Parochienieuws 28 april - 28 mei 2012

Liggend, zittend of geknield

Met deze opdracht mochten we een houding kiezen van onze geestelijk begeleider wanneer we na een inleiding over geestelijke zaken ons terugtrokken voor gebed. Sommigen stapten naar de kapel, anderen naar de tuin, anderen naar hun kamer. U kunt zich bijna wel denken welke houding men koos. Alleen die naar buiten liep, koos mogelijk nog een vierde houding: Wandelend.
Alle andere konden natuurlijk ook: Je kunt ook in de openlucht zitten, knielen of liggen. Die van de eigen kamer hoorde je vrij snel de tevredenheid over de prachtige inleiding op het geestelijke leven bevestigen met een diep en vredig inademen. Dat geluid leek altijd veel op wat we snurken noemen.
Het fijne van de opdracht was: ..De houding te kiezen waarvan je dacht Jezus het best te kunnen vinden…gaf altijd een voldaan gevoel. Hoe je het ook inrichtte, het was toch met de beste intentie…Toch kan ik niet ontkennen dat het resultaat er voor mij wel toe deed én doet. Het is niet om het even welke houding je kiest.
De ouderen onder ons herinneren zich mogelijk nog die beelden van Koninginnedag, in de dagen van Juliana en Bernard. Mensen trokken in defilé voorbij, een aantal mocht het bordes op. Iets afgeven en kregen een hand. En dan de aftocht! Niks omdraaien en met de rug naar de Koninklijke hoogheden toe de trap aflopen. Nu, ruggelings, uit respect. Vonden we wel bijzonder! En de uitverkorenen deden het, ook als het niet meteen eenvoudig is. Je was er tenslotte ook héél dicht bij geweest.
Bewondering heb ik voor mensen die vanuit de ambulance op straat hulp verlenen. Om de (persoonlijk meestal onbekende) patiënt echt tot hulp te zijn…zie je ze dan er naast liggen? Erbij zitten? Nee, op de knieën, en soms nog lang ook. Voelen ze dat dan niet door oefening? Och, uit ervaring kun je dat opbouwen, maar echt makkelijk is dat niet. Zeker als de ondergrond zoals op straat het geval is, hard is, soms ruw en ook nog eens oneffen. En toch!
Het slachtoffer verdient het, dus geen reden om er anders bij te gaan zitten dan …knielend.
Knielen is het zichtbare gebaar dat een mens zich klein maakt, omdat de ander de moeite waard is. Denken we maar eens aan de romantische huwelijksaanzoeken: De man knielt voor zijn zeer beminde: “Schat, wil je met me trouwen?” Als iemand zich klein voor je maakt, zeg dan maar eens nee…
Dat knielen kan wat mij betreft ook geestelijk herhaald worden. Hetgeen betekent dat men “dienstbaar” is, zich ondergeschikt makend aan het welzijn en het algemeen goed.   Toch hoor je regelmatig mensen tegen huisgenoten zeggen: “Hé, hoe hang jij erbij!” wanneer iemand weer eens zit op zijn of haar rug….
Kijkend naar onze kerken, waar doorgaans goddank nog banken bewaard zijn gebleven: Je kunt er tussen in gaan liggen, maar is lastig. Zitten kan altijd, zeker als knielen niet meer kan door leeftijd en gezondheidsklachten. Maar knielen op mooie gladde planken, vaak voorzien van zachte kussens of bekleding met vulling (i.t.m. het wegdek), is toch een heerlijk iets wanneer je daarmee God een teken geeft: Wat ben ik blij dat u Mijn Heer en Meester bent, mijn Steun en Toeverlaat, mijn Heiland en Verlosser. Je klein kunt maken om Hem alle wensen en beden voor te leggen, zoals de bruidegom zich klein maakte voor het Jawoord te krijgen van zijn bruid.
Zie het niet als een kerkelijk praatje alléén. Onze maatschappij heeft de buik bijna vol van bazen en heersers die voor eigen eer en succes gaan en niet meer dienstbaar. Je kunt nu eenmaal NIET God dienen en de mammon.

