Parochienieuws van 30 juli - 28 Augustus

 

Bouwen aan je eigen geluk kan!

Het is volop vakantie. Dagen welke ik als kind en als jongere vulde met vissen. Het gebeurde in stilstaand water en nadien in de Maas. De smaak ervan had ik te pakken gekregen doordat ik met mijn vader mee mocht. Buiten de technieken van o.a. het haakje aan een nylonlijntje bevestigen, welke dikte van draad gebruik je, welk aas voor welke soort vis, hoe ga je te werk als je beet hebt zodat je de vis niet verspeelt, bleken ook andere zaken van belang. Zeker bij de plassen waar er geen stroming in het water zat. Te denken valt dan aan niet stampen met je voeten, rustig zitten, je hengel niet in het water laten ploffen (toen ik nog heel klein was kon dat gebeuren…). Maar ook dat door te schuiven met je dobber je andere vissen kunt “ opzoeken”, dat je aan de beweging van de dobber kunt zien welke vis er het aas smult…Toen we met enkele kinderen wel eens alleen waren kon het zomaar gebeuren dat we na een poosje niets gevangen te hebben, onrustig werden en langs de waterkant gingen lopen. Dan zochten we als het ware het succes van een beet te krijgen. Dit tot ergernis van de volwassen lieden die dit dan ook terug vertelden. Juist met dat lopen bereikten we meestal immers het tegenovergestelde. Denkt u maar aan de vele trillingen welke de vis lieten wegduiken. Maar ook als je vast op één plekje zat, leerde je daar te blijven zitten. Wanneer je buurman succesvol was gunde je hem dat, zonder ook je lijn naast de zijne in het water te willen mikken, met als gevolg dat lijnen verstrikt konden raken. Maar er was volop te doen om toch de dobber weggesleurd te laten worden. Ander aas, andere (dunnere) lijn, dichterbij de kant, iets verder weg, minder diep, heel ondiep, op de grond, ander voer. En als je tóch geen resultaat had met vangen, wist je in ieder geval: ik heb alles gedaan om de vis aan de haak te krijgen. Dus was er voldoening en reden genoeg om terug te keren: Volgende keer meer succes! Hoop doet leven! Geduld en je zult zien dat het wel weer eens lukt! Het is toen dat ik iets van Latijn leerde, besef ik nu: Visserslatijn. Want ook dat hoorde bij de vreugde, hoe groot de vis wel niet was welke we verschalkten. Met dit praatje zal ik zeker geen vader met zijn zoon warm krijgen voor de hengelsport, en zo is het ook niet bedoeld. (Mag natuurlijk wel! Omdat het zo leerzaam en ontspannend is!) Waarom het dan vertellen aan u? 
Ook Jezus zei eens tegen zijn vrienden na een lange nacht vissen en ze zonder vangst terugkeerden: Gooi het net eens uit over de andere boeg! Toen ze het deden raakte het net tjokvol! Moeten we niet leren niet te snel op te geven, het bijltje er bij neer te gooien, de zaak eraan te geven wanneer resultaat niet meteen komt? Hoe raak ik wel de snaar bij een ander, die doof lijkt, ongevoelig voor een wens, voor een taak. Is er geen andere weg om mijn doel te bereiken? “Ik zit altijd alleen, ik zie geen mens!” Een vaker gehoorde klacht. Voorzichtig vraag je dan wel eens: ”Hebt u dan iemand zelf uitgenodigd? Bent u zelf iemand gaan opzoeken?“ Soms is het volgende wel eens pijnlijker en is het lastiger om dit “aan de man/vrouw te brengen”. Wanneer het huis stinkt naar bijvoorbeeld urine van mens of dier, als de gordijnen op een kier na dicht zijn, als het gesprek altijd klagen en kreunen is, als zelfbeklag de enige melodie is, als roddel of nieuwsgierigheid het ultieme genot zijn. Maar ook als de ten toon gespreide ijdelheid zo groot is dat elke goudklomp die binnenkomt verbleekt tot zwart geworden koper. Van vissen kun je veel leren. Ook dat je door eigen gedrag en houding makkelijk achter het net kunt vissen. Ik wens u een mooie vangst in de vijver van het leven, op zoek naar geluk. Hoe we hengelen, welk aas we gebruiken, of we geduld hebben, iets nieuws eens proberen, het over een andere boeg gooien, een geschikter lijntje gebruiken, het is allemaal niet om het even…. 
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

