Parochienieuws 1 december - 16 december 2012

De Postcodeloterij… of toch de Advent?

Ook had ik u kunnen vragen: Wie verwacht U nou écht? Gaston Starreveld of Jezus Christus? Kent u Gaston niet? De man die met straatprijzen, een te vergeven auto en altijd met een bloemetje ergens opduikt om mensen met een som geld blij te maken? Voor hem zwaait de deur wágenwijd open, als de gelukkigen thuis zijn. De man die ervoor betaald wordt om dit te doen krijgt een warm welkom, een ware verlosser. Het enige dat mensen moeten doen is: deelnemer worden. Zorgen dat je een lot krijgt. En hoe kan het anders: hoe meer je inzet, hoe groter de prijs. De grote troost is: als winnaar hoef je je niet te schamen. Want je hebt ingezet op een lot voor een goed doel. En er zijn er enkelen die daarvan een graantje meepikken. De niet-winnaars pikken stiekem wéér een (in het hart verborgen) traantje weg. En dat zijn er altijd meer dan er winnaars zijn!
Te midden van de velen in zijn stad Jericho stond Zacheus er financieel gezien er niet slecht voor. Zeg maar gerust, hij had goed verdiend, was in ieder geval niet onbemiddeld. Maar ten koste van de contacten met zijn omgeving. Nu ging het bericht door de straten: Hij komt er aan! Die wonderlijke man. Als je geluk had, zou je zien dat er zieken werden genezen wanneer Hij hun woning binnenging. En wees er zeker van: wanneer Hij bij je binnenstapt, komen er geheid veel mensen naar je woning. Daar wil iedereen bij zijn en van de partij zijn. Bang om gezien te worden trok de rijke tolbeambte door de straten. Wil ook zijn graantje meepikken van die show rond Jezus. En hoewel hij zich verstopte, viel het lot uitgerekend op hem. “Kom naar beneden, ik wil vandaag bij jou te gast zijn!” had Hij hem toegeroepen. En er stroomde veel geld, Zacheus had uitgepakt. Hij wilde veel mensen gelukkig maken met al wat hij bezat. Hij gaf royaal, nog meer dan waar de mensen van gedroomd hadden. Dankbaar verliet Jezus de woning. “Vandaag is dit huis heil te beurt gevallen” zei Hij nog bij het weggaan, Zacheus tevreden en glanzend gelukkig achterlatend. En de hele straat, de hele buurt, de hele stad sprak erover. Want wat werden er door toedoen van een niet velen gezegend. En Zacheus, hij kon weer leven, mét de mensen die hem niet langer negeerden. Hij was tenslotte een hele bink geworden.
Beste lezer of lezeres, het wordt weer - na het hoogfeest van Christus Koning op 25 november - , de periode van de 4 Adventszondagen. We gaan weer intense dagen tegemoet van duistere, koudere tijd en geschenken, met een honger naar warmte, sfeer, gezelligheid. Sinterklaas staat al te trappelen om zijn bezoekjes af te leggen en uit te delen. En nog meer kan ik dat zeggen van de Christus. Maar wie verwacht Hem nog, wie ziet reikhalzend naar hem uit, wie trekt erop uit Hem te vinden in de steeds grotere leegte van al die kerken die het lot ondergaan van desinteresse. Zeker als het alleen verwacht wordt van de priesters en de zangers die stelen de show al lang niet meer. In veel gevallen echt niets boeiends, hebben mensen helemaal gelijk. Maar het gaat toch niet om hen! Wie dat denkt moet wel bijna dwaas zijn. Ze zijn niet anders dan die bomen waar Zacheus zich bij verstopte om Hem te zien. Wie weet, is er een kansje dat Hij bij mij halt houdt en zegt zacht: “Mag ik je gast zijn….want ik wil dat je heil te beurt valt”.
Ben eens eerlijk met uzelf, wie verwacht u liever: Gaston of Jezus.
De slimmerik zal zeggen: beiden natuurlijk! Goed, laat dat dan maar eens zien door die stappen te zetten welke daarvoor nodig zijn.
Ik wens u een inspirerende Advent, met wederom een hartelijke groet,
deken Th.v. Galen

