Parochienieuws 29 oktober - 30 november


Over: “Wat ligt op mijn pad?” en “Wat Licht op mijn pad!”

Het verschil tussen beide zinnen valt niet op wanneer je het uitspreekt. Ténzij je er duidelijk het betreffende leesteken bij laat klinken. Het leven is zeker niet altijd eenvoudig. Hoewel sommigen onder ons de schijn ophouden dat het leven altijd moet bestaan uit profiteren en genieten, is het leven bepaald niet mild. Ziekten, verlies van dierbaren, onzekere economie, wat zal er worden van mijn kind: Allemaal reden tot zorg. Begrijpelijk dat steeds meer mensen zich gaan afvragen: “En wat kom ik tegen? Wat ligt er op mijn pad?” Vandaag nog is er werk en belofte van pensioen en toekomst. En morgen? Soms lijkt het leven geheel zeker. Maar het kan op slag veranderen! En dan? Dan denkt men zonder het te weten: “Ik heb dringend wat licht nodig op mijn pad”. Het “licht” is dan opeens een noodzaak om te overleven. U en ik vertalen dat woord “licht” met termen als inzicht, kennis, wijsheid. Voor wie gelooft in God betekent Licht: Hulp en genade en wordt daarom ook meteen GROOT geschreven.
Wat ligt er op mijn pad? Dat is mens die bij zichzelf blijft steken en zich iets afvraagt.
Wat Licht op mijn pad! Is de biddende mens die op al die zaken op het levenspad om inzicht en hulp smeekt.
Waar is dat er ook mensen bestaan die je ook “licht” kunnen geven. Mensen die lichtpuntjes schenken met goed advies, raad en inzichten. Meestal zijn dat mensen met een maat van volwassenheid, mensen met levenservaring. Tot ons aller schrik merken we dat er wel mensen zijn die oud zijn of ouder zijn, maar waar het egoïsme en eigengereidheid zó sterk zijn gegroeid, dat ze ons niets meer kunnen bieden als het gaat over “licht”.
Intussen stort de wereld in elkaar, politiek en economisch. Wie debedragen hoort welke een rol spelen, duizelt het evenzeer als de afstanden tussen planeten. We verliezen 1300 miljard. Kunt u dat schrijven met alle nullen? Als je dan je nog geen nul voelt…terwijl je meent dat je leven belangrijk zou moeten zijn omdat je zelf hecht aan je leven. Denkt u écht dat u de moeite waard bent voor de politiek, voor de persoonlijke zorg? We zien toch dat mensen snel de dupe zijn, slachtoffer worden van machtspel en corruptie!

Je zult maar aan de onderkant van de samenleving geboren zijn! Ben je dan echt de moeite waard dat mensen en instituten en instellingen voor je vechten? Wie dat gelooft is in mijn ogen inmiddels óf een geweldige optimist óf gewoon gek. Denkt u écht dat een bank zich voor u interesseert? Of een gemeente of provincie of de staat of een werelddeel? Zoeken instellingen, instituten niet eerst zichzelf, zoals ook kranten werven voor abonnees om te overleven? Een man die in de kranten kapot werd geschreven kreeg van de rechter gelijk. Maar de kranten beschreven dit vonnis niet. Ze betaalden veel smartengeld, maar schreven nooit dat hun journalist geheel gefaald had. Deze schrijft nog steeds in opdracht van zijn krant om zijn blad te verkopen aan een wereld die smult om sensatie maar de waarheid niet altijd krijgt. Het “licht“dat de wereld verspreidt, is wel eens echte duisternis en leugen…. Een duisternis welke steeds meer kansen krijgt omdat men Gods Licht niet meer ziet dat in Jezus naar ons toegekomen is. We leven in een wereld die meet met diverse maten… de maat van zelfbelang is de belangrijkste. Objectieve waarheid is vervangen door de subjectieve. Wie het geld dient, is de baas. Wie de waarheid dient welke van eeuwigheid is, heeft een vet probleem.

