Parochienieuws 26 mei - 1 juli 2012

 PINKSTEREN: = H. GEEST = ZICH “wegcijferen” en NIET zich “rijk rekenen”

Nog altijd kom ik in grote getale mensen tegen die zich kunnen wegcijferen. Niet een beetje maar totaal zelfs. Of u het gelooft of niet, dan krijg ik kippenvel van echte emotie en dankbaarheid. Zoals de echtgenoot die zijn vrouw 24 uur per dag, 7 dagen per week, ruim 2 jaar geheel moet verzorgen, want ze kan zelf niet meer. En wat zegt de man, zonder enige opsmuk na haar overlijden: ik heb nog meer gevoeld in deze tijd hoezeer ik van haar houd. We zijn zo dicht bij elkaar gekomen! Of de moeder, die zelf geen makkelijk leven heeft gekend, wekelijks alles doet voor haar gehandicapte zoon, al meer dan 50 jaar…. En geen toonbeeld is van verdriet maar van echte blijmoedigheid. Veel meer dan menigeen denkt is dit dagelijkse realiteit waar velen aan deelnemen. Alleen: het is niet zo zichtbaar doorgaans. Dat gebeurt in het verborgene!Ook in de keiharde en nuchtere werksfeer. Terwijl de ene het ervan neemt en de precisie aan de laars lapt, staat de man naast hem garant dat het bedrijf toch doorgaat. Zonder dat de eerste beseft, zorgt deze werker ervoor dat het arbeidsproces niet stagneert omdat hij in feite werkt voor twee.Weet u, er zijn er genoeg die zich uiterlijk distantiëren van het christendom.. maar het wel leven! Want Christen-zijn is een wijze van leven: een manier om deugden te beoefenen. ToeWIJDING wil ik graag zo schrijven voor u als lezer, omdat daarin de deelname aan het algemene priesterschap mooi naar voren springt.In die zin hebben we veel meer “priesters” dan het aantal ambtsdragers dat actief is in het pastoraat. M.a.w.: er is een leger van zichzelf wegcijferende mensen. Het is een ere – dienst welke ze verrichten. Ik schaam me bijna dat ik u niet meer voorbeelden opschrijf, want het aantal zorgende mensen, lijdende mensen, zichzelf wegcijferende mensen, is best wel groot. De deelnemers aan deze dienst zijn zeker niet persé afkomstig uit kerkgangers…niet om de kerkgangers aan te klagen maar om te zeggen, dat er meer goeds in het volk is dan dat men zich Gods volk noemt.Natuurlijk zijn er ook de mensen die zich “rijk rekenen”: alleen uit op eigen voordeel, plezier, lust momenten. Hoe kom ik aan mijn trekken, wat doe ik om toch vooral niets te missen! Ook Europa, de grond waarop we leven, strijdt om het behoud van de euro, de koopkracht …en dus om de levensvreugde. Want voor een aantal is geld toch de bron van vreugden.Maar is dat zo? Ben je rijk als je alles hebt wat je hartje begeert, als je je kunt permitteren wat niet iedereen kan? In mijn ogen zijn zulke mensen armer dan ze denken of laten voorkomen. Hun frivoliteit is niet meer dan mascara en make-up, als een pose en vertoning, het schijnt allemaal zo bijzonder zijn. Hun presentatie is niet meer dan een foto-shooting, waar we even naar de camera lachen en waar ze zich vervolgens afvragen: ben ik wel in tel?Wat weet ik me omgeven met vele fantastische mensen, die zichzelf wegcijferen, niet zichzelf zoeken en dat wat ze in stilte onopvallend doen normaal vinden. Christendom bestaat, juist waar je het niet zoekt of verwacht!Misschien bent u die dit leest ook wel zo’n kanjer, in Gods ogen!

