Parochienieuws 16 april t/m 31 mei

PASEN - De vorst om te overleven
Fietsend door ons glooiend Limburgs landschap zie je meer dan vanuit de auto. De zonnestralen konden al verwarmen wat tot diep in de ochtend nog fris te noemen was. Maar tegen de avond zou mogelijk de vorst ons al weer omarmen.Nu kan een mens zich daar tegen kleden. De fruitbomen niet. Terwijl de lente-achtige temperaturen hun takken uitnodigen tot uitlopen, schreeuwen de ontluikende knoppen straks weer om bescherming. Want we weten: wanneer de bloesems komen, die ons het kostelijke fruit gaan schenken nachtvorst over zich heen krijgen, is het snel gedaan met de kans tot oogsten. U en ik weten dat de telers in dat soort gevallen er als de kippen bij zijn om de fruitgaarden te benevelen. Een waas van dauw omhult de knopjes en deze milde regen bevriest. Zo sluiten ze het wordend leven in met hulp van de vorst die in eerste instantie hun vijand is. De vorst zetten we in om de nieuwe oogst te laten overleven. 
Pasen is hetzelfde en tegelijk totaal anders.Jezus onderging de bittere kou van de hardheid van de mens. Hij werd gemarteld en zijn leven werd niet gespaard. Hij is dood, gestorven, zijn lichaam verliest elk leven en elke warmte. Hij ondergaat de kou van de dood. Dat is het verschil met de bloesem welke we onder de kou laten overleven...! Maar deze ijzige kilte hield Hem niet vast. God wekte Hem op uit de dood, Hij verrees uit het graf. En daarmee laat Hij zien dat de vrucht van geloofsgehoorzaamheid uitloopt op eeuwig leven. U en ik en wij allen hebben het ook niet altijd even makkelijk. Ieder mensenleven kent moeiten, lasten, opgaven en tegenslagen. Menigeen verzucht dan wel eens: hoe kan God dit nu toelaten? Wat schiet ik er mee op? Wat voor nut moet dit mij brengen? Hetzelfde lot ondergaat de Kerk ook door de loop der tijden. Het ziet er naar uit dat opnieuw een ijzige wind de Kerk in onze streken in haar greep heeft. Geen enkel spoor van een nieuwe lente. Weinig leven nog te bespeuren. Menige tak (lees: kerk, maar ook leden van de nieuwe generatie) lijkt af te sterven. We zien amper nog nieuwe vruchten. En toch: het is als met de fruitbomen: Wie de koude nacht doorstaat, zal nieuw leven zien ontwaken.
Proberen we in het leven ook vol te houden als gure omstandigheden en bittere kou ons raken. En dan kan het veel uitmaken of we ons aan de Jezus, de “Vorst van het overleven” vasthouden en ons door Hem laten leiden.
Met een warme paasgroet,
deken Th. v. Galen  

 


Zaterdag 16 aprilZaterdag week 5 veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelH. Mis
14.00 uur Boeteviering aansluitendBiechtgelegenheid 14.00-15.00Deken van Galen
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. MeulenbergAns Pompe-Guillaume; Sibilla Kivit van Haaften-Kleinjans

 

Zondag 17 april Palmzondag
1e Lezing: Jes. 50, 4-7Evangelie: Mt. 27, 11-54 (A)Preek: Kapelaan Beijk
10.00 uur GregoriaansFrans Kruijen (zesw.d.); Harry Boijmans (jrd.); Lieke Quanjel-Schreurs; Frans Wiertz en ouders
11.30 uur CantorMevr. Bour-Handels (jrd.); Overl. ouders van Meulenbrouck-Lucassen; Jo Linsen; Overl. ouders Dols-Schoonbroodt

Maandag 18 aprilMaandag in de Goede Week
09.00 uur Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbeler

Dinsdag 19 aprilDinsdag in de Goede Week
09.00 uur Henk en John Logister; Frits Buytendijk
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 20 aprilWoensdag in de Goede Week
09.00 uur Bér Coumans

Donderdag 21 april 
Witte Donderdag
Geen ochtendmis
19.00 uur Dekenale KerkkoorHub Roes (jrd.); Elly Reumkens-Roobertz
Uitstelling van het Allerheiligste tot 22.00 uur

Vrijdag 22 april
Goede Vrijdag
Geen ochtendmis
15.00 Soliste: Anne WoutersKruisweg
17.00 ChriskoKinderkruisweg
19.00 GregoriaansLijdensdienst Jo Linsen

