Parochienieuws 28 juli – 2 september 2012

Zittend op de racefiets…

en proberend de vaart er flink in te houden, ontging mij toch niet het blijde gezicht van iemand die met een “tuut heerlijks” een cafetaria verliet. Terwijl de persoon zelf al snel ver achter me lag (natuurlijk bleef deze wel staan, maar zo heet dat als je iemand voorbij koerst) bleef die gelaatsuitdrukking mij bij. Ik besefte dat je deze “glans” op een gelaat vaak waarneemt wanneer mensen iets leuks achter de rug hebben en of nog iets in petto hebben. In dit geval de vreugde van het eten van waarschijnlijk “patat met”. Zelf had ik op dat moment helemaal geen trek in zulk een hap, maar ik genoot van de ontvangen glimp nog een hele poos. Heerlijk als mensen iets tevredens, iets dankbaars over zich hebben, wanneer het van binnen uit komt en niet gespeeld is. Dit was echt. Al pedalerend ging ik er wel van uit dat na het verorberen van de maaltijd die uitdrukking weer anders zou worden, maar toch!
Natuurlijk kon ik niet nalaten me af te vragen hoe we zelf uit de kerk komen na de eucharistie, waar we voedsel hebben gehaald uit woord en communie, voedsel voor onze zielen. Zetten we bij de kerkdeur ons alledaagse gezicht weer op, soms vreugdevol, vaak toch ook belast en getekend door de dingen des levens? Ik gun alle mensen die “patat met-blik” waar te nemen als ze bezoekers van de Mis naar buiten zien komen. Zou al op zich een eigen missie zijn om mensen al eens nieuwsgierig te maken wat daar dan wel niet te halen is. Maar dat betekent dat we als deelnemers ook ons echt verheugen dat Jezus zegt: “Zie ik ben met u, alle dagen, in lief en leed” ... ook als je met plezier op de fiets zit….. af te zien. Of iemand zag dat ik straalde? Nee, daarvoor regende het te hard.

Hartelijke groet, Th..v. Galen

Met dankbaarheid

Met heel veel vreugde en dankbaarheid mag ik terugkijken op de feestelijkheden van de afgelopen weken. Allereerst de priesterwijding die ik mocht ontvangen op zaterdag 2 juni in de kathedraal van Roermond en daarna op zondag 3 juni de Eerste Mis die ik mocht opdragen in de St. Josephparochie. Dit mochten we sámen vieren en mijn dankbaarheid gaat dan ook uit naar allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt. In dankbaarheid ook voor degenen die mij in de afgelopen tijd in mijn opgang naar het priesterschap het vertrouwen hebben gegeven en mij hebben bijgestaan om hier verder in te groeien.
Zoals ik al zei ‘we mochten dit sámen vieren’ en daar wil ik graag de nadruk op leggen. Als pas gewijde priester krijg je alle aandacht op zo’n feestelijke dag! Maar het grootste feest dat wij samen mochten vieren is, dat Onze Lieve Heer onder ons aanwezig was. Hij brengt mensen samen en wij mogen ons leven toevertrouwen aan Hem. Als priester spreek je je Ja-woord uit: ‘Ja, hier ben ik’. Maar niet alleen aan de priester wordt dat gevraagd maar ook aan ons allemaal. Een leven als priester is niet zo veel waard als er geen gemeenschap is met wie hij samen de Kerk mag vormen en samen, als mensen onderweg, Gods vreugdevolle boodschap mag doorgeven aan de mensen die Gods liefde en barmhartigheid nodig hebben.
Wij zijn geroepen om daar gehoor aan te geven. ‘Ja, hier ben ik’. Dat mogen we allemaal van harte uitspreken om ook gehoor te geven aan Gods roepstem. Ik ben ervan overtuigd dat ons leven steeds mooier wordt naargelang we ook laten voelen aan de ander: ‘jij bent de moeite waard.’ En dat kunnen we alleen door het besef dat God dat van ieder van ons zegt: ‘jij bent de moeite waard.’ Met dankbaarheid kijk ik terug, maar met groot vertrouwen kijk ik naar de toekomst. Je hoort vele mensen zeggen dat het zo’n zware tijd is. Maar zelf denk ik dat juist deze tijd ‘boeiend’ is om de Blijde Boodschap te verkondigen. De priesters hoeven er niet alleen voor te staan. Ik nodig u uit om samen op weg te gaan om handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap door Gods liefde concreet te maken.  

