Parochienieuws 16 december 2012 - 3 februari 2013

Zaterdag 15 december
Zaterdag in de tweede week van advent
09.00 uur
Voor overl. moeder

10.00 uur Theresiakapel
Overl. echtgenoot; Mw. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden; Peter Klinkenberg; Verjaardag Mw. A. Meijs-Kremers t.a.v. dhr. H. Meijs

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume; Jan Pelt

Zondag 16 december
Derde Zondag van Advent
1e Lezing: Sef. 3, 14-18a
Evangelie: Lc. 3, 10-18 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
Anneliese Hasberg-Kuhlmann (11de jrd.); Lieke Quanjel-Schreurs; Bijzondere intentie fam. S.; Jan Pelt

11.30 uur Da Pacem
Toke Berben-Faijaars (5e jrd.); Tom Verschueren; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Nico Klein Beernink; May Crutzen; Mary Lou Dohmen, Riet Dohmen-Goes en zoon Jan-Pieter

Maandag 17 december
Maandag in de derde week van advent
09.00 Lia Emonds-Custers (jrd.)

Dinsdag 18 december
Dinsdag in de derde week van advent
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Gerd Börke; Mevr. Steijfs; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren; Ger Parren

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 19 december
Woensdag in de derde week van advent
09.00 uur
Ria Sonnenschein en fam.

Donderdag 20 december
Donderdag in de derde week van advent
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 21 december
Vrijdag in de derde week van advent
09.00 uur
Overl. fam. Moonen-Knibbeler; Paul en Alfred Corten; Voor het welslagen van een operatie en voorspoedig herstel van Bernard Grimmelt

Zaterdag 22 december
Zaterdag in de derde week van advent
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Boeteviering met aan-sluitend biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
P.G. Scholtes (jrd.); Mia Spork-Curfs

Zondag 23 december
Vierde Zondag van Advent
1e Lezing: Mich. 5, 1-4a
Evangelie: Lc. 1, 39-45 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Dré Wackers (jrd.); Ouders Crombach-Quaedvlieg en overl. kinderen; Bijzondere intentie fam. S.; Ria Sonnenschein en fam.; Lies Wetzels

11.30 uur Cantor
H. Mis

Kerstavond 24 december
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Mt. 1, 18-25 (B)
Preek: Deken van Galen

19.00 uur Gezinsviering
Familiekoor Chrisko
Hein Nelissen (jrd.);Miny Voncken-Lambermon; Jeanny en Theo Moons en dochter Marjan Moons; Jo Ummelen en overl. fam.; Jo Frissen; Herman Kieftenbelt; Jo Handels; John Curvers; Sterre Jungnitsch; Henk Logister; Overl. ouders Mertens-Sijstermans

21.00 uur Plechtige Nachtmis van Kerstmis
Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Overl. ouders Hamers-Buitenhuis; Jan van As; Alfred Quanjel; Hub Scheeren; Hans en Jes van Boxtel; Nico Klein Beernink; Rob Gielen; Fam. Stienstra; Dries van Wankum (v.w. Dek. Kerkk. St. Caecilia)

Dinsdag 25 december
Kerstmis, Geboorte van de Heer
1e Lezing: Jes. 52, 7-10
Evangelie: Joh. 1, 1-5+9-14 (B)
Preek:Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans met Kerstliederen
Frits Buijtendijk; Rie Frederikx-van Zanten; Jan Gulpen en Toine en Mia Schaaf-Starmans; Corrie Bardoul-Paulissen; Ter intentie v.h. Dek. Kerkk. St. Caecilia

11.30 uur New Generation
Harry Vencken (jrd.); Emile Nijskens; Wiel Bosch

Woensdag 26 december
H. Stefanus, eerste martelaar
1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60
Evangelie: Mt. 10, 17-22 (IV)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Heerlens City Koor
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Landgraaf Vocaal Ensemble
Carina Meijs

Donderdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Vrijdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
09.00 uur
Jozef Moonen

Zaterdag 29 december
Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Overl. ouders Ruiters-Hermans; Peter Klinkenberg; Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.; Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Blom

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 30 december
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
1e Lezing: Sir. 3, 2-6+12-14
Evangelie: Lc. 2,41 -52 (C)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Gregoriaans
Corrie Bardoul-Paulissen (zesw.d.); Gon Boots (10e jrd.), overl. ouders Boots-Smets en broer Ton; Bijzondere intentie fam. S.

