Parochienieuws 26 maart - 16 April

Over “Hard hollen”  en  “Hart op hol” 

Op adressen waar mensen thuis zorg nodig hebben, staan de dames en heren onder zakelijke druk. Voor het verrichten van een bepaalde handeling of zorg is vanuit een kantoordesk een bepaalde tijd voorzien. Voor wassen, steunkousen aantrekken, spuit zetten, kamer poetsen en dergelijke heeft men een bepaalde tijd. Dan is het weer hard hollen naar het volgende adres. Ook hier wordt productie gevraagd. Net als in ziekenhuizen is zorg in tijd berekend. Iets wat ook in het bedrijfsleven trouwens geldt. Bel je met een bepaald type kantoor voor een vraag, drukt de deskundige een klok in en krijgt u de rekening thuis. Lang niet elke werknemer die hierin moet meedraaien is daar gelukkig mee. Van de baas mogen ze hun hart niet laten spreken. En dat voelt de man of vrouw die deze zorg dan ook ervaart als koel en zakelijk.De tsunami in Japan toonde ons weer hartverscheurende beelden voor de mensen die getroffen zijn. Het zal je maar treffen….Natuurlijk zijn er de doden. Vervolgens de mensen die het verleden zien wegvagen, in het heden met lege handen (= zonder huizen met inhoud) komen te staan en maar moeten zien welke toekomst er op hen wacht.De tsunami welke de westerse wereld al jaren treft, krijgen we langzaam maar zeker in beeld. Nu de golven van ongeloof en het afgekeerd-zijn van God jarenlang ´onzichtbaar` haar slag kon slaan, komen steeds meer de gevolgen ervan aan de oppervlakte. Golven die de wetgevingen overspoelden en waardoor alles is prijsgegeven wat met de meest fundamentele geboden te maken heeft. Golven die het geweten en de moraliteit van alle handelen een ander aanzien gaven. Tot in het maatschappelijk verkeer dringt de groeiende verzakelijking hard door. In feite worden we beroofd van een hartelijke inzet.Je bent gewoon stomverbaasd als je hartelijk te woord wordt gestaan, iemand net ietsje meer doet dan je gevraagd hebt, iemand zijn hart onder de vereniging zet zonder er zelf meteen voordeel bij te willen halen. Het is opmerkelijk wanneer iemand je gewoon wat tijd en een oor geeft, dat voor jou bedoeld is en niet uit is op eigen voordeel. We hebben ons het Godsbeeld laten roven en daarmee het mensbeeld dat in Jezus uitdroeg: Dient elkander, bemint elkander, heb iets voor elkaar over, draagt elkanders lasten, vergeeft elkander, blijf niet eeuwig verwijten maken en weest barmhartig, zoals Uw Hemelse Vader barmhartig is. God is nu eenmaal liefde, maar als we die God ons laten afpakken, wordt ook die liefde niet meer vanzelfsprekend. We laten ons het hart afnemen, oftewel geven we de hardheid een kans boven een liefdevolle benadering.De vastentijd is een uitnodiging aan uw adres om God te naderen. Hem te ontmoeten in woord en gebed en sacrament. Om de ware liefde weer een plaats te geven in ons leven en daardoor in onze maatschappij. Om een einde te helpen maken aan de liefde die uit is op eigen gewin en op zichzelf te behagen en te bevredigen.Ik wens u een zinvolle vastentijd. Deken Th. v. Galen     
God beter leren kennen 

In de Pancratiuskerk ligt een folder welke we interessant genoeg vonden om er enkele exemplaren van aan te vragen. Dit met het oog op Pasen, het grootste kerkelijke feest dat inhoudelijk nauwelijks nog bekend is onder mensen.In die folder staat ook een kleine advertentie welke we ook op deze plaats aandacht willen geven.‘Met een paar muisklikken God beter leren kennen’. Internetcursus van 4 weken met een eigen e-coach.Eerste kennismaking met het christelijk geloof.www.waaromjezus-rk.nl  

Zoeken