Parochienieuws 16 december 2012 - 3 februari 2013

Kerstmis 2012 met armoede of met rijkdom?

Dat in kerkelijk Nederland 25 december het meest bekende feest is, is evident. Echter niet zozeer omdat het geloofsaspect zulk een invloed heeft maar omdat we erin slagen met muziekjes en lampjes en lichtjes een bepaalde sfeer te scheppen. In onze streek komen daar nog eens bovenop: de vrije dagen, het idee dat we voor geschenken moeten zorgen en dat we heerlijk tafelen; dat er al aan wintersport wordt gedacht met idyllische plekjes. Nog een punt dat we zeker niet willen overslaan: we menen dat we elkaar moeten opzoeken in familie- of gezinsverband.
Het valt op dat in supermarkten ook de prijsvechters met bijzondere aanbiedingen komen richting kerstmaaltijden. Wel wat duurdere spullen maar toch voor iedereen meer betaalbaar dan “uit-eten” in een restaurant dat met veel heerlijkheden de mensen gaat overladen met meer bijzondere hapjes. Ook de man met de kleine beurs kan zich iets bijzonders toch aanschaffen. Maar zit daar onze rijkdom met Kerstmis?
Natuurlijk is het waar dat mensen elkaar nodig hebben. Elkaar kennen en elkaar opzoeken is dan ook niet onbelangrijk. Je weet je rijk met een hechte familieband en met echte vrienden. Dat wordt gewis al minder als het samenzijn gebaseerd is op een gevoel van: we moeten elkaar maar weer eens opzoeken, het schijnt erbij te moeten horen. Dan wordt rijkdom toch wel weer echte armoede.
Wie zou ik zijn om mensen geen vakantiedagen te gunnen, in gebieden waar de sneeuw ons aanleiding geeft toch een ontspannen en/of inspannend verblijf in de schepping! De beurs moet het wel trekken, ook als we weer thuis zijn, want erop uitgaan om nadien te moeten sprokkelen met centen is ook maar een vergankelijke rijkdom.
Waar zit voor ons dan de vreugde van Kerstmis, waar zit onze rijkdom?
U voelt het wel aankomen, zeker als u de schrijver dezes al eens hebt gevolgd in zijn pennenvruchten: niet in de dingen die vergaan alleen. Hoe belangrijk en zinvol dat alles ook is wat we aan belangrijke bijkomstigheden oppakken en inzetten: de rijkdom van Kerst staat in het bijbelverhaal van Lukas: de herders en de wijzen VONDEN HET KIND EN ZIJN MOEDER.
Met andere woorden: wie dát niet vindt, vindt de diepste rijkdom niet.
Kijkend naar de voorbije jaren zie ik dat ook met Kerstmis het aantal kerkgangers sterk afneemt. De boodschap welke we proberen bekend te maken, slaat niet meer aan, komt niet over, wordt niet begrepen, doet er niet toe. Zoekt men die trouwens nog wel? Is er wel vraag naar het aanbod?
Waarbij het ook wel lastig is denk ik, dat je in hetzelfde verhaal dat mensen met Kerstmis zien, horen en beleven, niet verder groeit in een geloofsleven. We blijven als het ware in de babyschoenen steken.
Er is geen follow-up.
De armoede van ons mensen is dat we de rijkdom welke God ons heeft laten zien in de menswording van zijn Zoon niet meer zien. Daarom zijn we enkele uren/dagen “verheugd”. Dan is het over. Na Nieuwjaarsdag (of eerder) liggen de bomen weer op straat, het licht gaat uit en ligt in de kast. We gaan over tot de orde van de dag. De kerstgroep in de doos, dood en voor weer een jaartje begraven.
Dat God een jaar met ons meetrekt, in lief en leed, valt buiten de ervaring. Want het gesprek met Hem zijn we kwijt, hebben we (weer) niet gevonden, want we VONDEN HEM niet.
Lezend in het bijbelverhaal van de drie wijzen: door hun ontmoeting volgden ze daarna een andere weg. Dat betekent dat mensen die de Onvergankelijke en Eeuwige op het spoor zijn gekomen, andere mensen zijn geworden. Mensen die instrument kunnen worden om er een andere wereld van te maken. Een wereld die haar rijkdom vindt in een omgaan en leven met elkaar die het pure eigenbelang en het louter genieten overstijgt. Nog steeds geldt dat magnifieke woord: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En vaak is zulk een verandering begonnen bij een ontmoeting, met iemand die we liefhebben in wederkerigheid. God houdt van elk mens, maar niet elk mens heeft geleerd God als Vader te hebben.
Dat kan het best, wanneer we al vriendschap hebben met De Zoon. En moge het daarvoor Kerstmis worden.

