Parochienieuws 27 augustus - 30 september 2011

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van OKTOBER 2011: VRIJDAG 23 SEPTEMBER.

DE WERELD IN HEERLEN

Ieder jaar wordt in de binnenstad van Heerlen een presentatiedag georganiseerd door Heerlen Mondiaal. Hierbij zijn twaalf (vrijwilligers-) organisaties aangesloten die zich bezig houden met de Millenniumdoelen zoals eerlijke handel, mensenrechten, vrede en veiligheid. Dit jaar presenteert Heerlen in de wereld-de wereld in Heerlen zich op zaterdag 17 september op het Pancratiusplein, van 10.30 uur tot 16.30 uur. Iedere vrijwilligersgroep heeft een stand ter beschikking, waar kennis kan worden gemaakt met de diverse activiteiten van de verschillende organisaties. Thema’s die aandacht krijgen zijn: millenniumdoelen, vrede in de wereld, aandacht voor mensen, die honger lijden, mensen die vervolgd worden… Kortom: ATD-Vierde Wereld, Colourful Zebra, Dekenaal Missionair Beraad, Fietsersbond afd. Parkstad, Gered Gereedschap, Indianen in Brasil, Latinosmaas, Loop naar de pomp (waterproject Afrika), Moedercentrum De Heksenketel, Raad van Kerken Parkstad, Stichting SCAN, Transistion Town, Vredesplatform Heerlen, Vredesburo, Werkgroep Latijns Amerika, Werkgroep Millenniumgemeente Heerlen en de Wereldwinkel vragen aandacht voor de toestand van medemensen, die dreigen te worden vergeten. Zo komt de wereld heel concreet dichtbij. De dag door zijn er live optredens van o.a. Djembé workshop Robin Zalm, Grupo-Capoeira Brasil, Afrikaanse percussiegroep Kumpo, NatureMan en een Didgeridoospeler. Gewoontegetrouw wordt één van de kramen bemenst door leden van de Raad van Kerken Parkstad. Daarnaast zullen in de Pancratiuskerk vier gebeds- en bezinningsmomenten worden gehouden, waarvoor een ieder kan binnenlopen. We willen dit ‘kwartier voor God’ beginnen op de hele uren: om 12, 13, 14 en 15 uur. Eén van de thema’s zal zijn: tijd voor vrede. Dit weekend start immers ook de Vredesweek!
Graag tot ziens in het hart van Heerlen om de wereld in het oog te krijgen.
Ds. Ko van de Lagemaat
Voorzitter Raad van Kerken Parkstad

Programma seizoen 2011-12: Fundamentele theologie

Ook in het komende seizoen (September 2011 – april 2012) willen wij een geloofscursus houden: Inleiding in de fundamentele theologie. De fundamentele theologie wil een verantwoording van ons geloof geven. Zij wil aantonen dat het redelijk is om in de Openbaring te geloven. Zo zullen o.a. de volgende vragen aan bod komen: Hoe ons geloof verantwoorden? Wat is de Openbaring? Wat is geloven? Geloof en rede? Hoe komt de Heer en Zijn boodschap tot ons? Wat is de taak van het leergezag? Wat betekent dat de H. Schrift geïnspireerd is? Kunnen we Jezus kennen vanuit de evangelies? De wonderen van de Heer. De verrijzenis. Jezus de vervuller van Gods Openbaring. Het atheïsme als theologisch probleem. Het getuigenis van leven in de Heer. De cursus begint in september en zal op dinsdagavond gegeven worden in het Seminarie Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade.
Deze cursus vindt plaats op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in principe om de 2 weken. Hij begint op 27 september en loopt tot eind april: de data van het eerste semester zijn: 27/9; 11/10; 25/10; 8/11; 22/11; 13/12.
Contact en opgave: Mevr. S. Snackers-Lam: 045-5327891 en 06-51207426, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De cursus is gratis.

