Parochienieuws 2 februari - 10 maart 2013

Beter worden!

Wie een lichaam heeft dat het laat afweten, voelt zich ziek. En wie ziek is, wil beter worden. Arts, ziekenhuis, apotheek, fysio, chirurg, verpleegkundige, gebedsgenezers en zelfs kaarsjes zetten we in om het te winnen. We willen leven, overleven en gezond zijn. Ziek zijn, is niks. Jawel, het is heel veel! Het is lastig, pijnlijk, vervelend, het isoleert, maakt dus eenzaam, verdrietig, opstandig, murw, zet je buitenspel voor wat je zou willen, is soms een verhuizer want het haalt je uit je vertrouwde woning. Hetzij voor dagopvang en/of therapie, of je moet gedwongen verhuizen. Dat kan variëren van kleiner huis, gelijkvloers tot en met opname in kliniek of zorgcentrum. Als je niet beter wordt...
Daar dacht u waarschijnlijk aan bij het lezen van het kopje: beter worden. Of dacht u spontaan bij beter worden aan: meer bekwaamheid in het beleven van uw sport: langer, sneller, hoger. Of beter in uw kunde bij uw hobby, zoals er zijn de muzikale prestaties of schilder/boetseervaardigheid, of het gebruik van de PC, of door uw studie?
Weer anderen willen zich graag verbeteren op de werkvloer zodat inkomsten stijgen, we meer te zeggen hebben en in aanzien groeien. Een bedrijf wil gezond zijn en het liefst groeien, de economie lijkt ziek en ijlt om hulp. Afspraken in de maatschappelijke ordening laten vaak te wensen over, de inzet van strooiwagens, het verbeteren van het rijdend spoormaterieel (Fyra).
Er is zoveel dat we graag beter zien worden, beter zien gaan, beter zien lopen! Is heel ons leven geen zoeken naar een van de vormen van verbetering? Een aantal factoren zijn daarbij van belang, om beter te worden: volharding, doorzettingsvermogen, inzicht en kennis, goede steun, kundige hulp, uitzicht dat het kan. Een van de begrippen welke ik graag onder uw aandacht wil brengen is: discipline. Dit element is onmisbaar, lijkt me. Maar we hebben dit lichamelijk en geestelijk element gedood. Alsof we allergisch zijn tegen dit o zo belangrijke facet van ons leven.
Maria zuchtte te Kana tegen haar kind Jezus: ze hebben geen wijn meer. In een preekje verklaarde ik dat ze ook had kunnen zeggen: ze hebben geen vreugde meer, ze hebben geen liefde meer. Het feest dreigde te verwateren, in Kana. Maar op het woord van de Heer....omdat de bedienden deden wat Hij hun opdroeg: simpel werk, nl. water scheppen...klaarde de lucht en werd er gevierd.
Zo zouden wij ook willen verzuchten: We hebben geen discipline meer.
De veertigdagentijd, de vasten tijd, is weer de test: kan een mens zich nog iets opleggen, zich oefenen in wilskracht, zich iets ontzeggen, zijn lichaam en geest bevrijden van de slavernij van de gewoonten, gewoonten op tal van gebieden? Kunnen we ons lichaam een opfriscursus geven maar bovenal onze geest verheffen en bevrijden van het gehecht zijn aan zoveel?
We vasten niet om te vasten, maar de discipline welke we ons daardoor eigen maken is een práchtig, ijzersterk middel dat ons helpt om op álle vlakken, om BETER TE WORDEN. Discipline bij studie, werken, sporten, je houden aan het medisch advies, je tijdsbesteding aan ....
We hoeven geen krachttoeren te verrichten: vaak zijn het kleine aanpassingen op gewoonten en gedachten, niet meer dan “water scheppen”. En wie het doet: zal de vreugde winnen, het leven winnen. De liturgie van de kerk wil ons daarbij helpen: om vol te houden in Godsnaam.

