Parochienieuws 2 februari - 10 maart 2013

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 9 maart t/31 maart: WOENSDAG 27 FEBRUARI

 

Dank U wel
Van velen van u heb ik ook dit jaar weer prachtige Kerst- en Nieuwjaarskaarten ontvangen; vergezeld met liefdevolle en bemoedigende wensen en soms met attenties. Graag wil ik u daarvoor dankzeggen.
Kapelaan Beijk

Blasiuszegen

Na de vieringen van zondag 3 februari kunt u de Blasiuszegen ontvangen.

Opala collecte

In het weekend van 15 en 16 december mochten medewerkers van de Stichting Opala de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden. De opbrengst bedroeg € 347,55. Een geweldig bedrag, waarmee wij weer een glimlach op de gezichten van onze missionarissen kunnen toveren. Zij kunnen hier weer de aan hen toevertrouwden mee helpen in hun, in vergelijking met ons hier, moeilijke bestaan.
Namens hen hartelijk dank voor uw zo gewaardeerde steun.
J.M. Vonhögen, voorzitter.

Kerkdiensten via Internet

U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Federatiebestuur Heerlen

Sinds kort hebben de parochies H. Andreas Heerlerbaan, St. Pancratius in het centrum van de stad, H. Martinus Welten en H. Joseph Heerlerbaan een gezamenlijk en centraal emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit adres moet duidelijkheid verschaffen in de communicatie naar de parochianen, dat er een bestuur is die overkoepelend opereert voor de genoemde parochies. Het waarom moge duidelijk zijn: er wordt breed samengewerkt tussen de parochies en dat gebeurt onder een bestuur dat zich het Federatiebestuur Heerlen noemt. Dit alles om centraal te kunnen besturen, kosten te bewaken en te zorgen dat de communicatie centraal geregeld wordt. Dus als u vragen heeft voor zaken die uw parochie aangaan, dan kunt u dit ook via dit emailadres doen. Het Federatiebestuur denkt, samen met de genoemde parochies, dat het voor u makkelijker wordt om met al uw wensen, vragen of anderszins centraal terecht te kunnen. Wilt u meer informatie, dan kunt u meteen van het nieuwe emailadres gebruik maken en daar om die informatie vragen.

VOOR DE GOEDE ORDE (Vervolg)

Uw Kerkbestuur berichtte U in het parochienieuws van juni j.l. 2012 dat zij zal afwachten welke verkeerstechnische veranderingen door het College van B & W zullen worden bedacht om de parkeersituatie op het Pancratiusplein op te lossen/verbeteren. Welnu er is nog steeds niets in deze van de zijde van de gemeente gebeurd. Wel is de ergernis in deze toegenomen door de onacceptabele situatie bij o.a. evenementen op het plein. Eveneens heerst er bij de dienstdoende vrijwilligers, bij de koster en leveranciers een constante vrees voor een parkeerbon door het totaal willekeurig/vaak brutaal en met twee maten gemeten optreden van enkele “verkeershandhavers”. Kap. Beijk kreeg een parkeerbon van € 80,- ,geparkeerd voor de sacristie-ingang, ondanks zijn gehandicapten-verkeerskaart en een gemeentelijke ontheffing. Het Kerkbestuur is verheugd dat ook van de zijde van kerkgangers en bewoners binnenstad een constant aangegeven protest is te horen en deze druk op de gemeentelijke bestuurders over een onhoudbare toestand op het plein dan ook heeft geleid tot reactie en vragen aan de verantwoordelijke wethouder door een politieke partij, een partij welke aanvankelijk tegen de kerk heeft gestemd.
CITAAT uit de gestelde vragen:
“Het ondersteunen van het college-voorstel (red. het parkeren t.b.v. de kerk te verbieden) heeft onze partij stemmen gekost. De kerkgangers, veelal 50 plussers, ook onze doelgroep, heeft ons dat zeer kwalijk genomen.”
“Veel klachten komen er binnen van bewoners binnenstad over de overlast bij festiviteiten: opbouw, afbraak en vervuiling veroorzaken veel ergernis. Afzettingen leiden tot steeds meer beperkte, belemmerende en vaak ontoegankelijkheid van de kerk. Oplossingen over de ontstane parkeerproblematiek zijn er nog niet ondanks gedane toezeggingen. Als dit alles steeds door het Kerkbestuur gepikt moet worden dan vindt onze partij ook dat wij een eerder genomen standpunt moeten herzien en wij het ook pikken dat er voor de kerk twee parkeerplaatsen vrijkomen”.
ANTWOORD verantwoordelijke wethouder: “In januari (red. 2013?!) volgt bekendmaking nieuw regiem verkeersbebording binnenstad. Ik heb heel wat mailtjes (red: o.a. van het Kerkbestuur) gezien rondom problemen op het plein, ik heb foto’s (red: van het Kerkbestuur) gezien waarvan ik geschrokken ben en heb me voorgenomen om zo snel mogelijk met vertegenwoordigers van de kerk te gaan praten, want ik vind wel dat ze op een aantal punten gelijk hebben dat hun toetreden tot de kerk op sommige tijdstippen onmogelijk wordt gemaakt en dat wij moeten toezien op gemaakte afspraken welke wij moeten nakomen” (einde citaten).  

HOOP DOET LEVEN !!!! 

Zoeken