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen 
Zaterdag 26 mei

H. Filippus Neri, priester

09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Piet Verwijlen (jrd.); Overl. echtgenoot

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jeanny Moons-Schillings (zesw.d.); Overl. ouders Eurlings-Vrösch en zoon Ben; Overl. ouders Cransveld-Loozen, overl. ouders Van der Meulen-Delnoye en overige overl. familieleden

 

Zondag 27 mei
Pinksteren
1e Lezing: Hand. 2, 1-11
Evangelie: Joh. 20, 19-23 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Jan van As; Tiny Schefman-Mommertz

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Henk Kremers (1ste jrd.); Annie Einerhand (jrd.); Overl. ouders Vrouenraets-Kisters (jrd.); Jo Handels; Paul Haas; Pierre Geurten; José Doveren-Einerhand; Miet van Workum-Einerhand; Sylvia Stassen

 

Maandag 28 mei
Tweede Pinksterdag
1e Lezing: Hand. 19, 1b-6a
Evangelie: Joh. 14, 15-17 (I)
Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Pancratius Mannenkoor
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

11.30 uur Cantor
H. Mis

Dinsdag 29 mei
Dinsdag in week 8 door het jaar
09.00 uur
Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Frits Buijtendijk

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 mei
Woensdag in week 8 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Donderdag 31 mei
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth
09.00
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Vrijdag 1 juni
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
H. Justinus, martelaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 2 juni
Zaterdag in week 8 door het jaar
09.00 uur
Jo Lousberg en zoon Wim

10.00 uur Theresiakapel
Wies Pieters (jrd.); Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam Geurts-van Montfort; Nic van der Nat

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Sjir Krutzen (5e jrd.); Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 3 juni
H. Drie-Eenheid
1e Lezing: Deut. 4, 32-34+39-40
Evangelie: Mt. 28, 16-20 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Bert Peters (3de jrd.); Els Moberts (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Jan van As; Henriette Neelis-Crombach; Karel en Sylvia Savelsberg-Voorhoeven

11.30 uur New Generation
Riet Dohmen-Goes (1ste jrd.) en zoon Jan-Pieter; Adri Martens (jrd.); Overl. ouders Bröcker-van Andel; Uit dankbaarheid b.g.v. 80ste verjaardag van mevr. v.d. Leek; Hub Vijgen; Pierre Geurten; Charly Fisher

Maandag 4 juni
Maandag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Riet en Frits v.d. Laar-Boenders

 

Dinsdag 5 juni
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Jozef Moonen; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Toos Jansen-Gielen en Tera

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 6 juni
Woensdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid; Harry Vencken

 

Donderdag 7 juni
Donderdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders

 

Vrijdag 8 juni
Vrijdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Zaterdag 9 juni
Zaterdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 10 juni
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
1e Lezing: Ex. 24, 3-8
Evangelie: Mc. 14, 12-16+22-26 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Opstelling Processie

11.00 uur H. Mis in de kerk van de Heilige Moeder
Frits Buijtendijk (8ste jrd.); Rie Frederikx-van Zanten (jrd.); Anny Verrijt en overl. fam.; Tom Verschueren

11.30 uur VERVALT

Maandag 11 juni
H. Barnabas, apostel
09.00
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

 

 

 

Dinsdag 12 juni
Dinsdag in week 10 door het jaar
09.00 uur
Overl. ouders Logister-Pieters; Frits Buijtendijk; Een gezonde en goede vakantie

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 juni
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Donderdag 14 juni
H. Lidwina, maagd
09.00 uur
Voor overl. vader

 

Vrijdag 15 juni
H. Hart van Jezus
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Zaterdag 16 juni
Onbevlekt Hart van Maria
09.00 uur
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Overl. families; Jo Scholten

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Kapelaan Beijk

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Leonie Prickarts-Possen (zesw.d.) ; Ans Pompe Guillaume

Zondag 17 juni
Elfde Zondag voor het jaar
1e Lezing: Ez. 17, 22-24
Evangelie: Mc. 4, 26-34 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola cantorum
Overl. ouders Ritzen-Wijnen en overl. fam.; Lieke Quanjel-Schreurs

