Parochienieuws 1 september - 30 september 2012

Maak kennis met uw bekende “onbekende..”

Meestal in situaties welke we niet echt aangenaam vinden omdat iemand dwars ligt, iets onverwachts doet dat hard aankomt roepen we: “Wat bezielt jou?” Frappant is bovendien dat er heel vaak achteraan wordt gezegd: “in godsnaam”. Dan klinkt het uit veler monden: ” Wat bezielt jou in Godsnaam?”
Daarmee leggen we zelf uit dat we “onze ziel” met God verbinden. Niet dat we daar massaal over nadenken! Noch over onze ziel, noch over God. Op momenten dat het ons wel eens benauwd om het hart wordt of we iets geheel niet begrijpen, komen deze kernbegrippen naar boven.
Beiden zijn ons onbekend: zowel ziel als God. Dat we kennelijk met een ziel rondlopen leert het gezegde: “Die loopt met zijn ziel onder de arm?” Wanneer iemand zich verveelt, geen kant op weet te gaan, geen toekomst ziet, dan steekt het woord ”ziel” weer de kop op. Op het moment dat het leven afgelopen is zeggen we: “het ontzielde lichaam…”
De enige zekerheid in het leven, zo heet het in de volksmond, is belasting betalen en doodgaan!
DE DOOD is een realiteit! Hoewel veel mensen deze gedachte liever van zich afzetten, is de dood werkelijkheid. De dood is het onvermijdelijke gevolg van het feit dat men leeft!
Godsdienstige mensen stellen zich de dood vaak voor als de onontkoombare laatste sprong in het onbekende – in het hiernamaals met zijn hemel, hel en vagevuur. Wat zijn leven en dood eigenlijk? Is het geen tijd dat wij eindelijk te weten komen wat de mens werkelijk IS en of er enige hoop is op een leven na de dood?
De filosofen van de Oudheid (echt voor-christelijk dus) leerden dat al de mens in wezen een onsterfelijke, geestelijke 'ziel' is, ondergebracht in een tijdelijk lichaam van vlees – dat de werkelijke mens niet het lichaam is, maar een onzichtbare, onstoffelijke 'onsterfelijke ziel' die denkt, hoort, ziet en die eeuwig bewust zal blijven voortbestaan. Volgens hun speculaties verlaat de ziel op het tijdstip van overlijden het lichaam en reist naar een ondefinieerbaar rijk, mogelijk een paradijs of een plaats van bestraffing. Het lichaam, zo stelden zij terecht vast, gaat naar het graf.
Nog steeds staan er mensen rondom ons, die uiterlijk alles ‘mee’ hebben. Zoals er zijn: schoonheid, relaties, geld en goed, graag gezien op feestjes en partijtjes. Toch kunnen ook dat zaken spelen als innerlijk onvoldaan, onrustig, ontevreden. Hebben alles wat een mensenhart kan begeren en toch niet gelukkig. Misschien omdat men aan de ziel geen voedsel heeft gegeven. Dat “unieke zijn” van ons vraagt immers ook om voedsel: geestelijk voedsel. Zoals priesters vroeger ook zielenherders wilden zijn en waren. Het feit dat ze nu meer en meer ook managers moeten zijn, ontslaat hen- goddank -niet van die hemelse opdracht zorg te dragen voor de ziel van de mensen.
Wie of wat geeft voedsel aan mijn ziel? Aan mijn meest intieme ik, mijn meest bekende onbekende, die pas echt de kop op steekt als ik me zielig voel? Als u Gods Geest zoekt en een kans geeft, bent u al een heel eind op weg…
Hartelijke groet,

deken Th. v. Galen


Zaterdag 1 september
Zaterdag in week 21 door het jaar
09.00 uur
Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen

 

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg; Ad Savelsberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.); Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen; Jana van Loo-van Deurzen

Zondag 2 september
Twee-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Deut. 4, 1-2+6-8
Evangelie: Mc. 7, 1-8+14+15+21-23 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal kerkkoor “St. Caecilia”
Els Moberts (v.w. Secretariaat St. Pancratius); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jan van As; Lucie Ruwette (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia)

