Parochienieuws 26 maart - 16 April

Over “Hard hollen”  en  “Hart op hol” 

Op adressen waar mensen thuis zorg nodig hebben, staan de dames en heren onder zakelijke druk. Voor het verrichten van een bepaalde handeling of zorg is vanuit een kantoordesk een bepaalde tijd voorzien. Voor wassen, steunkousen aantrekken, spuit zetten, kamer poetsen en dergelijke heeft men een bepaalde tijd. Dan is het weer hard hollen naar het volgende adres. Ook hier wordt productie gevraagd. Net als in ziekenhuizen is zorg in tijd berekend. Iets wat ook in het bedrijfsleven trouwens geldt. Bel je met een bepaald type kantoor voor een vraag, drukt de deskundige een klok in en krijgt u de rekening thuis. Lang niet elke werknemer die hierin moet meedraaien is daar gelukkig mee. Van de baas mogen ze hun hart niet laten spreken. En dat voelt de man of vrouw die deze zorg dan ook ervaart als koel en zakelijk.De tsunami in Japan toonde ons weer hartverscheurende beelden voor de mensen die getroffen zijn. Het zal je maar treffen….Natuurlijk zijn er de doden. Vervolgens de mensen die het verleden zien wegvagen, in het heden met lege handen (= zonder huizen met inhoud) komen te staan en maar moeten zien welke toekomst er op hen wacht.De tsunami welke de westerse wereld al jaren treft, krijgen we langzaam maar zeker in beeld. Nu de golven van ongeloof en het afgekeerd-zijn van God jarenlang ´onzichtbaar` haar slag kon slaan, komen steeds meer de gevolgen ervan aan de oppervlakte. Golven die de wetgevingen overspoelden en waardoor alles is prijsgegeven wat met de meest fundamentele geboden te maken heeft. Golven die het geweten en de moraliteit van alle handelen een ander aanzien gaven. Tot in het maatschappelijk verkeer dringt de groeiende verzakelijking hard door. In feite worden we beroofd van een hartelijke inzet.Je bent gewoon stomverbaasd als je hartelijk te woord wordt gestaan, iemand net ietsje meer doet dan je gevraagd hebt, iemand zijn hart onder de vereniging zet zonder er zelf meteen voordeel bij te willen halen. Het is opmerkelijk wanneer iemand je gewoon wat tijd en een oor geeft, dat voor jou bedoeld is en niet uit is op eigen voordeel. We hebben ons het Godsbeeld laten roven en daarmee het mensbeeld dat in Jezus uitdroeg: Dient elkander, bemint elkander, heb iets voor elkaar over, draagt elkanders lasten, vergeeft elkander, blijf niet eeuwig verwijten maken en weest barmhartig, zoals Uw Hemelse Vader barmhartig is. God is nu eenmaal liefde, maar als we die God ons laten afpakken, wordt ook die liefde niet meer vanzelfsprekend. We laten ons het hart afnemen, oftewel geven we de hardheid een kans boven een liefdevolle benadering.De vastentijd is een uitnodiging aan uw adres om God te naderen. Hem te ontmoeten in woord en gebed en sacrament. Om de ware liefde weer een plaats te geven in ons leven en daardoor in onze maatschappij. Om een einde te helpen maken aan de liefde die uit is op eigen gewin en op zichzelf te behagen en te bevredigen.Ik wens u een zinvolle vastentijd. Deken Th. v. Galen     
God beter leren kennen 

In de Pancratiuskerk ligt een folder welke we interessant genoeg vonden om er enkele exemplaren van aan te vragen. Dit met het oog op Pasen, het grootste kerkelijke feest dat inhoudelijk nauwelijks nog bekend is onder mensen.In die folder staat ook een kleine advertentie welke we ook op deze plaats aandacht willen geven.‘Met een paar muisklikken God beter leren kennen’. Internetcursus van 4 weken met een eigen e-coach.Eerste kennismaking met het christelijk geloof.www.waaromjezus-rk.nl  


 

Zaterdag 26 maart09.00 uur Echtp. Toine Schaaf en Miets Schaaf-Starremans (jrd.)
10.00 uur TheresiakapelH. Mis
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Kapelaan Beijk
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. MeulenbergH. Mis