Hartelijke groet deken Th. v. Galen.

Wijding tot priester

Diaken Blom, werkzaam in de parochies Martinus, Joseph en Pancratius, ontvangt op 2 juni de priesterwijding. Dat zal zijn te Roermond, in de kathedraal om 10.30 uur. U mag zich allen uitgenodigd voelen. In totaal zullen 4 diakens deze wijding ontvangen, waarna ze de taken van een gewijd bedienaar in volheid mogen bedienen. Dat betekent met name de Eucharistie vieren, ziekenzalving geven en biechthoren. Dopen en huwelijkszegen geven bestond voor hen al.
Vanwege de situatie in zijn thuisparochie in Blerick zal de kersverse priester zijn eerste Mis doen in de Josephkerk, Heerlerbaan, ook omdat hij daar woont. De dienst is op 3 juni om 11.15 uur. Wie erheen gaat, zal vernemen waar de receptie is, waarschijnlijk is dat in de Caumerbron aan de Corisbergweg. De gezamenlijke parochie bieden de neomist (zo heet een nieuwe priester) een geschenk aan dat voor zijn praktisch functioneren zeer welkom zal zijn.

Wilt u daar aan bijdragen: Dat kan op nummer 47.56.83.846 t.n.v. T.C.F. v. Galen

Bedevaart Leenhof.

In de meimaand is er elke avond een eucharistieviering bij de Kapel van Leenhof. Diverse priesters zetten zich daarvoor in om het in stand te kunnen houden, deze devotie tot de Moeder van Gods Zoon. Elke avond om 19.00 uur en zondags om 17.00 uur.
Op 28 mei is de deken hoofdcelebrant om 17.00 uur - Tweede Pinksterdag - vanwege de jaarlijkse toewijding van het dekenaat aan Maria. Trokken we ooit gezamenlijk op naar de kapel, het leek al enkele jaren beter dat iedereen die wil deelnemen op eigen gelegenheid erheen trekt. Voor de opening en sluiting komen de bisschop en de hulpbisschop graag naar Leenhof, telkens ook om 19.00 uur.

 


Zaterdag 28 april
Zaterdag na de 3e zondag v. Pasen
09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 29 april
Vierde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 4, 8-12
Evangelie: Joh. 10, 11-18 (B)
Preek Deken van Galen:

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Gemengd zangkoor De Vranck
Ouders Reuters-Canisius (jrd.); Bér Houtermans (jrd.); Mia Bakker-Moberts; Paul Haas; Voor de zielerust v.d. overl. leraren en leerlingen v.d. St. Henricus-Mavo; Ouders Dols-Schoonbroodt; Pierre Geurten; Lies Homburg-Roumen

Maandag 30 april
Maandag na de 4e zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 1 mei
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Jozef Moonen; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Leo Eurlings

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 3 mei
HH. Filippus en Jacobus, apostelen
09.00 uur
Bert Oomens (jrd.) en overl. schoonzoon; Frans Prevos

Vrijdag 4 mei
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
09.00 uur
Overl. Past. Corbey en overl. fam.; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Johanna Mücher en fam.; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Janssen-Cremers

Zaterdag 5 mei
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Voor de zielenrust v.d. overl. v.d. fam. Geurts-van Montfort; Nic van der Nat; Overl. ouders en fam.

Geen biechtgelegenheid

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Fenny v.d. Winkel-Cobben; Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters en v.d. fam. van de Winkel-Vrusch; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 6 mei
Vijfde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 9, 26-31
Evangelie: Joh. 15, 1-8 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Els Moberts (v.w. secretariaat St. Pancratius); Alfred Quanjel; Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Anny Verrijt en overl. fam.; Jan van As; Piet Wiertz

11.30 uur Samenzang
Frans en Lies Kuijpers-Vankan en Cis Senden-Kuijpers (jrd.); Louis Simonis (jrd.); Hub Vijgen; Joke Cremers; Pierre Geurten; Charly Fisher; Paula Bronnenberg-Lenz en Loe Bronnenberg

