Parochienieuws 1 juni - 30 juni 2013

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 29 juni t/m 4 augustus: WOENSDAG 19 JUNI

 

Processie zondag

Na de ster processie vorig jaar, hebben we dit jaar weer een mooie route die een heel deel van de parochie aan doet. De grote bronk is op 2 juni a.s. na de H. Mis van 10:00 uur in de Pancratiuskerk.

De route:
Akerstraat – Oliemolenstraat – Lentestraat – Zomerstraat – Winterstraat – Oliemolenstraat – Rustaltaar

Sint Franciscusweg - Ruys de Beerenbroucklaan - Laan van Hövell tot Westerflier - Dominee Jongeneelstraat - Deken Nicolayestraat - Burg. De Hesseleplein – Rustaltaar

Schoolstraat – Coriovallumstraat – Raadhuisplein - Doctor Poelsstraat – Akerstraat – Pancratiusplein.

Natuurlijk rekenen we op deelname en belangstelling, niet alleen omdat we “het fijn” vinden maar omdat we beseffen dat God steeds meer uit beeld verdwijnt. We willen proberen aanstekelijk te werken waar we kunnen. En velen hebben toch troost ervaren in en door het geloof. Te beginnen met het getuigenis van de Emmaüsgangers, die eerst zonder Jezus op weg waren in verdriet en eenzaamheid. Pas toen ze Hem herkend hadden nadat Hij met hen “de maaltijd” gehouden had na een lange tocht en intens gesprek, zeiden ze: “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak…”
Na afloop zal de burgmeester met de deken om 13.00 uur de kermis officieel openen.
NB: Op 9 juni is de processie in Welten.

Mijmeringen van een kapelaan

“Dat was iets van vroeger”
Ik kwam haar tegen op het terras, ze liep net onze kerk uit. Het gesprek ging al gauw over de kerk. “Eerlijk zei ze, ik steek altijd een kaars aan als ik over het Pancratiusplein loop, bij Maria. En mijn kinderen doen het ook. We hebben toch nog wel geloof, ook al ziet u ons nooit in de kerk. Maar ja, dat hoeft ook niet meer, dat was iets van vroeger en dat is voorbij”.
Helaas heeft deze mevrouw gelijk gekregen. De kerken worden ’s zondags niet voller. Maar hoe kunnen mensen dat in ernst denken en zeggen: “Dat is iets van vroeger” en dat hoeft niet meer, dat is voorbij. Hebben ze niet in de gaten dat ze zo hun eigen Kerk gestaag afbreken? Immers, een Kerk die niet meer samenkomt en bidt, is ten dode opgeschreven.
Juist het zondagse samenkomen bouwt ons op als geloofsgemeenschap en voedt onze Christelijke overtuiging. Het feit dat je er af en toe komt, is een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap. Je komt niet alleen om iets te ontvangen, maar ook om iets te brengen.
Je aanwezigheid is inspirerend voor anderen. Blijf dus komen. Als we dat niet meer doen, kunnen er straks nog meer kerken dicht in onze stad.
Want waarom hebben we ze dan nog nodig. Een kerk van kaarsjesopstekers heeft aan een kapel genoeg.

Kapelaan Beijk

Collecte Misdienaars
De deurcollecte met Pasen voor de misdienaars heeft de mooie som van 902,51 Euro opgebracht. Hiervoor namens de misdienaars hartelijke dank!

Het dekenaat nodigt uit
Op donderdag 20 juni spreekt Prof. Dr.Cees Flinterman over “ De Verenigde Naties en de rechten van de Mens: Een succesverhaal?
Waarom dit thema? Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de rechten van de Mens 65 jaar. Is er reden deze verjaardag te vieren of is het enige universele van deze rechten van de mens dat zij overal ter wereld lijken te worden geschonden?
De inleider op het thema werkte jaren bij en voor de V.N.
Waar wordt u verwacht? Auberge de Rousch, Manegezaal. Ontvangst is vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur en duurt inclusief pauze tot 22.00 uur.
Omwille van de organisatie graag aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 06-57595999.

OECUMENISCHE EXCURSIE 2013

Dit jaar organiseert de Raad van Kerken Parkstad voor de 6e keer een excursie; nu op vrijdagmiddag 14 juni a.s. Er staan bezoeken aan twee bijzondere gebouwen op het programma.
We starten om 14.00 uur met een bezoek aan het oudste protestantse kerkgebouw van Limburg: de protestantse Kerk van Urmond, nu behorend bij de PG Geleen-Beek-Urmond. Deze van origine hervormde kerk uit 1685 is gebouwd op een verhoging dichtbij de Maas, zodat de kerk bij hoog water niet zou overstromen. Rond 15.30 uur vertrekken we vanuit Urmond naar Echt, waar we de Trappistenabdij Lilbosch zullen bezoeken. Tegen 16.00 uur rekent abt Malachias op onze komst. Terwijl wij koffie en thee kunnen drinken, zal hij een toelichting geven op de regel van de heilige Benedictus, waardoor de bewoners van dit klooster zich laten leiden. Ook zullen we een gedeelte van het klooster mogen zien – en misschien ook kennis maken met het Livar-varken…Om 17.30 uur zijn we welkom bij het avondgebed in de Abdijkerk. Even na zessen zullen we de thuisreis naar Heerlen kunnen aanvaarden. Enkele praktische gegevens:
Ieder kan op eigen gelegenheid naar Urmond en Echt reizen. Wilt u een lift, zorgt u dan dat u om 13.25 uur aanwezig bent op de parkeerplaats tegenover de St. Josepherk aan de Heerlerbaan. Daar vertrekken auto’s om 13.30 uur richting Urmond.
Adres kerk in Urmond: Grote Straat 67, Urmond (parkeren St. Maartensstraat).
Adres Abdij Lilbosch: Pepinusbrug 6, Echt.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag, behalve wellicht een vrije gave voor de chauffeurs. U kunt zich van tevoren opgeven, maar dat hoeft niet. Informatie bij: ds. Ko van de Lagemaat, Heerlen, tel. 045 571 69 62. Graag tot ziens!  

Zoeken