Parochienieuws 28 oktober -1 december 2012

God heeft ú nodig! Arbeiders gevraagd!

Realiseert u zich dat wel eens? Dat wij zo nodig zijn als het instrumentarium in de handen van een chirurg, zo nodig is als het gas of de olie in de verwarmingsketel?
Natuurlijk werkt dit ook andersom. Wat heb ik aan alle scalpels en tangen als er geen bekwame dokter is, of als er geen werkende kachel staat om de liters brandstof haar warmte te laten geven aan het water.
Er is dus wel degelijk een wisselwerking nodig. En naarmate we minder medewerkers zijn, wordt God meer onzichtbaar.
Een zieke kan heel lang bidden op zijn ziekbed voor goede hulp, maar als niemand gehoor geeft aan het inzicht, dat je sommige zieken echt moet voeren, wordt er honger geleden. Er moet iemand zijn die voor een patiënt de handen uit de mouwen steekt. Een werkgever kan de mooiste opdrachten voor zijn bedrijf binnenhalen, maar als er niemand is om het werk uit te voeren….is de zaak snel failliet.
Vele werken en bezigheden zullen wel altijd voldoende draagvlak kennen en uitvoerende medewerkers. Vaak omwille van het loon, anders omwille van de vreugde of de eer het te kunnen doen, uit gevoelens van sociale cohesie. Maar niet altijd.
Zolang we er eigen voordeel in zien, lopen we wel. Maar als dat er niet is? Dat eigen profijt? Lopen we dan toch nog voor iemand? Of voor een goede zaak of goed doel?
Talenten en mogelijkheden welke ieder heeft, waarvoor zetten we ze in? Ten eigen voordeel. Of zien we ook dat we medewerkers kunnen zien in dienst van een ander die iemand nodig heeft.
Prachtig klassiek beeld zijn de brancardiers in bijvoorbeeld Lourdes. De zieken hebben er maar zulk een prachtige tijd omdat vrijwilligers de hele dag zich voor hen inzetten. Ook dát is een wonder op deze plek. Dat er zoveel dragende mannen en vrouwen zijn die de handen uit de mouwen steken om de bedevaart zo vruchtbaar en zinvol mogelijk te maken.
Maar om dat te kunnen, liefdevol zijn en dienstbaar, zorgend en verzorgend, uitdelend en incasserend, …daarvoor hebben wíj – op onze beurt - God nodig. En waar de mens Hem niet meer zoekt en raadpleegt in gebed en sacrament komt de mens (maar ook in groeiende mate het hele maatschappelijk leven) ernstig tekort.
Is deze spreuk geen realiteit tevens voor onze eigen voldoening: wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft!
Zorgt u ook mee dat er weer wonderen geschieden?

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen

Waarom bidden voor onze doden?

