Parochienieuws 26 mei - 1 juli 2012 - Overige bijdrage

Eerste Mis kapelaan Blom

 

Zoals al bekend werd gemaakt, zal deze zijn op zondag 3 juni om 11.15 uur in de St.Joseph kerk. Predikant zal zijn kapelaan Lipsch. Bekend is ook geworden dat de nieuw gewijde priester nog graag een danklof doet om 15.30 uur in de genoemde kerk op die dag.
Wie wil feliciteren kan terecht vanaf 12.45 uur in het gemeenschapshuis “Caumerbron” aan de Corisbergweg. Een NB geldt de wijdingsplechtigheid zelf: deze is op 2 juni om 10.30 uur in de kathedrale kerk te Roermond.
Wie een bijdrage wil leveren voor een feestkazuifel kan dit overmaken op nummer 47.56.83.846 t.n.v. T.C.F. v. Galen. De keuze is gevallen op een kazuifel als het feestgeschenk, passend bij zijn gestalte. Mocht het lukken met de bijdragen, kunnen we hem in meerdere kleuren steken… Natuurlijk maken we hem de namen bekend van alle bijdragers, spreekt voor zich.
Dan is er nog vervoer nieuws: er rijdt een bus naar de plechtigheid in Roermond vanaf de St.Josephkerk. Wil iemand daar gebruik van maken, dan meldt u zich bij het secretariaat. De kosten p.p. voor het vervoer zijn 10 euro. Vertrek is om 09.00 uur en na de wijding bent u terug rond de klok van 14.00 uur.

Sterprocessie

Op zondag 10 juni vervallen de missen in de Pancratius. Intenties welke voor die dag waren opgegeven worden gelezen tijdens de Eucharistie in de Anna kerk om 11.00 uur. Mocht iemand toch liever hebben dat hun intentie in de Pancratius wordt vermeld, kan men een andere zondag daarvoor opgeven.
Voor de deelnemers: Voor de meeste deelnemers zal gelden dat men zich buiten opstelt, zeker voor hen die in groepsverband deelnemen. Even voor 10.00 uur zal er een kort gebedsmoment zijn in de kerk rond het Allerheiligste, zodat we tijdig kunnen starten. Bij het H. Hart op het Tempsplein staat die dag ons enige rustaltaar. De route is minder lang dan u doorgaans gewend bent wanneer we de stadsprocessie houden.
Pancratiusplein /Akerstraat/Dr. Poelsstraat/Raadhuisplein/Tempsplein Rustaltaar/Tempsplein/Ds. Jongeneelstraat/Laan van Hövell tot Westerflier/Kortstraat/Bekkerweg/Bekkerveld.
Na de mis, waar de deken predikant zal zijn, is er frühschoppen rond de kerk.

 

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

 

 

VOOR DE GOEDE ORDE ………..

Het is Uw Kerkbestuur niet gelukt de Heerlense gemeenteraad te doen bewegen het College van B & W terug te fluiten in het besluit het ingestelde parkeerverbod tussen kerk en Oppidom terug te draaien . Deze parkeerplaatsen, voorheen achter de slagboom, zijn van belang voor het functioneren van de kerk als facilitaire parkeerplaatsen voor o.a. vrijwilligers en leveranciers die werkzaamheden in de kerk verrichten, waarbij een vervoermiddel noodzakelijk is.
De gemeente houdt vol dat het Kerkbestuur voldoende compensatie-maatregelen zijn aangeboden, waarbij de verantwoordelijke wethouder B. Braeken stelt dat het Kerkbestuur niet wil praten over compenserende maatregelen om problemen door het wegvallen van de parkeerplaatsen op te lossen.
Het Kerkbestuur heeft de aangeboden compenserende aanbiedingen te minimaal bevonden. En stelt dat het College van B & W niet wil luisteren naar de argumenten van het Kerkbestuur.
De voorstellen zijn niet alleen te minimaal. Ook juridisch gezien van nul en generlei waarde en vergroten slechts de reeds bestaande verkeersrechterlijke chaos, welke B & W op het Pancratiusplein heeft geschapen, zo blijkt uit verkeersdeskundige expertise, door het Kerkbestuur geconsulteerd.
Het Kerkbestuur zal nu afwachten welke verkeerstechnische veranderingen voor het Pancratiusplein door gemeente worden bedacht, waarna wederom advies zal worden ingewonnen m.b.t. de rechtsgeldigheid en praktische uitvoerbaarheid van de “tegemoetkomingen” van de gemeente welke het functioneren ook in de toekomst mogelijk blijven maken.
KRIJGT VERVOLG

