Parochienieuws 29 oktober - 30 november

Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Zondag 20 november viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De dag begint met een meerstemmige uitvoering in de Eucharistieviering van 10.00 uur. Na afloop hiervan wordt de viering van het feest voortgezet in Hotel De Valk. De jubilarissen dit jaar zijn: Mw. Elly van As, 40 jaar en Mw. Annie Spee, 50 jaar. Ook zou Mw. Els Moberts de zilveren Gregoriusspeld ontvangen hebben, maar helaas is zij 18 oktober jl. overleden.

Allerheiligen - Allerzielen

Op zondag 30 oktober gedenken we in de Pancratiuskerk om 11.30 uur alle overledenen welke vanuit onze kerk of Theresia kapel werden begeleid naar begraafplaats of crematorium. Voor deze dienst waarin we ook de namen aflezen als gebedsintentie krijgt de betrokken familie een eigen invitatie.
Op die dag is er op het “heropende” kerkhof aan Akerstraat-Groene Boord een herdenkingsmoment voor de overledenen die daar hun rustplaats kregen, lang geleden en recent. Dat samenkomen aldaar start om 13.00 uur.

Op 1 november is er in de kerk om 10.00 uur een feestelijke Eucharistieviering vanwege ALLERHEILIGEN.
Op 2 november is er de requiemmis van ALLERZIELEN OM 10.00 UUR.

De klokken zijn weg en het is toch nog geen vasten…

Menigeen heeft ze gemist: De klokken luiden niet voor de missen, slaan niet op de uren en er klikt geen beiaard. Net als in de vastentijd vroeger zijn de klokken “vertrokken”. Maar het verschil? In de oude vastenbeleving vertrokken de klokken “naar Rome”, om de tijd van soberheid te ondersteunen en ze keerden weer terug op paaszaterdag. Intussen hingen ze er wel…
Nu? Nu zijn ze echt weg. Niet naar Rome. Naar de klokkendokter. In het kader van de renovatie vormt dit een uitloper welke we aanvankelijk niet voor ogen hadden. Voor 80.000 euro moeten we dringende zaken laten uitvoeren. Dan kan de stad er weer vele jaren plezier van hebben, ook van het carillon dat ten bate van de stadsbezoekers in de toren hangt en waar de stadsbeiaardier, Frank Steijns, de klokken in vuur en vlam en klank zet…
Ook nu komen ze terug…voor kerstmis. Met de rekening. Met het oog daarop houden we o.a weer een sponsordiner. En wel op vrijdag 9 december. Die avond is de stadsbeiaardier in ons midden. Mogelijk kent u hem al wel. Van de Rieu-concerten. Hij wordt dan naar een carillon gestuurd, soms zijn eigen mobile instrument. Als het weer het toelaat zal hij bij de sponsoravond op dat instrument spelen. Voorafgaand aan het diner. Nadien is hij gast aan tafel en wie weet wat er nog uit zijn muzikale hoed kan komen. 
De avond begin met de ontvangst om 19.00 uur. Wie 125 € overmaakt op rekening 47.56.83.846, op de rekening “inzake kerkopbouw” t.n.v. Th.v.Galen, is daarmee aangemeld en krijgt zo spoedig mogelijk de bevestiging van deelname. Naast de ontmoeting en de muziek krijgt u een volledig verzorgd avondvullend menu inclusief aperitief, drank, tafelwater en koffie of thee na. Van het betaalde bedrag gaat 50 euro naar het goede doel. Wanneer we met 80 mensen te gast kunnen zijn bij Henk Dirx, restaurant In gen Thun in de Weltertuinstraat te Welten, musiceert weer een klok(je) dank zij uw bijdrage.
Als u zelf niet kunt of wilt deelnemen aan deze activiteit, misschien kunt u helpen door mensen erop te wijzen dat dit een kans is voor een sfeervolle avond.

Kerken gaan samen.