11.30 uur Cantor
Eliza Hubertina Leers (1e jrd.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Ter nagedachtenis v. Jana van Loo-van Deurzen; Charly Fisher

Maandag 3 september
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
09.00 H. Mis

Dinsdag 4 september
Dinsdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Leo Eurlings

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 5 september
Woensdag in week 22 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 6 september
Donderdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 7 september
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Overl. pastoor Corbey en overl. fam.; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Paul en Alfred Corten; uit dankbaarheid en Gods zegen

Zaterdag 8 september
Maria Geboorte
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 9 september
Drie-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 35, 4-7a
Evangelie: Mc. 7, 31-37 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Capella Sine Nomine
Hub Scheeren

11.30 uur Sumadi
ZIEKENZONDAG
Fenny v.d. Winkel-Cobben; Harry Ruyters; Ter herinnering aan Willy Geurten en Bertha Geurten-Frings

Maandag 10 september
Maandag in week 23 door het jaar
09.00 uur
Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen; Fam H. Keulaerds-Werry

Dinsdag 11 september
Dinsdag in week 23 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Gerd Börke; H. Gelissen en dochter Monique; Leo Eurlings

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 12 september
Woensdag in week 23 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 14 september
Kruisverheffing
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 15 september
Onze Lieve Vrouw van Smarten
09.00 uur
Echtp. van den Hoek-Richter

10.00 uur Theresiakapel
Overl. families; Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden; Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Kris Hollands (jrd.); Ans Pompe Guillaume

Zondag 16 september
Vier-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 50, 5-9a
Evangelie: Mc. 8, 27-35 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
Lieke Quanjel-Schreurs; Mevr. Moons-Schillings

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Joke Bemelmans (jrd.); Tiny Boosten (jrd.); Tom Verschueren

Maandag 17 september
Maandag in week 24 door het jaar
09.00 uur
Voor overl. broer

Dinsdag 18 september
Dinsdag in week 24 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Jo Lousberg en zoon Wim; Leo Eurlings; Voor verjaardag v. Peter Brils

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 19 september
Woensdag in week 24 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 20 september
HH. Andreas Kim Taegŏn, priester en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren
09.00 uur
Fam. Brouwers-Jessen; Thij Slenders

Vrijdag 21 september
H. Matteüs, apostel en evangelist
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 22 september
Zaterdag in week 24 door het jaar
09.00 uur
Voor overl. moeder

10.00 uur Theresiakapel
Peter Klinkenberg v.w. zijn verjaardag; Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. ouders Alphons Lenders en Lenie Lenders-Kwaspen en oom Wiel Lenders; Voor Peter Brils van broers en zussen

Zondag 23 september
Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Wijsh. 2. 12+17-20
Evangelie: Mc. 9, 30-37 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Pie Stassar (jrd.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Cantor
Nico Klein Beernink (zesw.d);Mia Spork-Curfs (zesw.d); Christine Geurten (jrd.); Maria Oostwegel (jrd.); Mietze Delsing-Richter

Maandag 24 september
Maandag in week 25 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 25 september
Dinsdag in week 25 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Henk en John Logister; Leo Eurlings

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 26 september
Woensdag in week 25 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 28 september
Vrijdag in week 25 door het jaar
09.00 uur
Frans Kruijen wegens verjaardag

Zaterdag 29 september
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Simons (jrd.); Overl. v.d. fam. Gillissen-Jongen; Henri en Mia Meens-Jamar en overl. v.d. fam. Meens-Jamar

Zondag 30 september
Zes-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Num. 11, 25-29
Evangelie: Mc. 9, 38-43+45+47-48 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Mevr. Moons-Schillings

11.30 uur Samenzang
Paul Haas


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:
Yaluna Aelmans, Spoordamstraat 20, Heerlen
11-08-12       Iben Dubois, Woendershof 14, Brunssum
12-08-12       Dilano Selijns, Zondagstraat 31, Heerlen

 