Hoe het met de wereld, ons land, Europa, de economie, de armoede verder gaat weet nog niemand. Wat er op ons pad ligt, is zeer ongewis. Daarom is wat ”licht” op ons pad wel welkom!
Maar wie schenkt u dat?
God waarschijnlijk niet meer in veel gevallen, want met “Die” spreken we niet meer, voor zover Hij nog voor u bestaat. Hoeveel minuten per dag, per week, per maand spreekt u met Hem, die het leven van u liefheeft?
Ik ben van menig dat Hij de enige is die “licht” kan brengen in de duisternis. Kreunend europa, kreunend Amerika en kreunend Midden - en Verre Oosten brengen weinig licht. Als u dat (nog) niet ziet, is er nog geen of heel beperkt zicht op wat “op uw pad ligt“ en is er “weinig kans op licht” op uw pad. Zolang het geld nog regeert klinkt het woord van Christus: “Ge kunt niet God dienen en de mammon”. Waar haalt u uw “Licht” vandaan? Zoekt u “het Licht” met uw eigen duisternis of met het licht van de wereld die vergaat?

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen.

Toen brak de hemel open
Wanneer is “toen”? Wie kent niet het gevoel dat de hemel niet altijd zonnig is, oftewel dat het leven je alleen maar toelacht? Wanneer dan “de hemel open breekt”, komt er iets tevoorschijn waar menigeen op hoopt. Je kunt dat zoeken bij excursies en uitjes, feestjes en avondjes uit, stappen met vrienden en vriendinnen, bij drinken en blowen, bij theater of bij een museum. Het jammere van deze zaken is: Ze zijn wel werkdadig maar ze zijn zo voorbijgaand. Toen Jezus zich in de stilte terugtrok, op de berg of op een eenzame plek, kwam de hemel naar Hem toe. God gaf Hem inzichten en troost, inspireerde en zette aan tot daden die ertoe deden. Ook tegen ons zegt Hij hetzelfde :“Komt tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken” . Daarvoor kennen we in de kerk de AANBIDDING. In de Pancratius elke dinsdag na de mis van 09.00 uur tot 10.30 uur. Een uurtje op het terras zitten kan zeker leuker zijn (moet het wel goed weer zijn) en je voelt meteen wat je doet. Aanbidding, d.w.z. het gesprek met God zelf zoeken, je in Zijn hand weten en het ook zo gaan ervaren, zal even oefening vragen voor wie het nooit beleefd heeft…Maar het is wel een vaste grond om op te staan. Goed voor u zelf en het kan de noodzakelijke bijdrage worden om mensen weer te inspireren. Echt niets voor U?

Evenementen in het Savelbergklooster:
Zaterdag 5 November: Weltens Familiekoor
Aanvang: 20.00 u.
Entrée: € 10,00
Meer informatie op de site: www.savelbergklooster.nl

Zaterdag 12 november:
Clair de Lune
Pianoconcert door Dorothée van Wijhe en Hans Tobi.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer informatie op de site: www.savelbergklooster.nl

Zondag 20 november:
Pianoconcert
Comeback van Richard Fleming
Aanvang: 15.00 u.
Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer informatie op de site: www.savelbergklooster.nl


Zaterdag 29 oktober
Zaterdag in week 30 door het jaar
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

 

10.00 uur Theresiakapel
Overl. families; Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jo Bougie; Alfred Mund (t.g.v. zijn verjaardag); Alex Emonds

Zondag 30 oktober
Een-en-dertigste zondag door het jaar
1e Lezing: Mal. 1, 14b-2, 2b+8-10
Evangelie: Mt. 23, 1-12 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur New Generation
Tiny Boosten (zesw.d.); Overl. ouders Debets-van Loo (jrd.); Ouders Soons-Roosenboom (jrd.) en ter intentie van alle overl. v.d. fam.; Overl. ouders Heijnen-Kessels (jrd.); Ouders Stins-Vrouenraets en Lex Haas; Bér Coumans; Fenny v.d. Winkel-Cobben; Riet Dohmen-Goes; Marie-José Florie-Wolf; Paul en Alfred Corten; Overl. ouders Johan Werker en Agnes Werker-Franssen

Maandag 31 oktober
Maandag in week 31 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 1 november
Allerheiligen
1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14
Evangelie: Mt. 5, 1-12a (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Rie Frederikx-van Zanten; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Jan Maessen; Jo Lousberg, zoon Wim en overl. v.d. fam. Lousberg en Hanneman; Jo Bougie; Voor ouders en overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Jo Ummelen en overl. v.d. fam.; Wiel Bosch; Paul Bastiaans; Uit dankbaarheid; Overl. ouders Klinckhamers-Stijnen; Adri Martens t.g.v. zijn verjaardag; Fam. Volders-Hupperetz; Echtp. Gelissen-Kipperer; Voor vrienden en bekenden; Rachel Kamzol (v.w. verjaardag); Frits Buytendijk