Maandag 7 mei
Maandag na de 5e zondag van Pasen
09.00 H. Mis

Dinsdag 8 mei
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
09.00 uur
Frits Buijtendijk; Jozef Moonen

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 9 mei
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
09.00 uur
Joke Peeters-Fleskens; Optimistischere kijk in deze crisistijd; Leo Eurlings

Donderdag 10 mei
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
09.00 uur
Huub Zits en Mia Arts (jrd.); Veronica en Jerome Cuddy (from Christchurch, New-Zealand, 37th wedding anniversary); Thij Slenders

Vrijdag 11 mei
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen
09.00 H. Mis

Zaterdag 12 mei
St. Pancratius, patroonsfeest
10.00 uur Bruidskoor
H. Mis (Pancratiuskerk)

10.00 uur Theresiakapel
John Logister (jrd.); Lino Piras (jrd.)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 13 mei
Zesde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 10, 25-26+34-35+44-48
Evangelie: Joh. 15, 9-17 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Iwan Moerman (1ste jrd.) en voor Willy Moerman-de Saint Aulaire; Tiny Schefman-Mommertz

11.30 uur Cantor
Jo Handels; Tiny Boosten; Mevr. Jacomina van Wankum-Wissink, uit dankbaarheid dat wij zo een goede en wijze moeder en oma hebben gehad; Pierre Geurten; Mietze Delsing-Richter

Maandag 14 mei
H. Mattias, apostel
09.00 uur
Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

Dinsdag 15 mei
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur
Frits Buijtendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 16 mei
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur
Trudi Souren-van de Geijn (geboortedag); Leo Eurlings

Donderdag 17 mei
Hemelvaart van de Heer
1e Lezing: Hand. 1, 1-11
Evangelie: Mc. 16, 15-20 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Overl. ouders Quanjel-Bauer en fam. (jrd.)

11.30 uur Samenzang
H. Mis

Vrijdag 18 mei
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 19 mei
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Bertha Vranken-Janssen (5de jrd.); Ans Pompe Guillaume

Zondag 20 mei
Zevende Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 1, 15-17+20a+20c-26
Evangelie: Joh. 17, 11b-19 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola Cantorum
Theo Griens; Tiny Schefman-Mommertz (als intentie voor haar verjaardag op 21 mei); Lieke Quanjel-Schreurs

11.30 uur Cantor
Cor Geurts-van Montfort (zesw.d.); Paul Bastiaans (jrd.); Pierre Geurten

Maandag 21 mei
Maandag na de 7e zondag v. Pasen
09.00 uur
Pierre Geurten

Dinsdag 22 mei
Dinsdag na de 7e zondag v. Pasen
09.00 uur
Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen, Marcel Brand en Hub Scheeren; Frits Buijtendijk; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 23 mei
Woensdag na de 7e zondag v. Pasen
09.00 uur
Overl. fam. Moonen-Knibbeler

Donderdag 24 mei
Donderdag na de 7e zondag v. Pasen
09.00 uur
Leo Eurlings; Thij Slenders

Vrijdag 25 mei
Vrijdag na de 7e zondag v. Pasen
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 26 mei
H. Filippus Neri, priester
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jeanny Moons-Schillings (zesw.d.); Overl. ouders Eurlings-Vrösch en zoon Ben

Zondag 27 mei
Pinksteren
1e Lezing: Hand. 2, 1-11
Evangelie: Joh. 20, 19-23 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Jan van As; Tiny Schefman-Mommertz

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Henk Kremers (1ste jrd.); Annie Einerhand (jrd.); Jo Handels; Paul Haas; Pierre Geurten; José Doveren-Einerhand; Miet van Workum-Einerhand

Maandag 28 mei
Tweede Pinksterdag
1e Lezing: Hand. 19, 1b-6a
Evangelie: Joh. 14, 15-17 (I)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Pancratius Mannenkoor
H. Mis

11.30 uur
H. Mis

12 mei Patroonsfeest
Zaterdag 12 mei is het feest van de H. Pancratius, en de verjaardag van onze Deken. Er zal om 10.00 uur een plechtige Hoogmis in onze kerk zijn. Medewerking wordt verleend door het Bruidskoor.

