Parochienieuws 27 augustus - 30 september 2011

Over tanken en denken…

Wanneer je veel kilometers maakt met je altijd dorstige auto, sta je vaak te tanken. Buiten het feit dat je kijkt naar de literprijs, is het ritueel altijd hetzelfde. Tankdop eraf, tankpistool erin, knopje drukken, tankdop erop en afrekenen als het al niet op voorhand gedaan is via een betaalkaart. En dan: Rijden maar weer. Zijn we niet gewoon gewoontedieren? Zelfs het spannend uit eten kent vaste gebruiken. Vaak bestellen mensen hetzelfde aperitief. Anderen zelfs dezelfde gerechten. Met slapen is het al niet anders. Eerst zus liggen, dan zo draaien, of juist niet. De een altijd op de buik, een ander alleen op een zijde of enkel ruggelings. Het rondje dat je fietst, met je hond loopt, de winkels waar je gaat inkopen. De plek op de tribune of je plaats in de kerk. Zodra er iemand op “jouw” plaats staat of zit, is de boel verstoord en vindt een mens zijn draai niet. Verveelt u zich nu of straks een keer? Maak eens een lijstje met al uw gewoonten! U zult verbaasd staan hoe trouw we zijn in het doen van dingen. We hoeven dan niet altijd te denken! En dat geeft rust. Rust welke we nodig hebben om tot een zekere kern door te dringen. Stelt u zich voor dat je bij het dansen over elke pas weer moet nadenken en moet tellen: Dat is geen dansen maar dansles. Een goedzittende schoen moet je niet voortdurend voelen. Een mens die wil lezen zal niet elke letter apart benoemen zoals een kind doet met zijn eerste leeslesjes: p – o – e – s Poes! In de kerk komt een mens om bij te tanken. Het leven is nu eenmaal eisend en normaal gesproken is een kerkdienst een bron om uit te leven. Toch is dat niet vanzelfsprekend, niet voor de priester en niet voor de kerkganger of kerkgangster (dit laatste woord niet op zijn Engels lezen…). De eerste moet er in mijn ogen geen routineklus van maken, laat staan zichzelf staan te promoten. Zoals je wel eens hoort dat een geestelijke mensen uitnodigt voor een dienst waar hij moet (s)preken. Anderen lezen enkel uit boekjes voor, zonder te beseffen wat ze zelf zouden willen en kunnen zeggen. Of het moet altijd leuker zijn, vrolijker, bonter of korter. Is dat eredienst? Eredienst is om naar God toe te gaan en te groeien. Een bedienaar is niet meer maar ook niet minder dan een instrument daarvoor. Hetgeen niet betekent dat er geen plekken zijn waar hij zeer creatief kan en zelfs moet zijn! Een andere misleiding is de voortdurende wens van wisselingen en veranderingen. Dit is geen beletsel voor enige creativiteit. Maar als je elke dienst voorziet van nieuwe teksten, lijkt dat even vernieuwend maar is tegelijk niet onze natuur. Elke deelname is dan als een wijnproeverijtje. Je neemt een slokje, spuwt het uit om niet zat te worden. Maar na een poos heb je nog niet van een fles of glaasje genoten. Mensen opperden vaak dat we elke week nieuwe gloria´s en credo´s moeten schrijven, nieuwe eucharistische gebeden. Dat lijkt even iets anders, maar als het erop aan komt, is het dan liturgisch denken en….. geen tanken. De ideale kerkdienst is die, welke haast buiten je bewustzijn omgaat zodat de gedachten naar God kunnen uitgaan. Een kerkdienst is niet om vermaakt te worden maar om te tanken. Want wie als gelovige leeft, verbruikt energie en zet voortdurend een kruisje door zichzelf. Dat kan niet zonder aanvulling. Zodra deze aanvulling van Godswege ontbreekt…..is er dan nog leven? Ja, maar wat voor leven?  

