Hebt u elke dag bij het ontwaken “zin” in de dag die gaat komen? Waarschijnlijk zal dat afhangen van wat u verwacht, wat op het programma staat. Ieder kan zich zaken bedenken en kennen welke ons makkelijk uit bed laten springen. Maar het omgekeerde is ook waar. Je ziet ergens tegen op, omdat het zwaar is, of lastig of taai en saai….En of de zon wel of niet schijnt….. Het is wel zeker van belang wat of wie je op een dag gaat ontmoeten. Op weg naar of met een aangenaam iemand is geheel anders dan wanneer je aan een vervelend iemand tijd moet besteden. Een feestje is anders dan een lastige vergadering. Waar we onze “zinnen” op zetten, kan wel degelijk bepalen of we mét of zónder tegenzin uit bed stappen. Zintuiglijkheid (= wat je voelt, hoort, ruikt en ziet) speelt daarbij vaak een grote rol. Bewijs hebben? Wie mensen gaat ontmoeten en de aandacht wil trekken zal zich “bekleden” met een lekker geurtje uit een duur flesje. Iets wat we niet aanbrengen wanneer we de badkamer en het toilet gaan poetsen en de tuin ontdoen van onkruid. Heel vaak spelen mensen in op de zintuigen. Kijk ook maar eens naar posters en reclamekiekjes.
De grote bisschop Augustinus schreef over zichzelf over zijn jeugdjaren: “Ik leefde in mijn zintuigen, dat wil zeggen: Ik leefde in mijn buitenkant”. Net als wij wist ook hij dat we niet zonder zintuigen kunnen. Die hebben grote waarde. Vraag dat maar eens aan iemand die niets meer ruikt en proeft wat eten nog voor hem of haar betekent!
Maar Augustinus ervoer ook dat een mens met zijn rusteloos zoekende zintuigen zichzelf kan kwijtraken. Hij beschrijft het als volgt: “Ik werd leeg van binnen, ik werd voor mezelf een land van gebrek”.
En aangezien God aan onze zintuigen ontsnapt, vraagt hij zich af: “Waar was ik, toen ik U zocht?” Wij zouden daarop nu simpel antwoorden: dan ben je ín de wereld en van de wereld.
Nu weten we dat de zintuiglijke wereld vergankelijk is en hard tegelijk. Ben je jong en aantrekkelijk, zakelijk succesvol en gevierd, heb je geen gebrek aan “vrienden”. Je wordt opgezocht, geraadpleegd en erbij gevraagd. Ben je oud(er), ontdaan van de uiterlijke aantrekkelijkheid en zit je met beperkingen in een kamertje te wachten op bezoek, een vriendelijk woord en gebaar, dan kan het akelig stil worden.
“De wereld” bemint je niet meer, soms lopen je eigen dierbaren een straatje om. Wie bemint ons dan nog werkelijk? Dat is toch levensbehoefte nummer 1!
Ondanks alles, wat we ook niet goed deden, God bemint ieder mens. Of we succesvol waren of niet. Hij, God, zoekt ons te verrijken met zijn liefde! Maar wie blijft steken in het zintuiglijk leven alleen, zal altijd weer leegte oogsten, en vullen we onze ogen, maag en hart met vergankelijke vreugden. Dat kan een mens een tijdje lang volhouden, maar niet eeuwig. Dus waarom niet elke dag uit het bed gestapt in het Licht van Zijn Zinvolmakende Aanwezigheid?

Vriendelijke groet, Deken Th.v. Galen

Dank u wel

Voor mij is het nog altijd een vreugdevolle verassing dat ik op de kerkelijke feestdag van Pancratius mijn levenslichtwording gedenk. Dat mensen dat intussen weten en daarvan blijk geven middels gelukwensen en beste wensen voor het nieuwe levensjaar, is overweldigend. Vanaf deze plaats wil ik graag een dank u wel laten klinken jegens ieder die dit op welke wijze ook liet blijken.

Deken Th. v. Galen

 


Zaterdag 1 juni
H. Justinus, martelaar
09.00 uur
Jo Lousberg en zoon Wim

 

10.00 uur Theresiakapel
Wies Pieters (jrd.); Bert Peters (jrd.); Jean Janssen; Frans Seetz

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 2 juni
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
1e Lezing: Gen. 14, 18-20
Evangelie: Lc. 9, 11b-17 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia
Ria Frederikx-van Zanten (jrd.); Frits Buijtendijk (9de jrd.); Jan van Berkum; Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort; Victor Waaijfort (jrd.)