Kapelaan Blom.

Bedevaart Banneux
Op zaterdag 25 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaats. Nadere informatie en aanmelden op het secretariaat t/m 1 augustus 2012. 

Bedevaart Kevelaer
Op dinsdag 25 september gaan wij met de parochies van ons cluster naar Kevelaer op bedevaart. Nadere informatie volgt. 

Zaterdag 28 juli
Zaterdag in week 16 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid
 
10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk
 
18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis
 
Zondag 29 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 2 Kon. 4, 42-44
Evangelie: Joh. 6, 1-15 (B)
Preek: Kapelaan Beijk
 
10.00 uur Gregoriaans
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Samenzang
Marie-José Florie-Wolf; Jo Handels; Paul Haas; Mevr. Jacomina van Wankum-Wissink ter herinnering aan haar verjaardag; Frans Kruijen

Maandag 30 juli
Maandag in week 17 door het jaar
09.00 uur
Voor overl. broer

Dinsdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
09.00 uur 
Voor overl. moeder; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Frits Buijtendijk; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 2 augustus
Donderdag in week 17 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Vrijdag 3 augustus
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag in week 17 door het jaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou
 
Zaterdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester
09.00 uur
Echtp. Vaessen-Savelkoul

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen
 
18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Frieda Eijgelshoven-Bremen (jrd.) en overl. ouders Eijgelshoven-Ritzerveld; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

 Zondag 5 augustus
Achttiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Ex. 16, 2-4+12-15
Evangelie: Joh. 6, 24-35 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Gerrit Pelssers (jrd.); Els Moberts (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach
 
11.30 uur Samenzang
Echtp. Perey-Gerards, Loek Perey en Tonnie (jrd.); Fenny v.d. Winkel-Cobben (jrd.); Overl. Jo Kleikers en fam.; Tiny Boosten; Charly Fisher

 Maandag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 7 augustus
Dinsdag in week 18 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Kitty Kuijpers-Pauli
 
09.30-10.30 uur Aanbidding
 
Woensdag 8 augustus
H. Dominicus, priester
09.00 uur H. Mis
 
Donderdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
09.00 uur
Uit dankbaarheid voor de 77ste verjaardag van Zr. Charita; Thij Slenders
 
Vrijdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
09.00 uur H. Mis
 
Zaterdag 11 augustus
H. Clara, maagd
09.00 uur
Jo Debie (jrd.); Echtp. J. Wachelder-v.d. Weijer
 
10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Alfred Mund (1ste jrd.) en echtgenote Doortje Mund-Jansen; Hein Vegers (jrd.); John Curvers
 
Zondag 12 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 19, 4-8
Evangelie: Joh. 6, 41-51 (B)
Preek: Deken van Galen
 
10.00 uur Gregoriaans
Albert en Kitty Beugels-Augenbroe (jrd.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Ensemble Klebez
Marie-José Florie-Wolf (jrd.); Overl. ouders Ramaekers-Severens (jrd.) en overige familieleden
 
Maandag 13 augustus
Maandag in week 19 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Dinsdag 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Tom Verschueren; Jan Stevens
 
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 augustus
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
1e Lezing: Apok. 11, 19a+12, 1-6a+10ab
Evangelie: Lc. 1, 39-56 (IV/B/ML24)
Preek: kapelaan Beijk

10.00 uur Bruidskoor
Paul en Alfred Corten

Donderdag 16 augustus
Donderdag in week 19 door het jaar
09.00 uur
Uit dankbaarheid en om Gods zegen voor al die mensen die betrokken zijn bij de brandweer (t.g.v. 150-jarig bestaan van Brandweer Parkstad-Limburg)

Vrijdag 17 augustus
Vrijdag in week 19 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 18 augustus
Zaterdag in week 19 door het jaar
09.00 uur
Alfred Quanjel (uit dankbaarheid)

10.00 uur Theresiakapel
Overl. echtgenoot; Overl. ouders Ruiters-Hermans; Peter Klinkenberg; Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. fam.
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume
 
Zondag 19 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Spr. 9, 1-6
Evangelie: Joh. 6, 51-58 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Alfred Quanjel en ouders Quanjel-Baur