Ziekenzalving

Dit sacrament is zeker nog veel gevraagd. Priesters zijn er graag toe bereid hiervoor op weg te gaan. Want troost en sterkte brengen van Christus´ aanwezigheid door de gebeden en de Heilige Olie is een groot goed. Tegelijk kan de aanwezigheid van de bedienaar en het gesprek iets goeds in zichzelf hebben. Zeker wanneer er al van te voren contact is geweest tussen de priesters en de zieke, waardoor er ook meer persoonlijks in de teksten kan worden gelegd. In de praktijk blijkt dit echter niet zo gezien te worden. In veel gevallen belt men pas iemand als de nood erg hoog is. Anders gezegd: Als de zieke echt niet lang meer te leven heeft. Dan is tijd opeens zeer schaars. Vervelend wordt het voor beide betrokken partijen wanneer de priester die de familie wenst, niet bereikbaar of niet voor de onmiddellijke komst vrij en beschikbaar is. Dit zou allemaal te ondervangen zijn wanneer men de priesters eerder op de hoogte brengt van het ziekteproces, dat geen sporen van genezing meer in zich lijkt te dragen. Dan kan er eens een bezoekje worden gebracht, men kan overleggen wanneer het zou schikken voor het uitdelen en ontvangen van het sacrament. Zodat het niet meer “halsoverkop” moet. Past ook helemaal in het kader van de andere sacramenten. Deze worden allemaal toch voorbereid, hetzij individueel of in een groepssetting. Of het nu gaat over doop- of huwelijksvoorbereiding, over communie of vormsel. Een biechtgesprek vraagt toch ook voorafgaande tijd van gewetensonderzoek en aan een priesterwijding gaan vele jaren van vorming en studie vooraf. Waarom zouden we dan zo angstvallig blijven doen rond dit sacrament? Ik hoop op een koersverandering in het denken over dit geschenk dat Jezus aan zijn Kerk gegeven heeft.
Deken Th.v. Galen

Ziekenzondag

Op zondag 11 september is het Nationale Ziekenzondag. De Zonnebloem Afdeling St. Pancratius nodigt al haar leden uit voor de H. Mis van 11,30 uur. Aan het einde van deze viering zal de Ziekenzegen gegeven worden met het Allerheiligste.

Bezoek Kevelaer 

Op dinsdag 20 september vindt een bezoek aan het genadeoord Kevelaer plaats. Opstapplaats is de Putgraaf om 08.45 uur ’s morgens. Kosten 15 Euro p.p. Aanmelden aub via secretariaat.


Zaterdag 27 augustus
H. Monica
09.00 uur H.Mis

10.00 uur Theresiakapel
Henk Logister

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
VERVALT

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg 

Zondag 28 augustus
Twee-en-twintigste zondag door het jaar
1e Lezing: Jer. 20, 7–9
Evangelie: Mt. 16, 21–27 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Stientje van Egdom-Beaumont 

11.30 uur Sumadi
Albert Nacken (jrd.); Heidel Stollmann-Schlösser; Lev. en overl. v.d. fam. Savelsbergh-van Wersch; Gertrud en Hein Bruijenberg-Bosten, zoon Frans en dochter Annie en schoonzoon Hans

Maandag 29 augustus
Marteldood H. Johannes de Doper
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 30 augustus
Dinsdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Frits Buytendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 31 augustus
Woensdag in week 22 door het jaar
09.00 uur H.Mis

Donderdag 1 september
Donderdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen

Vrijdag 2 september
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag in week 22 door het jaar
09.00 uur
Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Janssen-Cremers; Ad Savelberg

Zaterdag 3 september
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
09.00 uur
Stientje van Egdom-Beaumont; Adrianus Verbiest

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 4 september
Drie-en-twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Ez. 33, 7-9
Evangelie: Mt. 18, 15-20 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Ernest Lempers; Uit dankbaarheid; Bér Coumans; Jo Bougie; Henriette Neelis-Crombach; Jacqueline Langen (v.w. Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia); T.g.v. een 30-jarig huwelijk

11.30 uur Cantor
Fenny v.d. Winkel-Cobben (zesw.d.); Theodora Moonen-Derks (zesw.d.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meyer (jrd.); Charly Fisher; Jos Salentijn; Paul en Alfred Corten

Maandag 5 september
Maandag in week 23 door het jaar
09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 6 september
Dinsdag in week 23 door het jaar
09.00 uur
Bertha Eussen-Cuijpers (jrd.); Frits Buytendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker (voor de zielerust); Voor allen die lijden aan het leven; Jan Stevens

09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 7 september
Woensdag in week 23 door het jaar
09.00 uur H.Mis

Donderdag 8 september
Maria Geboorte
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 9 september
Vrijdag in week 23 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 10 september
Zaterdag in week 23 door het jaar
09.00 uur
Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen; Fam. H. Keulaerds-Werry

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Felix Goyen; Fam. Schröder-Eijdems c.s.