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen

Jaar van het geloof-estafette

Hebt u er al over gehoord of gelezen? Van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013 viert de Rooms Katholieke Kerk het Jaar van het Geloof, afgekondigd door Paus Benedictus. Doel is: hernieuwde bekering en herontdekking van het geloof met het oog op het getuigenis van christenen in de wereld. Hiermee verbonden is de herdenking van de start van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Dit Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin. Zie www.jaarvanhetgeloof.nl. Twee feiten, die prima in oecumenisch verband beleefd kunnen worden. Immers: katholieken en protestanten herkennen elkaar in de opdracht een woord voor de wereld te hebben en kunnen de grote rijkdom van het evangelie met elkaar delen. Samen terug naar de bron!
Eén van de manieren om gezamenlijk in het jaar van het geloof aan te pakken, is een estafette in de kerk- en parochiebladen. Dat gaat zo. Een protestant noemt zijn of haar favoriete bijbelverhaal en schrijft er een persoonlijke toelichting bij in maximaal 600 woorden. Hoe kleurt dit Bijbelverhaal het persoonlijk geloof? Vervolgens wordt een katholieke opvolger gezocht. Deze beschrijft ook een verhaal van voorkeur: dit artikel wordt de volgende maand gepubliceerd. Daarna neemt een protestant het stokje over enzovoort. Hieronder bijt ds. Sophie Bloemert, lid van de Raad van Kerken Parkstad namens de PGH de spits af. Aan het einde van haar verhaal noemt zij degene aan wie zij het stokje doorgeeft en voor de maand maart een mooi Bijbelverhaal aanreikt.

Lucas 24: 13 – 35
Het zijn twee mensen voor wie ik al jaren een zwak heb. Ik bedoel: die twee onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Twee mensen, die aan den lijve het Bijbelwoord ervaren: Waar er twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden.
Kleopas en zijn vriend – of vriendin: mensen, druk met hun eigen sores. Ze zijn onderweg, deel van Gods volk onderweg, maar of ze dat beseffen? Ze gaan naar Emmaus; ze keren Jeruzalem de rug toe. Daar is zoveel voorgevallen! Al hun verwachtingen zijn daar in rook opgegaan. In Jeruzalem heeft hun voorganger Jezus geleden, Hij is er gestorven en begraven: Hij op wie ze hun vertrouwen hadden gevestigd. Jezus, zoon van God, die mens onder de mensen wilde zijn. Hij was niet laf, maar had lef, had hart voor mensen. Hij trad buiten de platgetreden paden, ging nieuwe wegen met de oude woorden, zette mensen recht op hun benen en gaf ze weer levenskracht, vitaliteit, hoe klein ze ook waren (geweest). Jezus voedde het verlangen naar toekomst, naar nieuw leven, maakte op Zijn manier plannen met mensen. En dat is nu allemaal over, voorbij.
Ik zie ze gaan, die twee: Kleopas en de ander, die van Lucas geen naam heeft gekregen. Daar kunnen we onze eigen naam invullen, zodat we ook mee kunnen lopen. En zeker weten: er is meer dan genoeg om over te praten. Over hoe het met geloof was, eens… over hoe het had kunnen zijn… over de volle kerken van weleer, over plannen die al eerder zijn beproefd en toch op niets uitliepen. Nog altijd zijn er verwachtingen, die in rook opgaan en kunnen we ons somber en moedeloos voelen: hoe is de toekomst? Hoe moet het verder?
Dat tegen elkaar uitspreken en met elkaar delen is heel wezenlijk. Zo kunnen we omzien naar elkaar, onderweg. Ook als het geloof op een laag pitje lijkt te staan en twijfel de kop opsteekt.
Hoe dan verder? Hoe kom ik verder, en wij allen? Niet alleen met ons lijf, maar vooral met ons leven? Niet alleen met benen en voeten, maar liever nog met hart en ziel? Hoe komen gebogen, sjokkende mensen weer rechtop te staan? Wat voedt dan het geloof? Om de toekomst in de ogen te durven zien?
Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte Hem te herkennen.
Elke keer vind ik het weer bijzonder, dat zij het niet zien, en dat wij – lezers en luisteraars – het wel vanaf het begin weten: dat het Jezus, de Opgestane, is die bij hen langszij komt. En Jezus breekt in hun somberheid en teleurstelling in met die ene vraag: Waarover lopen jullie zo druk te praten?
Hij geeft ze alle gelegenheid hun verhaal te doen en zet er vervolgens Zijn eigen visie, zijn bijbelse verhaal naast – en hoe! Dat is hart-verwarmend. Later zullen die twee van Emmaus dat zich realiseren – en dat ook uitspreken: Was het niet hartverwarmend, zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende? Ze hebben onderweg Jezus de Levende gehoord – en Hem niet herkend… Ze hebben Jezus de Levende aan tafel brood zien breken en geven – en ze herkennen Hem! En vervolgens blijkt hun ook dat de woorden en daden van Jezus bij elkaar horen: tekenen van leven – na Pasen. Ze keren op hun schreden terug naar Jeruzalem – en pakken op wat ze daar achter hadden gelaten. Nu is het anders, nu is het leven nieuw geworden. Een prachtig verhaal, dat juist in het Jaar van het Geloof ons bemoedigen mag. Ik ben er nog steeds niet over uitgedacht.
Graag geef ik het Bijbelverhalen-stokje door aan Michiel Boon, parochiaan van de Pancratiusparochie. Michiel doet veel kerkenwerk, o.a. als secretaris van de dekenale raad.