Zondag 27 maartDerde zondag veertigdagentijd1e Lezing: Ex. 17, 3-7Evangelie: Joh. 4, 5-15+19b-26+39a+40-42 (A)Preek: Kapelaan Beijk
10.00 uur GregoriaansFrans Martens, echtp. Martens-Mond en overl. v.d. fam. Mond (jrd.)
11.30 uur ‘Slavisch ensemble De Baanzenger’Sibilla Kivit van Haaften-Kleinjans (zesw.d.); Henk Logister (jrd.); Peter Oostwegel (jrd.); Bèr Coumans

Maandag 28 maartMaandag in week 3 van de veertigdagentijd09.00 uur H. Mis

Dinsdag 29 maartDinsdag in week 3 van de veertigdagentijd09.00 uur Frits Buytendijk; Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbeler
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 30 maartWoensdag in week 3 van de veertigdagentijd09.00 uur H. Mis

Donderdag 31 maartDonderdag in week 3 van de veertigdagentijd09.00 uur H. Mis

Vrijdag 1 aprilEerste Vrijdag (Orgelspel)09.00 uur Ad Savelsberg (jrd.); Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl fam.; Maria Hochstenbach en ouders; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 2 aprilZaterdag week 3 veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelH. Mis
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Deken van Galen
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. MeulenbergToon Helders; Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 3 aprilVierde zondag veertigdagentijd1e Lezing: 1 Sam. 16, 1b+6-7+10-13Evangelie: Joh. 9, 1+6-9+13-17+34-38 (A)Preek: Deken van Galen
10.00 uur Dekenale KerkkoorErnest Lempers
11.30 uur ZangverenigingHet Vriendenkoor, SpaubeekPreek: Deken KuijerHeintje Broekmans-Butink (zesw.d.); Marthe Camps (1ste jrd.); Tiny Verstappen-van Es (jrd.); Echtp. Vlasblom-Keulaerds (jrd.); Piet v. Laarhoven en Els v. Laarhoven-Hermans (jrd.); Anna Remmers-Claessens, Matheus Lambermont, Antonius Remmers; Charly Fisher

Maandag 4 aprilMaandag week 4 veertigdagentijd09.00 uur H. Mis

Dinsdag 5 aprilDinsdag week 4 veertigdagentijd09.00 uur Frits Buytendijk, Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 6 aprilWoensdag week 4 veertigdagentijd09.00 uur Voor de mensen in Japan en in alle landen die in nood verkeren

Donderdag 7 aprilDonderdag week 4 veertigdagentijd09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 8 aprilVrijdag week 4 veertigdagentijd09.00 uur H. Mis

Zaterdag 9 aprilZaterdag week 4 veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelH. Mis
Biechtgelegenheid 14.00-15.00Deken van Galen
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. MeulenbergH. Mis

Zondag 10 aprilVijfde zondag veertigdagentijd1e Lezing: Ez. 37, 12-14Evangelie: Joh. 11, 3-7+17+20-27+33b-45 (A)Preek: Deken van Galen
10.00 uur GregoriaansEchtp. Herens-Jacobs (jrd.); Anny Verrijt en overl. v.d. fam.
11.30 uur CantorFam. Teunissen-Rietbergen (jrd.); Fam. Franssen-Heiligers (jrd.); Fons Consten en ouders Consten-Janssen (jrd.); Uit dankbaarheid t.g.v. een 50jarig huwelijk; Truus Hoeben; Heidel Stollman-Schlösser

Maandag 11 aprilMaandag week 5 veertigdagentijd09.00 uur  H. Mis

Dinsdag 12 aprilDinsdag week 5 veertigdagentijd09.00 uur Annie Logister-Pieters (jrd.); Frits Buytendijk
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 13 aprilWoensdag week 5 veertigdagentijd09.00 uur H. Mis

Donderdag 14 aprilDonderdag week 5 veertigdagentijd09.00 uur Philomène Reuters-Canisius

Vrijdag 15 aprilVrijdag week 5 veertigdagentijd09.00 uur Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans

Zaterdag 16 aprilZaterdag week 5 veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis
10.00 uur TheresiakapelH. Mis
14.00 uur Boeteviering aansluitendBiechtgelegenheid 14.00-15.00Deken van Galen
18.30 uur VolkszangPreek: Prof. MeulenbergAns Pompe-Guillaume

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 17 APRIL T/M 20 MEI 2011: VRIJDAG 15 APRIL.

