Parochienieuws 29 september - 5 november 2012

Lourdesnoveen Molenberg

 

Maandag 1 oktober begint in de parochie Molenberg de jaarlijkse Lourdesnoveen. Negen avonden achtereen (m.u.v. zondag 7 oktober) is er telkens om 19.00 uur in de kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd een H. Mis met gastpredikanten en gastkoren; daaraan voorafgaand om 18.30 u. uitstelling met rozenkransgebed. Op de openingsavond begeleidt Harmonie St.-Bernadette dit rozenkransgebed en zingt familiekoor Young Spirit de H. Mis. Maandag 8 oktober is er de mogelijkheid om tijdens de eucharistieviering de ziekenzalving te ontvangen. Op de slotavond zingt Mannenkoor L’Esprit. De Lourdesnoveen sluit aan bij het jaarthema van Lourdes: Met Bernadette de rozenkrans bidden. Meer info: www.parochiemolenberg.nl
Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Van en over de Stichting Leergeld

Meedoen of aan de kant staan?
Kent u een situatie waarin een enkel kind niet bij de voetbalclub kan terwijl leeftijdgenootjes dat wel kunnen? Of misschien dat een kind niet mee kan op schoolreis omdat de bijdrage niet is betaald? Of misschien dat een kind toevallig net op zijn/haar verjaardag ziek is omdat de traktatie voor de klasgenootjes te duur is? Vast en zeker beseft u hoe pijnlijk zoiets is voor die kinderen en welke sporen het kan achterlaten. Gelukkig kunnen de meeste kinderen (in onze wijk) wel meedoen aan activiteiten als sport, muziekles, scouting, schoolkamp, ballet, paardrijden, zwemles en nog veel meer schoolse en vrijetijdsactiviteiten. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen, ook niet in onze wijk, en soms lukt meedoen slechts met de grootst mogelijke moeite. En deze laatste categorieën worden helaas steeds groter. Leergeld Parkstad probeert ervoor te zorgen dat kinderen van 4 tot en met 18 jaar kunnen meedoen op school en in hun vrije tijd. Daarnaast kunnen Arcus-studenten bij Leergeld Parkstad terecht voor hulp bij hun studie, ook als ze al ouder zijn dan 18 jaar.
Ouders die het tijdelijk of langdurig financieel moeilijk hebben kunnen bij Leergeld een aanvraag indienen voor hulp zodat hun kind niet aan de kant hoeft te blijven staan. Meedoen helpt kinderen bij hun sociale ontwikkeling en verhoogt hun zelfvertrouwen. Door mee te doen voelen kinderen zich beter opgenomen in de samenleving. Door kinderen aan de kant te laten staan betaalt onze samenleving leergeld, nu of op termijn!
U kunt in aanmerking komen voor hulp als uw gezinsinkomen per maand niet hoger is dan Bijstand + 20%. Via telefoon of email zoekt u in dat geval contact met Leergeld Parkstad en dient u een aanvraag in. Via www.leergeld.nl komt u meer te weten over Leergeld (Parkstad). Aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Leergeld Parkstad werkt uitsluitend met vrijwilligers vanuit haar kantoor in de Luciushof te Heerlen. Ze is een van de plm. 70 landelijke Leergeldstichtingen met het hoofdkantoor in Tilburg. Leergeld Parkstad zorgt dat jaarlijks 600 á 800 kinderen kunnen meedoen in de samenleving en dat plm. 45 studenten op het Arcuscollege kunnen studeren. Het geld dat daarvoor nodig is, is afkomstig van de Provincie Limburg, diverse gemeenten waaronder Heerlen, het Arcuscollege, het Jeugdsportfonds Limburg, schenkingen, donaties, e.d. Leergeld betaalt haar vergoedingen nooit uit aan ouders, maar altijd rechtstreeks aan scholen, verenigingen, winkels en instellingen. De toegekende vergoedingen zijn gebonden aan een maximum aantal activiteiten en aan maximumbedragen.                                                                                                                                          Heeft u overigens interesse om als vrijwilliger bij Leergeld Parkstad aan de slag te gaan? Bel of mail ons dan want wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor huisbezoek of werk op ons kantoor.
Stichting Leergeld Parkstad / Postbus 9 6400 AA Heerlen/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 045 5743636/ rek.nr. 16.99.03.192  