Nadat we medio jaren 1990 met de afzonderlijke parochies gingen kijken naar samenwerking, blijkt nu al dat dit proces niet te stoppen is. In 2012 spreken we steeds meer over de federatie: Een bestuursvorm waarin meerdere kerken samen een parochie worden. Priesters beleven deze realiteit al enkele jaren. Waar tot voor enkele jaren elk parochie een eigen pastoor had, hebben meerdere kerken nu één pastoor. Dat deze nog over assistenten kan beschikken is nog rijkdom. Dat samengaan is noodzaak, biedt voordelen. Maar het heeft ook schaduwkanten.
Natuurlijk voelen allen dat het anders is geworden of wordt. Mensen en priesters worden sneller “vreemd” aan elkaar. Om tal van redenen. Zag je de ene priester tot voor kort regelmatig en was hij altijd het aanspreekpunt, nu is die kans tot ontmoeting en contact een stuk lastiger. Omgekeerd ook. Omdat ik als liturg elke week zag wie er ter kerke kwamen, viel een lege plaats op. Soms wist je al op voorhand waarom: Vakantie, familiebezoek, ziekte. Maar nu kunnen mensen weken er niet zijn en het valt je niet op want je bent er zelf soms weken niet want je hebt dienst in andere kerken van je éne parochie.
Als er in de “eigen” kerk geen uitvaart is, kan het zomaar zijn dat uw pastoor drie uitvaarten die week verzorgt welke buiten het “zicht” vallen. Een uitvaart welke makkelijk 6 tot 8 uur vergt aan tijdsbesteding: Gesprek(ken), regelen, voorbereiding, uitvoering. U ziet dat niet en snapt niet dat “de man” even geen tijd heeft voor een afspraak.
Van belang is dat men niet meer een parochie laat steunen op de priester alleen. Iets dat heel gebruikelijk was. “Als u dat nu doet, dat vraagt, erachter aan gaat, dat regelt, dat schrijft, even aan gaat bij deze of gene” hoor ik nog heel vaak. “Want dan is het toch anders”. Ik denk dat dit waar was en mogelijk nog altijd waar is. Maar het lukt niet meer.
We hebben dringend het begrip nodig dat parochieleden zelf de schouders eronder moeten zetten. De kerk is maar sterk als dienst aan de gemeenschap als mensen zelf zich gaan inzetten.
Binnenkort leest u niet meer alleen de uitvaarten of doopjes of huwelijken vanuit de “eigen” kerk maar uit “de parochie”. Ook om ieder te helpen tot een andere kijk te komen op de ontwikkelingen.

Deken Th.v. Galen

Ziekenbezoek en Ziekenzalving

Zoals we al lieten weten is de nooddienst gestopt welke in samenwerking met het ziekenhuis 20 jaar geleden tot stand was gekomen. Daar opereerden steeds minder priesters in de pastorale zorg en in de parochies werden de priesters minder in aantal. Om de vraag te kunnen beantwoorden voor een ziekenzalving ontstond deze dienst. Naast alles wat in de eigen parochie op dat vlak gebeurde, boden de priesters ook hulp aan indien – vaak op het laatste moment – iemand meteen voor de aanpak moest zijn. Meestal kwam de vraag uit het ziekenhuis of uit een van de vele zorginstellingen. Soms uit een parochie waar de eigen priester niet bereikbaar was op het moment van bellen.
Zoals u eerder kon lezen, is deze dienst gestopt. En we begrijpen dat iemand die vreemd is aan het kerkelijke leven daar weinig of niets van snapt. Zie je dan ook in de berichtgeving daarover. Het betekent voor ons als priesters twee dingen: elke aanvraag voor “de laatste sacramenten”, ook als iemand in het ziekenhuis ligt, wordt gericht tot de eigen parochiepriester.
Het kan vaak een hulp zijn als u ons laat weten dát u in het ziekenhuis ligt. Via die ingewikkelde procedure van intake en de “privacy” – politiek weet uw parochie niet dat u opgenomen bent. Als er al contact kan zijn is de weg naar elkaar een heel stuk eenvoudiger. Dus: geef “het” even door als u of een familielid het nuttig vindt dat we weten dat u in het ziekenhuis ligt. We bezoeken u graag!
Uw pastorale team.

Ten bate van het Hospice de Mantelhof.

Wat zijn we gezegend met ook dit huis! Hoe velen werden er niet geweldig opgevangen, de stervende medemens alsook de familie die de last van het meedragen ondersteund krijgt op een fantastische wijze!
Velen hielpen al met geldelijke bijdrage opdat dit werk mogelijk blijft. Maar ook hier zal de hulp altijd weer nodig zijn. Ditmaal zijn het de leden van de Ronde Tafel 96 Heerlen, die de opbrengst van hun hele feestavond op 5 november daaraan willen schenken. Onder het kopje “TAVOLO in ROSSO” ontvangen ze gasten in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Vanaf 20.30uur is er het gala met de Heerlense Band “Una Mas”. Naast een tombola is er een veiling met 3 zeer speciale objecten. De catering ligt in handen bij Van Melick Quality Catering. De standaard entreekaarten voor de hele avond zijn 100 euro. Maar er kan ook meer. Kijk daarvoor op www.rt96.nl of bestel de kaarten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oecumenische busreis naar het land van Luther 2012

