Parochienieuws juni 2011

Jong geleerd, oud gedaan…

Niets kan zo vervelend zijn dan buiten de aandacht of buiten de groep te vallen. In school – en klassenverband worden kinderen daarmee al geconfronteerd. Als voorbeeld kennen we het dragen van merkkleding of het hebben van de nieuwste mobieltjes. Op tal van manieren beleeft een kind al de uitdaging om zijn persoonlijkheid te testen.Zo ook herinner ik mij levendig de keuze van een sportteam op ons schoolplein. Wanneer iemand niet gekozen werd en als laatste werd toegevoegd, betekende dat vaak: jij kunt tóch niets op dat vlak. Groepsprocessen spelen vaak een grote rol bij ons gedrag. Zodra iemand gezegd kreeg: “Dat durf jij toch niet!” wanneer we voor een deur stonden en er overwogen werd belletje te trekken, was de aangesprokene er als de kippen bij.En ouderen onder ons herinneren zich nog dat de aankoop van nieuwe meubels bij de buren voor ´de goede kamer´ om z´n minst de eigen aankoop tot nieuw stimuleerde… je kon toch niet achterblijven!Voor het oog van de mensen…doen we zaken of laten ze na, om zeker te zijn dat we erbij horen, in de smaak vallen, niet erbuiten vallen, dat we opvallen, gewaardeerd worden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er mensen zijn die, als ze om aandacht verlegen zitten, ontdekken dat je met ziek-zijn kunt scoren. Ook daarmee kun je in het middelpunt van de aandacht komen te staan, word je bemeelijd en ervaart iemand dat er rekening met je gehouden wordt.    Het cruciale punt zit hem in dat ene zinnetje: wie leeft voor het oog van de mensen. Er is immers nog een andere oplossing. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend: wie leeft voor het oog van God. Wie daarin is opgevoed, leeft soms helemaal niet zo makkelijk in onze omgeving en onze tijd. Want je zult best wel eens een buitenbeentje zijn. In kleding, koop- en bestedingsgedrag, leefgewoonten en normgedrag. Je denkt anders over moraal en zeden, over opvoeding en bestaanswaarden. Anderzijds is het ook wel weer iets om sterk te staan. Immers mensen gaan voorbij, God blijft. En in God is waarheid en liefde, trouw en zorgzaamheid, erbarmen en toekomst. Iemand die voor God leeft is ook dan niet moe als het applaus wegvalt en er gewerkt moet worden zonder dat we bewonderd worden. Wie voor God leeft, eist niet alle aandacht op en kan dienstbaar zijn zonder beloning. Kan zichzelf wegcijferen en verheugd zich over de vreugden van een ander. En wanneer niet alles meezit, zijn we niet meteen uit het huisje. God ziet toch ook wat me overkomt. Voor wie Hem liefhebben keert Hij (op den duur) alles ten goede. Of, zoals het woord van Jezus ons vertelt: “ De eersten zullen laatsten, en de laatsten zullen de eersten zijn” . Het leven is inderdaad een oefenschool…wie leert ons nog het leven zoals het bedoeld is? Zijn priesters en ouders nog goede herders of zijn we geneigd alleen makke schapen te zijn die het besef missen dat er ook herders nodig zijn?

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

Eerste H. Communie

Op 19 juni doen om 10.00 uur 18 kinderen in onze kerk de Eerste H.Communie,
komend weer van Pannesjop en de Griffel
.

Sacramentsprocessie
Aansluitend aan de hoogmis van 10.00 uur op 26 juni volgt de processie de volgende  route:
Akerstraat-Dokter Poelstraat-Raadhuisplein-Coriovallumstraat-Schoolstraat-Burg. de Hesselleplein- rustaltaar- Smedestraat-Hamerstraat-Oude- Lindestraat-Nobelstraat-Dominee Jongeneelstraat-Tempsplein- rustaltaar- Raadhuisplein- Raadhuisstraat- Geleenstraat- Pancratiusplein- eindaltaar met ontbinding van de processie.
Het Kerkbestuur zal uw aanwezigheid zeer op prijs stellen. Gaarne nodigen wij u dan ook uit aan de Sacramentsprocessie deel te nemen.Zaterdag 28 mei
Zaterdag na 5de zondag van Pasen