Processie

Maandag 3 juni
H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
09.00 uur
Harry Ruyters

Dinsdag 4 juni (Orgelspel)
Dinsdag week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Riet en Frits v.d. Laar-Boenders; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 5 juni
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren
09.00 uur H. Mis

Donderdag 6 juni
Donderdag week 9 door het jaar
09.00 uur
Harry Vencken (t.g.v. verjaardag); Thij Slenders

Vrijdag 7 juni
Hoogfeest (Orgelspel)
H. Hart van Jezus
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren; Uit dankbaarheid

Zaterdag 8 juni
Onbevlekt Hart van Maria
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 9 juni
Tiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Kon. 17, 17-24
Evangelie: Lc. 7, 11-17 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius
Louis Amkreutz (zesw. d.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Annemie Ravetta
Adri Martens (jrd.); Hub Savelsbergh; Marie-José Florie-Wolf; Uit dankbaarheid bij een 83ste verjaardag; Carel van Kroonenburgh v.w. de collecte

Maandag 10 juni
Maandag week 10 door het jaar
09.00 uur
Frans Seetz

Dinsdag 11 juni (Orgelspel)
H. Barnabas, apostel
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Overl. ouders Logister-Pieters; Frits Buijtendijk; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 12 juni
Woensdag week 10 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 13 juni
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
09.00 uur
Jana van Loo-van Deurzen; Bijz. intentie voor Ton Ruitenbeek; Charles Voncken

Vrijdag 14 juni
H. Lidwina, maagd
09.00 uur
Intentie voor fam. S.

Zaterdag 15 juni
Zaterdag week 10 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Peter Klinkenberg; Pierre Bisschops; Uit dankbaarheid; Hub Hamers

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume

Zondag 16 juni
Elfde Zondag door het Jaar
1e Lezing: 2 Sam. 12, 7-10+13
Evangelie: Lc. 7, 36-50 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Koor uit Bachum
Wiel Leenders

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Wiel Lambrix (zesw.d.); Frans en Jo Bemelmans (jrd.); Nico Klein Beernink; Lies Wetzels-Lindelauf (t.g.v. verjaardag); Fenny v.d. Winkel-Cobben; Fam. Cobben-Dexters en fam. Cobben; Jean Janssen (vaderdag); Jo Handels

Maandag 17 juni
Maandag week 11 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 18 juni (Orgelspel)
Dinsdag week 11 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Overl. fam. Reuters-Canisius; Frits Buijtendijk; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 19 juni
Woensdag week 11 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 20 juni
Donderdag week 11 door het jaar
09.00 uur
Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Tot bijz. intentie voor Ton Ruitenbeek; Thij Slenders

Vrijdag 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 22 juni
Zaterdag week 11 door het jaar
09.00 uur
Intentie voor fam. S.

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Pastoor-Deken Jo Debets en overl. fam.

Zondag 23 juni
Twaalfde Zondag door het Jaar
1e Lezing: Zach. 12, 10-11
Evangelie: Lc. 9, 18-24 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Schola Cantorum
Hoogmis

11.30 uur nlg trio
Echtp. Leufkens-Speetjens (jrd.); Annie Maarschalkerweerd

Maandag 24 juni
Hoogfeest
Geboorte H. Johannes de Doper
09.00 uur
Jan van Berkum

Dinsdag 25 juni (Orgelspel)
Dinsdag week 12 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Henk en John Logister; Frits Buijtendijk; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 26 juni
Woensdag week 12 door het jaar
09.00 uur
Ria Sonnenschein en fam.

Donderdag 27 juni
Donderdag week 12 door het jaar
09.00 uur
Wiel Leenders

Vrijdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
09.00 uur
Frans Moonen en Gertrud Dreuw (jrd.)

Zaterdag 29 juni
Hoogfeest
HH. Petrus en Paulus, apostelen
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mia Spork-Curfs

Zondag 30 juni
Dertiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Kon. 19, 16b+19-21
Evangelie: Lc. 9, 51-62 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Cor Slegtenhorst (jrd.)

11.30 uur Cantor
Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Paul Haas; Tiny Erens-Smeets; Paul en Alfred Corten; Carel van Kroonenburgh v.w. de collecte

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

Evi Prevoo, Oude Lindestraat, Heerlen
Fleur en Janne Ummelen, Ververstraat, Heerlen

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

04-05-2013  Wiel Lambrix, 89 jaar
08-05-2013  Jan van Berkum, 73 jaar


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 29 juni t/m 4 augustus: WOENSDAG 19 JUNI

 

Processie zondag

Na de ster processie vorig jaar, hebben we dit jaar weer een mooie route die een heel deel van de parochie aan doet. De grote bronk is op 2 juni a.s. na de H. Mis van 10:00 uur in de Pancratiuskerk.

De route:
Akerstraat – Oliemolenstraat – Lentestraat – Zomerstraat – Winterstraat – Oliemolenstraat – Rustaltaar

Sint Franciscusweg - Ruys de Beerenbroucklaan - Laan van Hövell tot Westerflier - Dominee Jongeneelstraat - Deken Nicolayestraat - Burg. De Hesseleplein – Rustaltaar

Schoolstraat – Coriovallumstraat – Raadhuisplein - Doctor Poelsstraat – Akerstraat – Pancratiusplein.