Ds. Sophie Bloemert

Aan ouders en bezoekertjes van de Pancratiuskerk

Zoals bekend is er elke zondag tijdens de H. Mis van 11.30u een kinderwoorddienst voor kinderen van de basisschool. In deze kinderwoorddienst gaan wij samen met de kinderen ontdekken wat Jezus ons die zondag wil vertellen. Dat kan door het bespreken van eenvoudige teksten, een spelletje doen, liedjes zingen en nog veel meer. Het komt wel eens voor dat de kinderen een presentje mee naar huis krijgen, dat hen aan het thema van die zondag herinnert. Dan kan het zijn dat de kinderen thuis niet zo goed kunnen verwoorden wat de bedoeling van het presentje is. Met uw kind napraten over het thema, wordt dan moeilijk. Om ouders wat meer duidelijkheid te geven hebben wij de volgende oplossingen gevonden: Op www.pancratiuskerk-heerlen.nl kunt u op de pagina “Jeugd” regelmatig een klein verslagje vinden van de kinderwoorddienst. Ook kinderen die door omstandigheden niet in de kinderwoorddienst aanwezig waren, krijgen zo de kans om toch nog iets over het thema te weten te komen en hierover na te denken.
Verder bent u als ouder van harte welkom eens een keer met uw kind mee naar de kinderwoorddienst te komen. Het is uiteraard ook mogelijk om na afloop van de H.Mis een kijkje te komen nemen in de kinderwoorddienstruimte onder de sacristie (naast de crèche). Misschien tot zondag in de kinderwoorddienst!

Team Kinderwoorddiensten
Pancratiuskerk Heerlen

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor een lezing op 21 februari komt voor ons spreken: Prof. Dr. Antoine Jacobs . Hij is Hoogleraar Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en Milaan. Zijn thema: Nieuwe Perspectieven in Maatschappij Visie. Hij presenteert zijn visie op de sociale leer van de Katholieke Kerk, verwoord in de Encycliek “Caritas in Veritate”. In de Encycliek komen niet alleen het progressief sociaal beleid (de sociale noden in de wereld, het ongebreidelde marktdenken, bonussen, onze energieverspilling etc.), maar ook de conservatieve moraal en ethiek en de terughoudende opstelling van de Kerk tegenover de bio-ethiek (klonen, experimenten met embryo’s etc.) aan de orde. En de Paus laat niet na te beklemtonen hoezeer die twee zaken (progressief sociaal beleid en conservatieve ethiek) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit alles en de actualiteit binnen het sociaal recht zullen besproken worden.
Waar: Kunderhoes – Hogeweg 74 te Voerendaal. Ontvangst van 19.30 uur en aanvang lezing 20.00. De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of te bellen naar tel. 06/57595999 van mevrouw J.Krasznai. Wilt u liefst vóór 11 februari a.s. opgeven met hoe velen u komt.