Nog even de renovatie, een korte inkijk in cijfers

Terwijl we met veel vreugde en dank de vernieuwde kerk alweer een poos aan het gebruiken zijn en de herinnering voor een aantal mensen aan die periode al afzwakt omdat we snel alles vanzelfsprekend vinden, maken recente bedragen het verleden weer levend.
Per 23 augustus 2012 bedroegen de uitgaven € 1.754.856,94 Nog altijd lopen er afwikkelingen, waarvoor we nog geld hebben gereserveerd ter hoogte van € 12.006,01. Een heel bedrag!
Hetgeen zeer interessant is zijn de percentages van wie er bij droeg. Van de overheid kwam er aan subsidie 32,77 % binnen, van het bisdom 8,91%. Samen goed voor 41,68 %. Ook de mensen die we in het lang wisten te motiveren deden een mooie duit in onze zak: 11,9%. En de rest? Kwam vanuit onze eigen parochie en uit de kring van mensen uit de regio die met onze kerk verbonden zijn. Dat staat voor bijna 50 %, en wel 46,41. En hiervan is weer heel opmerkelijk dat 10,22 % tot stand zijn gekomen via de vele kleine bijdragen, zoals die begonnen vanaf 5 euro. Steeds weer oplopend met enkele euro’s soms , tot 20, 25, 30, 50 en zelfs 100 euro. Vaak deden mensen meermaals iets storten. Is dat niet fantastisch! Toch en duidelijk signaal naar iedereen dat de kerk een kerk is van mensen die ons een warm hart toedragen. Dank daarvoor, zegt opnieuw, uw pastoraal team, de renovatie stichting en het kerkbestuur.  

Over warmte en zuinigheid

Hoewel het nog geen stookseizoen is voor de kerken, informeren we de kerkgangers van de Pancratius toch al over een idee welke we straks willen oppakken als het koudere dagen gaan worden en we de kachel nodig hebben. Om tegemoet te komen aan de wens van velen dat de kerk niet zo kil blijft, hebben we elkanders hulp en begrip namelijk nodig.
Wanneer de eerste kerkgangers zich melden, heeft de verwarming al een poos zijn best gedaan om hete lucht de kerk in te blazen. Van laag tot hoog hangt die warmere lucht in de kerk. Van zodra de kerkdeuren opengaan, haalt die warme lucht zich even en frisse neus…en als er vaak deuren opgaan, zeker wanneer ze tegenover elkaar staan, blijft het niet bij een frisse neus. Het daalt al vlug tot aan koude voeten toe. Nadat de bel gegaan is voor de eredienst, heeft de kachel de wens te willen bijwarmen. Alleen doet hij dat met een iet te vermijden opstandige luidruchtigheid, dat we hem graag het zwijgen opleggen. Temeer omdat dat beetje dat er dan bij komt met de uittocht alweer verdwijnt via alle open deuren en we zeker op zondag voor de 2de mis de kerk niet enigszins warm krijgen. Helemaal niet zo aangenaam, temeer omdat we in onze huizen wel degelijk zomers aandoende temperaturen stoken.
Het zou te proberen zijn, dat we - straks, het speelt nog niet - niet alle deuren open zetten. De kerkganger zal dat merken en meten denken: ben ik niet meer welkom? Zeker wel. Meer dan u denkt. Maar wanneer we samen proberen meer warmte binnen te houden, zou naast de warmere temperatuur ook de spaarzaamheid gediend zijn. Dit laten we nu al eens weten, zodat de ervaring straks al geschouderd kan worden…

Collecte Zonnebloem

Op Ziekenzondag heeft de deurcollecte van de Zonnebloem het mooie bedrag van 402,20 Euro opgebracht. Aan alle weldoeners hartelijk dank.

Kerkdiensten via Internet

U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Zoeken