Natuurlijk rekenen we op deelname en belangstelling, niet alleen omdat we “het fijn” vinden maar omdat we beseffen dat God steeds meer uit beeld verdwijnt. We willen proberen aanstekelijk te werken waar we kunnen. En velen hebben toch troost ervaren in en door het geloof. Te beginnen met het getuigenis van de Emmaüsgangers, die eerst zonder Jezus op weg waren in verdriet en eenzaamheid. Pas toen ze Hem herkend hadden nadat Hij met hen “de maaltijd” gehouden had na een lange tocht en intens gesprek, zeiden ze: “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak…”
Na afloop zal de burgmeester met de deken om 13.00 uur de kermis officieel openen.
NB: Op 9 juni is de processie in Welten.

Mijmeringen van een kapelaan

“Dat was iets van vroeger”
Ik kwam haar tegen op het terras, ze liep net onze kerk uit. Het gesprek ging al gauw over de kerk. “Eerlijk zei ze, ik steek altijd een kaars aan als ik over het Pancratiusplein loop, bij Maria. En mijn kinderen doen het ook. We hebben toch nog wel geloof, ook al ziet u ons nooit in de kerk. Maar ja, dat hoeft ook niet meer, dat was iets van vroeger en dat is voorbij”.
Helaas heeft deze mevrouw gelijk gekregen. De kerken worden ’s zondags niet voller. Maar hoe kunnen mensen dat in ernst denken en zeggen: “Dat is iets van vroeger” en dat hoeft niet meer, dat is voorbij. Hebben ze niet in de gaten dat ze zo hun eigen Kerk gestaag afbreken? Immers, een Kerk die niet meer samenkomt en bidt, is ten dode opgeschreven.
Juist het zondagse samenkomen bouwt ons op als geloofsgemeenschap en voedt onze Christelijke overtuiging. Het feit dat je er af en toe komt, is een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap. Je komt niet alleen om iets te ontvangen, maar ook om iets te brengen.
Je aanwezigheid is inspirerend voor anderen. Blijf dus komen. Als we dat niet meer doen, kunnen er straks nog meer kerken dicht in onze stad.
Want waarom hebben we ze dan nog nodig. Een kerk van kaarsjesopstekers heeft aan een kapel genoeg.

Kapelaan Beijk

Collecte Misdienaars
De deurcollecte met Pasen voor de misdienaars heeft de mooie som van 902,51 Euro opgebracht. Hiervoor namens de misdienaars hartelijke dank!

Het dekenaat nodigt uit
Op donderdag 20 juni spreekt Prof. Dr.Cees Flinterman over “ De Verenigde Naties en de rechten van de Mens: Een succesverhaal?
Waarom dit thema? Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de rechten van de Mens 65 jaar. Is er reden deze verjaardag te vieren of is het enige universele van deze rechten van de mens dat zij overal ter wereld lijken te worden geschonden?
De inleider op het thema werkte jaren bij en voor de V.N.
Waar wordt u verwacht? Auberge de Rousch, Manegezaal. Ontvangst is vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur en duurt inclusief pauze tot 22.00 uur.
Omwille van de organisatie graag aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 06-57595999.

OECUMENISCHE EXCURSIE 2013

Dit jaar organiseert de Raad van Kerken Parkstad voor de 6e keer een excursie; nu op vrijdagmiddag 14 juni a.s. Er staan bezoeken aan twee bijzondere gebouwen op het programma.
We starten om 14.00 uur met een bezoek aan het oudste protestantse kerkgebouw van Limburg: de protestantse Kerk van Urmond, nu behorend bij de PG Geleen-Beek-Urmond. Deze van origine hervormde kerk uit 1685 is gebouwd op een verhoging dichtbij de Maas, zodat de kerk bij hoog water niet zou overstromen. Rond 15.30 uur vertrekken we vanuit Urmond naar Echt, waar we de Trappistenabdij Lilbosch zullen bezoeken. Tegen 16.00 uur rekent abt Malachias op onze komst. Terwijl wij koffie en thee kunnen drinken, zal hij een toelichting geven op de regel van de heilige Benedictus, waardoor de bewoners van dit klooster zich laten leiden. Ook zullen we een gedeelte van het klooster mogen zien – en misschien ook kennis maken met het Livar-varken…Om 17.30 uur zijn we welkom bij het avondgebed in de Abdijkerk. Even na zessen zullen we de thuisreis naar Heerlen kunnen aanvaarden. Enkele praktische gegevens:
Ieder kan op eigen gelegenheid naar Urmond en Echt reizen. Wilt u een lift, zorgt u dan dat u om 13.25 uur aanwezig bent op de parkeerplaats tegenover de St. Josepherk aan de Heerlerbaan. Daar vertrekken auto’s om 13.30 uur richting Urmond.
Adres kerk in Urmond: Grote Straat 67, Urmond (parkeren St. Maartensstraat).
Adres Abdij Lilbosch: Pepinusbrug 6, Echt.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag, behalve wellicht een vrije gave voor de chauffeurs. U kunt zich van tevoren opgeven, maar dat hoeft niet. Informatie bij: ds. Ko van de Lagemaat, Heerlen, tel. 045 571 69 62. Graag tot ziens!  

Zoeken