 


 

OVERLEDEN

28-02-11 Frans Kruijen, 78 jaar
01-03-11 Lotte Woonings-Stoks, 95 jaar
06-03-11 Wiel Smeets, 64 jaar
13-03-11 Jos Salentijn, 58 jaar 

 


Openingstijden Secretariaat 
Het secretariaat (Pancratiusstraat 21) is open op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Waarom vasten? 
De vastenperiode, d.w.z. de 6 weken voorafgaand aan de viering van Pasen, kende een aantal gebruiken die tot gewoonten werden. Zo was er ´het zich iets ontzeggen in eten en drinken´, en zeker ´het niet snoepen´ was in zwang bij de kinderen die er een vastentrommel op na hielden. In het huishouden werd in het hele huis schoon schip gemaakt en men ging biechten voor de Pasen. Ook een vorm van schoonmaak van onnodige ballast. Voor Paasdag ´stak men zich in nieuwe kleding´ om aan te geven dat we – innerlijk vernieuwd – dit ook lieten zien aan de buitenkant. Echt vasten was lastig en dus waren we blij als de kerkklokken ´weer terug waren´, het Pasen luidden en dat we weer ons aan een aantal geneugten konden overgeven. Deze gewoonten werden uiterlijkheden en dus niet meer aansprekend. Bovendien kon men door een vastenoffer, heel legitiem overigens, zich ook berustend voelen dat men de vasten beleefd had. Alleen..werd het offer meer en meer tot een verplichte …fooi.  En daarmee kwam een eind aan de invulling van het eigenlijke vasten.
Het vasten is de laatste jaren herontdekt door de geneeskunde en door meditatiebewegingen. Vastenkuren en het uitsluitend leven op sappen gedurende bepaalde tijd worden met veel succes ontvangen tegen de grote beschavingsziekten. Vooral tegen reuma en gewrichtsontsteking en overgewicht. Meditatietechnieken worden vaak verbonden met vasten om in te groeien in stilte. Vredesactivisten zetten hongerstaking in als protestmiddel en dj´s laten een week lang zich opsluiten zonder voedsel en weinig nachtrust om geld in te zamelen voor een goed doel. 
Alleen, het lijkt wel of de kerk in deze haar stem is vergeten. De vasten als uitdrukking van een gelovig bouwen op God is verwaterd. Omdat de wereld misprijzend ging neerkijken op het zuiver lichamelijke vasten, maakten we er een geestelijk project van. Als je maar voelde dat je vrij kon staan ten aanzien van de dingen van de wereld was dat prima. Dat het prijsgeven van de lichamelijke verstervingen ook de geest van het vasten naar huis stuurde, zien we nu achteraf. Vasten in de zin van je iets ontzeggen, te beginnen op aswoensdag, brengt mensen samen, verbindt en maakt saamhorig. Het maakt je geestelijk sterker omdat je jezelf overwint. Niet geprobeerd, niet gescoord.