Kerstmis in de Pancratius

Natuurlijk kunt u weer een fraaie kerststal gaan verwachten. De bouwers zijn al begonnen en het zal weer anders zijn als voorgaande jaren. Natuurlijk gaan we u weer ontvangen met warme woorden van welkom, ook jegens hen die het hele jaar twijfelen of ze wel of niet naar de kerkdienst komen. Om uw kerstafspraken met familie en vrienden te kunnen maken delen we u daarom al de mistijden mee.
Kerstavond: 19.00 u. Gezinsviering met het familiekoor Chrisko en om 21 u. de Nachtmis van Kerstmis met het gemengd Koor St.Caecilia.
Eerste en tweede kerstdag zijn de missen als op zondag: 10.00 en 11.30 u.
Goed om te weten voor de fijnproevers, laten we zeggen de sterrenzoekers: de lezingen en gebeden zijn anders elke dag, dus u hoort niet hetzelfde op elk van die momenten.
Welkom, in ieder geval.

 


Zaterdag 1 december
Zaterdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Scheeren-Gillisen

 

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-v. Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg; Hans Doppler en George Verlinden; Paula Bisschops v.w. haar verjaardag

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen; Jan Pelt

Zondag 2 december
Eerste Zondag van Advent
1e Lezing: Jer. 33, 14-16
Evangelie: Lc. 21, 25-28+34-36 (C)
Preek: Kapelaan Beijk
10.00 uur Gregoriaans
Albert Meertens (jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Bijzondere intentie Fam. S.; Jan Pelt

11.30 uur Vocaal Totaal
Dries van Wankum (zesw.dienst); Mw. Jacomina van Wankum-Wissink (5e jrd.); Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.); Hub Vijgen (jrd.); Herman Boderie (jrd.); Carina Meijs (jrd.); Charly Fisher; t.n.v Jana van Loo- van Deurzen; Peter Brils v.d. familie; Corry Savelsbergh

Maandag 3 december
H. Franciscus Xaverius, priester
09.00 H. Mis

Dinsdag 4 december
Dinsdag in de eerste week van advent
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Dhr. Charles Bus; Hub Schiffers

09.30-10.30 uur Aanbidding

11.00 uur Barbaramis
K.B.O Dekenaal kerkkoor St. Caecilia

Woensdag 5 december
Woensdag in de eerste week van advent
09.00 uur H. Mis

Donderdag 6 december
Donderdag in de eerste week van advent
09.00 uur
Jo Handels (jrd.); Thij Slenders

Vrijdag 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Uit dankbaarheid en Gods zegen; Paul en Alfred Corten

Zaterdag 8 december
Onbevlekte Ontvangenis
H. Maagd Maria, Hoogfeest
09.00 uur (Orgelspel)

10.00 uur Theresiakapel
Mw. C. Geurts-Montfort en overl. familieleden; Overl. ouders Schaapkens-Salden en Betsy Salden (jrd.)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jan Pelt

Zondag 9 december
Tweede Zondag van Advent
1e Lezing: Bar. 5, 1-9
Evangelie: Lc. 3, 1-6 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Tiny en Huub Pasmans-Vaessen en grootouders Stephaan Vaessen en Josephine Vaessen-Franck (jrd.); Bijzondere intentie fam. S.; Jan Pelt

11.30 uur Cantor
Jo Handels (1e jrd.); Corry Savelsbergh; Lies Wetzels-Lindelauf; Ouders Lenz-Rhoen en kinderen; Harry Meijers (jrd.)

Maandag 10 december
Maandag in de tweede week van advent
09.00 H. Mis

Dinsdag 11 december
Dinsdag in de tweede week van advent
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Mie Koelewijn-Pieters

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 12 december
Woensdag in de tweede week van advent
09.00 uur H. Mis

Donderdag 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 14 december
H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
09.00 uur
Uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag

Zaterdag 15 december
Zaterdag in de tweede week van advent
09.00 uur
Voor overl. moeder

10.00 uur Theresiakapel
Overl. echtgenoot; Mw. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden; Peter Klinkenberg; Verjaardag Mw. A. Meijs-Kremers t.a.v. dhr. H. Meijs

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume; Jan Pelt

Zondag 16 december
Derde Zondag van Advent
1e Lezing: Sef. 3, 14-18a
Evangelie: Lc. 3, 10-18 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur
Lieke Quanjel-Schreurs; Bijzondere intentie Fam. S.; Jan Pelt

11.30 uur
Tom Verschueren; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Nico Klein Beernink; May Crutzen

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

 

11-11-2012  Linde Pluijmen, Heerenweg 18, Heerlen

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

 

26-10-2012  Eddy Verouden-Schoenmakers, 67 jaar
09-11-2012  Piet van Zeil, 85 jaar
14-11-2012  Corrie Bardoul-Paulissen, 91 jaar

 

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 22 december 2012 t/m 1 februari 2013: WOENSDAG 12 DECEMBER

 

 

Bezorgers Parochienieuws

 

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bezorgers voor het Parochienieuws dat één keer per maand uitkomt. Bij interesse graag contact opnemen met dhr. F. Bardoul, tel. 045-5717282.