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:
Jana van Loo–van Deurzen, 88 jaar
Elly Baten–Leemans, 88 jaar
22-07-2012  Nieke Pieters-Loyson, 91 jaar
30-07-2012  Peter Brils, 71 jaar
10-08-2012  Charles Bus, 98 jaar
12-08-2012  Mia Lennaerts-van Bemmel, 89 jaar
17-08-2012  Ans Meijs-Kremers, 86 jaar
17-08-2012  Louis Hoens, 91 jaar
19-08-2012  Nico Klein Beernink, 76 jaar
20-08-2012  Mia Spork-Curfs, 85 jaar

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 29 september t/m 4 november 2012: WOENSDAG 19 SEPTEMBER

 


September

 

Ook deze maand is een oogst maand. Met het oog daarop kent deze maand een aantal weerspreuken welke door de tijden heen kennelijk tot zulke inzichten hebben geleid. Zoals er zijn:
Trekt voor Sint-Michael (29 september) de vogel niet, geen winter is nog in 't verschiet.
Als de eikels vallen voor Sint-Michael, dan snijdt de winter door lijf en ziel.
Sint-Michael blaast het licht uit, Maria Boodschap (25 maart) steekt het aan.
Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw in hopen valt.
Valt begin september de regen in plassen, het volgend jaar zal 't graan goed wassen.
Septemberregen, komt zaad en wijnstok wel gelegen.
Aan de hand van deze ervaringen van weleer over langere tijden, liet men “de tijd” over zich heenkomen en haalde daar de zekerheden uit. Men hield rekening met deze waarschijnlijke zekerheden.
Ook nu denken mensen dat “de tijd” het commando heeft over wat er geschiedt. Zaken waar we niet gelukkig mee zijn zoals groeiende onverschilligheid t.a.v. fatsoen, respect, zuiverheid een eerlijkheid, eerbied voor een ander of anders mans goed, trouw, ze kunnen gedijen omdat we menen: het is niet anders in deze tijd. Terwijl wij zelf de tijd “maken”. “De natuur” kunnen we zelfs deels beïnvloeden. Zoals het ondoordacht kappen van reuze woudgebieden ook zijn sporen nalaat. Zouden we dan ook niet onze omgeving kunnen beïnvloeden door onze keuzen, onze houding, welke wel door deugd en deugden gedragen worden?

Th. v. Galen

19 september

Die dag staat in het teken van het wielerspektakel dat wereldwijd aandacht krijgt. Die dag is Heerlen de gastheer voor vele prominente fietsers, die strijden voor het wereldkampioenschap.
Dé plek om dat spektakelstuk uit te voeren is het Pancratiusplein (natuurlijk). Betekent wel dat we die dag de mensen van de ochtendmis niets kunnen beloven en dat een uitvaart onmogelijk is. Hoe dat ( met mogelijke voorbereidingen op het plein) er verder uitziet op de dag(en) ervoor en ernaar, kunnen we u niet laten weten. Maar wie al voorbereid is- indien het nodig zou worden – zal er beter mee kunnen omgaan.

Start lezingencyclus dekenaat Heerlen.

Op donderdag 22 november starten we met een aanbod, dat mensen de kans wil geven om zich te oriënteren in thema´s die actueel zijn over de samenleving, waarbij het ook over kerk en geloof kan gaan, maar in principe bedoeld is om de horizon van ons denken en afwegen te verbreden.
De Belgische hoogleraar Prof. dr. Donald Loose, filosoof en verbonden aan de Radboudstichting en die filosofie doceert op de Erasmus Universiteit in R´dam,. komt naar Heerlen toe. Werkelijk een topper. Hij is bereid te komen en in overleg zijn wij tot het onderwerp gekomen `Waarom zou je in deze tijd nog katholiek zijn`. Hij kan ons een hart onder de riem steken.
Voor de locatie is gekozen voor de Manege in `Auberge de Rousch´ omdat we daar zowel een kleinere groep als ook een groot auditorium kunnen ontvangen. Om dit passend te doen verzoeken we belangstellenden zich wel even bekend te maken.
U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of te bellen naar tel. 06-57595999 van mevrouw J. Krasznai. . Gaarne erbij vermelden met hoeveel u komt.
NB. Dit bericht wordt herhaald omdat we weten hoe het kan gaan. Eerst denkt menigeen: dat is nog ver weg. En als het dichterbij is gekomen, zeg men: “ Tja, had ik dat geweten…”