11.30 uur Cantor
Anny Rutten-van den Bosch (zesw.d.); Frans en Jo Bemelmans (jrd.); V.d. overl. v.d. fam. Cobben-Dexters en v.d. fam. van de Winkel-Vrusch; Overl. ouders Villevoye-Knubben; Marga Berns-Rutten; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Jo Handels; Annie Maarschalkerweerd; Jan-Willem Jennen; Marie-José Florie-Wolf; Voor de zielerust van Antonia Gadingan

Maandag 18 juni
Maandag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Dinsdag 19 juni
Dinsdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren en uit dankbaarheid

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 20 juni
Woensdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Tiny Schefman-Mommertz; Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

Donderdag 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
09.00 uur
Thij Slenders

 

Vrijdag 22 juni
Vrijdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Mevr. Woonings-Stoks

 

Zaterdag 23 juni
Zaterdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Pastoor-deken Jo Debets en overl. v.d. fam.

Zondag 24 juni
Geboorte van H. Johannes de Doper
1e Lezing: Jes. 49, 1-6
Evangelie: Lc. 1, 57-66+80 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Petruskoor uit Sittard
Ouders Portz-Alferink (jrd.); Echtp. Leufkens-Speetjens (jrd.); Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Paul Haas

Maandag 25 juni
Maandag in week 12 door het jaar
09.00
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

Dinsdag 26 juni
Dinsdag in week 12 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Henk en John Logister; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 juni
Woensdag in week 12 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Donderdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
09.00 uur
Voor overl. moeder

 

Vrijdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen
09.00 uur
Frans Moonen en Gertrud Drew (jrd.)

 

Zaterdag 30 juni
Zaterdag in week 12 door het jaar
09.00 uur
Overl. families

 

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 1 juli
Dertiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Wijsh. 1, 13-15+2, 23-24
Evangelie: Mc. 5, 21-24+35b-43 (B)
Preek:Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Cor Slegtenhorst (jrd.); Els Moberts (v.w. secretariaat St. Pancratius); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Jan van As; Rie Frederikx-van Zanten (verj.); Henriette Neelis-Crombach

11.30 uur Samenzang
Gerarda Wilmot-Roosenboom (zesw.d.); Charly Fisher

 
IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

12-05-2012 Floor Timmers, Coriovallumstraat 12, Heerlen

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

19-04-2012 Anny Rutten-van den Bosch, 89 jaar
22-04-2012 Jan Vranken, 86 jaar
24-04-2012 Leonie Prickarts-Possen, 89 jaar
03-05-2012 Miny Lambermon, 75 jaar
08-05-2012 Ria Sonnenschein, 84 jaar
15-05-2012 Peter Klinkenberg, 73 jaar

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 juni t/m 27 juli 2012: WOENSDAG 20 JUNI.

 

 


Eerste Mis kapelaan Blom

 

Zoals al bekend werd gemaakt, zal deze zijn op zondag 3 juni om 11.15 uur in de St.Joseph kerk. Predikant zal zijn kapelaan Lipsch. Bekend is ook geworden dat de nieuw gewijde priester nog graag een danklof doet om 15.30 uur in de genoemde kerk op die dag.
Wie wil feliciteren kan terecht vanaf 12.45 uur in het gemeenschapshuis “Caumerbron” aan de Corisbergweg. Een NB geldt de wijdingsplechtigheid zelf: deze is op 2 juni om 10.30 uur in de kathedrale kerk te Roermond.
Wie een bijdrage wil leveren voor een feestkazuifel kan dit overmaken op nummer 47.56.83.846 t.n.v. T.C.F. v. Galen. De keuze is gevallen op een kazuifel als het feestgeschenk, passend bij zijn gestalte. Mocht het lukken met de bijdragen, kunnen we hem in meerdere kleuren steken… Natuurlijk maken we hem de namen bekend van alle bijdragers, spreekt voor zich.
Dan is er nog vervoer nieuws: er rijdt een bus naar de plechtigheid in Roermond vanaf de St.Josephkerk. Wil iemand daar gebruik van maken, dan meldt u zich bij het secretariaat. De kosten p.p. voor het vervoer zijn 10 euro. Vertrek is om 09.00 uur en na de wijding bent u terug rond de klok van 14.00 uur.