Zaterdag 23 april
Paaszaterdag/Stille zaterdag
Geen ochtendmissen
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Deken van Galen
21.00 GregoriaansPaaswakePreek: Deken van GalenVoor overl. moeder; Lieke Quanjel-Schreurs

Zondag 24 april Paaszondag Verrijzenis van de Heer 
1e lezing: Hand. 10, 34a+37-43Evangelie: Joh. 20, 1-9 (A)Preek: Deken van Galen
10.00 uur Dekenale KerkkoorFam. Ritzen-Ackermans (jrd.); Jo Linsen; Rie Frederikx-van Zanten; Jes en Hans van Boxtel; Jef Prevoo; Miel Steels; Families Prevoo-Steels en Pierlé; Frans Kruijen en overl. ouders; Annie en Frans Claessens-Snackers en Pieter Smit-Jongbloed
11.30 uur Klebez ensemble en soliste Loeke KreutzJos Salentijn (zesw.d.); Debralee Peters-Middel (1ste jrd.); Echtp. Reuters-Canisius (jrd.); Mia en Henri Meens-Jamar (jrd.); Heidel Stollman-Schlösser; Bertha Geurten-Frings; Maarten Beekman; Bér Coumans; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Wiel Bosch; J. Geven; Uit dankbaarheid b.g.v. een 40 jarig huwelijk

Maandag 25 april Paasmaandag
1e lezing: Hand. 2, 14+22-32Evangelie: Mt. 28, 8-15Preek: Kapelaan Beijk
10.00 uur New Generation and The OldiesJosé Kiss-v. Sloun; Mineke Peters-Meulenberg en Herman Peters
11.30 uur Marjorie GinczingerBert Oomens (jrd.) en overl. schoonzoon Frans Prevos

Dinsdag 26 april Dinsdag onder octaaf van Pasen
09.00 uur Frits Buytendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 27 april Woensdag onder octaaf van Pasen
09.00 uur Ben Buursen

Donderdag 28 april Donderdag onder octaaf van Pasen
09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 29 aprilVrijdag onder octaaf van Pasen
09.00 uur Jo Linsen

Zaterdag 30 april Zaterdag onder octaaf van Pasen
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelH. Mis
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Deken van Galen
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. Meulenberg H. Mis

Zondag 1 mei Beloken Pasen
1e Lezing: Hand. 2, 42-47Evangelie: Joh. 20, 19-31 (A)Preek: Deken van Galen
10.00 uur GregoriaansOverl. fam. Custers-Jongen (jrd.); Ernest Lempers; Voor de zielerust van de overl. leraren en leerlingen v.d. Henricus-Mavo; Jo Debie
11.30 uur Maasland KozakkenkoorMietze Delsing-Richter (zesw.d.); Louis Simonis (jrd.); Frans en Lies Kuijpers-Vankan en Cis Senden-Kuijpers (jrd.); Elly Nerkens-Gubbels (5de jrd.) Bér Houtermans (jrd.), Charly Fisher

Maandag 2 mei H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
09.00 uur Leo Eurlings; Zaliger Pater Dr. Augustinus van Berkum, Mamelis

Dinsdag 3 mei HH. Filippus en Jakobus, apostelen
09.00 uur Frits Buytendijk: Voor de opbloei v.h. geloof bij jong en oud; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Jan Stevens
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 4 mei Woensdag na de 2e zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

Donderdag 5 mei Donderdag na de 2e zondag van Pasen
09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 6 mei Eerste Vrijdag (Orgelspel) Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
09.00 uur Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jo Linsen; Johanna Mücher en fam.; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 7 mei Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelVoor een verjaardag; Overl. ouders en fam.
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Kapelaan Beijk
18.30 uur Volkszang Preek: Prof. Meulenberg Toon Helders; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 8 mei Derde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 2, 14+22-32Evangelie: Lc. 24, 13-35 (A)Preek: Deken Kuijer
10.00 uur GregoriaansMarthe Camps (v.w. Dek. Koor)
11.30 uur Annemie Vallino RavettaPaul Vallino (3de jrd.) en overl. ouders Vallino-Ravetta; Jo Meijs en zoon Wiel; Heidel Stollman-Schlösser; Bertha Geurten-Frings; Mien van Wankum-Wissink; Jo Linsen; Overl. ouders Geijselaers-Lardinoye; Overl. ouders Meens-Cobben; Jan Janken en Ria Feyts-Meens

Maandag 9 mei Maandag na 3de zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 10 mei Dinsdag na 3de zondag van Pasen


09.00 uur John Logister (jrd.); Frits Buytendijk; Huub Zits en Mia Arts
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 11 mei Woensdag na 3de zondag van Pasen
09.00 uur Dino Belfi (jrd.); Leo Eurlings

Donderdag 12 mei St. Pancratius, patroonsfeest
Bruidskoor10.00 uur Theo Griens en overl. v.d. fam.