09.00 uur

 10.00 uur Theresiakapel
Henk Logister; Overleden echtgenoot

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Sjir Krutzen (4de jrd.); Overl. ouders Eurlings-Vrösch en zoon Ben

Zondag 29 mei
Zesde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 8, 5-8+14-17
Evangelie: Joh. 14, 15-21 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Musica Vincit
Doris Wintgens-Scheepers (zesw.d.); Wiel Smeets (Gedachtenismis); Frits Buytendijk (7de jrd.); Bertha Geurten-Frings

Maandag 30 mei
Maandag na 6de zondag van Pasen

09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 31 mei
Dinsdag na 6de zondag van Pasen

09.00 uur
Frits Buytendijk; Dhr. Raemakers

Woensdag 1 juni
H. Justinus, martelaar

09.00 uur

 Donderdag 2 juni
Hemelvaart
1e Lezing: Hand. 1, 1-11
Evangelie: Mt. 28, 16-20 (A)
Preek: Kapelaan Beijkl

10.00 uur Dekenaalkoor St. Caecilia
Overl. ouders Quanjel-Bauer en fam. (jrd.)

11.30 uur Citykoor
Catharien Verhoeven (zesw.d.); Els Verhoeven-Schrijnemakers (2de jrd.) en Jan Verhoeven

Vrijdag 3 juni
Eerste Vrijdag (Orgelspel)

 09.00 uur
Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Jo Linssen; Jo Lousberg en zoon Wim; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Janssen-Cremers; Diny Sieben-Brouwer

Zaterdag 4 juni
Zaterdag na 6e zondag van Pasen

09.00 uur
Riet en Frits v.d. Laar-Boenders

10.00 uur Theresiakapel
Wies Pieters (jrd.)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Toon Helders; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen; Sibilla Kivit van Haaften-Kleinjans

Zondag 5 juni
Zevende zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 1, 12-14
Evangelie: Joh. 17, 1-11a (A)
Preek: Pastoor Bouman

10.00 uur Gregoriaans
Bert Peters (2de jrd.); Rie Frederikx-van Zanten (jrd.); Ernest Lempers; Karel en Sylvia Savelberg-Voorhoeve

11.30 uur Cantor
Adri Martens (jrd.); Charly Fisher·

Maandag 6 juni
Maandag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur
Harry Vencken

Dinsdag 7 juni
Dinsdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur
Frits Buytendijk; Jan Stevens; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker (voor de zielerust); Voor overl. ouders

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 8 juni
Woensdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur

Donderdag 9 juni
Donderdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 10 juni
Vrijdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur

Zaterdag 11 juni
H. Barnabas, apostel

09.00 uur

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Bertha Vranken-Janssen (4de jrd.)

Zondag 12 juni
Pinksteren
1e Lezing: Hand. 2, 1-11
Evangelie: Joh. 20, 19-23 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dek.Koor St. Caecilia
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Bér Coumans; Overl. families

11.30 uur Pancratius Mannenkoor
Finy Rondeel-Boumans (zesw.d.); Annie Einerhand (jrd.); José Doveren-Einerhand; Jo Linssen; Heidel Stollman-Schlösser; Uit dankbaarheid b.g.v. 80ste verjaardag

Maandag 13 juni
Tweede Pinksterdag
1e Lezing: 2 Kor. 6, 1-10
Evangelie: Mt. 5, 38-42
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Frans Kruijen en overl. ouders

11.30 uur Cantor

Dinsdag 14 juni
H. Lidwina, maagd

09.00 uur
Overl. vader; Overl. ouders Ruiters-Hermans; Frits Buytendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 juni
Woensdag week 11 door het jaar

09.00 uur
Voor een gelukkige wereld

Donderdag 16 juni
Donderdag week 11 door het jaar

 09.00 uur
Jo Debie

Vrijdag 17 juni
Vrijdag week 11 door het jaar

09.00 uur
V.d. overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans

Zaterdag 18 juni
Zaterdag week 11 door het jaar

09.00 uur

10.00 uur Theresiakapel
Jo Scholtes

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe-Guillaume

Zondag 19 juni
Zondag na Pinksteren
(Drie-Eenheid)
1e Lezing: 2 Kor. 13, 11-13
Evangelie: Joh. 3, 16-18 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Familiekoor Chrisko
Eerste H. Communie