Deken Th.v. Galen

Kerstmis in de Pancratius

Natuurlijk kunt u weer een fraaie kerststal gaan verwachten. De bouwers zijn al begonnen en het zal weer anders zijn als voorgaande jaren. Natuurlijk gaan we u weer ontvangen met warme woorden van welkom, ook jegens hen die het hele jaar twijfelen of ze wel of niet naar de kerkdienst komen. Om uw kerstafspraken met familie en vrienden te kunnen maken delen we u daarom al de mistijden mee.
Kerstavond: 19.00 u. Gezinsviering met het familiekoor Chrisko en om 21 u. de Nachtmis van Kerstmis met het gemengd Koor St. Caecilia.
Eerste en tweede kerstdag zijn de missen als op zondag: 10.00 en 11.30 u.
Goed om te weten voor de fijnproevers, laten we zeggen de sterrenzoekers: de lezingen en gebeden zijn anders elke dag, dus u hoort niet hetzelfde op elk van die momenten. Welkom, in ieder geval.

Beste vrienden van de begraafplaats,

Het is alweer december en onze jaarlijkse kaarsjesavond (de 4e alweer) ligt in het verschiet. Op (koop)zondag 23 december a.s. is het zover.
Omdat er weer vele kaarsen (horecakaarsen in glas) ‘op de kop getikt’ zijn kunnen we al vanaf de middag (12u.) aan de slag. Vanaf 17u. zal dan vast en zeker een mooie lichtjeszee te zien zijn waarna we om 19u. officieel van start gaan met een uitvoering van harmonie St. Bernadette om tegen 20u. de avond af te sluiten.
Ambtenaar Fred Peters, die het initiatief en de begraafplaats een warm hart toedraagt, heeft ondersteuning via Baan Brekend Werk aangevraagd (en gekregen!) zodat er dit jaar nog meer ‘handjes’ zijn die het werk letterlijk en figuurlijk lichter maken.
Net zoals de voorgaande jaren hoop ik weer op een mooie avond waarbij wij samen voor een sfeervolle begraafplaats in kaarslicht zorgen.

Het derde oudste monument van Heerlen spreekt

Welk dat is? Het kerkhof aan de Akerstraat.
De auteur Jan Teunissen laat in woord en beeld het leven van de stad van weleer tot nu aan het woord. Je voelt als het ware hoe het hart weer gaat kloppen, door mensen in beeld te krijgen die hier woonden, werkten en bouwden. De namen zijn de stille getuigen die weer gaan spreken. Het is een boekwerk van 138 pagina, ringband.
Het is uit een aantal hoofdstukken opgebouwd:
- Geschiedenis van de Begraafplaats.
- Een wandelroute langs enkele graven.
- 140 Graven zijn beschreven uit een dertigtal vakken. Enerzijds gaat het over de personen die er rusten anderzijds over de monumenten.
- De aanwezige bomen in dit wandelpark.
- De symboliek die men op de graven aan kan treffen.
Ik hoop dat dit boekje over het derde oudste monument van Heerlen warm wordt ontvangen. Ik weet dat het nu al verouderd is: graven zijn er bijgekomen en geruimd, bomen zijn gerooid en geplant geworden en de stenen zijn gepoetst en vervallen. Alleen de tijd gaat verder. De boeken kosten € 15 en zijn te verkrijgen:
Corio centrum Boekhandel Plantage en Jan Teunissen
Burg. De Hesselleplein 29 6411 CH Heerlen
Tel. 045 571 28 55