Zondag 11 september
Vier-en-twintigste zondag door het jaar Ziekenzondag
1e Lezing: Sir. 27, 30-28, 7
Evangelie: Mt. 18, 21–35 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Jo Bougie

11.30 uur
Dorine en Marjolein Heijltjes; Ria Kemp-Lentelink (5e jrd.); Heintje Broekmans-Butink

Maandag 12 september
Maandag in week 24 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur
Frits Buytendijk; Henk en John Logister; Voor ouders en overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Hub Gelissen en Monique

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 14 september
Kruisverheffing
09.00 uur
Overl. ouders en broer

Donderdag 15 september
Onze Lieve Vrouw van Smarten
09.00 uur 
Om te danken en om zegen te vragen over het nieuwe levensjaar.

Vrijdag 16 september
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
09.00 uur
V.d. overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans

Zaterdag 17 september
Zaterdag in week 24 door het jaar
09.00 uur
Overl. broer

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
VERVALT vanwege de gebedsmomenten Vredesweek

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Niek Gillissen (jrd.); Ans Pompe-Guillaume

Zondag 18 september
Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 55, 6-9
Evangelie: Mt. 20, 1–16a (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Pie Stassar (jrd.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Lieke Quanjel-Schreurs; Wiel Somers

11.30 uur Chrisko
Marie-José Florie-Wolf (zesw.d.); Christien Geurten (jrd.); Joke Bemelmans (2de jrd); Ouders Lückers-Weijs (jrd.); Heidel Stollmann-Schlösser; Echtp. van den Hoek-Richter

Maandag 19 september
Maandag in week 25 door het jaar 09.00 uur Jo Lousberg en zoon Wim

Dinsdag 20 september
HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en Paulus Chŏng Hasang en gezellen,martelaren
09.00 uur
Frits Buytendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 21 september
H. Matteüs, apostel en evangelist
09.00 uur H.Mis

Donderdag 22 september
Donderdag in week 25 door het jaar
09.00 uur Overl. moeder; Thij Slenders

Vrijdag 23 september
H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
09.00 uur H.Mis

Zaterdag 24 september
Zaterdag in week 25 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Henri en Mia Meens-Jamar en overl. v.d. fam. Meens-Jamar; V.d. overl. v.d. fam. Gillissen-Jongen

Zondag 25 september
Zes-en-twintigste zondag door het jaar
1e Lezing: Ez. 18, 15-28
Evangelie: Mt. 21, 28–32 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
H. Mis

11.30 uur Cantor
Ans Simons (jrd.); Maria Oostwegel (jrd.); Echtp. Delsing-Richter

Maandag 26 september
Maandag in week 26 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
09.00 uur
Frits Buytendijk; Overl. ouders Ruiters-Hermans

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 28 september
Woensdag in week 26 door het jaar
09.00 uur
Frans Kruijen; Karel Savelberg

Donderdag 29 september
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
09.00 uur H.Mis

Vrijdag 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
09.00 uur H. Mis


GEDOOPT

24-07-11        Sarah Kuckelkorn, Kloosterstr. 31, Simpelveld
14-08-11        Daniël Sampermans, Willemstraat 78

HUWELIJK

23-07-2011   Ellen Sanders en Emile Rongen

OVERLEDEN

16-07-2011   Theodora Moonen-Derks, 79 jaar (Rectificatie)
01-08-2011   Marie-José Florie-Wolf, 66 jaar
11-08-2011   Alfred Mund, 73 jaar
14-08-2011   Mia Bakker-Moberts, 91 jaar
14-08-2011   Alex Emonds, 99 jaar


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van OKTOBER 2011: VRIJDAG 23 SEPTEMBER.