Wijdeling

Vanaf vorig jaar september konden mensen Rick Blom tegenkomen, die een extra stagejaar liep in de parochies van St.Joseph, St.Martinus en St.Pancratius. Hij was afgestudeerd van de priesteropleiding en zou in ons midden ervaring opdoen om in de pastoraat werkzaam te kunnen worden. Her en der werd hij ingezet, op vlakken waar hij zich thuis voelde, maar ook daar waar hij niet zeker was van zijn aanpak. Zijn inzet heeft het door hem beoogde resultaat gebracht: Op 10 september ontvangt hij met nog drie kandidaten voor het priesterschap, de diaken wijding. De plechtigheid is in de kerk van Rolduc en begint om 10.30 uur. Deze wijding is de laatste stap in de opgang naar het priester worden. Met deze wijding kan hij straks (als extra): Dopen, evangelie lezen in de liturgie en preken, hij mag zegenen met het allerheiligste, woord en communiedienst doen bij een uitvaart of huwelijk en dit huwelijk inzegenen. Dit naast het helpen bij catechese, ziekenbezoek en ziekencommunie, geloofs- of bijbelcursussen geven. Wanneer deze diakentijd goed verloopt, volgt er een priesterwijding zodra men de kandidaat daarvoor geschikt acht. Voor onze parochies betekent het concreet dat hij in ieder geval dit jaar als diaken gaat werken en indien de priesterwijding volgt, wij er nadien voorlopig een priester bij krijgen voor onze federatie. Het is immers de bedoeling dat hij hier zijn werkterrein behoudt en ervaring opdoet. Hij blijft wonen in de pastorie van St.Joseph.


 

Zaterdag 30 juli
Zaterdag week 17 door het jaar
09.00 uur
Overl. broer; Frans Kruijen

 

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken v. Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Frans Brouwer (zesw.d.); Felix Goyen; Jos Salentijn en overl. ouders

Zondag 31 juli 
Achttiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 55, 1-3
Evangelie: Mt. 14, 13-21 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Wiel Somers (jrd.); Overl. moeder; Jo Bougie; Stientje van Egdom-Beaumont

11.30 uur Loeke Kreutz, dwarsfluit
H. Mis

Maandag 1 augustus
H. Alfonsus Maria de ’Liguori
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 2 augustus
Dinsdag in week 18 door het jaar
09.00 uur
Frits Buytendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Uit dankbaarheid bij een verjaardag

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 3 augustus
Woensdag in week 18 door het jaar
09.00 uur H.Mis

Donderdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 5 augustus
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag in week 18 door het jaar
09.00 uur
Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Janssen-Cremers

Zaterdag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
09.00 uur
Echtp. Vaessen-Savelkoul

10.00 uur Theresiakapel
Kitty Pauly

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Frieda Eijgelshoven-Bremen (jrd.) en overl. ouders Eijgelshoven-Ritzerveld; Hein Vegers (jrd.); Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 7 augustus 
Negentiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 19, 9a+11-13a
Evangelie: Mt. 14, 22-33 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Gerrit Pelssers (jrd.);Ernest Lempers; Bér Coumans; Henriette Neelis-Crombach; Stientje van Egdom-Beaumant

11.30 uur Samenzang
Echtp. Perey-Gerards, Loek Perey en Tonnie (jrd.); Charly Fisher; Jef Prevoo en Pater Mil Steels; Hub Bosch; Overl.ouders Cybulski-Dekker; Jo Kleikers en overl. fam.

Maandag 8 augustus
H. Dominicus, priester
09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
09.00 uur
Frits Buytendijk; Voor ouders en overledenen v.d. fam. Reuters-Canisius

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
09.00 uur H.Mis

Donderdag 11 augustus
H. Clara, maagd
09.00 uur
Jo Debie; Echtp. J. Wachelder-v.d. Weijer; Thij Slenders

Vrijdag 12 augustus
Vrijdag in week 19 door het jaar
09.00 uur H.Mis

Zaterdag 13 augustus
Zaterdag in week 19 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Overleden zus

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ouders Werker-Franssen (jrd.)