Woensdag 2 november
Allerzielen
10.00 uur Requiemkoor
Echtp. Nacken; Henk Kremers; Overl. Giel Hertog en ouders Hertog-Hanssen en v.d. Zwaan-Machiels; Harry Vencken en fam. Vencken-Pelen; Dino Belfi; Jo Reufels

Donderdag 3 november
Donderdag week 31 door het jaar
09.00 uur
Pastoor J.L. Rijcken (jrd.)

Vrijdag 4 november
H. Carolus Borromeüs, bisschop
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
09.00 uur
Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Noor Begas

Zaterdag 5 november
Zaterdag in week 31 door het jaar
09.00 uur
Maria Beijer; Overl. Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
Overl. ouders en familie; Hans Doppler en George Verlinden; Overl. families

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 6 november
Twee-en-dertigste zondag door het jaar
1e Lezing: Wijsh. 6, 12-16
Evangelie: Mt. 25, 1-13 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola Cantorum
Dorissa Dekker-Mahovitch (3de jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach

11.30 uur Cantor
Willy Gielgens (2de jrd.); Overl. v.d. fam. van Leent (jrd.); Charly Fisher; Jos Salentijn; Uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk; Marie-José Florie-Wolf; Overl. ouders van Leeuwen-Smit, zus Tiny en Tante Jo; Overl. ouders Johan Werker en Agnes Werker-Franssen; Noor Begas

Maandag 7 november
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie
09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 8 november
Dinsdag in week 32 door het jaar
09.00 uur
Frits Buytendijk; Echtp. Ritzen-Demacker; Henk en John Logister; Jan Stevens

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 9 november
Kerkwijding v.d. Basiliek van Sint Jan van Lateranen
09.00 uur
Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Fenny van de Winkel-Cobben; Voor allen die honger lijden

Donderdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
09.00 uur
Lotte Woonings-Stoks

Vrijdag 11 november
H. Martinus (van Tours), bisschop
09.00 uur
Overl. moeder

Zaterdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 13 november
Drie-en-dertigste zondag door het jaar
1e Lezing: Spr. 31, 10-13+19-20+30-31
Evangelie: Mt. 25, 14-15+19-20 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Marthe Camps

11.30 uur Enjoy
Opening Carnavalsseizoen
Bér Coumans (1ste jrd.); Wiel Smeets; Riet Dohmen-Goes; Emile Nijskens (v.w. Winkbülle); Jo Frissen (v.w.verjaardag); Ger (Sjors) Cordewener; Noor Begas; Opa en Oma Brounen-Bindels en Fam. Carels-Zitter

Maandag 14 november
Maandag in week 33 door het jaar
09.00 uur
H. Mis

Dinsdag 15 november
Dinsdag in week 33 door het jaar
09.00 uur
Frits Buytendijk; Bér Coumans; Jan Augustus en Hein Geelen

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 16 november
Woensdag week 33 door het jaar
09.00 uur
Paul en Alfred Corten

Donderdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
09.00 uur
H. Mis

Vrijdag 18 november
Vrijdag in week 33 door het jaar
09.00 uur
V.d. overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans; Overl. Jo Reufels tgv. zijn verjaardag

Zaterdag 19 november
Zaterdag in week 33 door het jaar
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Fam. Pieters-Dortu-Scheelen (jrd.); Ouders Fluitsma-Haket (jrd.); Ans Pompe Guillaume

Zondag 20 november
Christus Koning
1e Lezing: Ez. 34, 11-12+15-17
Evangelie: Mt. 25, 31-46 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal kerkkoor “St. Caecilia”
Bestuur, leden, ereleden en overl. leden van het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia; Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Lieke Quanjel-Schreurs; Jo Bougie; Jacqueline Langen (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia)

