parochienieuws 4 mei - 2 juni 2013

Over leunen en steunen

Je hebt er als kind in het begin helemaal geen benul van, het is gewoon zo: je steunt in alles op je ouders. Alles wat je bent, hebt en kunt, kan omdat ze zich ervoor inzetten. Niet alleen materiële gaven, maar ook geestelijke: tijd, liefde, aandacht, zorg en offers worden gebracht en gegeven. Niets is hen - normaal gesproken - teveel, ook al is het wel eens lastig. Gaandeweg hopen ze – met het groeien in jaren en krachten – dat ze op hun beurt eens op hun kind een beroep kunnen doen. Je krijgt vragen en opdrachten, aangename en ook minder prettige dingen. Dat laatste vooral ook dan wanneer je je eigen wensen even aan de kant moet zetten. Het begint al met de kleine opdrachten: tanden poetsen en naar bed, op tijd. Het “ja mam, ja pap” klinkt dan ook in verschillende toonaarden. En dat naroepen: “En niet meer lezen (vroeger) en laat je iPhone beneden (nu)” klinkt al helemaal onplezierig en zeurderig. Langzaam verdwijnt het leunen en wil men ook op iemand leren steunen…maar dat valt ons niet makkelijk. Het “voor wat- hoort wat” maakt het wel eens eenvoudiger….
Geldt dat niet ook voor een huwelijk? Dat men graag de weldaad van de ander ervaart? Is het niet fantastisch als je op je partner helemaal kunt bouwen, op de woorden en de daden? Zeker zal er een tijd zijn waarop dit fluweelzacht aanvoelt. Je bestaan raakt erdoor verrijkt. Zoals je als kind graag op zag naar je ouders, zo zien mensen in een vaste relatie toch ook graag naar de ander op. Maar ook hier komt de tijd dat leunen afgewisseld wordt met steunen….onbaatzuchtigheid is gevraagd. Makkelijk als er ware liefde is. Moeilijk als de eigenliefde me niet meer los krijgt van het zitten op fluwelen kussens.
Zou het bedrijfsleven, onderwijs en zorg dat ook niet nodig hebben? Dat we volwassen mensen hebben, mannen en vrouwen, die niet alleen komen om te graaien, te snaaien en zichzelf te verrijken, maar om steun te geven aan een opdracht, een bedrijf, een zending?
Om dat echt te kunnen hebben we steun nodig. Want vanzelfsprekend is dat niet, zo leert de mens zichzelf en vooral zien we dat bij de ander. Leven naar het motto: “Als ik het maar heb” ligt zo voor de hand.
Wat leert echter de volksmond: “Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft”. U zult met mij het leven pas echt de moeite waard vinden als we niet voortdurend in ons ik-gericht denken en doen blijven steken. Onbaatzuchtigheid, gastvrijheid en dienstbaarheid worden verlangd. Als er voor en tussen mensen echte liefde is, zal de liefde helpen.
En als die er niet is? Verdroogt dan de werkelijke vreugde uit de samenleving? Waarschijnlijk wel, slaven als we zijn van het zoeken van eigen geluk, voldoening en bevrediging.
Goddank is er een oefenmeester met een eigen school: Jezus aan het woord in uw binnenkamer, in uw hart en geweten. Woorden en levenswijsheden en voorbeelden vinden we in het Nieuwe Testament. Op Hem leren we leunen, zodat we ook anderen kunnen steunen. Dat is nu godsdienst. En als we veel gelijkgezinden hebben, krijgen we weer een kerk die er toe doet. Nu is dat in onze streek even niet zo…
En voor wie nog bidt: bid met onze Paus Franciscus om onbaatzuchtige herders, zoals hij vroeg in zijn preek bij een priesterwijding. Dat mensen weer op hen kunnen steunen en ertegen aan kunnen leunen.