Vrijdag 13 mei Vrijdag na 3de zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 14 mei H. Mattias, apostel
09.00 uur Lino Piras (4de jrd.)
10.00 uur TheresiakapelAnnie Blaauw-Mens (jrd.)
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Kapelaan Beijk
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. Meulenberg Sibilla Kivit van Haaften-Kleinjans

Zondag 15 mei Vierde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 2, 14a+36-41Evangelie: Joh. 10, 1-10 (A)
10.00 uur Dekenale KerkkoorOecumenische Dienst met Mgr. Wiertz
11.30 uur CantorPreek: Kapelaan Beijk Hein Reuters

Maandag 16 mei Maandag na 4de zondag van Pasen
09.00 uur Trudie Souren-v.d. Geijn; Frans Kruijen

Dinsdag 17 mei Dinsdag na 4de zondag van Pasen
09.00 uur Frits Buytendijk
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 18 mei Woensdag na 4de zondag van Pasen
09.00 uur Leo Eurlings

Donderdag 19 mei Donderdag na 4de zondag van Pasen
09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 20 mei Vrijdag na 4de zondag van Pasen
09.00 uur V.d. overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans

Zaterdag 21 mei Zaterdag na 4de zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelH. Mis
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Deken van Galen
18.30 uur Volkszang Preek: Prof. Meulenberg Maria Pieters-Maas (zesw. d.); Ans Pompe Guillaume

Zondag 22 mei Vijfde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 6, 1-7Evangelie: Joh. 14, 1-12 (A)Preek: Deken van Galen
10.00 uur GregoriaansAnny Verrijt en overl. v.d. fam. ; Lieke Quanjel-Schreurs
11.30 uur ChriskoToos Brouwer-Peelen (1ste jrd.); Paul Bastiaans (2de jrd.); Bér Coumans; Overl. ouders Vrouenraets-Kisters (jrd.)
15.00 uur Dekenale KerkkoorMarialof

Maandag 23 mei Maandag na 5de zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 24 mei Dinsdag na 5de zondag van Pasen
09.00 uur Jan Augustus; Frits Buytendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 25 mei Woensdag na 5de zondag van Pasen
09.00 uur José Kiss-v. Sloun; Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbeler

Donderdag 26 mei H. Filippus Neri, priester
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 27 mei Vrijdag na 5de zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 28 mei Zaterdag na 5de zondag van Pasen
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelHenk LogisterBiechtgelegenheid 14.00-15.00Kapelaan Beijk
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. MeulenbergSjir Krutzen (4de jrd.); Overl. ouders Eurlings-Vrösch en zoon Ben

Zondag 29 mei Zesde Zondag van Pasen
1e Lezing: Hand. 8, 5-8+14-17Evangelie: Joh. 14, 15-21 (A)Preek: Kapelaan Beijk
10.00 uur Gregoriaans H. Mis
11.30 uur Musica VincitWiel Smeets (Gedachtenismis); Frits Buytendijk (7de jrd.); Bertha Geurten-Frings

Maandag 30 mei Maandag na 6de zondag van Pasen
09.00 uur Frans Kruijen

Dinsdag 31 mei Dinsdag na 6de zondag van Pasen
09.00 uur Frits Buytendijk; Dhr. Raemakers

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van JUNI: VRIJDAG 20 MEI

 


OVERLEDEN
12-03-11 Anny Ramaekers-Aelmans, 80 jaar
16-03-11 Sjef Slangen, 82 jaar
19-03-11 Mietze Delsing-Richter, 97 jaar
22-03-11 Catharien Verhoeven, 89 jaar
28-03-11 Leo Paardekooper, 86 jaar
02-04-11 Jet van Kempen-Knapen, 94 jaar

 

 


Diverse Liturgische momenten:
Op 12 mei viert onze kerk haar patroon, de H.Pancratius. Traditiegetrouw verleggen we de ochtendmis van 09.00 uur naar 10.00 uur. De zang zal verzorgd worden door het Heerlens Bruidskoor. De toevalligheid dat deze datum tevens de verjaardag van de deken is, kreeg al vaker een beetje accent. Dit jaar echter is hij niet van de partij, want hij zit op de fiets naar Lourdes van 2 tot 11 mei en is met onze patroonsdag nog in dit Maria-oord. 