11.30 uur Kerkelijk zangkoor St. Bernardus en harmonie Flos Carmeli
Overl. ouders Pasmans-Janssen en zonen Harry, Twan en Jules (jrd.); Overl. ouders Savelsbergh-Brand (jrd.) en fam.; Uit dankbaarheid tgv 50-jarig huwelijk en voor overl. ouders en familieleden; Fenny van de Winkel-Cobben; Emile Nijskens (v.w. verjaardag); Noor Begas; Overl. ouders Lenz-Rhoen en kinderen

Maandag 21 november
Opdracht van de heilige Maagd Maria
09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares
09.00 uur
Frits Buytendijk; Mietze Delsing-Richter

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 23 november
Woensdag week 34 door het jaar
09.00 uur
H. Mis

Donderdag 24 november
HH. Andreas Dũng-Lac, priester, gezellen, martelaren
09.00 uur
De heer Boerakker

Vrijdag 25 november
Vrijdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
H. Mis

Zaterdag 26 november
Zaterdag in week 34 door het jaar
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
Mien Ruiters-Hermans (jrd.); Overl. ouders Raemaekers-Otker (jrd.)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.); Overl. Frans Brouwer en echtgenote

Zondag 27 november
Eerste Zondag van de Advent
1e Lezing: Jes. 63, 16b-17+19b+64, 3b-8
Evangelie: Mc. 13, 33-37 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur S(w)inging Voices
Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.); Bér Coumans; Hub Volders (jrd.); Heintje Broekmans-Butink; Overl. ouders Verhoeven-Schrijne-makers; Catharien Verhoeven; Mietze Delsing-Richter; Riet Dohmen-Goes;Paul Bastiaans (v.w. verjaardag)

Maandag 28 november
Maandag in de eerste week van de advent
09.00 uur
H. Mis

Dinsdag 29 november
Dinsdag in de eerste week van de advent
09.00 uur
Frits Buytendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 30 november
Woensdag in de eerste week van de advent
09.00 uur
H. Mis

 


GEDOOPT

04-09-2011  Nathalie Pauli, Maastrichterweg 19, Landgraaf
04-09-2011  Kaylen Schijns, Zondagstraat 31, Heerlen

OVERLEDEN

01-10-2011  Riet Pinster-Diepstrate, 84 jaar
18-10-2011  Els Moberts-Bruijenberg, 67 jaar

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van DECEMBER 2011: WOENSDAG 16 NOVEMBER.

 


Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Zondag 20 november viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De dag begint met een meerstemmige uitvoering in de Eucharistieviering van 10.00 uur. Na afloop hiervan wordt de viering van het feest voortgezet in Hotel De Valk. De jubilarissen dit jaar zijn: Mw. Elly van As, 40 jaar en Mw. Annie Spee, 50 jaar. Ook zou Mw. Els Moberts de zilveren Gregoriusspeld ontvangen hebben, maar helaas is zij 18 oktober jl. overleden.

Allerheiligen - Allerzielen

Op zondag 30 oktober gedenken we in de Pancratiuskerk om 11.30 uur alle overledenen welke vanuit onze kerk of Theresia kapel werden begeleid naar begraafplaats of crematorium. Voor deze dienst waarin we ook de namen aflezen als gebedsintentie krijgt de betrokken familie een eigen invitatie.
Op die dag is er op het “heropende” kerkhof aan Akerstraat-Groene Boord een herdenkingsmoment voor de overledenen die daar hun rustplaats kregen, lang geleden en recent. Dat samenkomen aldaar start om 13.00 uur.

Op 1 november is er in de kerk om 10.00 uur een feestelijke Eucharistieviering vanwege ALLERHEILIGEN.
Op 2 november is er de requiemmis van ALLERZIELEN OM 10.00 UUR.