Zondag 14 augustus
Twintigste zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 56, 1+ 6–7
Evangelie: Mt. 15, 21–28 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
Anny Verrijt en overl.v.d.fam.; Stientje van Egdom-Beaumont 

11.30 uur Samenzang
Bertha Geurten-Frings (1e jrd.) en Willy Geurten (10e jrd.);Marianne Lechner (3e jrd.); Jos Salentijn

Maandag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Bruidskoor
Preek: Deken van Galen
Ter ere van onze Lieve Vrouw

Dinsdag 16 augustus
Dinsdag in week 20 door het jaar
09.00 uur
Frits Buytendijk; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding 

Woensdag 17 augustus
Woensdag in week 20 door het jaar
09.00 uur Overl. echtgenoot

Donderdag 18 augustus
Donderdag in week 20 door het jaar
09.00 uur H.Mis

Vrijdag 19 augustus
Vrijdag in week 20 door het jaar
09.00 uur Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtpaar v.d. Warenburg-Grootjans

Zaterdag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
09.00 uur H.Mis

10.00 uur Theresiakapel 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 VERVALT

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Schiffers (jrd.); Ans Pompe-Guillaume

Zondag 21 augustus
Een-en-twintigste zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 22, 19–23
Evangelie: Mt. 16, 13–20 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Stientje van Egdom-Beaumont (zesw.d.);Lennart van der Werf (jrd.);Lieke Quanjel-Schreurs; Jo Debie (t.g.v. huw.dag); Voor zegen over het nieuwe levensjaar 

11.30 uur Cantor
Overl. ouders Ramaekers-Severens en overige fam. (jrd.); Wiel Bosch (2e jrd.); Gertrud en Hein Bruijenberg-Bosten; Paul Gorten (gedenkmis); Wiel Smeets

Maandag 22 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 23 augustus
Dinsdag in week 21 door het jaar 
09.00 uur
Frits Buytendijk; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen en Marcel Brand

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
09.00 uur H.Mis 

Donderdag 25 augustus
Donderdag in week 21 door het jaar
09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 26 augustus
Vrijdag in week 21 door het jaar
09.00 uur H.Mis

Zaterdag 27 augustus
H. Monica
09.00 uur H.Mis

10.00 uur Theresiakapel
Henk Logister

Biechtgelegenheid 14.00-15.00  VERVALT

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 28 augustus
Twee-en-twintigste zondag door het jaar
1e Lezing: Jer. 20, 7–9
Evangelie: Mt. 16, 21–27 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Stientje van Egdom-Beaumont

11.30 uur Sumadi
Albert Nacken (jrd.); Heidel Stollmann-Schlösser; Lev. en overl. v.d. fam. Savelsbergh-van Wersch; Gertrud en Hein Bruijenberg-Bosten, zoon Frans en dochter Annie en schoonzoon Hans

Noveen H. Theresia
Op zaterdag 6 augustus start om 10.00 uur in de Theresiakapel aan de Putgraaf weer de jaarlijkse noveen ter ere van de H. Theresia. De noveen zal geopend worden door de Deken en de zang zal verzorgd worden door het Duo JM-2. Gedurende negen weken zullen wij aan het eind van de H. Mis het noveengebed bidden; ook bent u in de gelegenheid om een Noveenkaars aan te steken.

  GEDOOPT
10-07-2011   Emma Frohns, Hofmeierstraat 4, Heerlen
17-07-2011   Melua Dacier, Coriovallumstraat 34N, Heerlen
17-07-2011   Caitlynn Dovermann, Parallelweg 125, Heerlen


 

HUWELIJK
24-06-2011   Joey Peters en Tamara Hendriks

OVERLEDEN 
06-06-2011   Anna Antonia van Hoorn-van Oirschot, 89 jaar
01-07-2011   Stientje van Egdom-Beaumont, 94 jaar
05-07-2011   José Limonard-Dolmans, 86 jaar
06-07-2011   Joke Houbiers-Herfkens, 81 jaar
16-07-2011   Theodora Moonen-Derks, 87 jaar

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van SEPTEMBER 2011: VRIJDAG 19 AUGUSTUS.

  Dagbedevaart Banneux
Op zaterdag 27 augustus vindt de dagbedevaart naar Banneux plaats. U kunt zich voor 25 juli in het secretariaat aanmelden. Kosten 18 Euro p.p.


 

 

 

 

