Parochienieuws 26 mei - 1 juli 2012 - Misintenties

Zaterdag 26 mei

H. Filippus Neri, priester

09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Piet Verwijlen (jrd.); Overl. echtgenoot

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jeanny Moons-Schillings (zesw.d.); Overl. ouders Eurlings-Vrösch en zoon Ben; Overl. ouders Cransveld-Loozen, overl. ouders Van der Meulen-Delnoye en overige overl. familieleden

 

Zondag 27 mei
Pinksteren
1e Lezing: Hand. 2, 1-11
Evangelie: Joh. 20, 19-23 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Jan van As; Tiny Schefman-Mommertz

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Henk Kremers (1ste jrd.); Annie Einerhand (jrd.); Overl. ouders Vrouenraets-Kisters (jrd.); Jo Handels; Paul Haas; Pierre Geurten; José Doveren-Einerhand; Miet van Workum-Einerhand; Sylvia Stassen

 

Maandag 28 mei
Tweede Pinksterdag
1e Lezing: Hand. 19, 1b-6a
Evangelie: Joh. 14, 15-17 (I)
Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Pancratius Mannenkoor
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

11.30 uur Cantor
H. Mis

Dinsdag 29 mei
Dinsdag in week 8 door het jaar
09.00 uur
Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Frits Buijtendijk

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 mei
Woensdag in week 8 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Donderdag 31 mei
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth
09.00
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Vrijdag 1 juni
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
H. Justinus, martelaar
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 2 juni
Zaterdag in week 8 door het jaar
09.00 uur
Jo Lousberg en zoon Wim

10.00 uur Theresiakapel
Wies Pieters (jrd.); Voor de zielerust v.d. overl. v.d. fam Geurts-van Montfort; Nic van der Nat

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Sjir Krutzen (5e jrd.); Voor de overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 3 juni
H. Drie-Eenheid
1e Lezing: Deut. 4, 32-34+39-40
Evangelie: Mt. 28, 16-20 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Bert Peters (3de jrd.); Els Moberts (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Jan van As; Henriette Neelis-Crombach; Karel en Sylvia Savelsberg-Voorhoeven

11.30 uur New Generation
Riet Dohmen-Goes (1ste jrd.) en zoon Jan-Pieter; Adri Martens (jrd.); Overl. ouders Bröcker-van Andel; Uit dankbaarheid b.g.v. 80ste verjaardag van mevr. v.d. Leek; Hub Vijgen; Pierre Geurten; Charly Fisher

Maandag 4 juni
Maandag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Riet en Frits v.d. Laar-Boenders

 

Dinsdag 5 juni
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Jozef Moonen; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Toos Jansen-Gielen en Tera

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 6 juni
Woensdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid; Harry Vencken

 

Donderdag 7 juni
Donderdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders

 

Vrijdag 8 juni
Vrijdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Zaterdag 9 juni
Zaterdag in week 9 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 10 juni
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
1e Lezing: Ex. 24, 3-8
Evangelie: Mc. 14, 12-16+22-26 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Opstelling Processie

11.00 uur H. Mis in de kerk van de Heilige Moeder
Frits Buijtendijk (8ste jrd.); Rie Frederikx-van Zanten (jrd.); Anny Verrijt en overl. fam.; Tom Verschueren

11.30 uur VERVALT

Maandag 11 juni
H. Barnabas, apostel
09.00
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

 

 

 

Dinsdag 12 juni
Dinsdag in week 10 door het jaar
09.00 uur
Overl. ouders Logister-Pieters; Frits Buijtendijk; Een gezonde en goede vakantie

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 juni
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Donderdag 14 juni
H. Lidwina, maagd
09.00 uur
Voor overl. vader

 

Vrijdag 15 juni
H. Hart van Jezus
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Zaterdag 16 juni
Onbevlekt Hart van Maria
09.00 uur
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Overl. families; Jo Scholten

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Kapelaan Beijk

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Leonie Prickarts-Possen (zesw.d.) ; Ans Pompe Guillaume

Zondag 17 juni
Elfde Zondag voor het jaar
1e Lezing: Ez. 17, 22-24
Evangelie: Mc. 4, 26-34 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola cantorum
Overl. ouders Ritzen-Wijnen en overl. fam.; Lieke Quanjel-Schreurs

11.30 uur Cantor
Anny Rutten-van den Bosch (zesw.d.); Frans en Jo Bemelmans (jrd.); V.d. overl. v.d. fam. Cobben-Dexters en v.d. fam. van de Winkel-Vrusch; Overl. ouders Villevoye-Knubben; Marga Berns-Rutten; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Jo Handels; Annie Maarschalkerweerd; Jan-Willem Jennen; Marie-José Florie-Wolf; Voor de zielerust van Antonia Gadingan

Maandag 18 juni
Maandag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Dinsdag 19 juni
Dinsdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren en uit dankbaarheid

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 20 juni
Woensdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Tiny Schefman-Mommertz; Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

Donderdag 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
09.00 uur
Thij Slenders

 

Vrijdag 22 juni
Vrijdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Mevr. Woonings-Stoks

 

Zaterdag 23 juni
Zaterdag in week 11 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Pastoor-deken Jo Debets en overl. v.d. fam.

Zondag 24 juni
Geboorte van H. Johannes de Doper
1e Lezing: Jes. 49, 1-6
Evangelie: Lc. 1, 57-66+80 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Petruskoor uit Sittard
Ouders Portz-Alferink (jrd.); Echtp. Leufkens-Speetjens (jrd.); Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Paul Haas

Maandag 25 juni
Maandag in week 12 door het jaar
09.00
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

Dinsdag 26 juni
Dinsdag in week 12 door het jaar
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Henk en John Logister; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 juni
Woensdag in week 12 door het jaar
09.00 uur
Voor goddelijke gratie en barmhartigheid

 

Donderdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
09.00 uur
Voor overl. moeder

 

Vrijdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen
09.00 uur
Frans Moonen en Gertrud Drew (jrd.)

 

Zaterdag 30 juni
Zaterdag in week 12 door het jaar
09.00 uur
Overl. families

 

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 1 juli
Dertiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Wijsh. 1, 13-15+2, 23-24
Evangelie: Mc. 5, 21-24+35b-43 (B)
Preek:Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Cor Slegtenhorst (jrd.); Els Moberts (v.w. secretariaat St. Pancratius); Alfred Quanjel; Ernest Lempers; Jan van As; Rie Frederikx-van Zanten (verj.); Henriette Neelis-Crombach

11.30 uur Samenzang
Gerarda Wilmot-Roosenboom (zesw.d.); Charly Fisher

 

Zoeken