Mijnwerkersdag in Heerlen centrumJaarlijks wordt in een Europees land met een mijnbouwtraditie een manifestatie van Europese mijnwerkers georganiseerd. Dit jaar worden de zogenaamde 14e Europäische Knappen- und Hüttentagen gehouden in Heerlen op 13, 14 en 15 mei. Vele (oud)mijnwerkers uit 13 Europese landen komen bijeen teneinde elkaar te ontmoeten en gezamenlijk een aantal activiteiten te ondernemen. De Stichting Glück Auf | Parkstad Limburg, die zich als doel gesteld heeft het mijnverleden van de regio Parkstad levend te houden, is verantwoordelijk voor de organisatie.In het Corneliushuis te Heerlerheide vindt op zaterdagavond het traditionele mijnwerkersfeest plaats met medewerking van diverse artiesten. Op zondagmorgen 15 mei is er om 10.00 uur een oecumenische dienst in de Pancratiuskerk te Heerlen, terwijl het hoogtepunt van deze manifestatie de parade is om 15.00 uur in het centrum van Heerlen. Hieraan nemen geüniformeerde (oud)mijnwerkers deel, vergezeld van vele muziekkorpsen.De Europese mijnwerkersdagen bieden aan veel inwoners van Parkstad Limburg, jong en oud, de mogelijkheid om het Limburgse mijnverleden nog eens te vieren.Door deze dienst op 15 mei om 10.00 uur, is er voor mensen die een H. Mis willen bezoeken, gelegenheid om 11.30 uur die dag. Wil men toch een eerdere dienst, dan kan dat in ons cluster. En wel om 10.00 uur in de kerk van Welten of in de kapel van Parc Imstenrade.
Op zondag 22 mei ontvangt de Pancratius een groep kinderen uit de basisscholen Pannesjop en de Griffel. De kinderen komen kennismaken met onze kerk, in voorbereiding op hun eerste heilige communie.Hun communieplechtigheid komen ze vieren op zondag 19 juni in de mis van 10.00 uur. 
22 mei MarialofVanwege de meimaand zal er in onze kerk op zondag 22 mei ’s middags om 15.00 uur een plechtig Marialof zijn. Medewerking wordt verleend door het Dekenaal St. Caecilakoor.
Op zondag 5 juni installeert de deken een pastoor in de parochies van Nieuwenhagerheide en de H.Familie daar de nieuwe pastoor en presenteert tevens de benoemde assistent. De vertrekkende pastoor H. Bouman bood zich aan voor diensten en zou het heel erg fijn vinden om zijn laatste missen in het dekenaat Heerlen, waar hij 13 jaar verdienstelijk werkte, te mogen doen in de dekenale kerk. De deken heeft hem dat toegezegd.
Deurcollecte misdienaars
Traditiegetrouw willen wij met de Paasdagen een deurcollecte houden voor de misdienaars en acolieten. Hiermee willen wij onze erkentelijkheid uitdrukken voor hun inzet zowel op de zondagen als door de week, alsmede hun assistentie bij huwelijken en uitvaarten. Wij hopen dat u hen goed wilt gedenken!
Bijbelstudie
Het belangrijkste boek voor een christen is ongetwijfeld de bijbel! Velen beamen dit, maar weten vaak geen weg met de teksten. Anderen horen dat zeggen, maar zijn zo onbekend met het boek dat ze er ook niets in (kunnen) zien. Voor een gelovige kijk op het leven en de dingen van de wereld is kennis en begrip van de teksten onmisbaar. Ze zijn uitgangspunt van de verkondiging. In de kerkelijke liturgie nemen de lezingen uit de heilige Schrift dan ook een belangrijke plaats in. Het boek is het kanaal waarlangs het Woord van God tot ons gesproken wordt. Het zijn niet zomaar woorden die lange tijd eens zijn opgeschreven, maar woorden die ons tot op de dag van vandaag zouden mogen raken. Het zijn Woorden van Leven. Ze mogen voor ons een richtsnoer zijn of worden voor het leven van elke dag. 
Al een aantal jaren kende ons parochie cluster zuid een Bijbelstudie. Ook dit jaar zal dit plaatsvinden, nu onder leiding van Rick Blom, pastoraal medewerker/seminarist. De komende bijeenkomsten zullen in het teken staan van de synoptici. Dit zijn de drie evangelies volgens Marcus, Mattheüs en Lucas. Zij vertonen alle drie een sterke overeenkomst die we nader zullen gaan bekijken.
Op elke 3e maandag van de maand komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie te Heerlerbaan. De avond zal van 19:30 tot 21:30 uur duren. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie en aan het eind van de avond zal er nog een kort moment van gebed zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven op de pastorie van de St. Josephparochie via tel: 045-5413896 ofwel via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data van de bijeenkomsten:16 mei - 20 juni

