Parochienieuws 16 december 2012 - 3 februari 2013

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 2 februari 2013 t/m 10 maart: WOENSDAG 23 JANUARI

 

Over kerk- en (geloofs-) gemeenschap

Het is ontegenzeglijk waar dat we de komende jaren veel zullen zien krimpen op het vlak van kerkgebouwen “in actie”. Het aantal priesterlijke bedienaren verschraalt nog verder. De inzetbaarheid van hen die overblijven zal op kerntaken gaan neerkomen, waardoor ze steeds minder “het gezicht” zijn in een parochiegemeenschap. Iets waar je als priester zelf hevig onder lijdt, dat moge u aannemen. Zeker voor de oudere generatie, die zo werd opgeleid. Je voelt je steeds meer een organisator, een regelaar, een vergaderman, een manager. Herder zijn, zielenlasten helpen dragen, dicht bij de mens staan in zijn lief en leed, het raakt steeds meer voor de zielzorger uit het vizier die in meerdere parochies actief moet zijn. Deze pijn wordt nog vergroot doordat er een wonde zichtbaar wordt: met het wegvallen van een loop naar de kerk, ebt ook het idee weg dat we er zijn voor elkaar. Anders gezegd: dat we in Gods naam gemeenschap zijn, zorg dragen.
Conform statistisch te volgen gegevens verdwijnt ook in Limburg de inzetbaarheid van 30% van de kerkgebouwen. Ook zien we dat waar dit gebeurt, de mensen die nog ter kerke gingen, niet meteen bereid zijn de volgende kerk te bezoeken. Boos en teleurgesteld wendt men zich af.
Een parochie met een nog “hoog” kerkbezoek van 4% ontdekte dat 10 % van hun bezoekers onder de 50 jaar waren.
Het idee dat de héle kerk op de schop moet en álles ánders moest worden opgepakt met alles overboord te zetten wat we geloven, heeft al bewezen niet te werken. Daarvoor hoeven we maar te kijken waar ze dit al vele jaren geleden deden en ook nu evenzeer of nog sneller verdampen.
Wie voor deze waarheid blind is en zijn ogen sluit, is zeker geen realist.
Realistisch is het wanneer we tegen elkaar durven gaan zeggen: en wie zorgt voor zijn naaste? Wie kijkt ook naar de mens ook zich heen? Wie God liefheeft kan er niet omheen dat dit als opdracht tot gevolg heeft: en bemin de naaste als u zelf!
Zorgen voor elkaar wil zeker niet zeggen: blind zijn voor de leugen, het onrecht de anderen aangedaan, het zoeken van eigen roem en aanzien.
We moeten gaan zoeken naar iets nieuws, dat tevens heel oud is...
Wordt vervolgd.

Het kerkbestuur

Wil een woord van dank laten klinken aan allen die - hoe dan ook – de kerk en haar werkzaamheden steunden. Met gebed en kerkgang, met actief vrijwilligerswerk, met donaties en kerkbijdrage, met steun aan de priesters en de diaken in Welten, door mee te denken en mee te doen, zoals ook de misdienaars en acolieten.
Een jaar zit er weer op, met alle acties en festiviteiten, met alle normaal lopende zaken en extra aandachtsvelden. Het is weer gelukt! En we beseffen dat het – net als de economie - er niet altijd rooskleurig opstaat in het nieuwe jaar. En toch… gaat het ons weer lukken. In Godsnaam. We wensen u goede en gezegende kerstdagen en een door God gedragen Nieuwjaar!

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor een lezing op donderdag 21 februari 2013 om 20.00 uur:
Nieuwe Perspectieven in Maatschappij Visie
Door Prof. Dr. Antoine
Hoogleraar Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en Milaan
De succesvolle lezing op 22 november jl. door Prof.dr. D. Loose is voor ons een stimulans om u wederom een lezing aan te bieden. Wij hebben Prof. Dr. Antoine Jacobs bereid gevonden om zijn visie te geven op de sociale leer van de Katholieke Kerk, verwoord in de Encycliek “Caritas in Veritate”. In de Encycliek komen niet alleen het progressief sociaal beleid ( de sociale noden in de wereld, het ongebreidelde marktdenken, bonussen, onze energieverspilling etc. ), maar ook de conservatieve moraal en ethiek en de terughoudende opstelling van de Kerk tegenover de bio-ethiek, (klonen, experimenten met embryo’s. etc.) aan de orde. En de Paus laat niet na te beklemtonen hoezeer die twee zaken (progressief sociaal beleid en conservatieve ethiek) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit alles en de actualiteit binnen het sociaal recht zullen besproken worden.

Programma donderdag 21 februari 2013:

Locatie: Kunderhoes

19.30 uur ontvangst

Hogeweg 74

20.00 uur lezing

Voerendaal

21.00 uur pauze

U kunt parkeren bij het gemeentehuis of de kerk van Kunrade!

21.20 gelegenheid tot het stellen van vragen

22.00 uur sluiting

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom.
Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of te bellen naar tel. 06/57595999 van mevrouw J.Krasznai. Wilt u liefst vóór 11 februari a.s. opgeven met hoevelen u komt.
Wij hopen u op donderdag 21 februari a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Deken Th.van Galen     Marijcke Beckers     Michiel Boon    Rob Luijten     Judith Krasznai.

Boeteviering zaterdag 22 december om 14.00 uur.

Als voorbereiding op het jaarlijkse Kerstfeest vindt er traditioneel een boete- en bezinningsmoment. Aansluitend biechtgelegenheid. Een echte aanrader!

