Parochienieuws juni 2011 - Misintenties

Zaterdag 28 mei
Zaterdag na 5de zondag van Pasen

09.00 uur

 10.00 uur Theresiakapel
Henk Logister; Overleden echtgenoot

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Sjir Krutzen (4de jrd.); Overl. ouders Eurlings-Vrösch en zoon Ben

Zondag 29 mei
Zesde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 8, 5-8+14-17
Evangelie: Joh. 14, 15-21 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
H. Mis

11.30 uur Musica Vincit
Doris Wintgens-Scheepers (zesw.d.); Wiel Smeets (Gedachtenismis); Frits Buytendijk (7de jrd.); Bertha Geurten-Frings

Maandag 30 mei
Maandag na 6de zondag van Pasen

09.00 uur
Frans Kruijen

Dinsdag 31 mei
Dinsdag na 6de zondag van Pasen

09.00 uur
Frits Buytendijk; Dhr. Raemakers

Woensdag 1 juni
H. Justinus, martelaar

09.00 uur

 Donderdag 2 juni
Hemelvaart
1e Lezing: Hand. 1, 1-11
Evangelie: Mt. 28, 16-20 (A)
Preek: Kapelaan Beijkl

10.00 uur Dekenaalkoor St. Caecilia
Overl. ouders Quanjel-Bauer en fam. (jrd.)

11.30 uur Citykoor
Catharien Verhoeven (zesw.d.); Els Verhoeven-Schrijnemakers (2de jrd.) en Jan Verhoeven

Vrijdag 3 juni
Eerste Vrijdag (Orgelspel)

 09.00 uur
Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Jo Linssen; Jo Lousberg en zoon Wim; Jan Maessen en zoon Lou; Echtp. Janssen-Cremers; Diny Sieben-Brouwer

Zaterdag 4 juni
Zaterdag na 6e zondag van Pasen

09.00 uur
Riet en Frits v.d. Laar-Boenders

10.00 uur Theresiakapel
Wies Pieters (jrd.)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Toon Helders; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen; Sibilla Kivit van Haaften-Kleinjans

Zondag 5 juni
Zevende zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 1, 12-14
Evangelie: Joh. 17, 1-11a (A)
Preek: Pastoor Bouman

10.00 uur Gregoriaans
Bert Peters (2de jrd.); Rie Frederikx-van Zanten (jrd.); Ernest Lempers; Karel en Sylvia Savelberg-Voorhoeve

11.30 uur Cantor
Adri Martens (jrd.); Charly Fisher·

Maandag 6 juni
Maandag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur
Harry Vencken

Dinsdag 7 juni
Dinsdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur
Frits Buytendijk; Jan Stevens; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker (voor de zielerust); Voor overl. ouders

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 8 juni
Woensdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur

Donderdag 9 juni
Donderdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 10 juni
Vrijdag na 7e zondag van Pasen

09.00 uur

Zaterdag 11 juni
H. Barnabas, apostel

09.00 uur

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Bertha Vranken-Janssen (4de jrd.)

Zondag 12 juni
Pinksteren
1e Lezing: Hand. 2, 1-11
Evangelie: Joh. 20, 19-23 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dek.Koor St. Caecilia
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Bér Coumans; Overl. families

11.30 uur Pancratius Mannenkoor
Finy Rondeel-Boumans (zesw.d.); Annie Einerhand (jrd.); José Doveren-Einerhand; Jo Linssen; Heidel Stollman-Schlösser; Uit dankbaarheid b.g.v. 80ste verjaardag

Maandag 13 juni
Tweede Pinksterdag
1e Lezing: 2 Kor. 6, 1-10
Evangelie: Mt. 5, 38-42
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Frans Kruijen en overl. ouders

11.30 uur Cantor

Dinsdag 14 juni
H. Lidwina, maagd

09.00 uur
Overl. vader; Overl. ouders Ruiters-Hermans; Frits Buytendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 juni
Woensdag week 11 door het jaar

09.00 uur
Voor een gelukkige wereld

Donderdag 16 juni
Donderdag week 11 door het jaar

 09.00 uur
Jo Debie

Vrijdag 17 juni
Vrijdag week 11 door het jaar

09.00 uur
V.d. overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans

Zaterdag 18 juni
Zaterdag week 11 door het jaar

09.00 uur

10.00 uur Theresiakapel
Jo Scholtes

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe-Guillaume

Zondag 19 juni
Zondag na Pinksteren
(Drie-Eenheid)
1e Lezing: 2 Kor. 13, 11-13
Evangelie: Joh. 3, 16-18 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Familiekoor Chrisko
Eerste H. Communie

11.30 uur Vocomotion
Marga Berns-Rütten (jrd.); Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Mia Vijgen-Daemen en Aloys Vijgen (jrd.); Echtp. Leufkens-Speetjens (jrd.); Frans en Jo Bemelmans (jrd.); Annie Maarschalkerweerd; Jo Linsen; Lieke Quanjel-Schreurs

Maandag 20 juni
Maandag week 12 door het jaar

09.00 uur

Dinsdag 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling

09.00 uur
Frits Buytendijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 22 juni
Woensdag week 12 door het jaar

09.00 uur

Donderdag 23 juni
Donderdag week 12 door het jaar

09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 24 juni
Geboorte H. Johannes de Doper

09.00 uur

Zaterdag 25 juni
Zaterdag week 12 door het jaar

09.00 uur

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00–15.00 uur
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jo Bougie (zesw.d.); Pastoor-deken Jo Debets en overl. v.d. fam.

Zondag 26 juni
Sacramentsdag
1e Lezing: 1 Kor. 10, 16-17Evangelie: Joh. 6, 51-58 (A)

10:00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
met aansluitend processie
Preek: Deken van Galen
Cor Slegtenhorst (jrd.); Mevr. Maarschalkerweerd uit dankbaarheid (3de jrd.); Bertha Geurten-Frings; Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters; Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk

11.30 uur
VERVALT I.V.M PROCESSIE

Maandag 27 juni
Maandag week 13 door het jaar

09.00 uur  
Frans Kruijen

Dinsdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar

09.00 uur
Henk en John Logister; Frits Buytendijk; Overl. moeder

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen

09.00 uur Gertrud Dreuw en Hubert Frans Moonen (jrd.)

Donderdag 30 juni
Donderdag week 13 door het jaar

09.00 uur


Zoeken