Sterprocessie

Op zondag 10 juni vervallen de missen in de Pancratius. Intenties welke voor die dag waren opgegeven worden gelezen tijdens de Eucharistie in de Anna kerk om 11.00 uur. Mocht iemand toch liever hebben dat hun intentie in de Pancratius wordt vermeld, kan men een andere zondag daarvoor opgeven.
Voor de deelnemers: Voor de meeste deelnemers zal gelden dat men zich buiten opstelt, zeker voor hen die in groepsverband deelnemen. Even voor 10.00 uur zal er een kort gebedsmoment zijn in de kerk rond het Allerheiligste, zodat we tijdig kunnen starten. Bij het H. Hart op het Tempsplein staat die dag ons enige rustaltaar. De route is minder lang dan u doorgaans gewend bent wanneer we de stadsprocessie houden.
Pancratiusplein /Akerstraat/Dr. Poelsstraat/Raadhuisplein/Tempsplein Rustaltaar/Tempsplein/Ds. Jongeneelstraat/Laan van Hövell tot Westerflier/Kortstraat/Bekkerweg/Bekkerveld.
Na de mis, waar de deken predikant zal zijn, is er frühschoppen rond de kerk.

 

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

 

 

VOOR DE GOEDE ORDE ………..

Het is Uw Kerkbestuur niet gelukt de Heerlense gemeenteraad te doen bewegen het College van B & W terug te fluiten in het besluit het ingestelde parkeerverbod tussen kerk en Oppidom terug te draaien . Deze parkeerplaatsen, voorheen achter de slagboom, zijn van belang voor het functioneren van de kerk als facilitaire parkeerplaatsen voor o.a. vrijwilligers en leveranciers die werkzaamheden in de kerk verrichten, waarbij een vervoermiddel noodzakelijk is.
De gemeente houdt vol dat het Kerkbestuur voldoende compensatie-maatregelen zijn aangeboden, waarbij de verantwoordelijke wethouder B. Braeken stelt dat het Kerkbestuur niet wil praten over compenserende maatregelen om problemen door het wegvallen van de parkeerplaatsen op te lossen.
Het Kerkbestuur heeft de aangeboden compenserende aanbiedingen te minimaal bevonden. En stelt dat het College van B & W niet wil luisteren naar de argumenten van het Kerkbestuur.
De voorstellen zijn niet alleen te minimaal. Ook juridisch gezien van nul en generlei waarde en vergroten slechts de reeds bestaande verkeersrechterlijke chaos, welke B & W op het Pancratiusplein heeft geschapen, zo blijkt uit verkeersdeskundige expertise, door het Kerkbestuur geconsulteerd.
Het Kerkbestuur zal nu afwachten welke verkeerstechnische veranderingen voor het Pancratiusplein door gemeente worden bedacht, waarna wederom advies zal worden ingewonnen m.b.t. de rechtsgeldigheid en praktische uitvoerbaarheid van de “tegemoetkomingen” van de gemeente welke het functioneren ook in de toekomst mogelijk blijven maken.
KRIJGT VERVOLG

