Parochienieuws 18 december 2011 - 29 januari 2012

Zaterdag 17 december
Zaterdag in de derde week van de Advent
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

 

10.00 uur Theresiakapel
Overl. echtgenoot; Herman Thomas en fam. Thomas Huppertz

Boeteviering en Biecht-gelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mieke Wolthuis-Vervoort en Piet Wolthuis (jrd.); Piet Scholtes (jrd.); Ans Pompe Guillaume

Zondag 18 december
Vierde Zondag van de Advent
1e Lezing: 2 Sam. 7, 1-5+8b-11+16
Evangelie: Lc. 1, 26-38 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Jan van As (zesw.d.); Dré Wackers (jrd.); Gon Boots (9de jrd.) en voor overl. ouders Boots-Smets en broer Ton; Bér Coumans; Lieke Quanjel-Schreurs; Overl. v.d. fam Hermens-Brouwers; Mevr. Leonie Käller-Schunck v.w. haar 100ste verjaardag; Karel van den Hoff

11.30 uur Cantor
Gerrit Spork (jrd.); Lies Homburg-Roumen (jrd.); Voor overl. ouders van der Tuijn-Gijzen, zoon Harry v.d. Tuijn en echtgenote Trix, dochter Joke Lemmens en dochter Bertie v.d. Tuijn

Maandag 19 december
Maandag in de vierde week van de Advent
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 20 december
Dinsdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur
Overl. ouders Janssen-Prast en Mia Arts; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand; Frits Buytendijk, Uit dankbaarheid

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 21 december
Woensdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur
Paul en Alfred Corten

Donderdag 22 december
Donderdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbelers; Theodora Moonen-Derks; Thij Slenders

Vrijdag 23 december
Vrijdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur H. Mis

Kerstavond 24 december
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Mt. 1, 18-25 (B)
Preek: Deken van Galen

19.00 uur Gezinsviering m.m.v. Familiekoor Chrisko
Hein Nelissen (jrd.); Annie en Frans Claessens-Snackers en Pieter Schmit-Jongbloed; Sterre Jungnitsch; Jos Salentijn; Henk Logister; Jo Ummelen en overl. v.d. fam.

21.00 uur Plechtige Nachtmis van Kerstmis
Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Frans Kruijen en overl. ouders Kruijen-Heunen; Overl. ouders Geraets-Schurgens en van Alst-Hirsch; Jo Bougie; Overl. Frans Brouwer en echtgenote; Overl. ouders Schreurs-Clemens; Overl. v.d. fam. Stienstra; Alfred Quanjel; Rob Gielen; Jacqueline Langen (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Jan van As (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Jes and Hans van Boxtel

Zondag 25 december
Kerstmis, Geboorte van de Heer
1e Lezing: Jes. 52, 7-10
Evangelie: Joh. 1, 1-5+9-14 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans met Kerstliederen
Rie Frederikx-van Zanten; Overl. ouders Crombach-Quaedvlieg alsmede hun overl. kinderen; Jan Gulpen, Twan en Mia Schaaf-Starremans; Overl. ouders Hamers-Frosch; Uit dankbaarheid voor een 83ste verjaardag en een bijzondere intentie

11.30 uur New Generation
Harry Vencken (jrd.); Sjef Patelski (jrd.); Emile Nijskens; Noor Begas; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Tiny Boosten; Fam. Käller-Schunck; Wiel Bosch

Maandag 26 december
H. Stefanus, eerste martelaar
1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60
Evangelie: Mt. 10, 17-22 (IV)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Heerlens City Koor
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Landgraafs Vocaal Ensemble
Carina Meijs en fam. Meijs

Dinsdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
09.00 uur
Frits Buytendijk; Karel en Sylvia Savelsberg

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
09.00 uur H. Mis

Donderdag 29 december
Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 30 december
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
09.00 uur
Jo Ummelen

Zaterdag 31 december
Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis
Overl. ouders Verhoeven-Schrijnemakers; Louis Cranen en overl. fam.; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
Hans Doppler en George Verlinden; Betsy Schaapkens-Salden en overl. v.d. fam. Schaapkens-Salden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

Zondag 1 januari
H. Maria, Moeder van God
1e Lezing: Num. 6, 22-27
Evangelie: Lc. 2, 16-21 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Jeanne Oostwegel-Limpens en Frans Oostwegel (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers

11.30 uur Heerlens City Koor
Mia Houtermans-Zeegers (jrd.); Karel van den Hoff (jrd.); Noor Begas; Charly Fisher

Maandag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
09.00 uur
Echtp. Jos Janssen-Werts

Dinsdag 3 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Jan Stevens; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Maria Karolina Christina Lemmens

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 4 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
B.g.v. een verjaardag

Donderdag 5 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 6 januari
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Anna Eijk

Zaterdag 7 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
Paula Bisschops-Goertzen; Funs Pelt (van zijn koffievrienden); Bijzondere intentie

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 8 januari
Openbaring des Heren
1e Lezing: Jes. 60, 1-6
Evangelie: Mt. 2, 1-12 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dek. Kerkkoor St. Caecilia
Els Moberts (v.w. Secretariaat St. Pancratius); Overl. ouders Collombon-Gardier; Alfred Quanjel

11.30 uur Bruidskoor
Françoise Van Loo-Mignon (jrd.) en Johan en Martha Van Loo (jrd.); Giel Hertog (jrd.); Trudi Souren-van de Geijn

Maandag 9 januari
Doop van de Heer
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 10 januari
Dinsdag in week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 11 januari
Woensdag in week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 12 januari
Donderdag in week 1 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 13 januari
Vrijdag in week 1 door het jaar
09.00 uur
Mevr. Woonings-Stoks

Zaterdag 14 januari
Zaterdag in week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mien Moors-Knippenbergh (zesw.d.); Bijzondere intentie

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 15 januari
Tweede zondag door het jaar
1e Lezing: Sam. 3, 3b-10+19
Evangelie: Joh. 1, 35-42 (B)
Preek: Ds. Bloemert

10.00 uur Gregoriaans
Annie Seelen (jrd.)

11.30 uur Cantor
Hub Vijgen (zesw.d.); Jo Paulissen (jrd.); Tonny Mestriner-Perey (10de jrd.); Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Fenny v.d. Winkel-Cobben

Maandag 16 januari
Maandag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 17 januari
H. Antonius, abt
09.00 uur
Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 18 januari
Woensdag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 19 januari
Donderdag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 20 januari
Vrijdag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Bijzondere intentie; Funs Pelt (van zijn koffievrienden)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe-Guillaume

Zondag 22 januari
Derde zondag door het jaar
1e Lezing: Jon. 3, 1-5+10
Evangelie: Mc. 1, 14-20 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Lieke Quanjel-Schreurs (1ste jrd.); Overledenen, ereleden en leden v.d. Stadsschutterij St. Sebastianus

11.30 uur Cantor
H. Mis

Maandag 23 januari
Maandag in week 3 door het jaar
09.00 uur
Mevr. Woonings-Stoks

Dinsdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 25 januari
Bekering van de heilige apostel Paulus
09.00 uur H. Mis

Donderdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 27 januari
Vrijdag in week 3 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Maurice Brans en Anna Brans-Udo (jrd.)

Zondag 29 januari
Vierde zondag door het jaar
1e Lezing: Deut. 18, 15-20
Evangelie: Mc. 1, 21-28 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola Cantorum en vocaal ensemble

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Jo Handels (zesw.d.); Harry Schreuders (jrd.), overl. ouders Schreuders-Abels; Overl. Frans Brouwer-Moberts

 

Zoeken