 

Meditaties tijdens de Goede Week
Ook dit jaar organiseert de Pancratius parochie wederom ten huize van de Broeders van de Hl. Joseph, Gasthuisstraat 35 te Heerlen, telkens om 10.30 uur ’s morgens samenkomsten, waar overwegingen zullen gehouden worden, die ons op het Paasfeest voorbereiden. 
- Prof. Dr. A Blijlevens spreekt op Witte Donderdag, 21 april 2011, over het thema: “Toen Jezus in zijn uur gekomen was”. - Prof. Dr. P. Stevens spreekt op Goede Vrijdag, 22 april 2011, over het thema: “Mijn God, nijn God”, Een overweging bij Psalm 22.- Drs. L. Visschers spreekt op Paaszaterdag 23 april 2011 over het thema “Klopt, en u zal worden opengedaan”. Over de weg naar het Leven.
Iedereen is van harte welkom!Hartelijke groet, Professor Meulenberg

Leenhof
De kapel van Leenhof ( gelegen tussen de bomen tussen Heerlen en Schaesberg ter hoogte van de voormalige kerk) is voor een aantal mensen een begrip uit eigen ervaring. Anderen weten dat Mgr. Savelberg er elke dag biddend heen trok. In de meimaand zijn er extra vieringen. Dit jaar koos men voor alleen nog avondmissen op weekdagen om 19.00 uur, zaterdag om 08.30 uur en zondags om 17.00 uur. De feestelijke opening is op zondag 1 mei a.s. om 17.00 uur. Op maandag 30 mei staat de eucharistie in het teken van de opdracht van het dekenaat aan Maria. Enige jaren stapten we rozenkrans biddend naar de kapel vanaf de Pancratius. De ervaring leert dat dit met alle verkeer en lawaai toch best lastig is om het aandachtig te doen. Dit jaar vertrekken we eerder en wel 17.30 uur vanaf de kerk, voor wie mee wil lopen. We zijn dan tijdig bij de kapel om daar dit rozenkransgebed met meer kunnen rust te kunnen mee voltrekken. 

Activiteiten Savelbergklooster
Voorstellingen in het Savelbergklooster:
Zaterdag 30 april is er om 15.00 u. een Koninginnedag Concert in de Kapel van het Savelbergklooster. Twee studenten van het Maastrichts Conservatorium zullen een bruisend concert neerzetten: Veronika Juhasz, zang en Lars Konings, piano. Meer informatie op de site van het klooster: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820
Woensdag 4 mei ‘Dodenherdenking’ met dagboekteksten en brieven uit het leven van Etty Hillesum. Verzorgd door Franck Ploum, theoloog en Daan Boertien en Ingeborg Verhoeven, harp. Meer informatie: www.savelbergklooster.nl  of www.bureaumamre.nl of 045 – 571 9820
Zaterdag 7 mei: ‘Hemelse woorden – Hemelse klanken’, Maria – Moederdag herdenking, verzorgd door de theologen An Packbiers en Marlies Huveneers, i.s.m. Koor Puur Zang o.l.v. Maurice J.L. Sonnenschein. Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of www.levendoorleven.nl  045 – 571 9820
Zondag 15 mei: ‘Geheel de Uwe’. Kamerconcert met o.a. muziek van Claudio Monteverdi, uitgevoerd door kamerkoor Transparence o.l.v. Jacqueline Nelissen. Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of www.transparence.nl of 045 -571 9820
Zaterdag 21 mei: ‘Mijn zoon Damiaan’. Door de Vlaamse actrice Tine Ruysschaert, verteld vanuit de moeder van Damiaan; Cato.Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of www.tineruysschaert.be of 045 – 571 9820
Kindernevendienst en babycreche
Op zondag in de Mis van 11.30 is er een babyopvang. U kunt uw kind afgeven bij de sacristie en na de Mis weer ophalen. Een team van dames zal zich over uw baby ontfermen zodat de ouders even rust kunnen vinden tijdens de dienst. Voor kinderen van de basisschool is er kindernevendienst gedurende de lezingendienst. Daar wordt op aangepaste wijze de lezingen van de betreffende zondag behandeld.

Zoeken