Noveen tot de H. Geest
Vanaf Hemelvaart tot Pinksteren zal in onze kerk tijdens de Missen het Noveengebed tot de H. Geest gebeden worden.

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

27-05-2012  Sharina Lahaye, Zeswegenlaan 104, Heerlen

In onze PAROCHIE werden kerkelijk begeleid:

Cor Geurts-van Montfort, 81 jaar
Lucie Ruwette-van den Akker, 93 jaar
Jeanny Moons-Schillings, 77 jaar

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 april t/m 27 mei 2012: WOENSDAG 18 APRIL.

 


Paascollecte Misdienaars en Acolieten

 

Tijdens de vieringen met Pasen hebben de misdienaars gecollecteerd voor hun jaarlijks dagje uit en voor een etentje voor de acolieten. Zij hebben het mooie bedrag van 956,77 Euro opgehaald.
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Sterprocessie kan wat Pancratius betreft doorgaan op 10 juni. 

Dit positieve bericht danken we aan leden van de Coriovallum Pipe Band! Spontaan had ik daar niet aan gedacht maar de zoektocht leverde dit geweldig aanbod op en dan zeg je na enkele seconden: Ja, waarom niet.. Mooier nog: dat is toch wel heel bijzonder!
Natuurlijk kreeg ik vragen richting Schutterij. Doen die dan niet mee? Wie ooit twijfelen zou dat dit gilde zich terugtrekt van een processie, heeft geen weet van de trouw aan de Statuten welke deze mannen en vrouwen in het vaandel hebben! Ongeacht gezindte of belangstelling van de afzonderlijke leden, de club waar ze lid van zijn staat achter hun doelstelling. Maar de muziek welke ze maken wijkt toch wel iets af van de processiemarsen, die ook een zekere snelheid geeft aan de stoet.
Je kunt ook met de Radetzky mars de kerk binnen trekken, maar de wijze van beweging zou wel eens vermakelijk kunnen zijn voor de toeschouwers. Misdienaars met kaarsen en wierookvaten en priesters zo te zien binnen komen, op de maat van deze overigens heerlijke mars …Over de processie leest u volgende keer meer.

Deken Th.v. Galen

Dodenherdenking

Ook de kerken in Heerlen centrum vormen al enkele jaren een onderdeel van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar zullen we samenkomen die dag op 18 uur in de Pancratius. Met muziek, zang en overweging staan we stil bij het oorlogsverleden, de inzet van mensen en de vrijheid welke altijd duur betaald moet worden. Duur, ten koste van mensen namelijk, die zich offerden. Vanuit de Pancratiuskerk trekken we naar het gemeentelijk bestuurscentrum, nemen deel aan de samenkomst aldaar en trekken mee naar de kerkhofingang Akerstraat voor het stilte moment om 20.00 uur.
Welkom.

5 mei Bevrijdingsfeesten.

Op deze zaterdag staat men na de voorafgaande dag van dodenherdenking uitdrukkelijker stil bij de bevrijding dan we in vorige jaren gewend waren. Het Pancratiusplein is vanzelfsprekend het decor voor de activiteiten. Het belooft een gevuld programma te zijn met diverse uitbeeldingen en invullingen, veel muziek en veel beweging. Men houdt er rekening mee dat er een kerk is met een avondmis en de planning is zo ingevuld, dat men hoopt de overlast voor de kerkgangers en celebrant te beperken. Men gaat er van uit dat de Mis door kan gaan. UITVAART(EN) VOOR DIE DAG KUNNEN WE ECHTER NIET AANNEMEN. Ochtendmis om 09. 00 uur kan wel met enige rust worden gevierd. Biechthoren tussen 14.00 en 15.00 uur komt ook te vervallen. Wij vragen de betrokken kerkgangers om begrip dat we als kerk daar niets in te brengen hebben.

