Parochienieuws Juli 2011

WAT EEN REINIGINGS-CD DOET….DOET OOK HET GEWETEN

 

De op jonge leeftijd overleden beeldschone, serene dichteres Alice Nahon was vele jaren lang een idool van scharen meisjes en vrouwen. Ze zochten steun bij Nahons sentimentele verzen over geloof, hoop en liefde. Ze werd niet oud, leefde van 1896 tot 1933 en had veel last van chronische bronchitis en depressiviteit. Haar gedichtenbundels vonden echter gretig aftrek. Haar bekendste gedicht begin met: “'t Is goed in 't eigen hert te kijken, nog even vóór het slapen gaan. Of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan”... Kent u het ook (nog)? Past u het wel eens toe? Menigeen zal die praktijk van een ´gewetensonderzoek´ nooit meer hebben aangereikt gekregen. In onze huidige beleving zal men spreken over ´reflectie´, een overdenken van de dingen. Toch lijkt me dat verre van identiek te zijn. Wie de dingen van een dag eens naloopt en overdenkt, zou nog kunnen denken in de trant van: “Die heb ik lekker eens voor schut gezet, voor de gek gehouden, een poets gebakken, een zwarte Piet toegespeeld.“ Wie een dag overdenkt vanuit een geweten, dat zoekt te vermijden wat niet goed is in Gods oog, zal op tal van fronten juist heel anders redeneren. “Die heb ik bewust willen passeren, en dat was niet goed”. Zo iemand zal het voornemen maken het morgen anders en beter te doen. Echter, onze avonden eindigen meestal niet meer met zulk een gewetensonderzoek. Natuurlijk zal menigeen vlak voor het slapen de TV uitzetten, boordevol informatie of beelden en geluiden. Een aantal zal een boek/tijdschrift met of zonder voldoening wegleggen. Anderen maken zich al druk voor de dag van morgen, zeker als er drukkende dingen opstaan. Onder hen allen zullen velen wel hun tanden een poetsbeurt geven. Dat is zeker goed tegen mogelijk bacteriën. Toch zou het kijken in het hart vanuit een geweten, ook zijn reinigende werking laten gelden.

 Enerzijds kan een mens voldoening vinden in alles dat goed verlopen is. Wat niet is geslaagd leggen we dan in Gods hand. En hetgeen niet juist werd aangepakt krijgt een ´wasbeurt´ over zich heen, met erachter het concrete voornemen: “Morgen anders en beter”. Dat is geen garantie dat het leven en vooral ook het samen - leven inderdaad allemaal zonder probleem gaat worden! Dat er geen teleurstellingen zullen zijn en dat er alleen maar volmaakten rondlopen. Het gaat wel betekenen dat er gewerkt wordt aan een betere aanpak, houding, keuze, inzet, volharding, spreek – of zwijggedrag. Zoekt u het volledige gedicht maar eens op (u tikt gewoon in: 't Is goed in 't eigen hert te kijken), hetgeen via internet totaal geen probleem is. En kijk eens of u ook wilt meewerken aan de reinigende kracht in een wereld, waar niet alleen bacteriën of virussen het lichaam lam leggen. Ook de geesten en harten zijn regelmatig toe aan een check-up, of hongeren naar een reiniging of zelfs genezing.

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

Dagbedevaart Banneux
Op zaterdag 27 augustus vindt de dagbedevaart naar Banneux plaats. U kunt zich voor 25 juli in het secretariaat aanmelden. Kosten 18 Euro p.p.


Zaterdag 25 juni
09.00 uur
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00–15.00 uur Deken van Galen 

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Jo Bougie (zesw.d.); Pastoor-deken Jo Debets en overl. v.d. fam.

Zondag 26 juni Sacramentsdag
1e Lezing: 1 Kor. 10, 16-17
Evangelie: Joh. 6, 51-58 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur H. Mis met aansluitend processie
Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Cor Slegtenhorst (jrd.); Mevr. Maarschalkerweerd uit dankbaarheid (3de jrd.); Bertha Geurten-Frings; Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk

 11.30 uur  VERVALT I.V.M PROCESSIE

Maandag 27 juni
Maandag week 13 door het jaar

09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar

09.00 uur
Henk en John Logister; Frits Buytendijk; Overl. moeder

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen

09.00 uur
Gertrud Dreuw en Hubert Frans Moonen (jrd.)

Donderdag 30 juni
Donderdag week 13 door het jaar

09.00 uur
H. Mis

Vrijdag 1 juli
H. Hart van Jezus
Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Janssen-Cremers

Zaterdag 2 juli
Onbevlekt Hart van Maria

09.00 uur
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Lieske Vranken en Els; Jeanne Oostwegel-Limpens

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Toon Helders; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 3 juli
Veertiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Zach. 9, 9-10
Evangelie: Mt. 11, 25-30 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Ernest Lempers; Jo Bougie; Uit dankbaarheid; Rie Frederikx-van Zanten; Jacqueline Langen (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia; Henriette Neelis-Crombach

11.30 uur Cantor
Jo van Zandvoort (jrd.); Leo Eurlings (3de jrd.); Jo Frissen (jrd.); Heidel Stollman-Schlösser; Charly Fisher

Maandag 4 juli
Maandag week 14 door het jr.

09.00 uur
Jo Linsen, Fons Consten en ouders Consten-Janssen

Dinsdag 5 juli
Dinsdag week 14 door het jr.