 


Zaterdag 2 februari
Maria Lichtmis
09.00 uur (Orgelspel)
H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.; Overl. v.d. fam. Reuters-Canisius

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Harry Schreuders (jrd.), overl. ouders Schreuders-Abels (jrd.); Riet v.d. Laar-Boenders (jrd.) en Frits v.d. Laar; Pierre Cerfontaine, Wil Pleumeekers, Huub Lexis en Melanie Lexis-Bogaardt

Zondag 3 februari
Blasiuszegen
Vierde Zondag door het jaar
1e Lezing: Jer. 1, 4-5+17-19
Evangelie: Lc. 4, 21-30 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Echtp. Hulsman-Widdershoven (jrd.); Ernest Lempers; Jan van As (v.w. Kerkkoor St. Caecilia); Corrie Bardoul-Paulissen; Leon Schmitz; Dries van Wankum (v.w. Dek. Kerkk. St. Caecilia); Henriette Neelis-Crombach; Leon Schmitz; Overl. ouders Colombon-Gardier; Uit dankbaarheid voor een (academische) promotie

11.30 uur Petrus en Pauluskoor Uit Schaesberg
Pierre Geurten (jrd.); Jana van Loo-van Deurzen; Ouders v. Zandvoort; Bijz. intentie; Charly Fisher

Maandag 4 februari
Maandag in week 4 door het jaar
09.00 uur
Om sterkte bij een uitslag van een onderzoek; Echtp. J. Roumen-Smeets; Herman Kieftenbelt

Dinsdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
09.00 uur
Overl. ouders Ruiters-Hermans; Overl. ouders Opstals-Peeters; Charles Bus; Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Jan Stevens

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 6 februari
HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
09.00 uur
Ria Sonnenschein en fam.

Donderdag 7 februari
Donderdag in week 4 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders; Riet en Frits v.d. Laar-Boenders; Ter nagedachtenis aan Marthé Jaminon en fam.

Vrijdag 8 februari
Vrijdag week 4 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Louis Logister en Em Logister-Spreksel

Zaterdag 9 februari
Zaterdag in week 4 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Nic van der Nat (jrd.); Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
VERVALT!

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Anna Le Jeune-Huffener en Joseph Le Jeune-Huffener (jrd.)

Zondag 10 februari
Vijfde Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 6, 1-2a+3-8
Evangelie: Lc. 5, 1-11 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola Cantorum
Maria Geelen (jrd.); Jeanny Moons-Schillings

11.30 uur nlg Trio
Tom Verschueren; Lies Wetzels-Lindelauf

Maandag 11 februari
Maandag in week 5 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 12 februari
Dinsdag in week 5 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 13 februari
Aswoensdag
10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

19.00 uur Neet Mis
Paul Haas; Emile Nijskens; Wiel Smeets

Donderdag 14 februari
HH. Cyrillus en Methodius
09.00 uur
Fons Consten en ouders Consten-Janssen

Vrijdag 15 februari
Vrijdag na Aswoensdag
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 16 februari
Zaterdag na Aswoensdag
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ton Ruitenbeek (zesw.d.); Karel Savelsberg (jrd.); Pastoor Mathieu Leclerq (jrd.); Overl. en lev. v.d. fam. Werker-Prevoo (jrd.); Ans Pompe Guillaume

Zondag 17 februari
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
1e Lezing: Deut. 26, 4-10
Evangelie: Lc. 4, 1-13 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Pim Trio
Tom Verschueren (1ste jrd.); Lambert Smeets (jrd.); Nico Klein Beernink; Fenny v.d. Winkel-Cobben

Maandag 18 februari
Maandag in week 1 van de veertigdagentijd
09.00 H. Mis

Dinsdag 19 februari
Dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 20 februari
Woensdag in week 1 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Ria Sonnenschein en fam.