Actueel thema voor Kerstmis: geweld rond de voetbalvelden

Mogelijk vraagt u zich af: wat heeft een doodgeschopte grensrechter in Almere van doen met Kerstmis? Het Kerstkind wordt met diverse titels geboren. Een van zijn hoedanigheden is: Vredevorst.
Wetten en regels waren er voldoende in de tijd waarin Jezus leefde. Maar dat werkte toch niet naar behoren. Vandaar dat Hij zijn zending ook volbracht met de wens dat we de aanvulling zouden ontvangen op al die voorschriften: God beminnen en de naaste als zichzelf.
Wie zelf niet graag doodgeschopt wil worden, moet dat ook een ander niet doen. Dat betekent niet dat Jezus alles goed vond en over zich liet lopen. Scheids - en grensrechters (en dat in vele vormen op vele terreinen) zijn nu eenmaal nodig, want niet alles wat we doen is goed te keuren. Maar we hebben niets met De Vredevorst in onze maatschappij en dus vaak ook niet meer in de onderlinge relaties. Dan kan dit allemaal gewoon zomaar blijven duren, want het vraagt niet om nieuwe regels (alleen) maar om een nieuwe mentaliteit….

Deken Th. v. Galen

 


Zaterdag 15 december
Zaterdag in de tweede week van advent
09.00 uur
Voor overl. moeder

10.00 uur Theresiakapel
Overl. echtgenoot; Mw. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden; Peter Klinkenberg; Verjaardag Mw. A. Meijs-Kremers t.a.v. dhr. H. Meijs

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume; Jan Pelt

Zondag 16 december
Derde Zondag van Advent
1e Lezing: Sef. 3, 14-18a
Evangelie: Lc. 3, 10-18 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
Anneliese Hasberg-Kuhlmann (11de jrd.); Lieke Quanjel-Schreurs; Bijzondere intentie fam. S.; Jan Pelt

11.30 uur Da Pacem
Toke Berben-Faijaars (5e jrd.); Tom Verschueren; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Nico Klein Beernink; May Crutzen; Mary Lou Dohmen, Riet Dohmen-Goes en zoon Jan-Pieter

Maandag 17 december
Maandag in de derde week van advent
09.00 Lia Emonds-Custers (jrd.)

Dinsdag 18 december
Dinsdag in de derde week van advent
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Gerd Börke; Mevr. Steijfs; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren; Ger Parren

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 19 december
Woensdag in de derde week van advent
09.00 uur
Ria Sonnenschein en fam.

Donderdag 20 december
Donderdag in de derde week van advent
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 21 december
Vrijdag in de derde week van advent
09.00 uur
Overl. fam. Moonen-Knibbeler; Paul en Alfred Corten; Voor het welslagen van een operatie en voorspoedig herstel van Bernard Grimmelt

Zaterdag 22 december
Zaterdag in de derde week van advent
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Boeteviering met aan-sluitend biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
P.G. Scholtes (jrd.); Mia Spork-Curfs

Zondag 23 december
Vierde Zondag van Advent
1e Lezing: Mich. 5, 1-4a
Evangelie: Lc. 1, 39-45 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Dré Wackers (jrd.); Ouders Crombach-Quaedvlieg en overl. kinderen; Bijzondere intentie fam. S.; Ria Sonnenschein en fam.; Lies Wetzels

11.30 uur Cantor
H. Mis

Kerstavond 24 december
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Mt. 1, 18-25 (B)
Preek: Deken van Galen

19.00 uur Gezinsviering
Familiekoor Chrisko
Hein Nelissen (jrd.);Miny Voncken-Lambermon; Jeanny en Theo Moons en dochter Marjan Moons; Jo Ummelen en overl. fam.; Jo Frissen; Herman Kieftenbelt; Jo Handels; John Curvers; Sterre Jungnitsch; Henk Logister; Overl. ouders Mertens-Sijstermans

21.00 uur Plechtige Nachtmis van Kerstmis
Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Overl. ouders Hamers-Buitenhuis; Jan van As; Alfred Quanjel; Hub Scheeren; Hans en Jes van Boxtel; Nico Klein Beernink; Rob Gielen; Fam. Stienstra; Dries van Wankum (v.w. Dek. Kerkk. St. Caecilia)

Dinsdag 25 december
Kerstmis, Geboorte van de Heer
1e Lezing: Jes. 52, 7-10
Evangelie: Joh. 1, 1-5+9-14 (B)
Preek:Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans met Kerstliederen
Frits Buijtendijk; Rie Frederikx-van Zanten; Jan Gulpen en Toine en Mia Schaaf-Starmans; Corrie Bardoul-Paulissen; Ter intentie v.h. Dek. Kerkk. St. Caecilia

