Parochienieuws 28 april - 28 mei 2012

Paascollecte Misdienaars en Acolieten

 

Tijdens de vieringen met Pasen hebben de misdienaars gecollecteerd voor hun jaarlijks dagje uit en voor een etentje voor de acolieten. Zij hebben het mooie bedrag van 956,77 Euro opgehaald.
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Kerkdiensten via Internet
U kunt onze kerkdiensten via internet volgen. Meer informatie hierover en over gemiste kerkdiensten vindt u op www.pancratiuskerk-heerlen.nl.

Sterprocessie kan wat Pancratius betreft doorgaan op 10 juni. 

Dit positieve bericht danken we aan leden van de Coriovallum Pipe Band! Spontaan had ik daar niet aan gedacht maar de zoektocht leverde dit geweldig aanbod op en dan zeg je na enkele seconden: Ja, waarom niet.. Mooier nog: dat is toch wel heel bijzonder!
Natuurlijk kreeg ik vragen richting Schutterij. Doen die dan niet mee? Wie ooit twijfelen zou dat dit gilde zich terugtrekt van een processie, heeft geen weet van de trouw aan de Statuten welke deze mannen en vrouwen in het vaandel hebben! Ongeacht gezindte of belangstelling van de afzonderlijke leden, de club waar ze lid van zijn staat achter hun doelstelling. Maar de muziek welke ze maken wijkt toch wel iets af van de processiemarsen, die ook een zekere snelheid geeft aan de stoet.
Je kunt ook met de Radetzky mars de kerk binnen trekken, maar de wijze van beweging zou wel eens vermakelijk kunnen zijn voor de toeschouwers. Misdienaars met kaarsen en wierookvaten en priesters zo te zien binnen komen, op de maat van deze overigens heerlijke mars …Over de processie leest u volgende keer meer.

Deken Th.v. Galen

Dodenherdenking

Ook de kerken in Heerlen centrum vormen al enkele jaren een onderdeel van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar zullen we samenkomen die dag op 18 uur in de Pancratius. Met muziek, zang en overweging staan we stil bij het oorlogsverleden, de inzet van mensen en de vrijheid welke altijd duur betaald moet worden. Duur, ten koste van mensen namelijk, die zich offerden. Vanuit de Pancratiuskerk trekken we naar het gemeentelijk bestuurscentrum, nemen deel aan de samenkomst aldaar en trekken mee naar de kerkhofingang Akerstraat voor het stilte moment om 20.00 uur.
Welkom.

5 mei Bevrijdingsfeesten.

Op deze zaterdag staat men na de voorafgaande dag van dodenherdenking uitdrukkelijker stil bij de bevrijding dan we in vorige jaren gewend waren. Het Pancratiusplein is vanzelfsprekend het decor voor de activiteiten. Het belooft een gevuld programma te zijn met diverse uitbeeldingen en invullingen, veel muziek en veel beweging. Men houdt er rekening mee dat er een kerk is met een avondmis en de planning is zo ingevuld, dat men hoopt de overlast voor de kerkgangers en celebrant te beperken. Men gaat er van uit dat de Mis door kan gaan. UITVAART(EN) VOOR DIE DAG KUNNEN WE ECHTER NIET AANNEMEN. Ochtendmis om 09. 00 uur kan wel met enige rust worden gevierd. Biechthoren tussen 14.00 en 15.00 uur komt ook te vervallen. Wij vragen de betrokken kerkgangers om begrip dat we als kerk daar niets in te brengen hebben.

2 juni doet Limburgs Mooiste ook het Pancratiusplein aan

Dit al jaren bekende wielerevenement dat door het Limburgse landschap vele slierten en groepen fietsers samenbrengt, bestrijkt ook het Pancratiusplein. Men kan die dag, zoals de site van het evenement ons leert, er starten tussen 8.00 en 11.00 uur. En ook weer aankomen. Als ik het goed begrepen heb, is het plein niet DÉ startlocatie, maar ’n plek om te vertrekken. Hoewel we officieel nog van niets weten, lijkt het onwaarschijnlijk dat we daar met de diensten geen storing van ondervinden. Het zou met name het houden van uitvaarten kunnen beletten. Mogelijk kunnen we u de volgende keer daar meer concreets over laten weten.