Proef opstelling

Wie de dagkapel van de kerk van Welten binnenstapt voor gebed, rust en om een kaarsje op te steken of om de mis te volgen op dinsdagavond 19.00 of woensdag 09.00 uur ziet een nieuw altaar en een nieuw “hoofdaltaar”.
Dit werd aangereikt om als mogelijkheid te gebruiken. En ondergetekende achtte het zeker een kans waard. Omdat het in mijn ogen minder zwaar werkt en minder drukt op de redelijk besloten ruimte en het kleine priesterkoor.
Net als de vorige opstelling is het geheel van hout vervaardigd. In eerste instantie is het altijd even wennen. En kijken hoe het met enkele details gaat, zoals de erbij geleverde kandelaars. We merkten dat je, door deze te verplaatsen of kleinere of grotere of smallere kaarsen te gebruiken, een ander aanzicht krijgt.
Met u kijken we het eens een poosje aan en zien dan wat het ons doet aan meerwaarde of niet.

Th.v. Galen

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

9 september: Nationale Ziekendag

Ook De Zonnebloem, afdeling St. Pancratius besteed aandacht aan de zieken en thuiszittenden. Daarom zal in de viering van zondag 9 september om 11.30 uur deze groep centraal staan. Aan het einde van de Mis zal de Ziekenzegen gegeven worden. Ook zal er een deurcollecte zijn ten behoeve van het werk van de Zonnebloem. Aansluitend zal er koffie en vla zijn in café d’r Klinge.

Bedevaart naar Kevelaer

Dinsdag 25 september gaan we met de Parochies van de binnenstad met bussen naar Kevelaer. Voor onze parochie geldt: 09.00 opstappen tegenover de parkflat. Vermoedelijke thuiskomst: 19.00 uur. De kosten zijn €17.50. Opgave bij het secretariaat.

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Activiteiten in het Savelbergklooster:

In het kader van Cultura Nova wordt er op 1 en 2 september het toneelstuk ‘Glas in Lood’ opgevoerd.
Voor deze bijzondere theaterdocumentaire interviewde actrice Lieke Benders kloosterlingen. De audio-opnamen vormen het uitgangspunt voor dit kleurrijke verhaal in glas in lood. De voorstelling is dus gekoppeld aan een duo-interview met de theatermaakster en een kloosterling. Na afloop krijgt het publiek de gelegenheid te reageren en kan men het museum bezoeken. 

Zaterdag 1 september, Kapel Savelbergklooster, Aanvang: 19.00 u., Entree: € 7,50
Kaarten te bestellen via www.culturanova.nl

Zondag 2 september, Kapel Savelbergklooster, Aanvang: 14.00 u., Entree: € 7,50
Kaarten te bestellen via www.culturanova.nl

Prelude Open Monumentendag 2012
Woensdag 5 september, Kapel Savelbergklooster
Middels een power point presentatie zal stadshistoricus Mark van Dijk de inleiding geven tot de Open Monumentendag 2012 met als thema: Groen van Toen.
Aanvang: 19.30 u. Vrijwillige bijdrage

Zondag 9 september
Open Monumentendag ‘Groen van Toen’, Aanvang: 11.00 u.
Op de binnenplaats, grenzend aan de tuin van het Savelbergklooster, zal Kloosterboekwinkel Wittem aanwezig zijn met een boekencollectie op het gebied van theologie en pastoraat, spiritualiteit, wereldreligie, Bijbel en Bijbeluitleg en nog veel meer. Tevens zal Aloysius-kruiden in de persoon van Rob Hamers met een stand aanwezig zijn en vakkundig advies kunnen geven op het gebied van de Kneipp therapie en Aloysius-kruiden. Koffie, thee, fris vrijwillige bijdrage.
Uitgebreide informatie op de site: www.savelbergklooster.nl of telefoonnummer: 045 – 571 9820

