Parochienieuws 18 december 2011 - 29 januari 2012

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 januari t/m 29 februari 2012: WOENSDAG 18 JANUARI.

 

Boeteviering

Op zaterdag 17 december om 14.00 uur zal er in onze kerk een boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid geboden worden.
Ook weer een zo’n goede voorbereiding op het komende Kerstfeest!

Collecte Opala

Op zaterdag 17 december na de avondmis en op zondag 18 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte. De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van missionarissen over een groot deel van de wereld.
De mensen voor wie zij werken zijn er vaak erbarmelijk aan toe en kunnen zonder steun zeer moeilijk overleven, laat staan dat zij hun eigen situatie kunnen verbeteren.
Hulp is dus dringend geboden. Geeft u ons, dan kunnen wij hen helpen!
Bij voorbaat onze dank,
J.M. Vonhögen, voorzitter

De Kerststal/Kerkopenstelling

Vorig jaar waren we wát trots op onze nieuwe beeldengroep. Het zijn ook stuk voor stuk mooie figuren welke door parochianen mede werden bekostigd. Met die beelden gaan de bouwers weer aan slag, met behulp van wat vorig jaar werd gemaakt, en met nieuwe ideeën. Met alle pakken sneeuw van die kerst 2010 zal niet iedereen er een blik op hebben kunnen werpen. Dus zeker voor hén zal het een verassing zijn met hetgeen ze te zien krijgen.
Voor hen die natuurlijk wel de beelden “kennen” blijft het dan toch weer een verrassing hoe dat de bouwers dit jaar het tafereel opzetten en uitvoeren.
Voor hen die op hun gemak willen komen kijken is er buiten de gewone kerkopenstellingen op zowel eerste alsook op tweede Kerstdag de kerk open tot 16.00 uur

De Kerkbesturen Fuseren

Per 1 januari treden de kerkbestuursleden van 4 afzonderlijke parochies toe tot het federatiebestuur. De parochies fuseren niet, wel de besturen. Dat betekent dat we verder op weg gaan om méér samen te werken aan de toekomst. Niet dat we de kerken op één hoop gooien. De aard van de afzonderlijke kerken zal er niet door moeten verliezen, maar er zou winst moeten komen voor elke parochie(kerk).
Daar zult u misschien (en waarschijnlijk zelfs) niet van wakker liggen. Het leven zal gewoon doorgaan. Alleen: de keuzen welke we in de toekomst moeten gaan maken ontstaan dan uit een bredere overleggroep.
Wel zullen we trachten dat ook u in groeiende wijze beseft dat we samen een groter werkgebied vormen.
Anders gezegd: we hopen dat u meer kijk krijgt op de zaken die zeker de priesters, maar ook de besturen raken. Nu denkt menigeen bijvoorbeeld: we hebben al lang geen uitvaart meer gehad in onze kerk… terwijl de priesters er al best een aantal mochten begeleiden in wat nu nog buurtparochie heet. Vanaf het volgende kerkblad zullen we proberen u dan ook meer inkijk te schenken in wat op het bordje van uw priesterteam ligt en dat van het bestuur.

Activiteiten Savelsbergklooster

Vrijdag 16 december: Kerstconcert in de Kapel.
Kamerkoor Femmes Vocales uit Maastricht o.l.v. Cecile Schouten zal een schitterend kerstprogramma neerzetten.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris.
Meer informatie op de site: www.savelbergklooster.nl

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Begraafplaats Akerstraat in Kaarslicht

Op 23 december a.s. is het weer zover, voor de 3e maal zullen we de begraafplaats aan de Akerstraat met kaarslicht voorzien.
Om 19.00u zal harmonie St. Bernadette starten met een uitvoering aan de hoofdingang.

Mijmeringen van een kapelaan

Lichttherapie
In deze tijd van het jaar schijnt de zon ongeveer acht uur en tamelijk laag aan de horizon. De nachten zijn lang. Dat maakt mensen soms somber. Ja, er zijn er die er echt depressief van worden en die aan lichttherapie doen. Gewoon in het licht gaan zitten maakt hen al beter.
Iedereen kent in deze tijd van het jaar een soort oerverlangen naar licht en warmte. Er branden veel kaarsen in onze huizen. De straat is verlicht en we zoeken warmte en gezelligheid bij elkaar. Er is veel wat het leven donker kan maken. Ziekte, eenzaamheid, teleurstelling, dood. De toekomst van de aarde en de duistere krachten die de mens soms tot on-mens maken.
In die duisternis vertelt ons geloof over het geboorteverhaal van een Kind vol licht. Zijn leven, zijn wezen was licht. Hij was hartverwarmend voor ieder die Zijn pad kruiste. Hij wees geweld af, deelde Zijn brood, schonk vergeving en noemde God Zijn Vader. Hij leefde de duisternis weg en roept ons toe: “Jij kunt dat ook! God is ook jouw Vader”. Hij was licht van het eeuwige Licht, zeggen Zijn vrienden. Het was God die Hem straalde.
Laten we ons ook weer verwarmen in dat licht. Moge Hij ons aansteken om ook zelf licht te zijn voor elkaar. Het is een lichttherapie voor ons hart.
Zalig Kerstmis allemaal.

Kapelaan Beijk

Zoeken