Wie houdt van ukken? Wie wil helpen?
Het is verheugend te zien dat in de Pancratius het element “jeugd en jongeren” nog redelijk aanwezig is. Zeker in de Mis van 11.30 uur. Jeugd welke groter wordt, huwt en kinderen krijgt. Zo kunnen we Annelies en haar man Stefan gelukwensen met de geboorte van hun tweede kind. De jeugdige en trotse moeder was zelf ooit actief in onze crècheopvang tijdens de Mis van 11.30 uur. Op die manier nodig je immers ouders uit naar de kerk te komen, wetend dat de kleinsten niet de aandacht van henzelf opeisen tijdens de dienst en de aandacht van anderen niet afleiden. Jarenlang was de crèche niet weg te denken, als aanbod naast de kindernevendienst voor de kinderen van 4/5 jaar en ouder. Het “aanbod ukjes” daalde even en daarmee kon ik het aanbod minder gestand doen. Want als er een rooster is van opvang maar er is geen vraag dan verdampt de belangstelling. Maar we zijn er weer aan toe deze crèche nieuw leven in te blazen! Ik zou het enorm waarderen indien we dit weer invulling konden gaan geven. Wie kan en wie wil helpen? De opvang geschiedt in de ruimten naast en/of onder de sacristie. Beloning is de voldoening welke u krijgt bij de opvang van de allerkleinsten zelf en de dank van ouders, pastoor, kapelaan, diaken, koster en alle kerkgangers. U kunt zich bij mij bekend maken of via het secretariaat, per mail of telefonisch.
Deken Th.v.Galen

 

Federatie
Een samenwerkingsverband van parochies noemen we een federatie. De noodzaak ertoe komt langs velerlei wegen op ons af. Gebrek een bedienaren vragen om goede onderlinge afspraken. Het aanbod van parochiële diensten houden we altijd minder in elke parochie in stand door de afname van vitale vrijwilligers. De financiële druk op de kerken neemt toe. Hetgeen we kunnen doen per kerk is prima, maar “de parochie” bestaat straks niet meer uit één bestuur met één kerk. Het zal worden één bestuur met de zorg over meerdere kerkgebouwen. Deze parochie noemen we omwille van de bestuursvorm “Federatie” maar het is in feite een parochie, zij het dan met meerdere kerkgelegenheden. Nu is dat wennen. Langs alle kanten. Voor iedereen. Nu bidden we bijvoorbeeld voor overledenen “uit de eigen parochie”, behorend tot een bepaald gebied. Voor uw priesters geldt echter al lange tijd, dat ze welhaast wekelijks met een uitvaart bezig zijn zonder dat u daar weet van hebt. Dat is tot op heden toch “van een andere parochie”. Geldt voor dopen en huwelijken. Wanneer we dopelingen vermelden in het parochieblad van bijvoorbeeld de Pancratius, omdat ze in de Pancratius of Theresia kapel gedoopt werden, is dat niet vreemd. Maar in feite moeten we in federatieverband in dat Pancratiusbulletin ook hen gaan vermelden, die in de Martinus of in de Joseph gedoopt zijn of in de Elisabeth kapel werden gedoopt. Een aandachtig lezer zal dan in eerste instantie denken: wat wordt er toch veel gedoopt tegenwoordig! Het samengaan van kerken zal niet meteen een “wij-gevoel” geven. Helaas zal het wel eens mensen laten denken: Ze pakken ons wat af. Dat kan dan gaan in de trant van: “Vroeger hadden we zelf een gezinsmis met Kerstmis of met Pasen! En nu? Nu moeten we voor een gezinsmis met de kinderen naar….Wat denken ze wel niet! Dat is toch niet ‘mijn’ kerk! Ik zie niet wat ik daar zou moeten gaan doen!” Of ook de beroemde mistijden: “Wat, geen gregoriaanse hoogmis meer in MIJN kerk? Moet ik daarvoor naar…..! Daar zullen ze mij in ieder geval niet zien! Hier of nergens. Ik betaal toch niet voor niks al zoveel jaren hier mijn kerkbijdrage! Als ze me MIJN kerk afpakken, zet ik ook die bijdrage stop! Dan voelen ze het dat ze niet met me moeten sollen!” Ik kan me die gevoeligheden goed voorstellen en wil me niet ontrekken aan de opdracht mensen zoveel mogelijk van dienst te willen zijn. Maar uit al onze kerken heb ik nauwelijks wijdelingen zien voortkomen voor de liturgische invulling in het bisdom. Vergrijzing in koren en in vrijwilligerskringen maken gemeenschapsvorming steeds lastiger. En hetgeen ik maar moeilijk wil begrijpen: Als we de eucharistie met de communie zo onmisbaar vinden, waarom zoeken we het dan niet op daar waar een gezond en goed aanbod kan zijn? Natuurlijk begrijpen we dat je nu eenmaal kerken hebt waar een mens zich thuis voelt! Dat geldt evenzeer voor winkels waar je altijd je brood, vlees, vis, groenten koopt. Waar je voor kleren hoopt te slagen, wie je haren of je voeten verzorgt! Vaak zijn het toch vaste adressen waar je gekend wordt en waar we ons thuis voelen. Maar als “mijn bakker” op vakantie is of zijn winkel moet sluiten, eet ik dan geen brood meer? Zo gaan we toch ook naar de apotheek van dienst die niet meteen “onze” apotheek is omdat we dringend die of deze medicijn nodig hebben! Zeker zullen mensen zeggen dat dit allemaal geen vergelijkingen zijn. Helaas zeggen de feiten dat we met rasse schreden naar veranderingen toestappen. Of uw priesters dat ook wel eens een opgave vinden, wordt niet ontkend. Maar als ze met de rug tegen de muur worden gezet omwille van feiten, is het zaak er samen het beste van te maken. Neem nu nog eens als voorbeeld mijn vraag naar medewerking voor een kindercrèche tijdens de eucharistie in de Pancratius, de enige kerk waar op dit moment voldoende kinderen zijn om voor een constant aanbod van nevendienst inhoud te geven. Mag je, moet je dat alleen publiceren in het Pancratius parochieblad? En áls er in de Josephparochie iemand woont die dát graag wil doen maar in eigen kerk daarvoor geen aanbod ziet? Of publiceren in Welten/Martinus, waar een ouder stel denkt: Wat goed, dan kunnen me met onze 2-jarige daar naar toe, want in de “eigen” kerk zit geen ouder paar met kleine kinderen! Natuurlijk zou het fijn zijn wanneer mensen zeggen: Wacht eens, dat kunnen wij hier toch ook opzetten, invullen! Niets is meer welkom…..maar de praktijk leert, dat dit er niet van komt. Niettemin is het mijn vaste overtuiging, dat een federatie maar slaagt wanneer we de onderscheiden “kerkwijken“ sterk proberen te houden, in hun eigen kleur. En daar heb ik mensen voor nodig, die in al die wijken blijven opstaan. Het bisdom wil in ieder geval dat we per 1 jan. 2015 klaar zijn met de federatievorming. Ik begrijp dat en wil daar zeker eerder mee klaar zijn.
Deken Th.v. Galen