De november maand begint met Allerheiligen maar wordt meteen gevolgd door Allerzielen. Dat laatste gedenken heeft meer gevolgen voor mensen dan het feest van 1 november. Kerkhoven worden bezocht en rond die dag meer dan anders onderhouden achtergelaten. Menige dodenakker verandert in een bloemenparadijs. De dood heeft impact!
Maar bidden voor onze overledenen? Moet dat? Heeft dat zin?
Iemand vroeg eens aan een priester hoe dat zat met “de hel”. Goedbedoelend kwam er toch een antwoord dat de realiteit mogelijk geen recht doet: “Volgens mij zijn er maar twee mensen in de hel, dus maak u daar geen zorgen om”. Is zeker geen theologisch antwoord maar ondermijnt ook de ernst ook van de vraag. Natuurlijk jammer. Wat er na de dood gebeurt, wordt in de H. Schrift beschreven als: een oordeel.
Oordelen is iets dat we allen doen. Wij, die toch geschapen zijn naar Gods Beeld en Gelijkenis! Dat betekent omgekeerd: wat wij doen in de praktijk van het leven hebben we niet van een vreemde. We laten “iets” van God zien. Niet alles natuurlijk. Want hetgeen van Jezus gedrukt staat: “Hij was in alles aan ons gelijk maar niet in de zonde”, kunnen we niet van ons mensen zeggen. We hebben wel degelijk last van zonden en tekorten.
Vandaar dat niemand altijd even zo succesvol zich gedraagt, inzet, opstelt, spreekt, zwijgt, oordeelt, uitdeelt, incasseert! Zodra we dat foute gedrag op het spoor komen, worden we verdrietig, teleurgesteld en willen dat er recht wordt gedaan. Kijk maar eens naar gevallen waarin we de opgelegde straf te licht vinden! Dan zijn we boos, zoals o.a. bleek uit de vrijlating van Martine Dutroux. M.a.w.: wij mensen vinden oordelen en straffen héél gewoon. En waar komt de uitspraak uit voort: wie niet horen wil moet maar voelen. Komt in wezen uit de opvoeding nota bene. En als iemand zich misdraagt, krijgt hij na de rode kaart al uitsluiting voor een of meerdere wedstrijden.
Waarom zou God anders doen dan wij, geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis? Niet iedereen die op weg gaat, is automatisch heilig….maar ook niet automatisch in de hel natuurlijk. Dat mensen dit ontkennen als een realiteit duidt op weinig Bijbelkennis, waar dit fenomeen 77 keer staat vermeld. Mattheüs 10:28 laat ons weten:” En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer hem, die beide ziel en lichaam in de hel kan storten. Vreest hem”.
Is dat om angst aan te praten? Hélemaal niet. Wie het goede doet en het kwade mijdt, hoeft niets te vrezen. Niet van mensen tijdens ons leven (tenzij ze ons haten of willen lasteren) en niet van God in het toekomstige leven. Juist om onze verlossing/redding is Hij bezorgd gebleken en zond Zijn Zoon.
Wie in het aardse leven straf kan verwachten wegens minder goede daden, ter verantwoording geroepen voor de rechter…..zoekt zich een goede advocaat, die zal pleiten voor strafvermindering. Anderen komen je bezoeken in bijvoorbeeld de gevangenis om je te troosten. Je bent niet vergeten en die tijd van uitzitten gaat ook voorbij.
Met dergelijke beelden voor ogen hoop ik dat u het gebed leert zien als een pleidooi om hen te steunen op hun weg naar eeuwig leven, om in vrijheid te leven bij God.

Deken Th.v. Galen


Zondag 28 oktober
Dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 31, 7-9
Evangelie: Mc. 10, 46-52 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Gregoriaans
Fam. Seelen-Landman; Bijzondere intentie fam. S.

11.30 uur Capella Drezjba
Corry Savelsbergh (zesw.d.); Alfred Quanjel (jrd.); Overl. ouders Stins-Vrouenraets, Lex Haas en Jacques Graaf; Overl. ouders Hoenkamp-Boumans en zoon Rob; Ouders van leeuwen Smit, dochter Tiny en Tante Jo; Tom Verschueren; Harry Ruyters; Paul Haas; Tiny Erens Smeets; Jo Bougie; Dhr. Schmitz v.w. de bewoners van Parc Imstenrade; Frans Wiertz

Maandag 29 oktober
Maandag in week 30 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 30 oktober
Dinsdag in week 30 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 31 oktober
Woensdag in week 30 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Jan Honé-Consten

Donderdag 1 november
Allerheiligen
1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14
Evangelie: Mt. 5, 1-12a (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Els Moberts (1ste jrd.); Pastoor J.L. Rijcken (jrd.); Overl. ouders Klinckhamers-Stijnen; Ouders Fluitsma-Haket (jrd.); Jo Handels; Alfred Quanjel; Rie Frederikx-van Zanten; Uit dankbaarheid; Jan Maessen; Jo Lousberg, zoon Wim en overl. v.d. fam. Lousberg en Hanneman; Fam. Volders-Hupperetz en echtpaar Gelissen-Kipperen; Giel Hertog en ouders; Ouders van der Zwaan-Machiels; Adri Martens; Rachel Kamzol v.w. verjaardag

Vrijdag 2 november
Allerzielen
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Requiemkoor
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Overl. pastoor Corbey en overl. fam.; Echtp. Janssen-Cremers; Voor overl. familie; Voor alle levenden en overledenen v.d. fam. Houtackers; Echtp. Nacken; Jozef Moonen; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Uit dankbaarheid en Gods zegen; Wiel Bosch; Harry Vencken en fam. Vencken-Pelen; Jo Reufels

Zaterdag 3 november
Zaterdag in week 30 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Overl. ouders en fam.; Peter Klinkenberg; Overl. families

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen; Mieke Wolthuis-Vervoort en Piet Wolthuis (jrd.)