Samen op reis, op zoek naar onze christelijke wortels, is een bijzondere manier om oecumenische contacten te versterken. In de regio Parkstad hebben we hiermee in mei 2009 ervaring opgedaan tijdens de reis naar Rome, onder leiding van deken Kuijer en ds. Bloemert. Het waren fantastische dagen, waarin we veel van Rome hebben gezien, maar ook elkaar beter hebben leren kennen.
Het ligt in de bedoeling om in mei 2012, de week voor Pinksteren, opnieuw een oecumenische reis te organiseren, onder auspiciën van de Raad van Kerken Parkstad. Dit keer zal het reisdoel zijn: het land van Luther, in het oosten van Duitsland. We willen gedurende zes dagen het spoor volgen van de reformator Maarten Luther, die in 1483 in Eisleben werd geboren en daar in 1546 stierf. De grote componist J.S. Bach leefde ook in deze streek (1685 – 1750). Ook aan hem besteden we enige aandacht.
Het programma in het kort. Vanuit Heerlen rijden we maandagmorgen per bus naar Eisenach, waar we ’s middags het Lutherhaus kunnen bezoeken. Ook het nabij gelegen Bachhaus is zeer de moeite waard.
De volgende dag gaan we naar de Wartburg, het kasteel op de heuvel ten zuiden van Eisenach, dat zo’n belangrijke rol speelde in Luthers leven. Op woensdag zijn we in Erfurt, waar Luther Augustijner monnik werd en zijn priesterwijding ontving. We maken met een gids een stadwandeling; wellicht is het mogelijk in het klooster waar Luther woonde een viering te houden.
Op donderdag trekken we verder. We brengen korte bezoeken aan Leipzig en Torgau en komen tegen het einde van de middag in “Lutherstadt Wittenberg” aan. Hier sloeg Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat aan tegen de deur van de slotkapel. Op vrijdag hebben we alle tijd om deze kerk en andere gedenkplaatsen van Luther te bekijken, zoals het klooster, waar Luther samen met zijn vrouw Katharina von Bora en hun gezin jarenlang woonde. Dit klooster is nu museum en vertelt het verhaal van de reformatie. Op zaterdag reizen we terug naar Heerlen.

Enkele gegevens op een rij:
Datum:          maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2012
Kosten:         € 489,-- p.p bij 30 of meer deelnemers (onder voorbehoud i.v.m. prijsniveau 2011)
Inbegrepen: vervoer per touringcar, 3 hotels (half pension), excursie- en entreegelden, gids, fooien
Exclusief:      lunches, reis- en annuleringsverzekering, bijdrage calamiteitenfonds
Toeslag:       1 persoonskamer € 87,--
Opgave:        schriftelijk voor 1 november 2011
Leiding:         ds. S. Bloemert en deken Th. van Galen (leden Raad van Kerken Parkstad). In samenwerking met Drietour Reizen B.V., interkerkelijke reisorganisatie te Driebergen
Kort voor de reis, op dinsdag 24 april 2012, zal een voorbereidingsavond voor de deelnemers worden gehouden. Dan worden de reismap met inhoudelijke informatie, de deelnemerslijst en praktische tips overhandigd.
Interesse?
Hartelijke groeten, deken Van Galen en ds. Bloemert

Katholieke Bond van Ouderen Heerlen Stad

KBO Heerlen Stad is een van de duizend afdelingen van de landelijke Katholieke Bond van Ouderen, de grootste organisatie van senioren in Nederland. Samen met andere ouderenbonden maakt de KBO zich sterk om de belangen van ouderen bij de overheid en andere instanties te behartigen. De Unie KBO maakt zich onder meer sterk voor:
o bescherming van de pensioenen
o een goede en betaalbare gezondheidszorg
o behoud van de koopkracht
o voldoende betaalbare en geschikte woningen voor ouderen
o een goed geregeld, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer
o een veilige en comfortabele woonomgevingo een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden
De afdelingen organiseren allerlei activiteiten, zowel op het gebied van politiek als op ontspanning, (betaalbare) vakanties en culturele onderwerpen.
Een van de belangrijkste doelstellingen van de organisatie is voorwaarden te scheppen, zodat leden en niet-leden volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

ALLE VOORDELEN VOOR KBO-LEDEN OP EEN RIJTJE
o Tien keer per jaar ontvangt u het blad ‘Nestor’
o Uw belangen worden optimaal behartigd
o U kunt deelnemen aan de – speciale voordelen biedende – ziektekostenverzekering, die door de Unie KBO is overeengekomen met Achmea-Zilveren Kruis
o U krijgt voordelen via 15-Plus (zie ook www.15-(plus).nl)
o U kunt deelnemen aan een groot aantal activiteiten, georganiseerd door de lokale KBO, de provinciale KBO of de Unie KBO
o U kunt gratis gebruik maken van de KBO-ledenservice, ‘Servicetelefoon’, elke werkdag van 9.30 – 12.30 uur op 0900 8212183 (€ 0,10 per minuut), ‘Juristentelefoon’ donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur op 0900 8212183 (€ 0,10 per minuut)
o Als u 70 jaar of ouder bent kunt u de verplichte medische keuring voor het rijbewijs voor een gereduceerde prijs krijgen bij enkele artsen in de buurt.
Het lidmaatschap van de KBO Heerlen Stad kost € 17,-- per jaar voor één persoon, voor twee personen € 30,-- per jaar. Wanneer u zich nu als lid aanmeldt betaalt u slechts de helft van de genoemde bedragen.
Wellicht is een en ander voor u aanleiding eens te overwegen lid te worden van deze organisatie. Meldt u zich dan aan bij de ledenadministrateur: dhr. H. v.d. Heijden, tel. 045-5719555.

Zoeken