Bijbelstudie
Het belangrijkste boek voor een christen is ongetwijfeld de bijbel! Velen beamen dit, maar weten vaak geen weg met de teksten. Anderen horen dat zeggen, maar zijn zo onbekend met het boek dat ze er ook niets in (kunnen) zien. Voor een gelovige kijk op het leven en de dingen van de wereld is kennis en begrip van de teksten onmisbaar. Ze zijn uitgangspunt van de verkondiging. In de kerkelijke liturgie nemen de lezingen uit de heilige Schrift dan ook een belangrijke plaats in. Het boek is het kanaal waarlangs het Woord van God tot ons gesproken wordt. Het zijn niet zomaar woorden die lange tijd eens zijn opgeschreven, maar woorden die ons tot op de dag van vandaag zouden mogen raken. Het zijn Woorden van Leven. Ze mogen voor ons een richtsnoer zijn of worden voor het leven van elke dag. 
Al een aantal jaren kende ons parochie cluster zuid een Bijbelstudie. Ook dit jaar zal dit plaatsvinden, nu onder leiding van Rick Blom, pastoraal medewerker/seminarist. De komende bijeenkomsten zullen in het teken staan van de synoptici. Dit zijn de drie evangelies volgens Marcus, Mattheüs en Lucas. Zij vertonen alle drie een sterke overeenkomst die we nader zullen gaan bekijken. Op elke 3e maandag van de maand komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie te Heerlerbaan. De avond zal van 19:30 tot 21:30 uur duren. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie en aan het eind van de avond zal er nog een kort moment van gebed zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven op de pastorie van de St. Josephparochie via tel: 045-5413896 ofwel via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data van de bijeenkomsten:18 april - 16 mei - 20 juni

Boekenmarkt op Rolduc
De bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc houdt op vrijdag 15 en zaterdag 16 april 2011 een boekenmarkt. In het seminariegebouw worden op vrijdag van 14.00 – 18.00 uur, en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur tweedehands boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om doubletten uit het filosofische en theologische bestand, als ook om boeken uit verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, natuurwetenschappen, bellettrie (romans, novelles, gedichten enz.), reisgidsen, Limburgensia en een verzameling van klassieke CD’s. Het zijn merendeels Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken.De filosofisch-theologische bibliotheek van het Grootseminarie behoort tot één van de best toegeruste vakbibliotheken van Limburg en heeft inmiddels door schenkingen en erfenissen (b.v. van overleden priesters) een vrij groot aantal dubbele boeken verzameld. Door de verkoop worden deze nu aan eenieder aangeboden. Op de boekenmarkt zal men dus zowel specifiek wetenschappelijke alsook breed toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning uitnodigt. De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede komen aan de vastenactie van het Grootseminarie (zie ook: www.uccf.nl) en voor de andere helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie. Tevens worden op beide dagen twee (gratis) rondleidingen van ca. 20-30 minuten in de  bibliotheek verzorgd, te weten op vrijdag om 14.30 en 16.30 uur, en op zaterdag om 12.00 en 14.00 uur.  Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te bezoeken, en de kans op een bijzondere boekenvondst te grijpen. De oude Romeinse redenaar Cicero zei immers, dat een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl. 

Zaligverklaring Paus Johannes Paulus II
Het Vaticaan heeft op 15 maart op internet pagina´s geopend om mensen de zaligverklaring te kunnen laten volgen. Wie belabgstelling heeft, die kan terecht op de volgende pagina:
www.youtube.com/giovannipaoloii www.youtube.com/vatican www.facebook.com/vatican.johnpaul2. 

WERK MAKEN VAN JEZELF IN DE VASTENTIJD 2011 
Inmiddels zijn we halverwege de Veertigdagentijd. Een periode, waarin vanuit de Raad van Kerken Parkstad de voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen door bezinning en soberheid wordt gestimuleerd, onder andere door het organiseren van een aantal bijeenkomsten. Zo kan het immers een extra rijke tijd worden. Onszelf bewust richten op ons leven en onze manier van samen-leven kan best extra aandacht gebruiken. De komende weken bent u van harte welkom op verschillende locaties. Aan sommige bijeenkomsten zijn kosten verbonden.
- Op donderdag 31 maart wordt een sobere maaltijd geserveerd. Deze zal om 18.00 uur klaar staan in een van de zalen bij de Protestantse Kerk aan het Tempsplein. Kosten p.p. 2,50 euro- Voor wie naar vormen van praktische bezinning zoekt, kan liturgisch bloemschikken op donderdag 7 april a.s. een goede optie zijn. Hierbij hoort enige inleiding in de liturgie rond de vastentijd. We komen samen in de zaal onder de Josephkerk, Heerlerbaan, aanvang 20 uur. Kosten voor de in te kopen bloemen en andere materialen 15 euro p.p.- In de ontmoetingsruimte van de Josephkerk, Heerlerbaan bent u op donderdag 14 april van 20.00 tot 22.00 uur welkom voor een avond over ‘op leven en dood’. Wat heeft Goede Vrijdag ons in dit verband te zeggen? Deken Van Galen zal het gesprek leiden. - Op maandag 18 april tenslotte willen we nadruk leggen op leven, nieuw leven.Dit gebeurt tijdens een samenzijn in een van de zalen van de Protestantse Kerk aan het Tempsplein, aanvang 20.00 uur. In de Vroege Kerk werd vooral in de Paasnacht gedoopt. Het sacrament van de doop is belangrijk in oecumenisch perspectief. De Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk erkennen elkaars doop. In de Paasnachtviering past ieder jaar het ‘vernieuwen van de doopbelofte’. Hoe leeft dit voor ons? Deze avond heeft ds. Bloemert de gespreksleiding.Wilt u er over denken om mee te doen?  Wat kan u tegenhouden? Wat brengt u  in beweging voor bezinning? Weet u van harte welkom! Wie niet aan alle avonden wil of kan deelnemen, kan uiteraard een keuze maken; het zijn immers op zichzelf staande thema’s. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 045 571 21 77 (op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur).Namens de Raad van Kerken Parkstad, deken Th. van Galen fso en ds. S. Bloemert  