Zondag 4 november
Een-en-dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Deut. 6, 2-6
Evangelie: Mc. 12, 28b-34 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Overl. fam. Hermens-Brouwers (jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jan van As; Jeanny Moons-Schillings; Bijzondere intentie fam. S.; Leon Schmitz; Om Gods zegen in ’t nieuwe levensjaar v. Marjon v. Galen

11.30 uur Cantor
Ter nagedachtenis v. overl. ouders Giel Jooren en Tiny Jooren-Vroomen; Overl. ouders Debets-van Loo (jrd.); Overl. fam. Heijnen-Kessels (jrd.); Ter nagedachtenis van Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher; Voor Peter Brils v. bewoners Residentie Herle; Vader en moeder Kersten-Jussen en broer Math

Maandag 5 november
Maandag in week 31 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 6 november
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Gerd Börke; Charles Bus

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 7 november
H. Willibrord, Bisschop, Verkondiger van ons Geloof, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
09.00 uur H. Mis

Donderdag 8 november
Donderdag in week 31 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Ritzen-Demacker; Thij Slenders

Vrijdag 9 november
Kerkwijding van de Basilike van Sint Jan van Lateranen
09.00 uur
Fons Consten en ouders Consten-Janssen

Zaterdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. familieleden; Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 11 november
Twee-en-dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 17, 10-16
Evangelie: Mc. 12, 41-44 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregriaans
Voor overl. moeder; Overl. v.d. fam. Lempers-Franssen; Bijzondere intentie fam. S.; Leon Schmitz

11.30 uur Enjoy
Willy Gielgens (jrd.); Paul Haas; Phil Spreksel

Maandag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
09.00
Overl. ouders Schetters-Kessel

Dinsdag 13 november
Dinsdag in week 32 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 14 november
Woensdag week 32 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Donderdag 15 november
Donderdag in week 32 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 16 november
Vrijdag in week 32 door het jaar
09.00 uur
Paul en Alfred Corten

Zaterdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. familieleden; Jan Augustus en Hein Geelen; Peter Klinkenberg; Uit dankbaarheid

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miep Lenssen-Schulpen (zesw.d.); Mia Spork-Curfs; Ans Pompe Guillaume; Nieke Pieters-Loyson

Zondag 18 november
Drie-en-dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Dan. 12, 1-3
Evangelie: Mc. 13, 24-32 (B)
Preek Kapelaan Beijk:

10.00 uur Schola Cantorum
Lieke Quanjel-Schreurs; Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Bijzondere intentie fam. S.

11.30 uur Opening Carnavalsseizoen
Bér Coumans en overl. fam. Coumans-Steins (2de jrd.); Overl. ouders Pasmans-Janssen en zonen Harry, Twan en Jules (jrd.); Paul Haas; Marianne Lechner b.g.v. 40ste verjaardag; Miet van Workum-Einerhand; Mietze Delsing-Richter; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Nico Klein Beernink; Wim Hamers; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Emile Nijskens v.w. verjaardag; Corry Savelsbergh; Joost Meijs

Maandag 19 november
Maandag in week 33 door het jaar
09.00
Overl. fam. Kessel-Raeven

Dinsdag 20 november
Dinsdag in week 33 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen, Marcel Brand, Hub Scheeren en uit dankbaarheid

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 21 november
Opdracht van de heilige Maagd Maria
09.00 uur
Jeanny Moons-Schillings

Donderdag 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 23 november
Vrijdag in week 33 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 24 november
HH. Andreas Dŭng-Lac, priester, en gezellen, martelaren
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. familieleden; Henk en John Logister

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.)

Zondag 25 november
Hoogfeest Christus Koning
1e Lezing: Dan. 7, 13-14
Evangelie: Joh. 18, 33b-37 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Jeanny Moons-Schillings; Bijzondere intentie fam. S.; Bestuur, leden, ereleden en overl. v.h. Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Jan Pelt (zesw.d.); Hub Volders (jrd.); Paul Haas; Corrie Savelsbergh; Tom Verschueren; Tiny Erens-Smeets; Paul Bastiaans; Overl. ouders Savelbergh-Brand en fam.