Uw Kerkbestuur St. Pancratius

Fiets Bedevaart naar Pater Karel

Op zaterdag 30 juni is het weer zover. De molenaarszoon werd op 11 december 1821 in het Limburgse plaatsje Munstergeleen geboren. Hij volgde de middelbare school in Sittard, voor die tijd een zeldzaamheid! Na zijn militaire dienst trad hij in bij de Paters Passionisten in België. Op 29-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Eerst werd hij naar Engeland gezonden om de katholieken, die daar in de minderheid waren, geestelijk bij te staan. Later kreeg hij de opdracht om mee te helpen een nieuwe vestiging van zijn congregatie te stichten in de Ierse hoofdstad Dublin. Hij staat te boek als ijverig zielenherder, helper in de nood en wijs biechtvader. Anton van Duinkerken schrijft van hem: "De eenvoud was bij hem de natuurlijke bronwel van de goedheid en de gemoedelijkheid, die zich door beproevingen en ascese uitzuivert tot bovennatuurlijke liefdadigheid". Zijn leven stond in het teken van de verzoening der christenen, een bittere noodzaak in een Ierland, dat verscheurd werd door de haat tussen protestanten en katholieken. Hij had dan ook een grote devotie voor het sacrament van de biecht. Hij is zalig verklaard op 16 oktober 1988 en heilig in 2007.
Wie mee wil fietsen: vertrek is om 10.00 uur vanaf de Heerlerbaan bij de St.Josephkerk. En om even na tienen passeert de groep de St.Martinus in Welten. Bedoeling is dat men 11.30 uur is aangekomen bij het voormalige woonhuis, alwaar de Mis zal volgen. Nadat men een lunch genuttigd heeft (waar ieder zelf voor het brood zorgt (drank als koffie, thee of fris krijgt men ter plekke aangereikt) kan ieder zijn/haar weg gaan. Hetzij meteen naar huis, of zoals de jeugdigen nog wel eens deden, langs een langere weg terug keren om het fietsen te beleven. Die dag zal kapelaan Blom meefietsen en celebrant en predikant zijn in de Eucharistie. Wie niet per fiets meegaat maar anderszins aan de mis wil deelnemen, u weet dat men dit voorziet om 11.30 uur. Het is wel fijn indien u zich opgeeft bij uw parochiekantoor. Dan kan de organisatie daar rekening mee houden.

Cijfers

 

Kerken tellen twee maal per jaar de kerkgangers en wel in maart. Kun je al kijken of dit een goede maand is. Tel je op de zondagen wanneer de eerst-Communicanten of vormselvieringen zich presenteren, krijg je totaal andere cijfers. Zo kan een pastoor besluiten op die maartzondagen een presentatieviering te houden of een vrijwilligersavond. Geheel andere getallen. Bij veel onderzoek gelden peilingen en de cijfers, welke dit oplevert, in de wereld vaak als bewijs voor stellingen. Cijfers bewijzen alles, lijkt de gedachte. Helaas kunnen mensen cijfers manipuleren en daarmee de leugen dienen. Ook met de kerkcijfers moeten we in die zin voorzichtig zijn. Die “bewijzen” ook niet alles. Want: wie populair wil overkomen zal niet persé de beste zijn. Denkt u maar aan de ouder die zich bij de kinderen populair maakt door alles goed te vinden en de kinderen te verwennen. Zal zeker goed scoren, maar of het kind er nadien baat bij heeft? En ministers die impopulaire maatregelen nemen, kunnen fluitconcerten verwachten en strikte verwerping of afwijzing. Maar moeten ze daarmee altijd ongelijk hebben? Zeker geen makkelijke materie! Toch kan ik een zekere indicatie niet ontkennen wanneer het gaat om de kerkcijfers. In de Pancratiusparochie is het kerkbezoek is sinds vorig jaar per weekend gedaald in de telweekenden met 45 mensen gemiddeld. Wanneer we de Putgraaf kapel er bij betrekken op zaterdag om 10.00 uur, zijn we gezakt van 505 naar 460. Ook op de weekdagen zien we dat de grote getallen er niet meer zijn. Konden we op dinsdagmorgen enkele jaren geleden, toen de markt er nog was op het vertrouwde plein Zuid, stellen op meer dan 110 mensen gemiddeld. Nu zijn we welhaast gehalveerd. De zaterdagavondmissen zijn – net als in de omliggende kerken – het minst in trek. Enerzijds blijkt de dekenale kerk wel degelijk een streekfunctie te hebben, anderzijds treft ook hier de vraag: zal de nieuwe generatie het bestaande patroon overeind kunnen houden? Welke weg zullen we in de federatie dienen te bewandelen? De tijd en de H. Geest moge het ons leren.

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..

Neem contact met ons op via: 045-5717282

 

Zoeken