11.30 uur New Generation
Harry Vencken (jrd.); Emile Nijskens; Wiel Bosch

Woensdag 26 december
H. Stefanus, eerste martelaar
1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60
Evangelie: Mt. 10, 17-22 (IV)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Heerlens City Koor
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Landgraaf Vocaal Ensemble
Carina Meijs

Donderdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Vrijdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
09.00 uur
Jozef Moonen

Zaterdag 29 december
Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Overl. ouders Ruiters-Hermans; Peter Klinkenberg; Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.; Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 30 december
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
1e Lezing: Sir. 3, 2-6+12-14
Evangelie: Lc. 2,41 -52 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Gregoriaans
Corrie Bardoul-Paulissen (zesw.d.); Gon Boots (10e jrd.), overl. ouders Boots-Smets en broer Ton; Bijzondere intentie fam. S.

11.30 uur S(w)inging Voices
Ans van Zandvoort-Frenken (zesw.d.); Mia Houtermans-Zeegers (jrd.); Jo Ummelen; Tiny Erens-Smeets; Paul Haas; Ouders v.d. Tuijn-Gijzen, Harry en Trix v.d. Tuijn, Joke Lemmens-v.d. Tuijn, dochter Bertie v.d. Tuijn

Maandag 31 december
Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur
Louis Cranen en overl. fam.; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Miny Voncken-Lambermon; Jeanny Moons-Schillings

Dinsdag 1 januari
H. Maria, Moeder van God
1e Lezing: Num. 6, 22-27
Evangelie: Lc. 2, 16-21 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
André Van der Donk (jrd.), overl. ouders Crijns-Logister en zonen; Jeanny Moons-Schillings; Maria Karolina Christina Lemmens; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

11.30 uur Heerlens City Koor
Lies Wetzels-Lindelauf

Woensdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
09.00 uur
Harry Ruyters

Donderdag 3 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 4 januari
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Uit dankbaarheid en Gods zegen; Anna Eyck; Echtp. Janssen-Cremers; B.g.v. een verjaardag

Zaterdag 5 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miep Lenssen-Schulpen

Zondag 6 januari
Openbaring des Heren
1e Lezing: Jes. 60, 1-6
Evangelie: Mt. 2, 1-12 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Ernest Lempers; Ria Sonnenschein en fam.; Jan van As (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Corrie Bardoul-Paulissen

11.30 uur Bruidskoor
Piet van Zeil (zesw.d.); Karel van den Hoff (jrd.); Jo Paulissen (jrd.); Marcel Schijns (jrd.); Jana van Loo-van Deurzen; Tom Verschueren; May Crutzen; Ouders Vijgen en zoon Hub

Maandag 7 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 H. Mis

Dinsdag 8 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Charles Bus; Ger Parren; Voor een goede afloop

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 9 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Donderdag 10 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 11 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 12 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Gods zegen over een nieuw levensjaar voor lieve mensen

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.; Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 13 januari
Doop van de Heer
1e Lezing: Jes. 42, 1-4+6-7
Evangelie: Lc. 3, 15-16+21 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
H. Mis

11.30 uur Crescendo
Françoise Van Loo-Mignon (jrd.), Johan en Martha Van Loo (jrd.); Phil Spreksel

Maandag 14 januari
Maandag week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 15 januari
Dinsdag week 1 door het jaar
09.00 uur
Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 16 januari
Woensdag week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 17 januari
H. Antonius, abt
09.00 uur
Hub Gelissen en dochter Monique

Vrijdag 18 januari
Vrijdag week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 19 januari
Zaterdag week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Bert Florie (zesw.d.); Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 20 januari
Tweede Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Joh. 2, 1-11 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Ereleden en leden v.d. Stadsschutterij St. Sebastianus Heerlen

11.30 uur Cantor
Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Nico Klein Beernink

Maandag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
09.00 H. Mis

Dinsdag 22 januari
Dinsdag week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 23 januari
Woensdag week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 25 januari
Bekering van de heilige apostel Paulus
09.00 uur
Marcel Brand (4e jrd.)

Zaterdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miny Voncken-Lambermon; Mia Spork-Curfs

Zondag 27 januari
Derde Zondag door het jaar
1e Lezing: Neh. 8, 2-4a+5-6+8-10
Evangelie:Lc.1,1-4+4,14-21(C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Ria Sonnenschein en fam.

11.30 uur Coda
Tiny Erens-Smeets

Maandag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
09.00 H. Mis

Dinsdag 29 januari
Dinsdag week 3 door het jaar
09.00 uur
Rina van Zaal-Vervuren

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 30 januari
Woensdag week 3 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 31 januari
H. Johannes (Don) Bosco, priester
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 1 februari
Vrijdag week 3 door het jaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

Zaterdag 2 februari
Maria Lichtmis
09.00 uur (Orgelspel)
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Harry Schreuders (jrd.), overl. ouders Schreuders-Abels (jrd.)

Zondag 3 februari
Vierde Zondag door het jaar
1e Lezing: Jer. 1, 4-5+17-19
Evangelie: Lc. 4, 21-30 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Ernest Lempers; Jan van As (v.w. Kerkkoor St. Caecilia); Corrie Bardoul-Paulissen; Leon Schmitz; Dries van Wankum (v.w. Dek. Kerkk. St. Caecilia)

11.30 uur Petrus en Pauluskoor Uit Schaesberg
Jana van Loo-van Deurzen

KERSTSTAL 1e EN 2de KERSTDAG TOT 16 U. GEOPEND!

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

25-11-2012  Shairone Verheijen, Landvoogdstraat 72, Heerlen

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

20-11-2012  Bert Florie, 94 jaar
02-12-2012  Hub Savelsbergh, 80 jaar

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 2 februari 2013 t/m 10 maart: WOENSDAG 23 JANUARI

 

Over kerk- en (geloofs-) gemeenschap

Het is ontegenzeglijk waar dat we de komende jaren veel zullen zien krimpen op het vlak van kerkgebouwen “in actie”. Het aantal priesterlijke bedienaren verschraalt nog verder. De inzetbaarheid van hen die overblijven zal op kerntaken gaan neerkomen, waardoor ze steeds minder “het gezicht” zijn in een parochiegemeenschap. Iets waar je als priester zelf hevig onder lijdt, dat moge u aannemen. Zeker voor de oudere generatie, die zo werd opgeleid. Je voelt je steeds meer een organisator, een regelaar, een vergaderman, een manager. Herder zijn, zielenlasten helpen dragen, dicht bij de mens staan in zijn lief en leed, het raakt steeds meer voor de zielzorger uit het vizier die in meerdere parochies actief moet zijn. Deze pijn wordt nog vergroot doordat er een wonde zichtbaar wordt: met het wegvallen van een loop naar de kerk, ebt ook het idee weg dat we er zijn voor elkaar. Anders gezegd: dat we in Gods naam gemeenschap zijn, zorg dragen.
Conform statistisch te volgen gegevens verdwijnt ook in Limburg de inzetbaarheid van 30% van de kerkgebouwen. Ook zien we dat waar dit gebeurt, de mensen die nog ter kerke gingen, niet meteen bereid zijn de volgende kerk te bezoeken. Boos en teleurgesteld wendt men zich af.
Een parochie met een nog “hoog” kerkbezoek van 4% ontdekte dat 10 % van hun bezoekers onder de 50 jaar waren.
Het idee dat de héle kerk op de schop moet en álles ánders moest worden opgepakt met alles overboord te zetten wat we geloven, heeft al bewezen niet te werken. Daarvoor hoeven we maar te kijken waar ze dit al vele jaren geleden deden en ook nu evenzeer of nog sneller verdampen.
Wie voor deze waarheid blind is en zijn ogen sluit, is zeker geen realist.
Realistisch is het wanneer we tegen elkaar durven gaan zeggen: en wie zorgt voor zijn naaste? Wie kijkt ook naar de mens ook zich heen? Wie God liefheeft kan er niet omheen dat dit als opdracht tot gevolg heeft: en bemin de naaste als u zelf!
Zorgen voor elkaar wil zeker niet zeggen: blind zijn voor de leugen, het onrecht de anderen aangedaan, het zoeken van eigen roem en aanzien.
We moeten gaan zoeken naar iets nieuws, dat tevens heel oud is...
Wordt vervolgd.