Passieconcert
Op zondag 3 april zal er in onze kerk een passieconcert door Cantus ex Corde om 16.00 uur zijn. Entree is 7,50 Euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Muziekhuis Smeets (Akerstraat, Heerlen) en bij Oppidom (Pancratiusplein).
Uitvoeren Requiem van Faure
Op Palmzondag 17 april biedt onze kerk de gelegenheid voor een passend concert met het oog op de Goede Week. We dragen u nu reeds de datum aan met de uitvoerenden zodat u deze datum nog tijdig kunt noteren. Uitvoerenden zijn HGK Paluda samen met solisten en accordeonorkest.Het zangkoor vraagt geen entree maar kijkt of de vrijwillige bijdrage kostendekkend kan zijn voor de vergoeding van het orkest en solisten.De aanvangstijd is 19.30 uur.
Uitvoeringen Savelbergklooster
Zaterdag 2 april, PassieconcertEen uniek project waarin muziek en beeldende kunst samenkomen.Uitgevoerd worden werken van Händel, Vivaldi, Bach, Mozart en Haydn.Uitvoerenden: Het Maastrichter Strijkkwartet & Schilderijen van Rob Gruner.Aanvang: 19.30 u.Entrée: € 12,50, inclusief koffie/thee/fris tijdens de pauze.Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820
Vrijdag 8 april, Lijdensmeditatie ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz’Ontmoeting van Woord Vorm en BeeldVerzorgd door bureau Mamre: Franck Ploum, theoloog en Jetje van Wijk, piano.Aanvang: 19.30 u.Entrée: € 12,50 per persoon inclusief koffie/thee/fris.Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820
Maandag 18 april: ‘Titus’, held of heilige?Theatrale vertelling van en door Peter Vermaat.Wat bezielde Titus Brandsma? Was hij een heilige? Was hij een verzetsheld? Of beide?Aanvang: 19.30 u.Entrée: € 12,50 per persoon, inclusief koffie/thee/fris tijdens de nazit.Meer informatie: www.savelbergklooster.nl of 045 – 571 9820