11.30 uur Vocomotion
Marga Berns-Rütten (jrd.); Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Mia Vijgen-Daemen en Aloys Vijgen (jrd.); Echtp. Leufkens-Speetjens (jrd.); Frans en Jo Bemelmans (jrd.); Annie Maarschalkerweerd; Jo Linsen; Lieke Quanjel-Schreurs

Maandag 20 juni
Maandag week 12 door het jaar

09.00 uur

Dinsdag 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling

09.00 uur
Frits Buytendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 22 juni
Woensdag week 12 door het jaar

09.00 uur

Donderdag 23 juni
Donderdag week 12 door het jaar

09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 24 juni
Geboorte H. Johannes de Doper

09.00 uur

Zaterdag 25 juni
Zaterdag week 12 door het jaar

09.00 uur

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00–15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jo Bougie (zesw.d.); Pastoor-deken Jo Debets en overl. v.d. fam.

Zondag 26 juni
Sacramentsdag
1e Lezing: 1 Kor. 10, 16-17Evangelie: Joh. 6, 51-58 (A)

10:00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
met aansluitend processie
Preek: Deken van Galen
Cor Slegtenhorst (jrd.); Mevr. Maarschalkerweerd uit dankbaarheid (3de jrd.); Bertha Geurten-Frings; Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk

11.30 uur
VERVALT I.V.M PROCESSIE

Maandag 27 juni
Maandag week 13 door het jaar

09.00 uur  
Frans Kruijen

Dinsdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar

09.00 uur
Henk en John Logister; Frits Buytendijk; Overl. moeder

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen

09.00 uur Gertrud Dreuw en Hubert Frans Moonen (jrd.)

Donderdag 30 juni
Donderdag week 13 door het jaar

09.00 uurGEDOOPT

17-04-11              Ernst Nova, LTM Weg 6c, Heerlen

08-05-11              Benthe Hamers, Dr. v. Berckellaan 16, Heerlen

15-05-11       Koen Schmeits, Nieuw Wijkstraat 8, Schinveld


HUWELIJK

14-05-2011   Gabriela Massa en Simon Huiskes


OVERLEDEN

14-01-2011     Ran Govers, 80 jaar

22-04-2011   Miets Meijs, Kremers, 87 jaar

23-04-2011     Finy Rondeel-Boumans, 84 jaar

07-05-2011     Jo Bougie, 71 jaar

07-05-2011     Hub Meijs, 86 jaar

12-05-2011     Johan Werker, 100 jaar

15-05-2011     Kees Weustenraad, 82 jaar


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van JULI 2011: Vrijdag 24 juni

 


Fietstocht naar Munster-Geleen/ Bezoek aan Pater Karel
Op zaterdag 25 juni fietsen we weer naar het ouderlijke huis waar de heilige pater Karel zijn wieg had staan. Dit is geen racetocht voor sportieve rijders en geen wedstrijd en de ervaring van de voorbije jaren leerde, dat elkeen mee kan fietsen.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Joseph en om 10.07 vanaf de kerk van Welten. Na aankomst is er in de kapel een eucharistieviering, dat zal tegen de klok van 11.30 zijn.
Wie wil meedoen, make zich even bekend bij het parochiekantoor. Dan weten we dat we niet zonder u vertrekken en als we iets organiseren met oog op een drankje onderweg of een versterking dan is het wel zo makkelijk dat we niet teveel of te weinig inzetten.