Het kerkbestuur

Wil een woord van dank laten klinken aan allen die - hoe dan ook – de kerk en haar werkzaamheden steunden. Met gebed en kerkgang, met actief vrijwilligerswerk, met donaties en kerkbijdrage, met steun aan de priesters en de diaken in Welten, door mee te denken en mee te doen, zoals ook de misdienaars en acolieten.
Een jaar zit er weer op, met alle acties en festiviteiten, met alle normaal lopende zaken en extra aandachtsvelden. Het is weer gelukt! En we beseffen dat het – net als de economie - er niet altijd rooskleurig opstaat in het nieuwe jaar. En toch… gaat het ons weer lukken. In Godsnaam. We wensen u goede en gezegende kerstdagen en een door God gedragen Nieuwjaar!

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor een lezing op donderdag 21 februari 2013 om 20.00 uur:
Nieuwe Perspectieven in Maatschappij Visie
Door Prof. Dr. Antoine
Hoogleraar Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en Milaan
De succesvolle lezing op 22 november jl. door Prof.dr. D. Loose is voor ons een stimulans om u wederom een lezing aan te bieden. Wij hebben Prof. Dr. Antoine Jacobs bereid gevonden om zijn visie te geven op de sociale leer van de Katholieke Kerk, verwoord in de Encycliek “Caritas in Veritate”. In de Encycliek komen niet alleen het progressief sociaal beleid ( de sociale noden in de wereld, het ongebreidelde marktdenken, bonussen, onze energieverspilling etc. ), maar ook de conservatieve moraal en ethiek en de terughoudende opstelling van de Kerk tegenover de bio-ethiek, (klonen, experimenten met embryo’s. etc.) aan de orde. En de Paus laat niet na te beklemtonen hoezeer die twee zaken (progressief sociaal beleid en conservatieve ethiek) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit alles en de actualiteit binnen het sociaal recht zullen besproken worden.

Programma donderdag 21 februari 2013:

Locatie: Kunderhoes

19.30 uur ontvangst

Hogeweg 74

20.00 uur lezing

Voerendaal

21.00 uur pauze

U kunt parkeren bij het gemeentehuis of de kerk van Kunrade!

21.20 gelegenheid tot het stellen van vragen

22.00 uur sluiting

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom.
Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of te bellen naar tel. 06/57595999 van mevrouw J.Krasznai. Wilt u liefst vóór 11 februari a.s. opgeven met hoevelen u komt.
Wij hopen u op donderdag 21 februari a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Deken Th.van Galen     Marijcke Beckers     Michiel Boon    Rob Luijten     Judith Krasznai.

Boeteviering zaterdag 22 december om 14.00 uur.

Als voorbereiding op het jaarlijkse Kerstfeest vindt er traditioneel een boete- en bezinningsmoment. Aansluitend biechtgelegenheid. Een echte aanrader!

Kerkdiensten via Internet

U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Nieuw! Kinderzegen op tweede Kerstdag

Op tweede kerstdag 26 december zal na afloop van de H. Mis van 11.30u de kinderzegen worden uitgedeeld. Alle kinderen zijn hiervoor uitgenodigd, ook de hele kleintjes op moeders of vaders arm. Zij zullen ieder door handoplegging van de priester deze zegen krijgen, waarbij een gebed uitgesproken wordt. 