11.30 uur S(w)inging Voices
Ans van Zandvoort-Frenken (zesw.d.); Mia Houtermans-Zeegers (jrd.); Jo Ummelen; Tiny Erens-Smeets; Paul Haas; Ouders v.d. Tuijn-Gijzen, Harry en Trix v.d. Tuijn, Joke Lemmens-v.d. Tuijn, dochter Bertie v.d. Tuijn

Maandag 31 december
Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur
Louis Cranen en overl. fam.; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Miny Voncken-Lambermon; Jeanny Moons-Schillings

Dinsdag 1 januari
H. Maria, Moeder van God
1e Lezing: Num. 6, 22-27
Evangelie: Lc. 2, 16-21 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
André Van der Donk (jrd.), overl. ouders Crijns-Logister en zonen; Jeanny Moons-Schillings; Maria Karolina Christina Lemmens; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

11.30 uur Heerlens City Koor
Lies Wetzels-Lindelauf

Woensdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
09.00 uur
Harry Ruyters

Donderdag 3 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 4 januari
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Uit dankbaarheid en Gods zegen; Anna Eyck; Echtp. Janssen-Cremers; B.g.v. een verjaardag

Zaterdag 5 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miep Lenssen-Schulpen

Zondag 6 januari
Openbaring des Heren
1e Lezing: Jes. 60, 1-6
Evangelie: Mt. 2, 1-12 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Ernest Lempers; Ria Sonnenschein en fam.; Jan van As (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Corrie Bardoul-Paulissen

11.30 uur Bruidskoor
Piet van Zeil (zesw.d.); Karel van den Hoff (jrd.); Jo Paulissen (jrd.); Marcel Schijns (jrd.); Jana van Loo-van Deurzen; Tom Verschueren; May Crutzen; Ouders Vijgen en zoon Hub

Maandag 7 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 H. Mis

Dinsdag 8 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Charles Bus; Ger Parren; Voor een goede afloop

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 9 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Donderdag 10 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 11 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 12 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Gods zegen over een nieuw levensjaar voor lieve mensen

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.; Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 13 januari
Doop van de Heer
1e Lezing: Jes. 42, 1-4+6-7
Evangelie: Lc. 3, 15-16+21 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
H. Mis

11.30 uur Crescendo
Françoise Van Loo-Mignon (jrd.), Johan en Martha Van Loo (jrd.); Phil Spreksel

Maandag 14 januari
Maandag week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 15 januari
Dinsdag week 1 door het jaar
09.00 uur
Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 16 januari
Woensdag week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 17 januari
H. Antonius, abt
09.00 uur
Hub Gelissen en dochter Monique

Vrijdag 18 januari
Vrijdag week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 19 januari
Zaterdag week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Bert Florie (zesw.d.); Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 20 januari
Tweede Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Joh. 2, 1-11 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Ereleden en leden v.d. Stadsschutterij St. Sebastianus Heerlen

11.30 uur Cantor
Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Nico Klein Beernink

Maandag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
09.00 H. Mis

Dinsdag 22 januari
Dinsdag week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 23 januari
Woensdag week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 25 januari
Bekering van de heilige apostel Paulus
09.00 uur
Marcel Brand (4e jrd.)

Zaterdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miny Voncken-Lambermon; Mia Spork-Curfs

Zondag 27 januari
Derde Zondag door het jaar
1e Lezing: Neh. 8, 2-4a+5-6+8-10
Evangelie:Lc.1,1-4+4,14-21(C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Ria Sonnenschein en fam.

11.30 uur Coda
Tiny Erens-Smeets

Maandag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
09.00 H. Mis

Dinsdag 29 januari
Dinsdag week 3 door het jaar
09.00 uur
Rina van Zaal-Vervuren

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 30 januari
Woensdag week 3 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 31 januari
H. Johannes (Don) Bosco, priester
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 1 februari
Vrijdag week 3 door het jaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

Zaterdag 2 februari
Maria Lichtmis
09.00 uur (Orgelspel)
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. fam.

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Harry Schreuders (jrd.), overl. ouders Schreuders-Abels (jrd.)

Zondag 3 februari
Vierde Zondag door het jaar
1e Lezing: Jer. 1, 4-5+17-19
Evangelie: Lc. 4, 21-30 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Ernest Lempers; Jan van As (v.w. Kerkkoor St. Caecilia); Corrie Bardoul-Paulissen; Leon Schmitz; Dries van Wankum (v.w. Dek. Kerkk. St. Caecilia)

11.30 uur Petrus en Pauluskoor Uit Schaesberg
Jana van Loo-van Deurzen

KERSTSTAL 1e EN 2de KERSTDAG TOT 16 U. GEOPEND!

 

Zoeken