09.00 uur
Frits Buytendijk; Jan Stevens; Voor een jarige; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker (voor de zielerust); Henk en John Logister

Woensdag 6 juli
Woensdag week 14 door het jr.

09.00 uur
Voor allen die te lijden hebben onder rampen en tegenslag

Donderdag 7 juli
Donderdag week 14 door het jr. 

09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 8 juli
Vrijdag week 14 door het jr.

09.00 uur
H. Mis

Zaterdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum

09.00 uur
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Hub Schiffers

 Biechtgelegenheid 14.00-15.00  Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 10 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 55, 10-11
Evangelie: Mt. 13, 1-9 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Henk Kremers (zesw.d.); Bér Coumans; Jo Debie

11.30 uur Noëlle Kreutz, klarinet
H. Mis

Maandag 11 juli
H. Benedictus, abt en patroon van Europa

09.00 uur
Frans Kruijen; Uit dankbaarheid

Dinsdag 12 juli
Dinsdag week 15 door het jr.

09.00 uur
Frits Buytendijk; Wiel Bosch; Lotte Woonings-Stoks; Overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Voor allen die te lijden hebben onder rampen en tegenslag

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 13 juli
Woensdag week 15 door het jr.

09.00 uur
H. Mis

Donderdag 14 juli
Donderdag week 15 door het jr.

09.00 uur
H. Mis

Vrijdag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

09.00 uur
H. Mis

Zaterdag 16 juli
Zaterdag week 15 door het jr.

09.00 uur
H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00  Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Ans Pompe-Guillaume

Zondag 17 juli
Zestiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Wijsh. 12. 13+16-19
Evangelie: Mt. 13, 24-30 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Schola Cantorum
Lou van Bergen en zoon (jrd.); Annie en Sjeng Maes-Budé; Lieke Quanjel-Schreurs

11.30 uur Vrouwenkoor
“Choir of Voices”

Jan Roumen en overl. ouders Roumen-Smeets (jrd.); Overl. ouders Verhoeven-Schrijnemakers en overl. ouders Mennen-Jacobs (jrd.); Ouders Lenz-Rhoen en kinderen; Overl. ouders Bröcker-van Andel; Jos Salentijn

Maandag 18 juli
Maandag week 16 door het jr.

09.00 uur
H. Mis

Dinsdag 19 juli
Dinsdag week 16 door het jr.

09.00 uur
Frits Buytendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand; Overl. ouders Logister-Pieters

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 20 juli
Woensdag week 16 door het jr.

09.00 uur
H. Mis

Donderdag 21 juli
Donderdag week 16 door het jr.

09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 22 juli
H. Maria Magdalena

09.00 uur
H. Mis

Zaterdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa

09.00 uur
Overl. vader

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00  Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Toon Helders

Zondag 24 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 3, 5+7-12
Evangelie: Mt. 13, 44-46 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Albert en Kitty Beugels-Augenbroe (jrd.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Samenzang
Fernandine Limpens (jrd.); Mien van Wankum-Wissink

Maandag 25 juli
H. Jakobus, apostel

09.00 uur
Overl. ouders Rutten-Henseler (jrd.)

Dinsdag 26 juli
HH. Joachim en Anna, ouders van de Heilige Maagd Maria

09.00 uur
Frits Buytendijk; Hub Schiffers: Ter ere v.d. H. Anna

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 27 juli
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

09.00 uur
H. Mis

Donderdag 28 juli
Donderdag week 17 door het jr.

09.00 uur
H. Mis

Vrijdag 29 juli
H. Marta

09.00 uur
H. Mis

Zaterdag 30 juli
Zaterdag week 17 door het jr.

09.00 uur
Overl. broer; Frans Kruijen

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00  Deken v. Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Frans Brouwer (zesw.d.); Felix Goyen; Jos Salentijn en overl. ouders

Zondag 31 juli
Achttiende Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 55, 1-3
Evangelie: Mt. 14, 13-21 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Wiel Somers (jrd.); Overl. moeder; Jo Bougie

11.30 uur Loeke Kreutz, dwarsfluit
H. Mis


GEDOOPT

 

04-06-2011     Florine Vanwersch, Dr. van Berchellaan 24, Heerlen
12-06-2011     Noah Hilgers, Schifferheidestraat 3, Kerkrade
19-06-2011   Jorien Schneiders, Daelsweg, 16, Voerendaal

HUWELIJK

18-06-2011   Carly Trommels en Lucic Dalibor

OVERLEDEN

29-05-2011     Paul Corten, 87 jaar
09-06-2011     Frans Brouwer, 81 jaar
09-06-2011   Annabel Nilwik-Crüts, 87 jaar

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van AUGUSTUS 2011: VRIJDAG 22 JULI.


Uitvoeringen Savelbergklooster

Zondag 3 juli: Koninklijke Harmonie Heerlen
‘Harmonie on tour’
Een zeer afwisselend programma in de tuin van het Savelbergklooster. Het Groot Orkest en het Jeugdorkest zullen afwisselend en gezamenlijk hun programma ten gehore brengen. Meer informatie t.z.t op de site van het Savelbergklooster www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820

Aanvang: 15.00 u.
Toegang: Gratis
Consumpties à € 1,50.

Bij slecht weer zal het concert worden afgelast.

Zoeken