De klokken zijn weg en het is toch nog geen vasten…

Menigeen heeft ze gemist: De klokken luiden niet voor de missen, slaan niet op de uren en er klikt geen beiaard. Net als in de vastentijd vroeger zijn de klokken “vertrokken”. Maar het verschil? In de oude vastenbeleving vertrokken de klokken “naar Rome”, om de tijd van soberheid te ondersteunen en ze keerden weer terug op paaszaterdag. Intussen hingen ze er wel…
Nu? Nu zijn ze echt weg. Niet naar Rome. Naar de klokkendokter. In het kader van de renovatie vormt dit een uitloper welke we aanvankelijk niet voor ogen hadden. Voor 80.000 euro moeten we dringende zaken laten uitvoeren. Dan kan de stad er weer vele jaren plezier van hebben, ook van het carillon dat ten bate van de stadsbezoekers in de toren hangt en waar de stadsbeiaardier, Frank Steijns, de klokken in vuur en vlam en klank zet…
Ook nu komen ze terug…voor kerstmis. Met de rekening. Met het oog daarop houden we o.a weer een sponsordiner. En wel op vrijdag 9 december. Die avond is de stadsbeiaardier in ons midden. Mogelijk kent u hem al wel. Van de Rieu-concerten. Hij wordt dan naar een carillon gestuurd, soms zijn eigen mobile instrument. Als het weer het toelaat zal hij bij de sponsoravond op dat instrument spelen. Voorafgaand aan het diner. Nadien is hij gast aan tafel en wie weet wat er nog uit zijn muzikale hoed kan komen. 
De avond begin met de ontvangst om 19.00 uur. Wie 125 € overmaakt op rekening 47.56.83.846, op de rekening “inzake kerkopbouw” t.n.v. Th.v.Galen, is daarmee aangemeld en krijgt zo spoedig mogelijk de bevestiging van deelname. Naast de ontmoeting en de muziek krijgt u een volledig verzorgd avondvullend menu inclusief aperitief, drank, tafelwater en koffie of thee na. Van het betaalde bedrag gaat 50 euro naar het goede doel. Wanneer we met 80 mensen te gast kunnen zijn bij Henk Dirx, restaurant In gen Thun in de Weltertuinstraat te Welten, musiceert weer een klok(je) dank zij uw bijdrage.
Als u zelf niet kunt of wilt deelnemen aan deze activiteit, misschien kunt u helpen door mensen erop te wijzen dat dit een kans is voor een sfeervolle avond.

Kerken gaan samen.

Nadat we medio jaren 1990 met de afzonderlijke parochies gingen kijken naar samenwerking, blijkt nu al dat dit proces niet te stoppen is. In 2012 spreken we steeds meer over de federatie: Een bestuursvorm waarin meerdere kerken samen een parochie worden. Priesters beleven deze realiteit al enkele jaren. Waar tot voor enkele jaren elk parochie een eigen pastoor had, hebben meerdere kerken nu één pastoor. Dat deze nog over assistenten kan beschikken is nog rijkdom. Dat samengaan is noodzaak, biedt voordelen. Maar het heeft ook schaduwkanten.
Natuurlijk voelen allen dat het anders is geworden of wordt. Mensen en priesters worden sneller “vreemd” aan elkaar. Om tal van redenen. Zag je de ene priester tot voor kort regelmatig en was hij altijd het aanspreekpunt, nu is die kans tot ontmoeting en contact een stuk lastiger. Omgekeerd ook. Omdat ik als liturg elke week zag wie er ter kerke kwamen, viel een lege plaats op. Soms wist je al op voorhand waarom: Vakantie, familiebezoek, ziekte. Maar nu kunnen mensen weken er niet zijn en het valt je niet op want je bent er zelf soms weken niet want je hebt dienst in andere kerken van je éne parochie.
Als er in de “eigen” kerk geen uitvaart is, kan het zomaar zijn dat uw pastoor drie uitvaarten die week verzorgt welke buiten het “zicht” vallen. Een uitvaart welke makkelijk 6 tot 8 uur vergt aan tijdsbesteding: Gesprek(ken), regelen, voorbereiding, uitvoering. U ziet dat niet en snapt niet dat “de man” even geen tijd heeft voor een afspraak.
Van belang is dat men niet meer een parochie laat steunen op de priester alleen. Iets dat heel gebruikelijk was. “Als u dat nu doet, dat vraagt, erachter aan gaat, dat regelt, dat schrijft, even aan gaat bij deze of gene” hoor ik nog heel vaak. “Want dan is het toch anders”. Ik denk dat dit waar was en mogelijk nog altijd waar is. Maar het lukt niet meer.
We hebben dringend het begrip nodig dat parochieleden zelf de schouders eronder moeten zetten. De kerk is maar sterk als dienst aan de gemeenschap als mensen zelf zich gaan inzetten.
Binnenkort leest u niet meer alleen de uitvaarten of doopjes of huwelijken vanuit de “eigen” kerk maar uit “de parochie”. Ook om ieder te helpen tot een andere kijk te komen op de ontwikkelingen.