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Mijmeringen van een kapelaan

Wat betekent Jezus voor mij?

Als we vandaag met deze vraag een enquête zouden houden, dan kwamen we vermoedelijk een hele rij mensen tegen die gewoonweg zouden zeggen: helemaal niets! Maar er zal ook een aantal zijn dat zegt: Jezus was een goed mens, Hij had goede morele denkbeelden, Hij kan een groot voorbeeld voor ons zijn. Van Hem leren we: heb je naaste lief als jezelf. Als de mensen zich daaraan zouden houden, zouden onze onderlinge relaties goed zijn. Omdat je zelf niet bestolen wilt worden, zou je ook niet iets van iemand anders willen afpakken. Omdat je zelf niet dwars gezeten wilt worden, zou je ook een ander niet willen dwarszitten. Omdat je zelf niet bedrogen wilt worden, zou je ook de ander niet iets wijs willen maken. Dat zouden haast paradijselijke toestanden zijn.
Van Jezus leren we ook: heb je vijanden lief. Het is zo gemakkelijk te houden van mensen die je waarderen, maar nu eens die persoon die jou niet mag, ja zelf een hekel aan je heeft. Heb ze lief zegt Jezus. Als steeds meer mensen zich daaraan zouden gaan houden, dan blijven er uiteindelijk geen vijanden meer over. De grote en kleine oorlogen zouden snel over zijn, vele huwelijken zouden worden hersteld, onderlinge relaties zouden zich ten goede keren.
Laten we maar eens over de woorden van Jezus over de splinter en de balk in je eigen oog nadenken. Daarmee roept Jezus ons op om zelfkritisch te zijn, voor we kritiek op iemand anders hebben. Misschien hebben we zelf een veel groter probleem dan dat we bij iemand anders bekritiseren.
Van Jezus leren we om nederig te zijn, zachtmoedig, vriendelijk, liefdevol. Zijn voorbeeldig karakter motiveert ons om eveneens een voorbeeldig en goed leven te leiden.
Misschien mag Jezus dat voor ons betekenen.

Kapelaan Beijk

Cursus archivering

Het bisdom en het dekenaat Heerlen gaat in samenwerking een aanbod doen voor mensen die willen helpen met een belangrijk maar onbekend deel van de parochies: het goed bewaren van het archief. Dit kunnen ook voor het nageslacht belangrijke zaken zijn waar we ons mee bezighouden. Dit werk kan voor de eigen parochie soms zijn bedoeld, maar mensen die zich aanmelden kunnen ook als team opereren voor andere parochies.
De bedoeling is dat men tijdens ca. 10 lessen leert hoe men een parochiearchief op verantwoorde wijze dient te bewerken. Tijdens de cursus gaan de kandidaten ook daadwerkelijk aan de slag met een parochiearchief. De inventarisatiewerkzaamheden vinden grotendeels plaats bij de regionale archiefdiensten in huis, zodat ook van enige ondersteuning gebruik gemaakt kan worden. Betreffende cursisten willen we ook in de toekomst inzetten bij het op orde brengen en houden van de archieven van de andere parochies in genoemde regio's. Het voornemen is om zo spoedig mogelijk een cursus te starten in het dekenaat Heerlen en voor mensen uit het dekenaat Schinnen-Geleen. Mensen die dit willen doen moeten over tijd beschikken zodat men voor het behoud van de kennis en de voortgang van het werk twee dagdelen per week moet inrekenen. Het kunnen bewaren van discretie is wel een vereiste.
Hebt u belangstelling, meldt u s.v.p. bij het secretariaat of bij de deken op hun mailadres.

Zoeken