Parochienieuws 28 juli – 2 september 2012 - Misintenties

Zaterdag 28 juli
Zaterdag in week 16 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid
 
10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk
 
18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis
 
Zondag 29 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 2 Kon. 4, 42-44
Evangelie: Joh. 6, 1-15 (B)
Preek: Kapelaan Beijk
 
10.00 uur Gregoriaans
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Samenzang
Marie-José Florie-Wolf; Jo Handels; Paul Haas; Mevr. Jacomina van Wankum-Wissink ter herinnering aan haar verjaardag; Frans Kruijen

Maandag 30 juli
Maandag in week 17 door het jaar
09.00 uur
Voor overl. broer

Dinsdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
09.00 uur 
Voor overl. moeder; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Frits Buijtendijk; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 2 augustus
Donderdag in week 17 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Vrijdag 3 augustus
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag in week 17 door het jaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou
 
Zaterdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester
09.00 uur
Echtp. Vaessen-Savelkoul

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen
 
18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Frieda Eijgelshoven-Bremen (jrd.) en overl. ouders Eijgelshoven-Ritzerveld; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

 Zondag 5 augustus
Achttiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Ex. 16, 2-4+12-15
Evangelie: Joh. 6, 24-35 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Gerrit Pelssers (jrd.); Els Moberts (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach
 
11.30 uur Samenzang
Echtp. Perey-Gerards, Loek Perey en Tonnie (jrd.); Fenny v.d. Winkel-Cobben (jrd.); Overl. Jo Kleikers en fam.; Tiny Boosten; Charly Fisher

 Maandag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 7 augustus
Dinsdag in week 18 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Kitty Kuijpers-Pauli
 
09.30-10.30 uur Aanbidding
 
Woensdag 8 augustus
H. Dominicus, priester
09.00 uur H. Mis
 
Donderdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
09.00 uur
Uit dankbaarheid voor de 77ste verjaardag van Zr. Charita; Thij Slenders
 
Vrijdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
09.00 uur H. Mis
 
Zaterdag 11 augustus
H. Clara, maagd
09.00 uur
Jo Debie (jrd.); Echtp. J. Wachelder-v.d. Weijer
 
10.00 uur Theresiakapel
Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. familieleden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Alfred Mund (1ste jrd.) en echtgenote Doortje Mund-Jansen; Hein Vegers (jrd.); John Curvers
 
Zondag 12 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 19, 4-8
Evangelie: Joh. 6, 41-51 (B)
Preek: Deken van Galen
 
10.00 uur Gregoriaans
Albert en Kitty Beugels-Augenbroe (jrd.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Ensemble Klebez
Marie-José Florie-Wolf (jrd.); Overl. ouders Ramaekers-Severens (jrd.) en overige familieleden
 
Maandag 13 augustus
Maandag in week 19 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Dinsdag 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Tom Verschueren; Jan Stevens
 
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 augustus
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
1e Lezing: Apok. 11, 19a+12, 1-6a+10ab
Evangelie: Lc. 1, 39-56 (IV/B/ML24)
Preek: kapelaan Beijk

10.00 uur Bruidskoor
Paul en Alfred Corten

Donderdag 16 augustus
Donderdag in week 19 door het jaar
09.00 uur
Uit dankbaarheid en om Gods zegen voor al die mensen die betrokken zijn bij de brandweer (t.g.v. 150-jarig bestaan van Brandweer Parkstad-Limburg)

Vrijdag 17 augustus
Vrijdag in week 19 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 18 augustus
Zaterdag in week 19 door het jaar
09.00 uur
Alfred Quanjel (uit dankbaarheid)

10.00 uur Theresiakapel
Overl. echtgenoot; Overl. ouders Ruiters-Hermans; Peter Klinkenberg; Mevr. C. Geurts-van Montfort en overl. fam.
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe Guillaume
 
Zondag 19 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Spr. 9, 1-6
Evangelie: Joh. 6, 51-58 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Alfred Quanjel en ouders Quanjel-Baur

11.30 uur Cantor
Lennart van der Werf (2de jrd.); Wiel Bosch (3de jrd.); Mia Bakker-Moberts; Joke Cremers
 
Maandag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
09.00 H. Mis
 
Dinsdag 21 augustus
H. Pius X, paus
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Jo Debie v.w. huwelijksdag
 
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 22 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
09.00 uur H. Mis

Donderdag 23 augustus
Donderdag in week 20 door het jaar
09.00 uur
Overl. moeder Theresia Cloodt en Ludwig Cloodt; Thij Slenders

Vrijdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 25 augustus
Zaterdag in week 20 door het jaar
09.00 uur
Uit dankbaarheid voor een welslagen pelgrimstocht

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk
 
18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Schiffers (jrd.)
 
Zondag 26 augustus
Een-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Joz. 24, 1-2a+15-17+18b
Evangelie: Joh. 6, 60-69 (B)
Preek:Kapelaan Beijk
 
10.00 uur Schola Cantorum
H. Mis
 
11.30 uur New Generation
Phil Spreksel-Pieters (zesw.d.); Hans Prudon (zesw.d.); Albert Nacken (jrd.); Paul Haas; Gertrud en Hein Bruijenberg-Bosten, zoon Frans en dochter Annie schoonzoon Hans en Els

Maandag 27 augustus
H. Monica
09.00 uur H. Mis
 
Dinsdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur
Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren; Frits Buijtendijk; Tom Verschueren; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 29 augustus
Marteldood van de H. Johannes de Doper
09.00 uur H. Mis 

Donderdag 30 augustus
Donderdag in week 21 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Vrijdag 31 augustus
Vrijdag in week 21 door het jaar
09.00 uur H. Mis
 
Zaterdag 1 september
Zaterdag in week 21 door het jaar
09.00 uur
Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Peter Klinkenberg

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.); Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen
 
Zondag 2 september
Twee-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Deut. 4, 1-2+6-8
Evangelie: Mc. 7, 1-8+14+15+21-23 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Els Moberts (v.w. Secretariaat St. Pancratius); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Jan van As; Lucie Ruwette (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia)

11.30 uur Cantor
Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Charly Fisher

Zoeken