Mijmeringen van een kapelaan

God reikt ons weer de hand
Onlangs kreeg ik een geboortekaartje met een foto van een kinderhandje in twee grote handen.
Is dat geen mooi beeld van Kerstmis?. Onze grote handen zijn zo gauw gebald tot een vuist, als vriendschap ontsport in vijandschap. We kunnen ermee op de vuist gaan; we kunnen ermee grijpen en graaien. Maar evenzeer kunnen we ze openen voor elkaar. We kunnen ermee geven, elkaar liefdevol aanraken, de vrede tekenen. Om ons dat weer te leren reikt God ons met Kerstmis weer Zijn Hand, de kleine hand van een pasgeboren kind.
God zoekt steun bij ons mensen. Hij vraagt om onze liefde. Hij hoopt dat zo onze vuisten opengaan en handen worden die steun bieden en troost geven. Want wie wordt er niet vertederd door zo’n kinderhandje?
Het herinnert ons eraan dat onze eigen grote handen ooit kinderhandjes waren, kwetsbaar en zoekend naar houvast. Daarom treedt God deze wereld binnen als een klein kind dat zijn handjes naar ons uitstrekt en vraagt: geef me wat houvast, laat me niet vallen. Laat elkaar niet vallen!
En zo doet Hij opnieuw een beroep op het beste wat in ons is. Dat is het goddelijkste wat Hij doen kon. Hij blijft in ons geloven. Hij blijft ons vertrouwen. Mogen wij Hem vinden, in het Kind in de kribbe, maar evenzeer in alle verre en nabije kleine en grote mensen die hun hand naar ons uitsteken.
Zalig Kerstmis.

Kapelaan Beijk

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Activiteit Savelbergklooster

Donderdag 20 december, 20.00 u.
‘En de stobbe brandde…’
Kerstconcert door vocaal ensemble Lingua e Musica o.l.v. Patrick Vaessens uit Maastricht en verteller Godfried Kippers van Het Genootschap uit Hasselt. Informatie/reserveringen: www.lingua-e-musica.nl / www.hetgenootschap.be Aanvang: 20.00 u.
Entrée: € 8,00 volwassenen. Kinderen t/m 18 jaar: € 4,00
Savelbergklooster, Gasthuis Straat 2, Heerlen

Een nieuw adres erbij

Zelfs aandachtige lezers zal het ontgaan, tenzij we er even op attenderen. U vindt onder de lijst met parochieadressen een nieuw e/mail adres. Dit is nodig omdat de besturen van 4 kerken zijn opgegaan in één federatiebestuur. Op lokaal vlak blijven de werkers actief van en voor de Pancratius, St.Joseph, St.Martinus en H.Andreas. Toch is er door de nieuwe vorm aangegeven dat we op den duur (en dat ligt vaak dichterbij dan menigeen denkt) samen verdergaan en samenwerking en eenwording nodig is. De kerkgebonden aanspreekpunten blijven bestaan, maar bestuursmatig zijn er geen vier kerkbesturen meer. Alleen nog maar het kerkbestuur van de federatie.
En die heeft nu een eigen mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn verjaardag

Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die door jullie gevierd.
Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes,
is er muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend.
Het is fijn te weten dat in ieder geval er mensen zijn die Mijn verjaardag niet vergeten zijn.
Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed.
Maar in deze tijd weet bijna niemand dat meer.
Families en vrienden komen bij elkaar en hebben ’n fijne tijd samen.
Ik kan me vorig jaar nog herinneren…….
Het was een groot feest met mooie gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten en chocolade, gebak en drankjes.
Ook de versieringen maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd.
Ik was wel de ere gast maar men was vergeten Mij ’n uitnodiging te sturen.
Het feest was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij geweest zou zijn.
Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het Me niet, want al de vorige jaren vond Ik de deur gesloten.
Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot Ik toch stilletjes binnen te gaan
En in ’n hoekje naar het feest te kijken. Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig. Tot overmaat van ramp, kwam er ’n dikke man in een rood pak binnen, hij had een lange witte baard. En hij riep steeds HO HO HO en hij leek dronken.
Hij ging op ’n stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof ’t feest voor hem was.
Om middernacht omhelsde iedereen elkaar,
Ik stak Mijn armen wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen…..
maar niemand dacht eraan.
Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij ’n pakje bij was, maar nee!
Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg ’n cadeautje behalve jij, de jarige?
Toen begreep Ik dat Ik niet welkom was en ging stilletjes weg.
Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende Kerst Mij mee liet vieren.
Dat Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren werd,
om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens voor Kerst is:
Dat jij dit gelooft met je hele hart
Ik zal je wat vertellen….. Ik ben zelf ’n feest aan het voorbereiden,
’n feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben al bezig met de uitnodigingen te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij.
Ik zal je naam schrijven met gouden letters in ’n groot gastenboek.
Alleen diegene die in dat boek staan, mogen binnen komen en meefeesten.
Diegene die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat ik buiten staan.
Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest. Ik hou van je.

Jezus

Zoeken