11.30 uur Cantor
Lennart van der Werf (2de jrd.); Wiel Bosch (3de jrd.); Mia Bakker-Moberts; Joke Cremers
 
Maandag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
09.00 H. Mis
 
Dinsdag 21 augustus
H. Pius X, paus
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Jo Debie v.w. huwelijksdag
 
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 22 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
09.00 uur H. Mis

Donderdag 23 augustus
Donderdag in week 20 door het jaar
09.00 uur
Overl. moeder Theresia Cloodt en Ludwig Cloodt; Thij Slenders

Vrijdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 25 augustus
Zaterdag in week 20 door het jaar
09.00 uur
Uit dankbaarheid voor een welslagen pelgrimstocht

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk
 
18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Schiffers (jrd.)
 
Zondag 26 augustus
Een-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Joz. 24, 1-2a+15-17+18b
Evangelie: Joh. 6, 60-69 (B)
Preek:Kapelaan Beijk
 
10.00 uur Schola Cantorum
H. Mis
 
11.30 uur New Generation
Phil Spreksel-Pieters (zesw.d.); Hans Prudon (zesw.d.); Albert Nacken (jrd.); Paul Haas; Gertrud en Hein Bruijenberg-Bosten, zoon Frans en dochter Annie schoonzoon Hans en Els

Maandag 27 augustus
H. Monica
09.00 uur H. Mis
 
Dinsdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur
Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren; Frits Buijtendijk; Tom Verschueren; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 29 augustus
Marteldood van de H. Johannes de Doper
09.00 uur H. Mis 

Donderdag 30 augustus
Donderdag in week 21 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Vrijdag 31 augustus
Vrijdag in week 21 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Zaterdag 1 september
Zaterdag in week 21 door het jaar
09.00 uur
Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.); Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen
 
Zondag 2 september
Twee-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Deut. 4, 1-2+6-8
Evangelie: Mc. 7, 1-8+14+15+21-23 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Els Moberts (v.w. Secretariaat St. Pancratius); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jan van As; Lucie Ruwette (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia)

11.30 uur Cantor
Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Charly Fisher

In onze PAROCHIE werden kerkelijk GEHUWD:
06-07-2012  Angela Spiertz en Roy Keulders 

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:
13-06-2012  Maria Schlösser, 84 jaar
06-07-2012 Ben Porowski, 79 jaar
10-07-2012  Harry Ruyters, 73 jaar
12-07-2012 Phil Spreksel-Pieters, 91 jaar
15-07-2012 Hans Prudon, 64 jaar


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 september t/m 30 september 2012: WOENSDAG 22 AUGUSTUS.
 
Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Over lege pennen en het schelmenhofje