 

Collecte Opala

 

Op zaterdag 15 december na de avondmis en op zondag 16 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte.
Het ondersteunen van (Nederlandse) missionarissen en andere hulpverleners in de toch vaak zo ver achtergebleven gebieden over een groot deel van de wereld is ons doel. Via hen kunnen wij wat betekenen voor de minst bedeelden, die om te overleven van onze hulp afhankelijk zijn. Hun lot ligt in Gods hand, maar wij zijn deel van die hand! Helpt u ons a.u.b. om hen te helpen.
Bij voorbaat onze dank,
J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Kerkdiensten via Internet

 

U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

 

Boze gezichten en stevige woorden

 

Het overkwam ons in het weekend waar in Heerlen door de Stichting Sjpas+Cultuur Parkstad de kerk werd ingebouwd. Langs diverse wegen probeerden we als bestuur de schade te beperken maar “men” zag niet wat ons dwars zat. Alle toezeggingen ten spijt en ook alle pogingen het redelijkheid te houden, struikelde menigeen naar binnen. Enerzijds door de zeer slechte bereikbaarheid, zo was zelf het bordes van de kerk vol gezet en de invalide toegang daarmee gebarricadeerd. Anderzijds door de kots en de pis. Alles behalve “sjpas”en helemaal geen “cultuur”. Ik vind het prima dat u tegen ons moppert, en ik dank ook voor alle adhesie betuigingen. Maar dat alles is geen garantie dat we dit niet weer gaan tegenkomen. De bouwers die de wind van voren kregen, zijn immers maar uitvoerders. De vergunning gevers hebben toch de regels aangegeven en de afstanden. De organisatie meet met andere meetlinten en de verantwoordelijken doen niets anders dan hetgeen ze lezen. Bel je de een, verwijst die weer naar een ander. Niemand die het doet, “men” was aan de gang. En die krijg je niet te pakken, niet per mail, niet aan de telefoon, niet per post, niet in overleg. Want “men” bestaat niet. Maar dat onzichtbare ‘men’ - neke regeert wel met ijzeren hand.
We deden ons best, maar beter konden we het echt niet voor elkaar krijgen. Je bokst tegen een muur.

 

Deken Th.v. Galen en het kerkbestuur.

 

K.B.O Barbaramis

 

Op dinsdag 4 december om 11 uur vindt weer de traditionele Barbaramis plaats voor de overledenen van de mijn. Deze Plechtige hoogmis zal worden opgeluisterd door ons eigen dekenaal kerkkoor St. Caecilia. Na afloop is er voor de leden van de Katholieke Bond voor Ouderen een kop koffie met iets lekkers. Voelt u zich welkom!

Rome reis

 

Er wordt een Rome-reis georganiseerd van 27 oktober t/m 1 november 2013. De kosten zullen ongeveer 500 euro per persoon zijn, incl. vlucht en hotel op basis van volpension (2 pers. kamer); (toeslag eenpersoonskamer 20 euro per nacht.). De reis staan onder leiding van Alain Hendrikx en em. Deken J. Kuijer.
Informatie en aanmelding kan via Tel. nr. 06-25090017 of Email: alainhendriks@ home.nl

 

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

 

Een nieuw adres erbij

 

Zelfs aandachtige lezers zal het ontgaan, tenzij we er even op attenderen. U vindt onder de lijst met parochieadressen een nieuw e/mail adres. Dit is nodig omdat de besturen van 4 kerken zijn opgegaan in één federatiebestuur.
Op lokaal vlak blijven de werkers actief van en voor de Pancratius, St.Joseph, St.Martinus en H.Andreas. Toch is er door de nieuwe vorm aangegeven dat we op den duur (en dat ligt vaak dichterbij dan menigeen denkt) samen verdergaan en samenwerking en eenwording nodig is.
De kerkgebonden aanspreekpunten blijven bestaan, maar bestuursmatig zijn er geen vier kerkbesturen meer. Alleen nog maar het kerkbestuur van de federatie.
En die heeft nu een eigen mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zoeken