Deken Th.v. Galen

Ziekenbezoek en Ziekenzalving

Zoals we al lieten weten is de nooddienst gestopt welke in samenwerking met het ziekenhuis 20 jaar geleden tot stand was gekomen. Daar opereerden steeds minder priesters in de pastorale zorg en in de parochies werden de priesters minder in aantal. Om de vraag te kunnen beantwoorden voor een ziekenzalving ontstond deze dienst. Naast alles wat in de eigen parochie op dat vlak gebeurde, boden de priesters ook hulp aan indien – vaak op het laatste moment – iemand meteen voor de aanpak moest zijn. Meestal kwam de vraag uit het ziekenhuis of uit een van de vele zorginstellingen. Soms uit een parochie waar de eigen priester niet bereikbaar was op het moment van bellen.
Zoals u eerder kon lezen, is deze dienst gestopt. En we begrijpen dat iemand die vreemd is aan het kerkelijke leven daar weinig of niets van snapt. Zie je dan ook in de berichtgeving daarover. Het betekent voor ons als priesters twee dingen: elke aanvraag voor “de laatste sacramenten”, ook als iemand in het ziekenhuis ligt, wordt gericht tot de eigen parochiepriester.
Het kan vaak een hulp zijn als u ons laat weten dát u in het ziekenhuis ligt. Via die ingewikkelde procedure van intake en de “privacy” – politiek weet uw parochie niet dat u opgenomen bent. Als er al contact kan zijn is de weg naar elkaar een heel stuk eenvoudiger. Dus: geef “het” even door als u of een familielid het nuttig vindt dat we weten dat u in het ziekenhuis ligt. We bezoeken u graag!
Uw pastorale team.

Ten bate van het Hospice de Mantelhof.

Wat zijn we gezegend met ook dit huis! Hoe velen werden er niet geweldig opgevangen, de stervende medemens alsook de familie die de last van het meedragen ondersteund krijgt op een fantastische wijze!
Velen hielpen al met geldelijke bijdrage opdat dit werk mogelijk blijft. Maar ook hier zal de hulp altijd weer nodig zijn. Ditmaal zijn het de leden van de Ronde Tafel 96 Heerlen, die de opbrengst van hun hele feestavond op 5 november daaraan willen schenken. Onder het kopje “TAVOLO in ROSSO” ontvangen ze gasten in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Vanaf 20.30uur is er het gala met de Heerlense Band “Una Mas”. Naast een tombola is er een veiling met 3 zeer speciale objecten. De catering ligt in handen bij Van Melick Quality Catering. De standaard entreekaarten voor de hele avond zijn 100 euro. Maar er kan ook meer. Kijk daarvoor op www.rt96.nl of bestel de kaarten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oecumenische busreis naar het land van Luther 2012

Samen op reis, op zoek naar onze christelijke wortels, is een bijzondere manier om oecumenische contacten te versterken. In de regio Parkstad hebben we hiermee in mei 2009 ervaring opgedaan tijdens de reis naar Rome, onder leiding van deken Kuijer en ds. Bloemert. Het waren fantastische dagen, waarin we veel van Rome hebben gezien, maar ook elkaar beter hebben leren kennen.
Het ligt in de bedoeling om in mei 2012, de week voor Pinksteren, opnieuw een oecumenische reis te organiseren, onder auspiciën van de Raad van Kerken Parkstad. Dit keer zal het reisdoel zijn: het land van Luther, in het oosten van Duitsland. We willen gedurende zes dagen het spoor volgen van de reformator Maarten Luther, die in 1483 in Eisleben werd geboren en daar in 1546 stierf. De grote componist J.S. Bach leefde ook in deze streek (1685 – 1750). Ook aan hem besteden we enige aandacht.
Het programma in het kort. Vanuit Heerlen rijden we maandagmorgen per bus naar Eisenach, waar we ’s middags het Lutherhaus kunnen bezoeken. Ook het nabij gelegen Bachhaus is zeer de moeite waard.
De volgende dag gaan we naar de Wartburg, het kasteel op de heuvel ten zuiden van Eisenach, dat zo’n belangrijke rol speelde in Luthers leven. Op woensdag zijn we in Erfurt, waar Luther Augustijner monnik werd en zijn priesterwijding ontving. We maken met een gids een stadwandeling; wellicht is het mogelijk in het klooster waar Luther woonde een viering te houden.
Op donderdag trekken we verder. We brengen korte bezoeken aan Leipzig en Torgau en komen tegen het einde van de middag in “Lutherstadt Wittenberg” aan. Hier sloeg Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat aan tegen de deur van de slotkapel. Op vrijdag hebben we alle tijd om deze kerk en andere gedenkplaatsen van Luther te bekijken, zoals het klooster, waar Luther samen met zijn vrouw Katharina von Bora en hun gezin jarenlang woonde. Dit klooster is nu museum en vertelt het verhaal van de reformatie. Op zaterdag reizen we terug naar Heerlen.