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen

 


Zaterdag 4 mei
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel
Overl. ouders en fam.; Jean Janssen; overl. families

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miep Lenssen-Schulpen; Jan Vranken en Bertha Vranken-Janssen

Zondag 5 mei
Zesde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 15, 1-2+22-29
Evangelie: Joh. 14, 23-29 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Ernest Lempers; Corrie Bardoul-Paulissen; Henriette Neelis-Crombach

11.30 uur ngl trio
Wiel Leenders (zesw. dienst); Miny Voncken-Lambermon (1e jrd.); Frans en Lies Kuijpers-Vankan en Cis Senden-Kuijpers (jrd.); Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Ouders v. Zandvoort; Fam. Cobben-Dexters en fam. Cobben

Maandag 6 mei
Maandag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur
Overl. familieleden Buursen

Dinsdag 7 mei
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur
Overl. ouders Ruiters-Hermans; Charles Bus; Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 8 mei
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur
Phil Spreksel; Joke Peeters-Fleskens; Jos Trynes

Donderdag 9 mei
Hemelvaart van de Heer
1e Lezing: Hand. 1, 1-11
Evangelie: Lc. 24, 46-53 (C)
Preek: KapelaanBlom

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Overl. ouders Quanjel-Baur en fam. (jrd.)

11.30 uur Cantor
H. Mis

Vrijdag 10 mei
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur
Huub Zits en v.d. overl. ouders Janssen-Prast en Mia Arts

Zaterdag 11 mei
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur
V.d. overledenen van fam. Smeenk

10.00 uur Theresiakapel
John Logister (jrd.); Annie Blaauw (jrd.); Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 12 mei
Zevende Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 7, 55-60
Evangelie: Joh. 17, 20-26 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
Om een zegenrijk nieuw levensjaar v. Dek. van Galen; Ouders Gielen en dochters Toos, Marga en Thera; Ton Ruitenbeek

11.30 uur Bruidskoor
Carel van Kroonenburgh (zesw. d.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

Maandag 13 mei
Maandag na de 7e zondag van Pasen
09.00 uur
Intentie voor fam. S.

Dinsdag 14 mei
H. Mattias, apostel
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hein Reuters

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 mei
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
09.00 uur
Ria Sonnenschein en fam.

Donderdag 16 mei
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
09.00 uur
Trudi Souren-v.d. Geijn

Vrijdag 17 mei
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
09.00 uur
H. Mis

Zaterdag 18 mei
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen
09.00 uur
Overl. medezusters van Huize De Berg

10.00 uur Theresiakapel
Peter Klinkenberg (1ste jrd.); Pierre Bisschops; Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume

Zondag 19 mei
Pinksterzondag
1e Lezing: Hand. 2, 1-11
Evangelie: Joh. 20, 19-23 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Leon Schmitz; Frans Seetz; Wiel Leenders; Hub Hamers

11.30 uur Chrisko
Annie Einerhand (jrd.); Nico Klein Beernink; Corry Savelsbergh; Hub Savelsbergh; José Doveren-Einerhand

Maandag 20 mei
Tweede Pinksterdag
1e Lezing: Sir. 1, 1-10
Evangelie: Mc. 9, 14-29 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Cantor
H. Mis

Dinsdag 21 mei
Dinsdag week 7 door het jaar
09.00 uur
Henk en John Logister; Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 22 mei
Woensdag week 7 door het jaar
09.00 uur
Overl. fam. Reuters-Canisius

Donderdag 23 mei
Donderdag week 7 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 24 mei
Vrijdag week 7 door het jaar
09.00 uur
Jozef Moonen en overl. fam Moonen-Knibbeler

Zaterdag 25 mei
Zaterdag week 7 door het jaar
09.00 uur
Wiel Leenders

10.00 uur Theresiakapel
Piet Verwijlen (jrd.); Bert Florie; Jean Janssen; Overl. echtgenoot; Hub Hamers

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Sjir Krutzen (6e jrd); Overl. v.d. fam. Eurlings-Vrösch; Mia Spork-Curfs

Zondag 26 mei
H. DRIE-EENHEID
1e Lezing: Spr. 8, 22-31
Evangelie: Joh. 16, 12-15 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Intentie voor fam. S.