Om u niet lang in het duister te laten waar het over gaat: ik pakte voorbije dagen de ene pen na de andere uit mijn pennenbakje. Geen van hen beschikte nog over een deugdelijke hoeveelheid inkt. Vanwege het feit dat het weggooi balpennen waren ging ik geen moeite doen om er een vulling voor te gaan kopen. Temeer omdat het bakje nog wel schrijfmateriaal bevatte. U weet waar de hulsels beland zijn? In de prullenbak. Dat is hun lot als ze innerlijk leeg zijn.
Naast de pastorie waar ik mag wonen ligt een uithangplek voor alle bezoekers van de Nieuwe Nor en het overige stadsdeel waar men trots op is dat het in de nachtelijke uren “bruist”. Dit hofje dankt de naam aan de historische Schelmentoren. Bezoekers doen deze naam vaker eer aan dan mij en de stad lief is. De wuivende, imposante rietplanten zijn al voor driekwart gesloopt, “just for the fun”. Nu trapten drie jongens een van de Olifantjes welke de stad rijk is zólang tegen de slurf, dat deze beeltenis geen sprookje meer kan uitblazen. Ze wilden de jonge dame imponeren, niet per sé die verwijzing waar de stad eens lovend over was vernielen. Als dank voor deze heldendaad urineerde zij welhaast ter plekke en liepen zij lachend weer terug naar het uitgaansleven. Waarbij ik me de vraag stelde of ze al de leeftijd hadden voor een café.
Gaat mij iets verder dan het uithalen van kattenkwaad, maar wie kan het hun kwalijk nemen? De leegte in de mens lijkt meer en meer te heersen, kijkend en luisterend naar de geweldige bralpartijen welke ons in de nachtelijke uren worden aangeboden. Altijd vliegen dezelfde lichaamsdelen over de straat, niet zelden omdat men opgewonden raakt en boos over dit of dat. Vreugdegezangen zijn het niet. De opstijgende rookpluimen zijn bepaald geen wierookwolken en hetgeen men soms massaal slikt maakt hen ongevoelig voor welke temperatuur dan ook.
Voor een pen had ik nog vulling kunnen gaan zoeken. Maar waar vindt onze groep die de toekomst inhoud en vorm gaat geven nog iets dat de leegte vult waarin ze terecht zijn gekomen.
Natuurlijk mag je dat niet denken, zeggen of schrijven. Zoals ik nu doe. Dan ben ik immers diegene die niemand zijn lolletje gunt, zijn eigen vorm van plezier en vermaak. Dan ben je niet tolerant, verdraagzaam en vergevingsgezind. Niet van deze tijd en waarschijnlijk belast door regels van fatsoen, van mijn en dijn en handelend vanuit het principe: wat ge niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Nog erger: ik kom van “de Kerk”.
Nu is het olifantje niet van mij en de bomen zijn betaald en worden verzorgd door de gemeente uit gemeenschapsgelden. Daar zou ik over willen waken. En waken over de mens die allen voor iets heel goeds en moois bedoeld zijn. Maar hoe krijg je die leegte eruit? Wie leeft het hun zo voor, dat ze zich niet vergrijpen aan andermans goed? Je kunt op het Schelmenhofje wel een bewakingscamera zetten, maar dat neemt die leegte niet weg. Vult alleen de politiebezigheden en hun onmacht dit alles te bestrijden.
Zelf denk ik dat de gezinnen weer mogen gaan herbronnen, gevuld worden met inhoud zodat we van die leegte afkomen. Een mens moet toch niet, zoals met die pennen, in de prullenbakken landen?
De wereld en haar brandhaarden bezit die leegte al meer dan ons lief is. Dat kunnen we niet meer onder stoelen of (in) banken steken.

Deken Th.v. Galen  
 
Oecumenische excursie op vrijdag 24 augustus 2012

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Parkstad een oecumenische excursie, waaraan iedere belangstellende deel kan nemen. Datum: vrijdag 24 augustus van 14.00 – 17.00 uur. Dit keer gaan we naar Vaals, waar we twee locaties bezoeken.
Als eerste “De Kopermolen”, van origine een Evangelisch-Lutherse kerk, gebouwd in 1736 voor de soldaten van het keizerlijke leger in Aken, die het Lutherse geloof beleden. We horen over de geschiedenis van de protestanten in deze streken en luisteren vervolgens naar orgelklanken van het fraaie barokorgel, dat recent is gerestaureerd. Organist Ben Fey zal ook iets vertellen over de historie van dit unieke instrument.
Daarna gaan we naar het “Beeldenmuseum”, gevestigd in een voormalig klooster aan de rand van Vaals. Hier worden we ontvangen in het museumcafé, waarna een rondleiding door het klooster volgt om tenslotte in de kapel met een verzameling met ruim 200 heiligenbeelden uit te komen. Daarna kunt u nog een wandeling maken door het mooie kloosterpark.
Voor hen, die willen meerijden: we verzamelen ons op de parkeerplaats bij de St. Josephkerk aan de Clemens Meulemanstraat, Heerlerbaan. Vertrek naar Vaals: 13.30 uur. U kunt ook op eigen gelegenheid naar Vaals reizen.
Om 14.00 uur begint het bezoek aan de Kopermolen (Von Clermontplein 11, 6291 AT Vaals). Rond 15.00 uur arriveren we in het museumcafé. Hier kunt u koffie/thee drinken, al of niet vergezeld van vlaai. Vervolgens laten we ons rondleiden en bewonderen we de beelden in het museum (Eschberg 5-7, 6291 NK Vaals).
Houdt u er rekening mee, dat beide locaties intreegeld vragen.
Wilt u zich voorbereiden, zie dan via google de sites. Graag tot de 24e in Vaals, 
Ds. Ko van de Lagemaat, Voorzitter Raad van Kerken Parkstad
Deken Th.v. Galen, lid van de Raad van kerken.
 
Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten
Zeventig joodse mannen, vrouwen en kinderen zijn tijdens de oorlog uit Heerlen weggevoerd naar Duitse vernietigingskampen. De Stichting Lodewijk Foijer, vernoemd naar een van hen, wil deze slachtoffers uit de anonimiteit halen en de herinnering aan hen levend houden. Dat gebeurt onder meer door het plaatsen van gedenkstenen in het trottoir voor de woningen waar ze gewoond hebben. De Duitse kunstenaar Günter Demnig noemt deze plaquettes “Stolpersteine” (struikelstenen) omdat je er letterlijk en figuurlijk over struikelt. De eerste serie Stolpersteine wordt op 25 augustus in Heerlen gelegd, omdat dat precies 70 jaar na de eerste deportaties is. Heerlen is daarmee een van de vele steden in Europa waar op deze manier aandacht voor de holocaust gevraagd wordt. De herdenkingsdienst die aan het plaatsen van de stenen vooraf gaat, vindt plaats in de protestantse kerk aan het Tempsplein.
Omdat het belangrijk is dat ook toekomstige generaties deze gebeurtenissen nooit vergeten, worden leerlingen van het Bernardinuscollege, Grotiuscollege, Sintermeertencollege en Sint Jancollege bij het leggen van de stenen betrokken. In 2013 en 2014 worden de overige Stolpersteine gelegd.
Namens de stichting Lodewijk Foijer, Martin van der Weerden.
Meer informatie over deze stichting? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. En voor wie een geldelijke steun wil geven voor de projecten waartoe naast de Stolpersteine ook onderzoek en educatie toe behoren, mag weten dat de Stichting de Anbi status heeft, d.w.z. dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.  

VOOR DE GOEDE ORDE

Uw kerkbestuur maakte in de juni-editie van het parochienieuws St. Pancratius melding van de ontwikkelingen inzake parkeren bij de Pancratiuskerk en er sprake is van een "pas op de plaats" in afwachting welke verkeerstechnische veranderingen het College van B & W voor het Pancratiusplein zal bedenken.
In een brief van 18 april j.l. heeft het Kerkbestuur het College van B & W o.a. laten weten dat hangende deze procedure, de voor het functioneren van de kerk benodigde werkzaamheden, waar mogelijk, zullen plaats vinden in de ochtenduren, waarbij het Kerkbestuur anderzijds verwacht dat er niet verbaliserend zal worden opgetreden. Hierop ontving het Kerkbestuur geen reactie en is uitgegaan van instemming in deze.
Het optreden van het Bureau Handhaving, de parkeerwachters blijkt helaas anders te zijn:
- er wordt, en niet incidenteel, gemeten met twee maten. Ja, U begrijpt het: t.b.v. de kerk geparkeerde voertuigen krijgen een parkeerbon, anderen niet. Zie ook foto en redactioneel artikel in het Limb. Dagblad van 19 mei j.l. in de rubriek "Sjwieg mich";
- het optreden van de parkeerwachters tegen geparkeerden en in de kerk dienstdoende vrijwilligers, de koster en leveranciers is vaak brutaal en gepaard gaande met denigrerende opmerkingen.
Een protest tegen deze gang van zaken ligt momenteel op het bureau van de verantwoordelijke wethouder.
Het is goed, voor ons deel uitmakend van de heerlense parochiegemeenschap St. Pancratius, zich te realiseren welke politieke partijen zich passief hebben opgesteld tegen deze vorm van "kerk pesten" en vooral waar dit gemeentelijk optreden in de toekomst toe kan leiden.
KRIJGT VERVOLG
 
Uw Kerkbestuur St. Pancratius

Vrouwen voor het voetlicht

De oecumenisch vormgegeven expositie ‘Vrouwen voor het voetlicht’ (Ondertitel: Zusters, martelaressen, poetsengelen en dominees) in het Catharijnenconvent te Utrecht is te zien t/m 7 oktober. Citaat: “Soms lijkt het alsof de geschiedenis van het christendom het verhaal is van mannen. Vrouwen zijn echter minstens zo belangrijk in de geschiedenis van de kerk, vroeger en nu. Uitgangspunt van de tentoonstelling zijn prachtige schilderijen, beelden, prenten en allerlei bijzondere voorwerpen uit de verzameling van Museum het Catharijneconvent, aangevuld met unieke objecten uit andere collecties”. Meer informatie vindt u op www.catharijneconvent.nl of via ds. Sophie Bloemert

Zoeken