Parochienieuws 1 juni - 30 juni 2013

Zaterdag 1 juni
H. Justinus, martelaar
09.00 uur
Jo Lousberg en zoon Wim

 

10.00 uur Theresiakapel
Wies Pieters (jrd.); Bert Peters (jrd.); Jean Janssen; Frans Seetz

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 2 juni
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
1e Lezing: Gen. 14, 18-20
Evangelie: Lc. 9, 11b-17 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia
Ria Frederikx-van Zanten (jrd.); Frits Buijtendijk (9de jrd.); Jan van Berkum; Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort; Victor Waaijfort (jrd.)

Processie

Maandag 3 juni
H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
09.00 uur
Harry Ruyters

Dinsdag 4 juni (Orgelspel)
Dinsdag week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Riet en Frits v.d. Laar-Boenders; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 5 juni
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren
09.00 uur H. Mis

Donderdag 6 juni
Donderdag week 9 door het jaar
09.00 uur
Harry Vencken (t.g.v. verjaardag); Thij Slenders

Vrijdag 7 juni
Hoogfeest (Orgelspel)
H. Hart van Jezus
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren; Uit dankbaarheid

Zaterdag 8 juni
Onbevlekt Hart van Maria
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 9 juni
Tiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Kon. 17, 17-24
Evangelie: Lc. 7, 11-17 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius
Louis Amkreutz (zesw. d.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Annemie Ravetta
Adri Martens (jrd.); Hub Savelsbergh; Marie-José Florie-Wolf; Uit dankbaarheid bij een 83ste verjaardag; Carel van Kroonenburgh v.w. de collecte

Maandag 10 juni
Maandag week 10 door het jaar
09.00 uur
Frans Seetz

Dinsdag 11 juni (Orgelspel)
H. Barnabas, apostel
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Overl. ouders Logister-Pieters; Frits Buijtendijk; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 12 juni
Woensdag week 10 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 13 juni
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
09.00 uur
Jana van Loo-van Deurzen; Bijz. intentie voor Ton Ruitenbeek; Charles Voncken

Vrijdag 14 juni
H. Lidwina, maagd
09.00 uur
Intentie voor fam. S.

Zaterdag 15 juni
Zaterdag week 10 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Peter Klinkenberg; Pierre Bisschops; Uit dankbaarheid; Hub Hamers

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume

Zondag 16 juni
Elfde Zondag door het Jaar
1e Lezing: 2 Sam. 12, 7-10+13
Evangelie: Lc. 7, 36-50 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Koor uit Bachum
Wiel Leenders

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Wiel Lambrix (zesw.d.); Frans en Jo Bemelmans (jrd.); Nico Klein Beernink; Lies Wetzels-Lindelauf (t.g.v. verjaardag); Fenny v.d. Winkel-Cobben; Fam. Cobben-Dexters en fam. Cobben; Jean Janssen (vaderdag); Jo Handels

Maandag 17 juni
Maandag week 11 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 18 juni (Orgelspel)
Dinsdag week 11 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Overl. fam. Reuters-Canisius; Frits Buijtendijk; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 19 juni
Woensdag week 11 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 20 juni
Donderdag week 11 door het jaar
09.00 uur
Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Tot bijz. intentie voor Ton Ruitenbeek; Thij Slenders

Vrijdag 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 22 juni
Zaterdag week 11 door het jaar
09.00 uur
Intentie voor fam. S.

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Pastoor-Deken Jo Debets en overl. fam.

Zondag 23 juni
Twaalfde Zondag door het Jaar
1e Lezing: Zach. 12, 10-11
Evangelie: Lc. 9, 18-24 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Schola Cantorum
Hoogmis

11.30 uur nlg trio
Echtp. Leufkens-Speetjens (jrd.); Annie Maarschalkerweerd

Maandag 24 juni
Hoogfeest
Geboorte H. Johannes de Doper
09.00 uur
Jan van Berkum

Dinsdag 25 juni (Orgelspel)
Dinsdag week 12 door het jaar
09.00 uur
Voor een overl. echtgenote; Henk en John Logister; Frits Buijtendijk; Leo Eurlings ter nagedachtenis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 26 juni
Woensdag week 12 door het jaar
09.00 uur
Ria Sonnenschein en fam.

Donderdag 27 juni
Donderdag week 12 door het jaar
09.00 uur
Wiel Leenders

Vrijdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
09.00 uur
Frans Moonen en Gertrud Dreuw (jrd.)

Zaterdag 29 juni
Hoogfeest
HH. Petrus en Paulus, apostelen
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mia Spork-Curfs

Zondag 30 juni
Dertiende Zondag door het Jaar
1e Lezing: Kon. 19, 16b+19-21
Evangelie: Lc. 9, 51-62 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Cor Slegtenhorst (jrd.)

11.30 uur Cantor
Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Paul Haas; Tiny Erens-Smeets; Paul en Alfred Corten; Carel van Kroonenburgh v.w. de collecte

 

Zoeken