Pelgrimstocht naar Heilige Land

Reisfeiten: we maken deze reis van 02 april 2013 t/m 11 april 2013. Deken Th. van Galen zal deze reis begeleiden. Reis code: R09M/V. Reissom: € 1785,-- (bij 40 deelnemers). 1 pk toeslag: € 375,--
Inbegrepen: vliegreis Brussel Zaventem -Tel Aviv v.v. inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, transfer Heerlen – Brussel Zaventem v.v. Overnachting in 2-persoonskamers voorzien van bad of douche en toilet. Verzorging op basis van volpension. Alle excursies, entreegelden, fooiengeld. Nederlands sprekende gids, S&S-reisleiding en informatieavond. Niet inbegrepen: verzekeringen, drank en uitgaven van persoonlijke aard. Informatie en aanmelding : Pancratiuskerk Heerlen Secretariaat: Pancratiusstraat 21; 6411 KC Heerlen: tel. 045-5712177 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; S&S-Reizen , Widdershovenstraat 11; 6367 HV Voerendaal: tel. 045-5750461 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Op de Pancratiussite vindt u ook een gehele beschrijving van het programma. De sluitingsdatum van aanmelding voor deze reis is 1 december 2012.

Mijmeringen van een kapelaan

Souplesse
Een paar weken geleden inmiddels had ik de Mis in de St. Pancratiuskerk. Tijdens de preek zag ik op de vijfde bank een man die zichtbaar zat te knikkebollen. Blijkbaar was mijn preek zeer slaapverwekkend. Iedere keer als ik naar de man zat te kijken dacht ik: nou valt-ie zo uit de bank. Wat een commotie zou dat geven! Maar het gebeurde steeds net niet. Toen het Credo werd ingezet gebeurde er iets heel anders, tenminste anders dan ik had verwacht. De persoon in kwestie was de eerste die fier overeind stond. Voordat het geloof daarin was beleden bleek deze persoon al te zijn verrezen!
Dat vond ik nou een mooi en treffende ervaring. Je denkt soms dat het geloof erg ver is weggezakt en er niks meer van terecht komt; of dat de Kerk ver onderuit is gezakt en wellicht nooit meer overeind komt. Maar pas op: het aloude geloof heeft meer draag- en veerkracht dan je denkt.
Zo wil het nog wel eens gebeuren dat bij de Ziekenzalving de zieke geen zichtbare reacties kan laten zien en dan opeens bij de bekende woorden van het Onze Vader of het Wees Gegroet de handen zich vouwen of dat er tranen opwellen. Ontroerende en bemoedigende momenten. Kostbaar zelfs.
Op die momenten ervaar ik als priester ook steevast wat een voorrecht het is als je mag en kunt geloven. Wat een rijkdom je hebt. Als je het aloude geloof als een vaste bodem als fundament hebt meegekregen in je leven. Misschien is dat wel een sleutelwoord voor de tijd waarin we als Kerk en parochie gekomen zijn.
Er staan grote veranderingen op stapel voor de structuur van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland in het algemeen en in ons Bisdom in het bijzonder. Parochies zullen worden samengevoegd tot grote verbanden waarover meerdere priesters worden aangesteld. Dat brengt zonder twijfel meer werkdruk voor de priesters met zich mee en een grotere afstand tussen de priesters en de beminde gelovigen. Bij de sacramentenbediening kun je niet meer steevast rekenen op de eigen pastoor; de directe beschikbaarheid van de priester zal minder groot zijn; pastorieën en kerken die te weinig in gebruik zijn, komen in aanmerking voor een andere bestemming.
Eén en ander kan het gevoel oproepen: nu zakt de hele boel helemaal in elkaar. Nu zakken we als kerk en parochie helemaal in het moeras.
Dat zou kunnen. Maar dat hoeft niet! Het aloude geloof zou wel eens meer draag- en veerkracht kunnen hebben dan we denken.
Moge God het met ons en ons geloof in het nieuwe werkseizoen redden!

Kapelaan Beijk

Zoeken