Parochienieuws 28 juli – 2 september 2012 - Overige bijdrage

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 september t/m 30 september 2012: WOENSDAG 22 AUGUSTUS.
 
Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Over lege pennen en het schelmenhofje

Om u niet lang in het duister te laten waar het over gaat: ik pakte voorbije dagen de ene pen na de andere uit mijn pennenbakje. Geen van hen beschikte nog over een deugdelijke hoeveelheid inkt. Vanwege het feit dat het weggooi balpennen waren ging ik geen moeite doen om er een vulling voor te gaan kopen. Temeer omdat het bakje nog wel schrijfmateriaal bevatte. U weet waar de hulsels beland zijn? In de prullenbak. Dat is hun lot als ze innerlijk leeg zijn.
Naast de pastorie waar ik mag wonen ligt een uithangplek voor alle bezoekers van de Nieuwe Nor en het overige stadsdeel waar men trots op is dat het in de nachtelijke uren “bruist”. Dit hofje dankt de naam aan de historische Schelmentoren. Bezoekers doen deze naam vaker eer aan dan mij en de stad lief is. De wuivende, imposante rietplanten zijn al voor driekwart gesloopt, “just for the fun”. Nu trapten drie jongens een van de Olifantjes welke de stad rijk is zólang tegen de slurf, dat deze beeltenis geen sprookje meer kan uitblazen. Ze wilden de jonge dame imponeren, niet per sé die verwijzing waar de stad eens lovend over was vernielen. Als dank voor deze heldendaad urineerde zij welhaast ter plekke en liepen zij lachend weer terug naar het uitgaansleven. Waarbij ik me de vraag stelde of ze al de leeftijd hadden voor een café.
Gaat mij iets verder dan het uithalen van kattenkwaad, maar wie kan het hun kwalijk nemen? De leegte in de mens lijkt meer en meer te heersen, kijkend en luisterend naar de geweldige bralpartijen welke ons in de nachtelijke uren worden aangeboden. Altijd vliegen dezelfde lichaamsdelen over de straat, niet zelden omdat men opgewonden raakt en boos over dit of dat. Vreugdegezangen zijn het niet. De opstijgende rookpluimen zijn bepaald geen wierookwolken en hetgeen men soms massaal slikt maakt hen ongevoelig voor welke temperatuur dan ook.
Voor een pen had ik nog vulling kunnen gaan zoeken. Maar waar vindt onze groep die de toekomst inhoud en vorm gaat geven nog iets dat de leegte vult waarin ze terecht zijn gekomen.
Natuurlijk mag je dat niet denken, zeggen of schrijven. Zoals ik nu doe. Dan ben ik immers diegene die niemand zijn lolletje gunt, zijn eigen vorm van plezier en vermaak. Dan ben je niet tolerant, verdraagzaam en vergevingsgezind. Niet van deze tijd en waarschijnlijk belast door regels van fatsoen, van mijn en dijn en handelend vanuit het principe: wat ge niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Nog erger: ik kom van “de Kerk”.
Nu is het olifantje niet van mij en de bomen zijn betaald en worden verzorgd door de gemeente uit gemeenschapsgelden. Daar zou ik over willen waken. En waken over de mens die allen voor iets heel goeds en moois bedoeld zijn. Maar hoe krijg je die leegte eruit? Wie leeft het hun zo voor, dat ze zich niet vergrijpen aan andermans goed? Je kunt op het Schelmenhofje wel een bewakingscamera zetten, maar dat neemt die leegte niet weg. Vult alleen de politiebezigheden en hun onmacht dit alles te bestrijden.
Zelf denk ik dat de gezinnen weer mogen gaan herbronnen, gevuld worden met inhoud zodat we van die leegte afkomen. Een mens moet toch niet, zoals met die pennen, in de prullenbakken landen?
De wereld en haar brandhaarden bezit die leegte al meer dan ons lief is. Dat kunnen we niet meer onder stoelen of (in) banken steken.

Deken Th.v. Galen  
 
Oecumenische excursie op vrijdag 24 augustus 2012

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Parkstad een oecumenische excursie, waaraan iedere belangstellende deel kan nemen. Datum: vrijdag 24 augustus van 14.00 – 17.00 uur. Dit keer gaan we naar Vaals, waar we twee locaties bezoeken.
Als eerste “De Kopermolen”, van origine een Evangelisch-Lutherse kerk, gebouwd in 1736 voor de soldaten van het keizerlijke leger in Aken, die het Lutherse geloof beleden. We horen over de geschiedenis van de protestanten in deze streken en luisteren vervolgens naar orgelklanken van het fraaie barokorgel, dat recent is gerestaureerd. Organist Ben Fey zal ook iets vertellen over de historie van dit unieke instrument.
Daarna gaan we naar het “Beeldenmuseum”, gevestigd in een voormalig klooster aan de rand van Vaals. Hier worden we ontvangen in het museumcafé, waarna een rondleiding door het klooster volgt om tenslotte in de kapel met een verzameling met ruim 200 heiligenbeelden uit te komen. Daarna kunt u nog een wandeling maken door het mooie kloosterpark.
Voor hen, die willen meerijden: we verzamelen ons op de parkeerplaats bij de St. Josephkerk aan de Clemens Meulemanstraat, Heerlerbaan. Vertrek naar Vaals: 13.30 uur. U kunt ook op eigen gelegenheid naar Vaals reizen.
Om 14.00 uur begint het bezoek aan de Kopermolen (Von Clermontplein 11, 6291 AT Vaals). Rond 15.00 uur arriveren we in het museumcafé. Hier kunt u koffie/thee drinken, al of niet vergezeld van vlaai. Vervolgens laten we ons rondleiden en bewonderen we de beelden in het museum (Eschberg 5-7, 6291 NK Vaals).
Houdt u er rekening mee, dat beide locaties intreegeld vragen.
Wilt u zich voorbereiden, zie dan via google de sites. Graag tot de 24e in Vaals, 
Ds. Ko van de Lagemaat, Voorzitter Raad van Kerken Parkstad
Deken Th.v. Galen, lid van de Raad van kerken.
 
Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten
Zeventig joodse mannen, vrouwen en kinderen zijn tijdens de oorlog uit Heerlen weggevoerd naar Duitse vernietigingskampen. De Stichting Lodewijk Foijer, vernoemd naar een van hen, wil deze slachtoffers uit de anonimiteit halen en de herinnering aan hen levend houden. Dat gebeurt onder meer door het plaatsen van gedenkstenen in het trottoir voor de woningen waar ze gewoond hebben. De Duitse kunstenaar Günter Demnig noemt deze plaquettes “Stolpersteine” (struikelstenen) omdat je er letterlijk en figuurlijk over struikelt. De eerste serie Stolpersteine wordt op 25 augustus in Heerlen gelegd, omdat dat precies 70 jaar na de eerste deportaties is. Heerlen is daarmee een van de vele steden in Europa waar op deze manier aandacht voor de holocaust gevraagd wordt. De herdenkingsdienst die aan het plaatsen van de stenen vooraf gaat, vindt plaats in de protestantse kerk aan het Tempsplein.
Omdat het belangrijk is dat ook toekomstige generaties deze gebeurtenissen nooit vergeten, worden leerlingen van het Bernardinuscollege, Grotiuscollege, Sintermeertencollege en Sint Jancollege bij het leggen van de stenen betrokken. In 2013 en 2014 worden de overige Stolpersteine gelegd.
Namens de stichting Lodewijk Foijer, Martin van der Weerden.
Meer informatie over deze stichting? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. En voor wie een geldelijke steun wil geven voor de projecten waartoe naast de Stolpersteine ook onderzoek en educatie toe behoren, mag weten dat de Stichting de Anbi status heeft, d.w.z. dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.  

VOOR DE GOEDE ORDE

Uw kerkbestuur maakte in de juni-editie van het parochienieuws St. Pancratius melding van de ontwikkelingen inzake parkeren bij de Pancratiuskerk en er sprake is van een "pas op de plaats" in afwachting welke verkeerstechnische veranderingen het College van B & W voor het Pancratiusplein zal bedenken.
In een brief van 18 april j.l. heeft het Kerkbestuur het College van B & W o.a. laten weten dat hangende deze procedure, de voor het functioneren van de kerk benodigde werkzaamheden, waar mogelijk, zullen plaats vinden in de ochtenduren, waarbij het Kerkbestuur anderzijds verwacht dat er niet verbaliserend zal worden opgetreden. Hierop ontving het Kerkbestuur geen reactie en is uitgegaan van instemming in deze.
Het optreden van het Bureau Handhaving, de parkeerwachters blijkt helaas anders te zijn:
- er wordt, en niet incidenteel, gemeten met twee maten. Ja, U begrijpt het: t.b.v. de kerk geparkeerde voertuigen krijgen een parkeerbon, anderen niet. Zie ook foto en redactioneel artikel in het Limb. Dagblad van 19 mei j.l. in de rubriek "Sjwieg mich";
- het optreden van de parkeerwachters tegen geparkeerden en in de kerk dienstdoende vrijwilligers, de koster en leveranciers is vaak brutaal en gepaard gaande met denigrerende opmerkingen.
Een protest tegen deze gang van zaken ligt momenteel op het bureau van de verantwoordelijke wethouder.
Het is goed, voor ons deel uitmakend van de heerlense parochiegemeenschap St. Pancratius, zich te realiseren welke politieke partijen zich passief hebben opgesteld tegen deze vorm van "kerk pesten" en vooral waar dit gemeentelijk optreden in de toekomst toe kan leiden.
KRIJGT VERVOLG
 
Uw Kerkbestuur St. Pancratius

Vrouwen voor het voetlicht

De oecumenisch vormgegeven expositie ‘Vrouwen voor het voetlicht’ (Ondertitel: Zusters, martelaressen, poetsengelen en dominees) in het Catharijnenconvent te Utrecht is te zien t/m 7 oktober. Citaat: “Soms lijkt het alsof de geschiedenis van het christendom het verhaal is van mannen. Vrouwen zijn echter minstens zo belangrijk in de geschiedenis van de kerk, vroeger en nu. Uitgangspunt van de tentoonstelling zijn prachtige schilderijen, beelden, prenten en allerlei bijzondere voorwerpen uit de verzameling van Museum het Catharijneconvent, aangevuld met unieke objecten uit andere collecties”. Meer informatie vindt u op www.catharijneconvent.nl of via ds. Sophie Bloemert

Zoeken