Kerkdiensten via Internet

U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Nieuw! Kinderzegen op tweede Kerstdag

Op tweede kerstdag 26 december zal na afloop van de H. Mis van 11.30u de kinderzegen worden uitgedeeld. Alle kinderen zijn hiervoor uitgenodigd, ook de hele kleintjes op moeders of vaders arm. Zij zullen ieder door handoplegging van de priester deze zegen krijgen, waarbij een gebed uitgesproken wordt. 

Mijmeringen van een kapelaan

God reikt ons weer de hand
Onlangs kreeg ik een geboortekaartje met een foto van een kinderhandje in twee grote handen.
Is dat geen mooi beeld van Kerstmis?. Onze grote handen zijn zo gauw gebald tot een vuist, als vriendschap ontsport in vijandschap. We kunnen ermee op de vuist gaan; we kunnen ermee grijpen en graaien. Maar evenzeer kunnen we ze openen voor elkaar. We kunnen ermee geven, elkaar liefdevol aanraken, de vrede tekenen. Om ons dat weer te leren reikt God ons met Kerstmis weer Zijn Hand, de kleine hand van een pasgeboren kind.
God zoekt steun bij ons mensen. Hij vraagt om onze liefde. Hij hoopt dat zo onze vuisten opengaan en handen worden die steun bieden en troost geven. Want wie wordt er niet vertederd door zo’n kinderhandje?
Het herinnert ons eraan dat onze eigen grote handen ooit kinderhandjes waren, kwetsbaar en zoekend naar houvast. Daarom treedt God deze wereld binnen als een klein kind dat zijn handjes naar ons uitstrekt en vraagt: geef me wat houvast, laat me niet vallen. Laat elkaar niet vallen!
En zo doet Hij opnieuw een beroep op het beste wat in ons is. Dat is het goddelijkste wat Hij doen kon. Hij blijft in ons geloven. Hij blijft ons vertrouwen. Mogen wij Hem vinden, in het Kind in de kribbe, maar evenzeer in alle verre en nabije kleine en grote mensen die hun hand naar ons uitsteken.
Zalig Kerstmis.

Kapelaan Beijk

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Activiteit Savelbergklooster

Donderdag 20 december, 20.00 u.
‘En de stobbe brandde…’
Kerstconcert door vocaal ensemble Lingua e Musica o.l.v. Patrick Vaessens uit Maastricht en verteller Godfried Kippers van Het Genootschap uit Hasselt. Informatie/reserveringen: www.lingua-e-musica.nl / www.hetgenootschap.be Aanvang: 20.00 u.
Entrée: € 8,00 volwassenen. Kinderen t/m 18 jaar: € 4,00
Savelbergklooster, Gasthuis Straat 2, Heerlen

Een nieuw adres erbij

Zelfs aandachtige lezers zal het ontgaan, tenzij we er even op attenderen. U vindt onder de lijst met parochieadressen een nieuw e/mail adres. Dit is nodig omdat de besturen van 4 kerken zijn opgegaan in één federatiebestuur. Op lokaal vlak blijven de werkers actief van en voor de Pancratius, St.Joseph, St.Martinus en H.Andreas. Toch is er door de nieuwe vorm aangegeven dat we op den duur (en dat ligt vaak dichterbij dan menigeen denkt) samen verdergaan en samenwerking en eenwording nodig is. De kerkgebonden aanspreekpunten blijven bestaan, maar bestuursmatig zijn er geen vier kerkbesturen meer. Alleen nog maar het kerkbestuur van de federatie.
En die heeft nu een eigen mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn verjaardag

Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die door jullie gevierd.
Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes,
is er muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend.
Het is fijn te weten dat in ieder geval er mensen zijn die Mijn verjaardag niet vergeten zijn.
Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed.
Maar in deze tijd weet bijna niemand dat meer.
Families en vrienden komen bij elkaar en hebben ’n fijne tijd samen.
Ik kan me vorig jaar nog herinneren…….
Het was een groot feest met mooie gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten en chocolade, gebak en drankjes.
Ook de versieringen maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd.
Ik was wel de ere gast maar men was vergeten Mij ’n uitnodiging te sturen.
Het feest was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij geweest zou zijn.
Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het Me niet, want al de vorige jaren vond Ik de deur gesloten.
Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot Ik toch stilletjes binnen te gaan
En in ’n hoekje naar het feest te kijken. Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig. Tot overmaat van ramp, kwam er ’n dikke man in een rood pak binnen, hij had een lange witte baard. En hij riep steeds HO HO HO en hij leek dronken.
Hij ging op ’n stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof ’t feest voor hem was.
Om middernacht omhelsde iedereen elkaar,
Ik stak Mijn armen wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen…..
maar niemand dacht eraan.
Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij ’n pakje bij was, maar nee!
Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg ’n cadeautje behalve jij, de jarige?
Toen begreep Ik dat Ik niet welkom was en ging stilletjes weg.
Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende Kerst Mij mee liet vieren.
Dat Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren werd,
om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens voor Kerst is:
Dat jij dit gelooft met je hele hart
Ik zal je wat vertellen….. Ik ben zelf ’n feest aan het voorbereiden,
’n feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben al bezig met de uitnodigingen te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij.
Ik zal je naam schrijven met gouden letters in ’n groot gastenboek.
Alleen diegene die in dat boek staan, mogen binnen komen en meefeesten.
Diegene die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat ik buiten staan.
Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest. Ik hou van je.

Jezus

Zoeken