Uw Kerkbestuur St. Pancratius

Fiets Bedevaart naar Pater Karel

Op zaterdag 30 juni is het weer zover. De molenaarszoon werd op 11 december 1821 in het Limburgse plaatsje Munstergeleen geboren. Hij volgde de middelbare school in Sittard, voor die tijd een zeldzaamheid! Na zijn militaire dienst trad hij in bij de Paters Passionisten in België. Op 29-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Eerst werd hij naar Engeland gezonden om de katholieken, die daar in de minderheid waren, geestelijk bij te staan. Later kreeg hij de opdracht om mee te helpen een nieuwe vestiging van zijn congregatie te stichten in de Ierse hoofdstad Dublin. Hij staat te boek als ijverig zielenherder, helper in de nood en wijs biechtvader. Anton van Duinkerken schrijft van hem: "De eenvoud was bij hem de natuurlijke bronwel van de goedheid en de gemoedelijkheid, die zich door beproevingen en ascese uitzuivert tot bovennatuurlijke liefdadigheid". Zijn leven stond in het teken van de verzoening der christenen, een bittere noodzaak in een Ierland, dat verscheurd werd door de haat tussen protestanten en katholieken. Hij had dan ook een grote devotie voor het sacrament van de biecht. Hij is zalig verklaard op 16 oktober 1988 en heilig in 2007.
Wie mee wil fietsen: vertrek is om 10.00 uur vanaf de Heerlerbaan bij de St.Josephkerk. En om even na tienen passeert de groep de St.Martinus in Welten. Bedoeling is dat men 11.30 uur is aangekomen bij het voormalige woonhuis, alwaar de Mis zal volgen. Nadat men een lunch genuttigd heeft (waar ieder zelf voor het brood zorgt (drank als koffie, thee of fris krijgt men ter plekke aangereikt) kan ieder zijn/haar weg gaan. Hetzij meteen naar huis, of zoals de jeugdigen nog wel eens deden, langs een langere weg terug keren om het fietsen te beleven. Die dag zal kapelaan Blom meefietsen en celebrant en predikant zijn in de Eucharistie. Wie niet per fiets meegaat maar anderszins aan de mis wil deelnemen, u weet dat men dit voorziet om 11.30 uur. Het is wel fijn indien u zich opgeeft bij uw parochiekantoor. Dan kan de organisatie daar rekening mee houden.

Cijfers

 

Kerken tellen twee maal per jaar de kerkgangers en wel in maart. Kun je al kijken of dit een goede maand is. Tel je op de zondagen wanneer de eerst-Communicanten of vormselvieringen zich presenteren, krijg je totaal andere cijfers. Zo kan een pastoor besluiten op die maartzondagen een presentatieviering te houden of een vrijwilligersavond. Geheel andere getallen. Bij veel onderzoek gelden peilingen en de cijfers, welke dit oplevert, in de wereld vaak als bewijs voor stellingen. Cijfers bewijzen alles, lijkt de gedachte. Helaas kunnen mensen cijfers manipuleren en daarmee de leugen dienen. Ook met de kerkcijfers moeten we in die zin voorzichtig zijn. Die “bewijzen” ook niet alles. Want: wie populair wil overkomen zal niet persé de beste zijn. Denkt u maar aan de ouder die zich bij de kinderen populair maakt door alles goed te vinden en de kinderen te verwennen. Zal zeker goed scoren, maar of het kind er nadien baat bij heeft? En ministers die impopulaire maatregelen nemen, kunnen fluitconcerten verwachten en strikte verwerping of afwijzing. Maar moeten ze daarmee altijd ongelijk hebben? Zeker geen makkelijke materie! Toch kan ik een zekere indicatie niet ontkennen wanneer het gaat om de kerkcijfers. In de Pancratiusparochie is het kerkbezoek is sinds vorig jaar per weekend gedaald in de telweekenden met 45 mensen gemiddeld. Wanneer we de Putgraaf kapel er bij betrekken op zaterdag om 10.00 uur, zijn we gezakt van 505 naar 460. Ook op de weekdagen zien we dat de grote getallen er niet meer zijn. Konden we op dinsdagmorgen enkele jaren geleden, toen de markt er nog was op het vertrouwde plein Zuid, stellen op meer dan 110 mensen gemiddeld. Nu zijn we welhaast gehalveerd. De zaterdagavondmissen zijn – net als in de omliggende kerken – het minst in trek. Enerzijds blijkt de dekenale kerk wel degelijk een streekfunctie te hebben, anderzijds treft ook hier de vraag: zal de nieuwe generatie het bestaande patroon overeind kunnen houden? Welke weg zullen we in de federatie dienen te bewandelen? De tijd en de H. Geest moge het ons leren.

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..

Neem contact met ons op via: 045-5717282

 

Zoeken