DE WERELD IN HEERLEN

Ieder jaar wordt in de binnenstad van Heerlen een presentatiedag georganiseerd door Heerlen Mondiaal. Hierbij zijn twaalf (vrijwilligers-) organisaties aangesloten die zich bezig houden met de Millenniumdoelen zoals eerlijke handel, mensenrechten, vrede en veiligheid. Dit jaar presenteert Heerlen in de wereld-de wereld in Heerlen zich op zaterdag 17 september op het Pancratiusplein, van 10.30 uur tot 16.30 uur. Iedere vrijwilligersgroep heeft een stand ter beschikking, waar kennis kan worden gemaakt met de diverse activiteiten van de verschillende organisaties. Thema’s die aandacht krijgen zijn: millenniumdoelen, vrede in de wereld, aandacht voor mensen, die honger lijden, mensen die vervolgd worden… Kortom: ATD-Vierde Wereld, Colourful Zebra, Dekenaal Missionair Beraad, Fietsersbond afd. Parkstad, Gered Gereedschap, Indianen in Brasil, Latinosmaas, Loop naar de pomp (waterproject Afrika), Moedercentrum De Heksenketel, Raad van Kerken Parkstad, Stichting SCAN, Transistion Town, Vredesplatform Heerlen, Vredesburo, Werkgroep Latijns Amerika, Werkgroep Millenniumgemeente Heerlen en de Wereldwinkel vragen aandacht voor de toestand van medemensen, die dreigen te worden vergeten. Zo komt de wereld heel concreet dichtbij. De dag door zijn er live optredens van o.a. Djembé workshop Robin Zalm, Grupo-Capoeira Brasil, Afrikaanse percussiegroep Kumpo, NatureMan en een Didgeridoospeler. Gewoontegetrouw wordt één van de kramen bemenst door leden van de Raad van Kerken Parkstad. Daarnaast zullen in de Pancratiuskerk vier gebeds- en bezinningsmomenten worden gehouden, waarvoor een ieder kan binnenlopen. We willen dit ‘kwartier voor God’ beginnen op de hele uren: om 12, 13, 14 en 15 uur. Eén van de thema’s zal zijn: tijd voor vrede. Dit weekend start immers ook de Vredesweek!
Graag tot ziens in het hart van Heerlen om de wereld in het oog te krijgen.
Ds. Ko van de Lagemaat
Voorzitter Raad van Kerken Parkstad

Programma seizoen 2011-12: Fundamentele theologie

Ook in het komende seizoen (September 2011 – april 2012) willen wij een geloofscursus houden: Inleiding in de fundamentele theologie. De fundamentele theologie wil een verantwoording van ons geloof geven. Zij wil aantonen dat het redelijk is om in de Openbaring te geloven. Zo zullen o.a. de volgende vragen aan bod komen: Hoe ons geloof verantwoorden? Wat is de Openbaring? Wat is geloven? Geloof en rede? Hoe komt de Heer en Zijn boodschap tot ons? Wat is de taak van het leergezag? Wat betekent dat de H. Schrift geïnspireerd is? Kunnen we Jezus kennen vanuit de evangelies? De wonderen van de Heer. De verrijzenis. Jezus de vervuller van Gods Openbaring. Het atheïsme als theologisch probleem. Het getuigenis van leven in de Heer. De cursus begint in september en zal op dinsdagavond gegeven worden in het Seminarie Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade.
Deze cursus vindt plaats op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in principe om de 2 weken. Hij begint op 27 september en loopt tot eind april: de data van het eerste semester zijn: 27/9; 11/10; 25/10; 8/11; 22/11; 13/12.
Contact en opgave: Mevr. S. Snackers-Lam: 045-5327891 en 06-51207426, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De cursus is gratis.

Oecumenische busreis naar het land van Luther 2012

Samen op reis, op zoek naar onze christelijke wortels, is een bijzondere manier om oecumenische contacten te versterken. In de regio Parkstad hebben we hiermee in mei 2009 ervaring opgedaan tijdens de reis naar Rome, onder leiding van deken Kuijer en ds. Bloemert. Het waren fantastische dagen, waarin we veel van Rome hebben gezien, maar ook elkaar beter hebben leren kennen. Het ligt in de bedoeling om in mei 2012, de week voor Pinksteren, opnieuw een oecumenische reis te organiseren, onder auspiciën van de Raad van Kerken Parkstad. Dit keer zal het reisdoel zijn: het land van Luther, in het oosten van Duitsland. We willen gedurende zes dagen het spoor volgen van de reformator Maarten Luther, die in 1483 in Eisleben werd geboren en daar in 1546 stierf. De grote componist J.S. Bach leefde ook in deze streek (1685 – 1750). Ook aan hem besteden we enige aandacht. Het programma in het kort. Vanuit Heerlen rijden we maandagmorgen per bus naar Eisenach, waar we ’s middags het Lutherhaus kunnen bezoeken. Ook het nabij gelegen Bachhaus is zeer de moeite waard. De volgende dag gaan we naar de Wartburg, het kasteel op de heuvel ten zuiden van Eisenach, dat zo’n belangrijke rol speelde in Luthers leven. Op woensdag zijn we in Erfurt, waar Luther Augustijner monnik werd en zijn priesterwijding ontving. We maken met een gids een stadwandeling; wellicht is het mogelijk in het klooster waar Luther woonde een viering te houden. Op donderdag trekken we verder. We brengen korte bezoeken aan Leipzig en Torgau en komen tegen het einde van de middag in “Lutherstadt Wittenberg” aan. Hier sloeg Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat aan tegen de deur van de slotkapel. Op vrijdag hebben we alle tijd om deze kerk en andere gedenkplaatsen van Luther te bekijken, zoals het klooster, waar Luther samen met zijn vrouw Katharina von Bora en hun gezin jarenlang woonde. Dit klooster is nu museum en vertelt het verhaal van de reformatie. Op zaterdag reizen we terug naar Heerlen.