Maandag 26 november
Maandag in week 34 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 27 november
Dinsdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Mien Ruiters-Hermans (jrd.); Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 28 november
Woensdag in week 34 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 29 november
Donderdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Gerda van Dijk; Hub Scheeren

Vrijdag 30 november
H. Andreas, apostel
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 1 december
Zaterdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Scheeren-Gillisen

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-v. Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg; Hans Doppler en George Verlinden; Paula Bisschops v.w. haar verjaardag

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 december 2012 t/m 16 december: WOENSDAG 21 NOVEMBER

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

30-09-2012  Isa Van Ingen, Schout van Heeckerenring 48, Heerlen
07-10-2012  Rosa Extra, Willibrorduslaan 16, Hilversum
28-10-2012  Jip de Jong, Kruisstraat 65, Heerlen

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

21-09-2012  Corry Savelsbergh, 88 jaar
24-09-2012  Lies Kisters, 85 jaar
01-10-2012  Jan Pelt, 91 jaar
03-10-2012  Miep Schulpen, 78 jaar
09-10-2012  Dries van Wankum, 91 jaar
09-10-2012  Leon Schmitz, 86 jaar
18-10-2012 Marietje Rutten-Herzberg, 86 jaar

 


Jaar van het geloof

 

Op donderdag 22 november er is de lezing van prof. Looze over het thema: waarom nog katholiek zijn? De avond wordt u aangeboden door het dekenaat, waarbij een eventuele nazit wel door de eigen beurs gedragen moet worden. Maar locatie en spreker: dat doet de kerk voor ú. Het samenkomen gaat om 19.30 beginnen met aankomst en ontvangst, de lezing start om 20.00 uur en met aansluitend gedachtewisseling met de spreker. We sluiten om 22.00 uur. Waar? Auberge de Rousch, in de Managezaal.
Aanmelden is wel wenselijk voor een goed verloop. Bellen naar tel. 06-57595999 van mevrouw J. Krasznai. Gaarne erbij vermelden met hoeveel mensen u komt.

Wist U..

Dat het secretariaat van uw parochie heel goed functioneert dankzij een ploegje zeer getrouwe dames!
Dat die niet alleen misintenties of stichtingen aannemen!
Dat ze de spil zijn van veel wat draait in de gemeenschap. Niet alleen op administratief vlak!
Dat je als pastoraal team volledig kunt bouwen op hun getrouwheid en stiptheid!
Dat je er kruisjes kunt bestellen voor overledenen welke in de kerk een plekje krijgen!
Dat er bij hen kleine religieuze artikelen te koop zijn als medailles of rozenkransen, naast de noveenkaarsen!
Dat je er zelf kunt kijken om je eens een goed boek (religieus van achtergrond) kunt lenen!
Dat je er ook je verhaal kwijt kunt of aanvragen kunt sturen voor doop- of huwelijksdiensten!
Dat u er op dinsdag t/m vrijdagmiddag terecht kunt van 14.00 tot 17.00 uur!
Dat we nog lang niet alles genoemd hebben!

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Uit de geschriften van de priester Thomas van Kempen (1471)

Omdat het een van de bekendste boeken is `De navolging van Christus´ waardoor de lezer de uitnodiging voelt meer van zijn leven te kunnen maken, drukken we een stukje voor u af dat laat zien dat dit schrijven nog niets aan actualiteit heeft verloren.
Op zoek naar het enige en grootste goed.
'Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil' (ps. 35 (34), 3). Mens, wat ben je toch van belang! Welke bijzondere mogelijkheden gaan in je schuil! Maar je kunt pas tot rust komen, als je het werkelijk belangrijke en de voltooiing bereikt hebt.
Je onrust verdwijnt pas, als je weet waarnaar je eigenlijk moet streven en als je dit ook gevonden hebt.
Er is een goed dat alle goede dingen overstijgt. Er is een einddoel dat blijvende waarde heeft. Wanneer zal ik rechtstreeks en onbeperkt daarvan kunnen genieten? Hier op aarde vind ik vele goede dingen, maar die gaan gauw voorbij en verzadigen niet. Nodig heb je slechts één zaak.
Dit ene zoek ik; naar dit ene verlang ik. Al het andere is er vanwege dit ene; en uit dit ene komt al het andere voort. Als ik dit ene bezit, zal ik tevreden zijn; als ik dit ene niet bezit, zal ik van het een naar het ander op zoek gaan en niet tot rust komen. Want eigenlijk is er geen plaats voor zoveel.
Wat is dit ene? Ik kan het niet zeggen. Maar ik ben me bewust dat ik verlang naar iets waar niets groters of mooiers boven staat. Het is niet te bedenken. Het is niet iets naast vele andere dingen, maar het overstijgt alle andere zaken.
Dit ene is mijn God. Het is goed dat ik mijn zinnen op Hem zet en me aan Hem hecht. Tot Hem zeg ik, tot Hem roep ik: 'Zeg tot mij: Ik ben uw heil' (ps. 35 (34), 3).
Je verlangt naar zoveel. Maar waarnaar gaat eigenlijk jouw verlangen uit? Is het niet beter voor je dat je op dit ene je zinnen zet en niet op zovele zaken? Uit dit ene komt al het andere voort; het ene komt niet voort uit al dat andere.
Houd toch eens op alsmaar met van alles bezig te zijn.
Houd je met dit ene bezig; zet je zinnen op dit ene. Want alles komt hier samen.
Laten anderen bezig zijn met de zo wisselende buitenkant van hun leven; houd jij je bezig met de binnenkant van je leven; dat is goed en dat is voldoende. De ene mens is op zoek naar een nieuw huis; een ander is druk bezig met zijn zaken; weer een ander probeert veel geld te verdienen; nog een ander is uit op veel plezier of op bevordering, hij wil alsmaar tussen mensen zitten, gaat graag op bezoek of op reis van de ene stad naar de andere, van het ene kasteel naar het andere; hij wil alle mogelijke landstreken bezoeken. De een is op zoek naar wijsheid, een ander naar invloed, weer een ander naar een leerstoel, of hij wil in dienst komen bij belangrijke mensen.
Er zijn er maar weinigen die zich met het ene noodzakelijke bezighouden, die eerlijk en ongekunsteld leven. Daarom komen ze niet tot rust en hebben ook geen innerlijke rust.
Maar zij die bij Christus horen, houden zich niet bezig met materiële en wereldse aangelegenheden. Zij kunnen gelukkig zijn, ook als ze dit alles missen.