11.30 uur Volkszang
Pater Steels (jrd.) en Jef Prevoo; Paul Bastiaans (jrd.); Henk Kremers (2e jrd.); Paul Haas; Tiny Erens-Smeets

Maandag 27 mei
Maandag week 8 door het jaar
09.00 uur
H. Mis

Dinsdag 28 mei
Dinsdag week 8 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 29 mei
Woensdag week 8 door het jaar
09.00 uur
H. Mis

Donderdag 30 mei
Donderdag week 8 door het jaar
09.00 uur
H. Mis

Vrijdag 31 mei
Bezoek H. Maagd Maria aan Elisabeth
09.00 uur
H. Mis

Zaterdag 1 juni
H. Justinus, martelaar
09.00 uur
Jo Lousberg en zoon Wim

10.00 uur Theresiakapel
Wies Pieters (jrd.); Bert Peters (jrd.); Frans Seetz; Jean Janssen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 2 juni
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
1e Lezing: Gen. 14, 18-20
Evangelie: Lc. 9, 11b-17 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caeclia
Frits Buijtendijk (9e jrd.); Ria Frederikx-van Zanten (jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher; Ouders v. Zandvoort

Aansluitend Processie….

11.30 uur H. Mis vervalt!

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

24-03-2013     Tristan Erkamp, Egstraat 116, Heerlen
06-04-2013     Sem Vosteen, Hargpad 22, Pijnacker
14-04-2013     Melle Jacobs, Kloosterkoolhof 6, Heerlen
14-04-2013     Femke Simons, Regentessestraat 18, Heerlen

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

16-03-2013     Wiel Leenders, 76 jaar
18-03-2013     Gerda van Leijenhorst-Onink, 91 jaar
21-03-2013     Thijs Giesen, 81 jaar
22-03-2013     Gerda Rameckers-Hick, 85 jaar
22-03-2013     Hub Hamers, 77 jaar
27-03-2013     Nelly Hohehaus-Cox, 84 jaar
30-03-2013     Lei Bindels, 86 jaar
01-04-2013     Carel van Kroonenburgh, 63 jaar
14-04-2013     Mia Pelzer-Hoffman, 84 jaar
16-04-2013     Joop van Stratum, 78 jaar
19-04-2013     Louis Amkreutz, 76 jaar
19-04-2013     Mia Butink-Brandts, 84 jaar

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 juni t/m 30 juni: WOENSDAG 22 MEI

 

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Meimaand = Mariamaand
De maand mei is voor kerkbetrokken mensen toch ook een Maria maand. Binnen onze federatie is er elke donderdag om 19.00 uur een Mis in de Vredeskapel aan de Bautscherweg.
Binnen ons dekenaat wordt aan de bijna 375 jaar oude kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel in Leenhof dan dagelijks de eucharistie opgedragen. Voor de openingsviering wordt elk jaar een bijzondere hoofdcelebrant uitgenodigd. Dit jaar is dat hulpbisschop De Jong. De viering wordt muzikaal begeleid door de bekende zangeres Wendy Kockelkoren en toetsenist Falco Borsboom. De openingsmis begin om 19.00 uur aan de Leenderkapel. Vervolgens is er de hele maand mei dagelijks een viering aan de kapel. Op weekdagen is dat ’s avonds om 19.00 uur. Op zaterdagen ’s ochtends om 8.30 uur en op zon- en feestdagen ’s middags om 17.00 uur. Een kwartier voorafgaand aan elke viering wordt de rozenkrans gebeden.
De kapel dateert al van de tijd tussen 1637 en 1647 en werd gebouwd in opdracht van Baron Frederik van Schaesberg, waarschijnlijk na het overlijden van zijn eerste vrouw, Fernanda Wachtendonck. Sinds 22 mei 1938 werd de kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel. Gevelstenen buiten en binnen getuigen daar nog van. De kapel is sinds die tijd een bedevaartsoord.
Op maandag 27 mei om 19 uur wijdt de deken tijdens de mis in Leenhof ook dit jaar het dekenaat toe aan de Onbevlekte Moeder van de Heer.