Enkele gegevens op een rij:
Datum:           maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2012
Kosten:          € 489,-- p.p bij 30 of meer deelnemers (onder voorbehoud i.v.m. prijsniveau 2011)
Inbegrepen:  vervoer per touringcar, 3 hotels (half pension), excursie- en entreegelden, gids, fooien
Exclusief:      lunches, reis- en annuleringsverzekering, bijdrage calamiteitenfonds
Toeslag:        1 persoonskamer € 87,--
Opgave:         schriftelijk voor 1 november 2011
Leiding:         ds. S. Bloemert en deken Th. van Galen (leden Raad van Kerken Parkstad). In samenwerking met Drietour Reizen B.V., interkerkelijke reisorganisatie te Driebergen

Het ligt in de bedoeling om op dinsdag 4 oktober a.s. een informatie-avond te organiseren voor belangstellenden uit Parkstad/dekenaat Heerlen. Een ieder is welkom in de zaal bij de Josephkerk aan de Heerlerbaan van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze avond krijgt u een toelichting op het inhoudelijke programma en wordt u nader geïnformeerd over de praktische en financiële zaken. Dan zijn aanmeldingsformulieren beschikbaar. Kort voor de reis, op dinsdag 24 april 2012, zal een voorbereidingsavond voor de deelnemers worden gehouden. Dan worden de reismap met inhoudelijke informatie, de deelnemerslijst en praktische tips overhandigd. Interesse? Graag tot ziens op 4 oktober a.s.
Hartelijke groeten, deken Van Galen en ds. Bloemert

Activiteiten Savelbergklooster

Vrijdag 26 augustus zullen een aantal Keniase, Tanzaniaanse en Indonesische zusters een informatie-avond organiseren in het Savelbergklooster. Zij zullen dan vertellen hoe het verhaal van hun stichter (Mgr. Savelberg) doorgaat in hun land. ’t Belooft een interessante avond te worden. Aanvang: 19.30 u. Sluiting: ongeveer om 21.45 u.

10 September Open Monumentendag in het Savelbergklooster.
Met activiteiten in de tuin.
Aanvang: 11.00 u. tot 17.00 u.
Meer info via de website: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820

Zondag 18 september:
‘Klinkende Noon in het Savelbergklooster’
Kamerconcert door Gaby Devies – Fiegen, piano en Cileke en Jakobijn Angenent, beiden mezzosopraan.  
Aanvang: 15.00 u. Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer info via de website: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820 of www.pianoschoolgabydevies.nl

Donderdag 22 september:
‘De invloed van het Gregoriaans op de vocale en instrumentale liturgische muziek’
Lezing van en door Kees van Houten, musicoloog/organist. Afgewisseld met muziekfragmenten.
Aanvang: 19.30 u. Entrée: € 10,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer info: via de website: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820 of www.keesvanhouten.nl

Nieuws uit de Federatie

Op zondag 11 september zal de op 10 september diaken Blom zijn eerste assistentie verlenen in de St.Joseph kerk. Dit zal zijn in de H.Mis van 11.15 uur. Na de Mis kunt u hem gelukwensen tijdens het parochietuinfeest. Dit is een jaarlijks evenement tussen kerk en pastorie op de Heerlerbaan aan de Dr.Clemens Meulemanstraat. Het kerkbestuur van de St.Joseph nodigt dit jaar ook met name de kerkbestuursleden uit van de deelnemende parochies van de federatie Maar ieder die wil genieten van koffie met vlaai, een drankje of van een hapje welke worden genuttigd onder muzikale klanken welke life door diverse bijdragers worden geleverd, is van harte welkom. Het feest begint om 12.30 uur en duurt normaal tot 16.30/17.00 uur 

Het is een daad van vrijgevigheid
om te weigeren over een ander
te oordelen; weigeren om over
jezelf te oordelen vormt de basis
van alle lijden in de wereld.

Zoeken