2 juni doet Limburgs Mooiste ook het Pancratiusplein aan

Dit al jaren bekende wielerevenement dat door het Limburgse landschap vele slierten en groepen fietsers samenbrengt, bestrijkt ook het Pancratiusplein. Men kan die dag, zoals de site van het evenement ons leert, er starten tussen 8.00 en 11.00 uur. En ook weer aankomen. Als ik het goed begrepen heb, is het plein niet DÉ startlocatie, maar ’n plek om te vertrekken. Hoewel we officieel nog van niets weten, lijkt het onwaarschijnlijk dat we daar met de diensten geen storing van ondervinden. Het zou met name het houden van uitvaarten kunnen beletten. Mogelijk kunnen we u de volgende keer daar meer concreets over laten weten.

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Mijmeringen van een kapelaan

Wat betekent Jezus voor mij?

Als we vandaag met deze vraag een enquête zouden houden, dan kwamen we vermoedelijk een hele rij mensen tegen die gewoonweg zouden zeggen: helemaal niets! Maar er zal ook een aantal zijn dat zegt: Jezus was een goed mens, Hij had goede morele denkbeelden, Hij kan een groot voorbeeld voor ons zijn. Van Hem leren we: heb je naaste lief als jezelf. Als de mensen zich daaraan zouden houden, zouden onze onderlinge relaties goed zijn. Omdat je zelf niet bestolen wilt worden, zou je ook niet iets van iemand anders willen afpakken. Omdat je zelf niet dwars gezeten wilt worden, zou je ook een ander niet willen dwarszitten. Omdat je zelf niet bedrogen wilt worden, zou je ook de ander niet iets wijs willen maken. Dat zouden haast paradijselijke toestanden zijn.
Van Jezus leren we ook: heb je vijanden lief. Het is zo gemakkelijk te houden van mensen die je waarderen, maar nu eens die persoon die jou niet mag, ja zelf een hekel aan je heeft. Heb ze lief zegt Jezus. Als steeds meer mensen zich daaraan zouden gaan houden, dan blijven er uiteindelijk geen vijanden meer over. De grote en kleine oorlogen zouden snel over zijn, vele huwelijken zouden worden hersteld, onderlinge relaties zouden zich ten goede keren.
Laten we maar eens over de woorden van Jezus over de splinter en de balk in je eigen oog nadenken. Daarmee roept Jezus ons op om zelfkritisch te zijn, voor we kritiek op iemand anders hebben. Misschien hebben we zelf een veel groter probleem dan dat we bij iemand anders bekritiseren.
Van Jezus leren we om nederig te zijn, zachtmoedig, vriendelijk, liefdevol. Zijn voorbeeldig karakter motiveert ons om eveneens een voorbeeldig en goed leven te leiden.
Misschien mag Jezus dat voor ons betekenen.

Kapelaan Beijk

Cursus archivering

Het bisdom en het dekenaat Heerlen gaat in samenwerking een aanbod doen voor mensen die willen helpen met een belangrijk maar onbekend deel van de parochies: het goed bewaren van het archief. Dit kunnen ook voor het nageslacht belangrijke zaken zijn waar we ons mee bezighouden. Dit werk kan voor de eigen parochie soms zijn bedoeld, maar mensen die zich aanmelden kunnen ook als team opereren voor andere parochies.
De bedoeling is dat men tijdens ca. 10 lessen leert hoe men een parochiearchief op verantwoorde wijze dient te bewerken. Tijdens de cursus gaan de kandidaten ook daadwerkelijk aan de slag met een parochiearchief. De inventarisatiewerkzaamheden vinden grotendeels plaats bij de regionale archiefdiensten in huis, zodat ook van enige ondersteuning gebruik gemaakt kan worden. Betreffende cursisten willen we ook in de toekomst inzetten bij het op orde brengen en houden van de archieven van de andere parochies in genoemde regio's. Het voornemen is om zo spoedig mogelijk een cursus te starten in het dekenaat Heerlen en voor mensen uit het dekenaat Schinnen-Geleen. Mensen die dit willen doen moeten over tijd beschikken zodat men voor het behoud van de kennis en de voortgang van het werk twee dagdelen per week moet inrekenen. Het kunnen bewaren van discretie is wel een vereiste.
Hebt u belangstelling, meldt u s.v.p. bij het secretariaat of bij de deken op hun mailadres.

Zoeken