Op 28 mei is er een kans om met kap. Blom op bedevaart te gaan naar Kevelaer. Voor deze dagtocht kunt u zich opgeven bij het secretariaat.

In het kader van het jaar van het geloof geven we het estafettestokje over: De vrolijke prediker

Prediker, wat een ellendig Bijbelboek. Met veel gezwoeg heb ik het helemaal doorgeworsteld. Het is niet bepaald gezellige literatuur. Zeker niet als je net je eerste baan hebt en druk bezig bent met een zware avondstudie.
De schrijver begint meteen goed: alles is ijdelheid (Pr1:2). Of lucht en leegte, zoals het in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Werken, genieten en zelfs streven naar wijsheid levert volgens de auteur niets op. Waarom zou je nog gaan studeren, solliciteren en wat van het leven maken? Direct na prediker ging ik verder met hooglied. Dat Bijbelboek las ik in één keer uit. Zo maakte het depressief makende prediker plaats voor de schoonheid van de liefde. Dat paste natuurlijk beter bij mijn levensfase.
Nu, ruim twintig jaar later, heb ik leeftijd dat ik net als prediker voor het eerst wat kan terugblikken. Ik zie weer mijn jeugdige ambities. Werk, opleiding en levensdoelen. Het is totaal anders gelopen dan ik had gedroomd. Het is niet alleen mijn autisme dat mij zoveel problemen heeft bezorgd. Net zoveel desillusies heb ik gekregen door na te streven wat prediker als ijdel beschouwd. Blijkbaar had ik zijn waarschuwingen niet begrepen. Die onuitroeibare ijdelheid is volgens mij een oorzaak van de huidige economische crises. Want hoe zou je anders het blinde streven naar meer en het binnenhalen van superbonussen kunnen omschrijven? Het gaat te ver om hier in dit artikel verder over uit te weiden. Toch voor mij is duidelijk geworden dat prediker geen zwartkijker is maar iemand die tot inzicht is gekomen.
Desondanks is het nog steeds niet mijn favoriete schrijver. Het is eerder dat ik de diepere wijsheid ben gaan waarderen. Wijsheid komt met de jaren en dat is met dit boek zeker het geval. Toch had ik het boek al lang terzijde geschoven als hij niet tot een inspirerende slotsom was gekomen:
Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten, drinken en genieten van wat hij met zijn zwoegen heeft bereikt, is dat zeker een gave van God. (prediker 3 : 12 + 13, Willibordvertaling)
Ik moest juist aan deze Bijbeltekst denken toen ik telefonisch door de redactie werd benaderd om dit artikel te schrijven. Op dat moment had ik mijn clownspak al aan en stond ik punt om naar het carnavalgedruis te gaan. Ik weet dat je daar als goed protestant niet mag vertonen. Het feest staat immers haaks op de calvinistische soberheid. Maar gezien het oecumenische karakter van deze artikelreeks leek me deze uitspatting wel te rechtvaardigen. Dit Bijbelcitaat heb ik als motto meegenomen naar de carnaval. Het is ook een mooie tekst voor tijdens de vakantie. Vrolijk heb ik meegezongen, alles gegeten van poefelen tot friet zoervleesj en het bier heb ik ook niet laten staan. Het schrijven van dit artikel werd zo een waar feestje. Op weg naar huis ontstond het volgende gedicht:
Ik zie de ontelbare sterren schitteren aan het eindeloze firmament. Hoe ijdel is het om die schoonheid te proberen te doorgronden?
Op straat zie ik de confetti verwaaien in de wind, kleurrijk en reeds vergeten. Is dat niet het lot van ons allen?
De stilte van de avond brengt mij thuis. Als ik terug denk aan het feest, hoor ik mijn hart God loven voor Zijn rijke gave.