Bijbelstudie

Het belangrijkste boek voor een christen is ongetwijfeld de bijbel!
Velen beamen dit, maar weten vaak geen weg met de teksten. Anderen horen dat zeggen, maar zijn zo onbekend met het boek dat ze er ook niets in (kunnen) zien. Voor een gelovige kijk op het leven en de dingen van de wereld is kennis en begrip van de teksten onmisbaar. Ze zijn uitgangspunt van de verkondiging. In de kerkelijke liturgie nemen de lezingen uit de heilige Schrift dan ook een belangrijke plaats in. Het boek is het kanaal waarlangs het Woord van God tot ons gesproken wordt. Het zijn niet zomaar woorden die lange tijd eens zijn opgeschreven, maar woorden die ons tot op de dag van vandaag zouden mogen raken. Het zijn Woorden van Leven. Ze mogen voor ons een richtsnoer zijn of worden voor het leven van elke dag.
Al een aantal jaren kende ons parochie cluster zuid een Bijbelstudie. Ook dit jaar zal dit plaatsvinden, nu onder leiding van Rick Blom, pastoraal medewerker/seminarist. De komende bijeenkomsten zullen in het teken staan van de synoptici. Dit zijn de drie evangelies volgens Marcus, Mattheüs en Lucas. Zij vertonen alle drie een sterke overeenkomst die we nader zullen gaan bekijken.
Op elke 3e maandag van de maand komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie te Heerlerbaan. De avond zal van 19:30 tot 21:30 uur duren. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie en aan het eind van de avond zal er nog een kort moment van gebed zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven op de pastorie van de St. Josephparochie via tel: 045-5413896 ofwel via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De laatste bijeenkomst: 20 juni 

Uitvoeringen Savelbergklooster

Zondag 26 Juni: Blokfluitensemble LUNET
‘Wind mee – wind tegen’
Oude melodieën uit alle windstreken zoeken het spanningsveld op met hun onderliggende ademstroom en quasi eindeloze grondtoon. Ensemble Lunet bestaat uit vijf professionele blokfluitisten, blaast met een frisse wind onze oren schoon. Luister ademloos naar onaards mooie klanken. Luister naar de muziek van Pachelbel, Mozart en Tansman.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 12,50 per persoon, inclusief koffie/thee/fris.
Meer informatie: 045 – 571 9820 of www.savelbergklooster.nl of www.blokfluitensmblelunet.nl

Zondag 3 juli: Koninklijke Harmonie Heerlen
‘Harmonie on tour’
Een zeer afwisselend programma in de tuin van het Savelbergklooster.
Het Groot Orkest en het Jeugdorkest zullen afwisselend en gezamenlijk hun programma ten gehore brengen. Meer informatie t.z.t op de site van het Savelbergklooster www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820
Aanvang: 15.00 u.
Toegang: Gratis       
Consumpties à € 1,50.
Bij slecht weer zal het concert worden afgelast.

Paascollecte Misdienaars en Acolieten

Tijdens de vieringen met Pasen hebben de misdienaars gecollecteerd voor hun jaarlijks dagje uit en voor een etentje voor de acolieten. Zij hebben het mooie bedrag van 955,87 Euro.
Hartelijk dank voor uw gulle gave.

Mijmeringen van een kapelaan
Veni Sancte Spiritus

Waar hebben we dat vandaan? Dat we liever niet leven met een hart van steen, maar met een warm, menselijk hart? Waar hebben we dat vandaan? Dat we ons kunnen opwinden over zaken die verkeerd gaan? Over onrecht en geweld? Waar komt het vandaan dat mensen ondanks alle donker toch blijven zoeken naar het licht? Mag je daarin iets herkennen van wat de Bijbel “heilige adem” noemt? We zijn mens geworden, toen God ons zijn adem inblies, staat er. God is bij ons als onze ademhaling. Ademen gaat vanzelf. Van minuut tot minuut krijg je adem en dus leven geschonken, zonder het te beseffen. Zonder het te beseffen is het God die ons mens doet zijn. Met Pinksteren zingen we het eeuwenoude gezang: “Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Adem. Maak soepel wat is verstard. Maak warm wat is verkild. Geef richting aan wat is ontspoord”.
Oeroude woorden die nog steeds niet verouderd zijn. Want altijd weer sluipen verharding en verkilling ons leven binnen. Ze benemen ons de levensadem, ook Heilige Geest genoemd. Zonder die Geest ontsporen we en verharden we. Zonder die Geest wordt alles banaal en verdwijnt uit ons leven wat er nu juist glans aan geeft: verwondering en dankbaarheid, warmte en menselijkheid, respect en vredelievendheid. Daarom houden we niet op te zingen: “Veni Sancte Spiritus. Kom heilige adem van God!”

Zalig Pinksteren.

Kapelaan Beijk

Zoeken