Donderdag 21 februari
Donderdag in week 1 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 22 februari
Sint Petrus’ Stoel
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 23 februari
Zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mia Spork-Curfs

Zondag 24 februari
Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
1e Lezing:Gen.15, 5-12+17-18
Evangelie: Lc. 9, 28b-36 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Cantor
Tijs Gerats (zesw.d.); Mia Diederen-Mertens (jrd.); Overl. fam. H.J. Schiffers-Oostwegel (jrd.); Tiny Erens-Smeets; Hub Savelsbergh; Paul Haas

Maandag 25 februari
Maandag in week 2 van de veertigdagentijd
09.00 H. Mis

Dinsdag 26 februari
Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 27 februari
Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Donderdag 28 februari
Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 1 maart
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag in week 2 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jeanny Moons-Schillings; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Janssen-Cremers; Pastoor Corbey en overl. fam.

Zaterdag 2 maart
Zaterdag in week 2 van de veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miep Lenssen-Schulpen; Huub Zits

Zondag 3 maart
Derde Zondag van de Veertigdagentijd
1e Lezing: Ex. 3, 1-8a+13-15
Evangelie: Lc. 13, 1-9 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Henriette Neelis-Crombach (3de jrd.); Ernest Lempers; Corrie Bardoul-Paulissen

11.30 uur Cantor
Overl. ouders Johan Helders en Marietje Helders-v. Schaik (jrd.); Frans Kruijen (2de jrd., overl. ouders Kruijen en overl. ouders Heunen; Charly Fisher; Jana van Loo-van Deurzen; Ouders v. Zandvoort

Maandag 4 maart
Maandag in week 3 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Overl. fam. Reuters-Canisius

Dinsdag 5 maart
Dinsdag in week 3 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Overl. Ouders Logister-Pieters ; Frits Buijtendijk; Charles Bus; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Jan Stevens

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 6 maart
Woensdag in week 3 van de veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Donderdag 7 maart
Donderdag in week 3 van de veertigdagentijd
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 8 maart
Vrijdag in week 3 van de veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 9 maart
Zaterdag in week 3 van de veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mia Jongen-Grootjans (1e jrd.)

Zondag 10 maart
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
1e Lezing: Joz. 5, 9a+10-12
Evangelie:Lc.15,1-3+11-32 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Overl. ouders François Willems en Finy Willems-Vincken (jrd.)

11.30 uur Cantor
Echtp. Jacobs-Schouteten (jrd.); Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. v.d. Warenburg-Grootjans (jrd.); Phil Spreksel; Lies Wetzels-Lindelauf

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

Julie R.C.J. Knops, Lijsterbes 6. Landgraaf
24-02-2013  Eva M. J. Jongen, Henri Dunantstr. 203, Brunssum

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

20-12-2012  Tiny Schröder-Schmitz, 90 jaar
25-12-2012  Antoon Ruitenbeek, 78 jaar
07-01-2013  Jacques van Hoorn, 73 jaar
07-01-2013  Tijs Gerats, 18 jaar
09-01-2013  Gusty Everartz-Vliex, 90 jaar
12-01-2013  Tonia Habets-Onink, 89 jaar

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 9 maart t/31 maart: WOENSDAG 27 FEBRUARI

 

Dank U wel
Van velen van u heb ik ook dit jaar weer prachtige Kerst- en Nieuwjaarskaarten ontvangen; vergezeld met liefdevolle en bemoedigende wensen en soms met attenties. Graag wil ik u daarvoor dankzeggen.
Kapelaan Beijk

Blasiuszegen

Na de vieringen van zondag 3 februari kunt u de Blasiuszegen ontvangen.

Opala collecte

In het weekend van 15 en 16 december mochten medewerkers van de Stichting Opala de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden. De opbrengst bedroeg € 347,55. Een geweldig bedrag, waarmee wij weer een glimlach op de gezichten van onze missionarissen kunnen toveren. Zij kunnen hier weer de aan hen toevertrouwden mee helpen in hun, in vergelijking met ons hier, moeilijke bestaan.
Namens hen hartelijk dank voor uw zo gewaardeerde steun.
J.M. Vonhögen, voorzitter.