Erik Bastiaan – Net

De ontmoeting rond de persoon van Maria

Het was en is mogelijk nog altijd het eerste wat er in de katholieke kerk geroepen wordt als het gaat over hetgeen de protestantse kerken niet kennen: hoe dat de catholica het leven van Maria oppakt. En eigenlijk gaat het dan vooral om de devotie, lijkt me.
Want de Schriftwoorden welke van haar en rond haar zijn en welke op haar betrekking hebben in het Oude Testament staan ons aller ter beschikking.
Zelf vond ik de avond met ds. Van Es en de samengekomen belangstellenden heel verbroederend en verrijkend. Er werd zoveel moois en goeds naar voor gebracht dat ik zeker geen dogmatische reden hoefde te houden. Wat ik in de mij gegeven tijd probeerde was het duidelijk maken dat we haar allereerst als sterke persoonlijkheid moeten leren zien. Iemand die gelooft en vanuit het geloof antwoord geeft op alles van het leven dat ook wij tegenkomen. Daarmee is ze eigenlijk een prima coach, deze dochter, moeder, echtgenote en weduwe. Een vrouw die met volle overgave haar leven leefde, bezield en trouw, dapper en volhardend. Die de vreugde van mensen zag rond haar kind, maar ook de diepste afwijzing en walging welke ze Hem toonden. En dan niet wanhopen, ondanks alle zorg en verdriet. Hoe waar was het Schriftwoord van Simeon geweest over het zwaard dat haar ziel zou doorboren. En leren we niet veel van mensen als we aan hun zijde mogen meewandelen?
Het leek me ook goed eens uit te leggen hoe dat met dat rozenkransgebed zit.
Over de oorsprong, welke te maken had niet alleen met visioenen van religieuze mensen die de rozenkrans uit de hemel aangereikt kregen. Want de mensen van weleer leefden makkelijk en veelvuldig vlak bij abdijen. Ze konden bij de abdij in de buurt wonen en werken (land met name). Mensen kregen deels mee wat de bezoekers kwamen vertellen en men genoot de bescherming en van de kunde van de monniken en broeders. En niet te vergeten: men bad met hen de getijden mee, de 150 psalmen.
Toen het werk nieuwe en intensievere dimensies ging aannemen en men vaker bij het gebed afwezig was, groeide de gebedssnoer, met 50 kralen, het rozenhoedje. De rozenkrans bidden behelst dan 3 maal de 50…dus verwijzend naar de 150 psalmen. Om er een meditatie van te maken voegde men bij elk “tientje” geheimen toe, en om de 10 wees-gegroeten een onze vader.
Ze wisten de mensen van weleer zich toch verbonden met de geestelijke centra, en leefde men naast het werk, ook een leven van gebed. 
En dat in de geest van iemand die niet anders had gedaan: Ze leefde vanuit Gods aanwezigheid. Maria, als schakel ons gegeven om Gods Zoon te ontvangen, is zelf schakel voor ons, om met God te leren leven. In de vreugde, in het lijden en in de hoop op een gezegende toekomst, waar we als verlosten, als kinderen van het eeuwig (PAAS)licht mogen verblijven.

Processie 2 juni
Op 2 juni vindt de processie plaats na de H. Mis van 10 uur.

Orgelconcerten St. Pancratius op iedere 1e dinsdag van de maand van 13.00 uur – 13.30 uur

7 mei:             Jo Loupen
4 juni:             Jos Vanhommerig
2 juli:              Jo Loupen
6 augustus      Rob Waltmans
3 september    Jo Louppen
1 oktober        Jo Louppen
5 november     Hans Heykers
3 december    Jo Louppen

Pinksternoveen tot de H. Geest

Vanaf 10 mei, de dag na Hemelvaart tot Pinksteren, zal in onze kerk na de H. Missen het Noveengebed tot de H.  Geest gebeden worden. U vindt de tekst hieronder:
Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden;
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten 
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer. Amen. 

Zoeken