Enkele gegevens op een rij:
Datum:          maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2012
Kosten:         € 489,-- p.p bij 30 of meer deelnemers (onder voorbehoud i.v.m. prijsniveau 2011)
Inbegrepen: vervoer per touringcar, 3 hotels (half pension), excursie- en entreegelden, gids, fooien
Exclusief:      lunches, reis- en annuleringsverzekering, bijdrage calamiteitenfonds
Toeslag:       1 persoonskamer € 87,--
Opgave:        schriftelijk voor 1 november 2011
Leiding:         ds. S. Bloemert en deken Th. van Galen (leden Raad van Kerken Parkstad). In samenwerking met Drietour Reizen B.V., interkerkelijke reisorganisatie te Driebergen
Kort voor de reis, op dinsdag 24 april 2012, zal een voorbereidingsavond voor de deelnemers worden gehouden. Dan worden de reismap met inhoudelijke informatie, de deelnemerslijst en praktische tips overhandigd.
Interesse?
Hartelijke groeten, deken Van Galen en ds. Bloemert

Katholieke Bond van Ouderen Heerlen Stad

KBO Heerlen Stad is een van de duizend afdelingen van de landelijke Katholieke Bond van Ouderen, de grootste organisatie van senioren in Nederland. Samen met andere ouderenbonden maakt de KBO zich sterk om de belangen van ouderen bij de overheid en andere instanties te behartigen. De Unie KBO maakt zich onder meer sterk voor:
o bescherming van de pensioenen
o een goede en betaalbare gezondheidszorg
o behoud van de koopkracht
o voldoende betaalbare en geschikte woningen voor ouderen
o een goed geregeld, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer
o een veilige en comfortabele woonomgevingo een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden
De afdelingen organiseren allerlei activiteiten, zowel op het gebied van politiek als op ontspanning, (betaalbare) vakanties en culturele onderwerpen.
Een van de belangrijkste doelstellingen van de organisatie is voorwaarden te scheppen, zodat leden en niet-leden volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

ALLE VOORDELEN VOOR KBO-LEDEN OP EEN RIJTJE
o Tien keer per jaar ontvangt u het blad ‘Nestor’
o Uw belangen worden optimaal behartigd
o U kunt deelnemen aan de – speciale voordelen biedende – ziektekostenverzekering, die door de Unie KBO is overeengekomen met Achmea-Zilveren Kruis
o U krijgt voordelen via 15-Plus (zie ook www.15-(plus).nl)
o U kunt deelnemen aan een groot aantal activiteiten, georganiseerd door de lokale KBO, de provinciale KBO of de Unie KBO
o U kunt gratis gebruik maken van de KBO-ledenservice, ‘Servicetelefoon’, elke werkdag van 9.30 – 12.30 uur op 0900 8212183 (€ 0,10 per minuut), ‘Juristentelefoon’ donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur op 0900 8212183 (€ 0,10 per minuut)
o Als u 70 jaar of ouder bent kunt u de verplichte medische keuring voor het rijbewijs voor een gereduceerde prijs krijgen bij enkele artsen in de buurt.
Het lidmaatschap van de KBO Heerlen Stad kost € 17,-- per jaar voor één persoon, voor twee personen € 30,-- per jaar. Wanneer u zich nu als lid aanmeldt betaalt u slechts de helft van de genoemde bedragen.
Wellicht is een en ander voor u aanleiding eens te overwegen lid te worden van deze organisatie. Meldt u zich dan aan bij de ledenadministrateur: dhr. H. v.d. Heijden, tel. 045-5719555.

Zoeken