Jubilarissen Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Op zondag 25 november a.s. viert het Dekenaal Kerkkoor het jaarlijkse St. Caeciliafeest. De dag begint met een meerstemmige uitvoering in de Hoogmis van 10.00 uur. Na afloop van de dienst wordt de dag voortgezet in Hotel De Valk waar de jubilarissen de bijpassende Gregoriusonderscheiding zullen ontvangen uit handen van onze geestelijk adviseur. In een gezellig samenzijn wordt het feest voortgezet en afgesloten met een koud en warm buffet.

De jubilarissen zijn:
Mevr. Maertens 40 jaar lid
Mevr. Alfers 50 jaar lid
Mevr. De Haan 50 jaar lid
Dhr. Wolters 60 jaar lid.

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Mijmeringen van een kapelaan

Een terloopse opmerking
Het was een terloopse opmerking, hij had zijn bed weggegeven, Hij had het toch niet meer nodig. Jarenlang hadden er 2 bedden dicht naast elkaar gestaan, voor z’n vrouw en voor hem. Maar dat ene bed werd al jaren niet meer beslapen. Sinds zijn vrouw in het verpleeghuis was opgenomen stond het ongebruikt in de slaapkamer, nog steeds dicht naast de zijne. Hij werd er dagelijks mee geconfronteerd en nu had hij eindelijk de moed opgebracht om het bed van zijn vrouw weg te doen.
Een terloopse opmerking, tijdens een huisbezoekje, maar als je goed luistert hoor je het verdriet en de eenzaamheid. Dat is de keerzijde van een opname in het verpleeghuis. Er komt een moment dat je ook zelf moet toegeven wat anderen allang weten, namelijk dat er geen andere oplossing meer is. Je kunt nu eenmaal geen 24 uur lang zorg voor je partner dragen; je bent zelf ook al op leeftijd; je hebt er fysiek niet meer de kracht toe, hoe graag je het ook zou willen. Als ook bij jou de jaren gaan tellen is dat niet vol te houden. En dan, na veel wikken en wegen, breng je de ander weg, met een hart vol pijn. Zoveel jaren samen en dan …
En aan de avond van die dag slaap je voor het eerst –na zoveel jaar- helemaal alleen. Je ligt lang wakker, het is vreemd, stil en pijnlijk, ongewoon. Er is geen ander naast je met wie je nog even de dingen van de dag kunt doorpraten, geen lief lichaam met wie je nog iets van intimiteit kunt delen, geen nachtzoen, geen streling, zelfs geen welterusten.
En dan –als je er een beetje aan gewend bent- komt er een dag waarop je de moed vindt om het bed weg te doen; een ander kan het goed gebruiken zegt men. En je neemt –voor de zoveelste keer- afscheid van iets dat voorgoed voorbij is, en dat iets staat voor vertrouwdheid, een praten zonder woorden, een samen slapen en samen wakker worden, een ontbijtje en alles wat er bij je samen-leven hoort. Wie zei ook alweer: afscheid nemen is een beetje sterven….?

Kapelaan Beijk

Zoeken