Mijmeringen van een kapelaan
Afslanken om te groeienVasten, jezelf iets ontzeggen, doet niemand graag. Je moet je er altijd toe aanzetten. Zelfs afslanken, toch vaak goed voor de gezondheid, kost moeite. De advertenties met afslankmethoden doen alsof het een fluitje van een cent is om slank te worden, maar alleen al de grote hoeveelheid advertenties geeft aan dat het niet zo gemakkelijk is. Juist in deze tijd van overvloed is soberheid hard nodig.Werkdruk beperkenEigenlijk sluit dit aan bij één van de huidige trends: jezelf zijn. Je moet jezelf niet kapot werken, stress vermijden, geen slachtoffer zijn van de klok enzovoort. Vasten is ook de werkdruk beperken.Je moet voor jezelf opkomen, je niet weg laten drukken door anderen, je eigen mening zeggen, ontdekken wat jezelf wilt, kortom jezelf worden. Soms kan dit doorslaan naar egoïsme en eigenwijsheid, maar het kan ook betekenen: zelf groeien, vrijer worden om ook meer voor anderen te kunnen betekenen.Vasten is … En juist voor dit laatste is vasten belangrijk. Vasten is je beperken in eten en drinken, om meer te kunnen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zoals Jezus het zegt in de Bergrede. Juist door de gerechtigheid kom je zelf ook meer tot je recht, doe je recht aan jezelf. Vasten is je beperken in de weelde waardoor je de weelde van de liefde niet meer kunt ontdekken. Vasten is je iets ontzeggen om te ontdekken wat je echt nodig hebt. Vasten is de rijkdommen aan bezit inkrimpen om de rijkdom van je hart te beleven.Vasten is, zoals een mooie spreuk dat zegt: ervaren dat je het meest gevoed wordt door het brood dat je deelt, en dat je dorst het meest gelest wordt door de drank die je te drinken geeft. Vasten is afslanken om innerlijk te groeien. Dit is allemaal niet gemakkelijk. Maar mensen, wordt jezelf. Laat je niet bedelven onder te veel, zodat je jezelf niet meer kunt vinden, om je zelf te kunnen geven. Kapelaan Beijk
BoetevieringOp zaterdag 16 april om 14.00 uur zal er in onze kerk een boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid geboden worden.Ook weer een goede voorbereiding op het komende Paasfeest.

Zicht op Kerkontwikkelingen
We geven u eerst een kijkje in het cijfermateriaal van het eigen bisdom. Vervolgens weten we dat we nog verder inzakken. Maar wie meent dat deze trend algemeen is, weet niet omtrent de wereldkerk. Daarom geven we u toch ook eens deze cijfers.Van de 1,1 miljoen inwoners die de provincie - en dus het bisdom Roermond - telt zijn 786.000 mensen volgens kerkelijke registratie rooms-katholiek, 70% van de bevolking. Dat is een afname van bijna 3% ten opzichte van het jaar ervoor. Van de Limburgse katholieken gaat 8% regelmatig naar de kerk, wat neerkomt op 64.200 kerkgangers per weekeinde. Maar liefst 33.900 mensen zijn in de parochies van het bisdom actief als vrijwilliger; ongeveer de helft daarvan als koorlid. Dit blijkt uit nieuwe kerncijfers van het bisdom Roermond over het jaar 2009 zoals die afgelopen maand door onderzoekbureau KASKI gepresenteerd werden.Per weekeinde worden er in de Limburgse parochies 585 vieringen gehouden, hetgeen neer komt op 109 deelnemende gelovigen per viering. Het bisdom telt 326 parochies, waarin 181 priesters werkzaam zijn. In totaal telt het bisdom 251 priesters, 69 diakens en 9 pastoraal werkers.In 2009 werd in het bisdom Roermond 5.825 maal het sacrament van het Doopsel toegediend, 7.990 kinderen ontvingen de Eerste Communie en 6.600 het H. Vormsel. Ten opzichte van het jaar ervoor is bij het doopsel en vormsel een lichte daling bespeurbaar, terwijl het aantal communicanten gelijk is gebleven. Het aantal kerkelijke uitvaarten bedroeg 6.640. Ook hierin is een lichte daling merkbaar. De volledige kerncijfers zijn na te lezen op www.bisdom-roermond.nl bij button ‘bisdom’ en dan hoofdstuk ‘kerngegevens’.Overzicht wereldkerk.Verdeling van het aantal katholieken per wereld deel. Cijfers zijn van 2009.
Afrika:       15,2%
Amerika       49,4%
Azië     10,7%
Europa     24,0%
Oceanië   0,8%

En over de groei tussen 2000 – 2009
                                2000                       2009                    groei(%)                          
Gedoopten           1,045 miljard        1,181 miljard         13
Bisschoppen        4541                      5065                       12
Priesters           405178                 410593                          1
Priester-
kandidaten       110583                  117978                         7
Permanente
diakens               27824                     38155                      37
Vrouwelijke
religieuzen  ca. 800000                   729371                      -9

Zoeken