Kerkdiensten via Internet

U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Federatiebestuur Heerlen

Sinds kort hebben de parochies H. Andreas Heerlerbaan, St. Pancratius in het centrum van de stad, H. Martinus Welten en H. Joseph Heerlerbaan een gezamenlijk en centraal emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit adres moet duidelijkheid verschaffen in de communicatie naar de parochianen, dat er een bestuur is die overkoepelend opereert voor de genoemde parochies. Het waarom moge duidelijk zijn: er wordt breed samengewerkt tussen de parochies en dat gebeurt onder een bestuur dat zich het Federatiebestuur Heerlen noemt. Dit alles om centraal te kunnen besturen, kosten te bewaken en te zorgen dat de communicatie centraal geregeld wordt. Dus als u vragen heeft voor zaken die uw parochie aangaan, dan kunt u dit ook via dit emailadres doen. Het Federatiebestuur denkt, samen met de genoemde parochies, dat het voor u makkelijker wordt om met al uw wensen, vragen of anderszins centraal terecht te kunnen. Wilt u meer informatie, dan kunt u meteen van het nieuwe emailadres gebruik maken en daar om die informatie vragen.

VOOR DE GOEDE ORDE (Vervolg)

Uw Kerkbestuur berichtte U in het parochienieuws van juni j.l. 2012 dat zij zal afwachten welke verkeerstechnische veranderingen door het College van B & W zullen worden bedacht om de parkeersituatie op het Pancratiusplein op te lossen/verbeteren. Welnu er is nog steeds niets in deze van de zijde van de gemeente gebeurd. Wel is de ergernis in deze toegenomen door de onacceptabele situatie bij o.a. evenementen op het plein. Eveneens heerst er bij de dienstdoende vrijwilligers, bij de koster en leveranciers een constante vrees voor een parkeerbon door het totaal willekeurig/vaak brutaal en met twee maten gemeten optreden van enkele “verkeershandhavers”. Kap. Beijk kreeg een parkeerbon van € 80,- ,geparkeerd voor de sacristie-ingang, ondanks zijn gehandicapten-verkeerskaart en een gemeentelijke ontheffing. Het Kerkbestuur is verheugd dat ook van de zijde van kerkgangers en bewoners binnenstad een constant aangegeven protest is te horen en deze druk op de gemeentelijke bestuurders over een onhoudbare toestand op het plein dan ook heeft geleid tot reactie en vragen aan de verantwoordelijke wethouder door een politieke partij, een partij welke aanvankelijk tegen de kerk heeft gestemd.
CITAAT uit de gestelde vragen:
“Het ondersteunen van het college-voorstel (red. het parkeren t.b.v. de kerk te verbieden) heeft onze partij stemmen gekost. De kerkgangers, veelal 50 plussers, ook onze doelgroep, heeft ons dat zeer kwalijk genomen.”
“Veel klachten komen er binnen van bewoners binnenstad over de overlast bij festiviteiten: opbouw, afbraak en vervuiling veroorzaken veel ergernis. Afzettingen leiden tot steeds meer beperkte, belemmerende en vaak ontoegankelijkheid van de kerk. Oplossingen over de ontstane parkeerproblematiek zijn er nog niet ondanks gedane toezeggingen. Als dit alles steeds door het Kerkbestuur gepikt moet worden dan vindt onze partij ook dat wij een eerder genomen standpunt moeten herzien en wij het ook pikken dat er voor de kerk twee parkeerplaatsen vrijkomen”.
ANTWOORD verantwoordelijke wethouder: “In januari (red. 2013?!) volgt bekendmaking nieuw regiem verkeersbebording binnenstad. Ik heb heel wat mailtjes (red: o.a. van het Kerkbestuur) gezien rondom problemen op het plein, ik heb foto’s (red: van het Kerkbestuur) gezien waarvan ik geschrokken ben en heb me voorgenomen om zo snel mogelijk met vertegenwoordigers van de kerk te gaan praten, want ik vind wel dat ze op een aantal punten gelijk hebben dat hun toetreden tot de kerk op sommige tijdstippen onmogelijk wordt gemaakt en dat wij moeten toezien op gemaakte afspraken welke wij moeten nakomen” (einde citaten).  

HOOP DOET LEVEN !!!! 

Zoeken