Processies.
Die waren achtereenvolgend in de Pancratius, Martinus en de Joseph. Heel verschillend, en alle drie mogen we terugzien op mooie zondagen met de invulling van de sacramentsprocessie. In opzet en omvangrijk heel verschillend. Op Heerlerbaan was het eerste keer sinds 1963. Natuurlijk valt dit dan niet mee met de ontwikkelingen welke we in kerk en maatschappij achter ons hebben om “iets groots en spectaculairs” op te zetten. Zeker als de vakantie net gestart is, verenigingen niet meer voltallig kunnen zijn of daardoor moeten afhaken. We vormen zeker ook geen heiligdomsvaarten. Maar ieder in zijn soort was goed. Dankbaar ben ik dan ook voor alle inzet van medewerkers en medewerksters. Zonder alle details te kunnen noemen wil ik enkele zaken benoemen:
In de Pancratius was het bijzonder opvallend dat de leden van de Blauwsjuut in hun kostuum de hemel droegen en werden alom geroemd daarvoor. Sfeervol en kleurrijk.
-         In de Martinus zorgden Henk van Boxtel en Henk Dirks voor een smakelijke en gezellige nazit.
-         In de Joseph werd de route naar Parc Imstenrade door politie goed begeleid op de drukke wegen, konden we trekken met de immer trouwe Schutterij St.Sebastianus die ook daar present was, en werd met de mis in de kapel een gouden randje toegevoegd. Binnenkort mag ik voor de camera vertellen waarom we dit nog doen, deze processies, die toch veel van de uiterlijke glans ontberen welke ooit getoond werd in vervlogen tijden. Voor mij is het toch van belang om een zekere beeldvorming te bewaren. Je zou kunnen zeggen: Zoals voetbalsupporters trots met de clubvlag of sjaal en tricot over straat gaan na een overwinning, zo laten we zien dat het niet niks is dat we een overwinnaar hebben op wie je mag bouwen, voor tijd en voor de eeuwigheid. Hij wil met ons meetrekken, maar Jezus verliest alle aantrekkelijkheid als we Hem doodzwijgen en aan het oog onttrekken. Dat Hij, Jezus, minder enthousiaste supporters/volgelingen heeft, doet niets af aan de kracht welke in Zijn zending en werking ligt. Zo houden we de gedachtenis levend.
Deken Th.v. Galen

Aankondiging bezoek Kevelaer
Op dinsdag 20 september vindt een bezoek aan het genadeoord Kevelaer plaats. Meer informatie vindt u het parochieblad van september.