Parochienieuws 28 oktober -1 december 2012

Zondag 28 oktober
Dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 31, 7-9
Evangelie: Mc. 10, 46-52 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Gregoriaans
Fam. Seelen-Landman; Bijzondere intentie fam. S.

11.30 uur Capella Drezjba
Corry Savelsbergh (zesw.d.); Alfred Quanjel (jrd.); Overl. ouders Stins-Vrouenraets, Lex Haas en Jacques Graaf; Overl. ouders Hoenkamp-Boumans en zoon Rob; Ouders van leeuwen Smit, dochter Tiny en Tante Jo; Tom Verschueren; Harry Ruyters; Paul Haas; Tiny Erens Smeets; Jo Bougie; Dhr. Schmitz v.w. de bewoners van Parc Imstenrade; Frans Wiertz

Maandag 29 oktober
Maandag in week 30 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 30 oktober
Dinsdag in week 30 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 31 oktober
Woensdag in week 30 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Jan Honé-Consten

Donderdag 1 november
Allerheiligen
1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14
Evangelie: Mt. 5, 1-12a (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Els Moberts (1ste jrd.); Pastoor J.L. Rijcken (jrd.); Overl. ouders Klinckhamers-Stijnen; Ouders Fluitsma-Haket (jrd.); Jo Handels; Alfred Quanjel; Rie Frederikx-van Zanten; Uit dankbaarheid; Jan Maessen; Jo Lousberg, zoon Wim en overl. v.d. fam. Lousberg en Hanneman; Fam. Volders-Hupperetz en echtpaar Gelissen-Kipperen; Giel Hertog en ouders; Ouders van der Zwaan-Machiels; Adri Martens; Rachel Kamzol v.w. verjaardag

Vrijdag 2 november
Allerzielen
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Requiemkoor
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Overl. pastoor Corbey en overl. fam.; Echtp. Janssen-Cremers; Voor overl. familie; Voor alle levenden en overledenen v.d. fam. Houtackers; Echtp. Nacken; Jozef Moonen; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Uit dankbaarheid en Gods zegen; Wiel Bosch; Harry Vencken en fam. Vencken-Pelen; Jo Reufels

Zaterdag 3 november
Zaterdag in week 30 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Overl. ouders en fam.; Peter Klinkenberg; Overl. families

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen; Mieke Wolthuis-Vervoort en Piet Wolthuis (jrd.)

Zondag 4 november
Een-en-dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Deut. 6, 2-6
Evangelie: Mc. 12, 28b-34 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Overl. fam. Hermens-Brouwers (jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jan van As; Jeanny Moons-Schillings; Bijzondere intentie fam. S.; Leon Schmitz; Om Gods zegen in ’t nieuwe levensjaar v. Marjon v. Galen

11.30 uur Cantor
Ter nagedachtenis v. overl. ouders Giel Jooren en Tiny Jooren-Vroomen; Overl. ouders Debets-van Loo (jrd.); Overl. fam. Heijnen-Kessels (jrd.); Ter nagedachtenis van Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher; Voor Peter Brils v. bewoners Residentie Herle; Vader en moeder Kersten-Jussen en broer Math

Maandag 5 november
Maandag in week 31 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 6 november
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Gerd Börke; Charles Bus

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 7 november
H. Willibrord, Bisschop, Verkondiger van ons Geloof, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
09.00 uur H. Mis

Donderdag 8 november
Donderdag in week 31 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Ritzen-Demacker; Thij Slenders

Vrijdag 9 november
Kerkwijding van de Basilike van Sint Jan van Lateranen
09.00 uur
Fons Consten en ouders Consten-Janssen

Zaterdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. familieleden; Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 11 november
Twee-en-dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 17, 10-16
Evangelie: Mc. 12, 41-44 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregriaans
Voor overl. moeder; Overl. v.d. fam. Lempers-Franssen; Bijzondere intentie fam. S.; Leon Schmitz

11.30 uur Enjoy
Willy Gielgens (jrd.); Paul Haas; Phil Spreksel

Maandag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
09.00
Overl. ouders Schetters-Kessel

Dinsdag 13 november
Dinsdag in week 32 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 14 november
Woensdag week 32 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Donderdag 15 november
Donderdag in week 32 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 16 november
Vrijdag in week 32 door het jaar
09.00 uur
Paul en Alfred Corten

Zaterdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. familieleden; Jan Augustus en Hein Geelen; Peter Klinkenberg; Uit dankbaarheid

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Miep Lenssen-Schulpen (zesw.d.); Mia Spork-Curfs; Ans Pompe Guillaume; Nieke Pieters-Loyson

Zondag 18 november
Drie-en-dertigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Dan. 12, 1-3
Evangelie: Mc. 13, 24-32 (B)
Preek Kapelaan Beijk:

10.00 uur Schola Cantorum
Lieke Quanjel-Schreurs; Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Bijzondere intentie fam. S.

11.30 uur Opening Carnavalsseizoen
Bér Coumans en overl. fam. Coumans-Steins (2de jrd.); Overl. ouders Pasmans-Janssen en zonen Harry, Twan en Jules (jrd.); Paul Haas; Marianne Lechner b.g.v. 40ste verjaardag; Miet van Workum-Einerhand; Mietze Delsing-Richter; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Nico Klein Beernink; Wim Hamers; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Emile Nijskens v.w. verjaardag; Corry Savelsbergh; Joost Meijs

Maandag 19 november
Maandag in week 33 door het jaar
09.00
Overl. fam. Kessel-Raeven

Dinsdag 20 november
Dinsdag in week 33 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen, Marcel Brand, Hub Scheeren en uit dankbaarheid

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 21 november
Opdracht van de heilige Maagd Maria
09.00 uur
Jeanny Moons-Schillings

Donderdag 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 23 november
Vrijdag in week 33 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 24 november
HH. Andreas Dŭng-Lac, priester, en gezellen, martelaren
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-v. Montfort en overl. familieleden; Henk en John Logister

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.)

Zondag 25 november
Hoogfeest Christus Koning
1e Lezing: Dan. 7, 13-14
Evangelie: Joh. 18, 33b-37 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Jeanny Moons-Schillings; Bijzondere intentie fam. S.; Bestuur, leden, ereleden en overl. v.h. Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Jan Pelt (zesw.d.); Hub Volders (jrd.); Paul Haas; Corrie Savelsbergh; Tom Verschueren; Tiny Erens-Smeets; Paul Bastiaans; Overl. ouders Savelbergh-Brand en fam.

Maandag 26 november
Maandag in week 34 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 27 november
Dinsdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Mien Ruiters-Hermans (jrd.); Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 28 november
Woensdag in week 34 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 29 november
Donderdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Gerda van Dijk; Hub Scheeren

Vrijdag 30 november
H. Andreas, apostel
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 1 december
Zaterdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Echtp. Scheeren-Gillisen

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-v. Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg; Hans Doppler en George Verlinden; Paula Bisschops v.w. haar verjaardag

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 december 2012 t/m 16 december: WOENSDAG 21 NOVEMBER

 

Zoeken