Oecumenische busreis naar het land van Luther 2012

Samen op reis, op zoek naar onze christelijke wortels, is een bijzondere manier om oecumenische contacten te versterken. In de regio Parkstad hebben we hiermee in mei 2009 ervaring opgedaan tijdens de reis naar Rome, onder leiding van deken Kuijer en ds. Bloemert. Het waren fantastische dagen, waarin we veel van Rome hebben gezien, maar ook elkaar beter hebben leren kennen. Het ligt in de bedoeling om in mei 2012, de week voor Pinksteren, opnieuw een oecumenische reis te organiseren, onder auspiciën van de Raad van Kerken Parkstad. Dit keer zal het reisdoel zijn: het land van Luther, in het oosten van Duitsland. We willen gedurende zes dagen het spoor volgen van de reformator Maarten Luther, die in 1483 in Eisleben werd geboren en daar in 1546 stierf. De grote componist J.S. Bach leefde ook in deze streek (1685 – 1750). Ook aan hem besteden we enige aandacht. Het programma in het kort. Vanuit Heerlen rijden we maandagmorgen per bus naar Eisenach, waar we ’s middags het Lutherhaus kunnen bezoeken. Ook het nabij gelegen Bachhaus is zeer de moeite waard. De volgende dag gaan we naar de Wartburg, het kasteel op de heuvel ten zuiden van Eisenach, dat zo’n belangrijke rol speelde in Luthers leven. Op woensdag zijn we in Erfurt, waar Luther Augustijner monnik werd en zijn priesterwijding ontving. We maken met een gids een stadwandeling; wellicht is het mogelijk in het klooster waar Luther woonde een viering te houden. Op donderdag trekken we verder. We brengen korte bezoeken aan Leipzig en Torgau en komen tegen het einde van de middag in “Lutherstadt Wittenberg” aan. Hier sloeg Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat aan tegen de deur van de slotkapel. Op vrijdag hebben we alle tijd om deze kerk en andere gedenkplaatsen van Luther te bekijken, zoals het klooster, waar Luther samen met zijn vrouw Katharina von Bora en hun gezin jarenlang woonde. Dit klooster is nu museum en vertelt het verhaal van de reformatie. Op zaterdag reizen we terug naar Heerlen.

Enkele gegevens op een rij:
Datum:           maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2012
Kosten:          € 489,-- p.p bij 30 of meer deelnemers (onder voorbehoud i.v.m. prijsniveau 2011)
Inbegrepen:  vervoer per touringcar, 3 hotels (half pension), excursie- en entreegelden, gids, fooien
Exclusief:      lunches, reis- en annuleringsverzekering, bijdrage calamiteitenfonds
Toeslag:        1 persoonskamer € 87,--
Opgave:         schriftelijk voor 1 november 2011
Leiding:         ds. S. Bloemert en deken Th. van Galen (leden Raad van Kerken Parkstad). In samenwerking met Drietour Reizen B.V., interkerkelijke reisorganisatie te Driebergen

Het ligt in de bedoeling om op dinsdag 4 oktober a.s. een informatie-avond te organiseren voor belangstellenden uit Parkstad/dekenaat Heerlen. Een ieder is welkom in de zaal bij de Josephkerk aan de Heerlerbaan van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze avond krijgt u een toelichting op het inhoudelijke programma en wordt u nader geïnformeerd over de praktische en financiële zaken. Dan zijn aanmeldingsformulieren beschikbaar. Kort voor de reis, op dinsdag 24 april 2012, zal een voorbereidingsavond voor de deelnemers worden gehouden. Dan worden de reismap met inhoudelijke informatie, de deelnemerslijst en praktische tips overhandigd. Interesse? Graag tot ziens op 4 oktober a.s.
Hartelijke groeten, deken Van Galen en ds. Bloemert

Activiteiten Savelbergklooster

Vrijdag 26 augustus zullen een aantal Keniase, Tanzaniaanse en Indonesische zusters een informatie-avond organiseren in het Savelbergklooster. Zij zullen dan vertellen hoe het verhaal van hun stichter (Mgr. Savelberg) doorgaat in hun land. ’t Belooft een interessante avond te worden. Aanvang: 19.30 u. Sluiting: ongeveer om 21.45 u.

10 September Open Monumentendag in het Savelbergklooster.
Met activiteiten in de tuin.
Aanvang: 11.00 u. tot 17.00 u.
Meer info via de website: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820

Zondag 18 september:
‘Klinkende Noon in het Savelbergklooster’
Kamerconcert door Gaby Devies – Fiegen, piano en Cileke en Jakobijn Angenent, beiden mezzosopraan.  
Aanvang: 15.00 u. Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer info via de website: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820 of www.pianoschoolgabydevies.nl

Donderdag 22 september:
‘De invloed van het Gregoriaans op de vocale en instrumentale liturgische muziek’
Lezing van en door Kees van Houten, musicoloog/organist. Afgewisseld met muziekfragmenten.
Aanvang: 19.30 u. Entrée: € 10,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.
Meer info: via de website: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820 of www.keesvanhouten.nl

Nieuws uit de Federatie

Op zondag 11 september zal de op 10 september diaken Blom zijn eerste assistentie verlenen in de St.Joseph kerk. Dit zal zijn in de H.Mis van 11.15 uur. Na de Mis kunt u hem gelukwensen tijdens het parochietuinfeest. Dit is een jaarlijks evenement tussen kerk en pastorie op de Heerlerbaan aan de Dr.Clemens Meulemanstraat. Het kerkbestuur van de St.Joseph nodigt dit jaar ook met name de kerkbestuursleden uit van de deelnemende parochies van de federatie Maar ieder die wil genieten van koffie met vlaai, een drankje of van een hapje welke worden genuttigd onder muzikale klanken welke life door diverse bijdragers worden geleverd, is van harte welkom. Het feest begint om 12.30 uur en duurt normaal tot 16.30/17.00 uur 

Het is een daad van vrijgevigheid
om te weigeren over een ander
te oordelen; weigeren om over
jezelf te oordelen vormt de basis
van alle lijden in de wereld.

Zoeken