Parochienieuws februari 2011

 
Over “Wil zwakte” en “Wilszwakte”.
We zijn al weer enkele weken oud in het nieuwe jaar. Voornemens gemaakt? Lukt het ermee of valt het tegen? Twee woorden houden ons namelijk bezig: willen en kunnen. Welke van die twee lijkt u het meest doorslaggevend? Je kunt wel veel willen…Waar zit nu de knoop in het leven van elke dag? Het lijkt onwaarschijnlijk dat ouders hun kinderen voor houden om het zwakke te willen.Zo ook zal een werkgever niet aan werknemers toestaan dat ze aan luiheid en gemakzucht toegeven en hun werk niet serieus verrichten. Een top-artiest die half presteert, zal snel geen volle zalen meer trekken.(Top)Sporters krijgen geen contract wanneer ze trainen aan hun laars lappen. We merken in het leven dat we als baby tot niets in staat waren. Maar gaandeweg kwam het “kunnen”.Je zag hoe iets moet en dan leer je het ook. Oefening baart kunst (=kunnen) zeggen we dan simpelweg. Wat ooit onmogelijk leek, blijkt best mee te vallen. Heb je nog talenten op bepaald gebied, dan groei je uit tot verbazingwekkende dingen. Kennis en vaardigheden veraangenamen de levenskunst. Dat alles is ook een kwestie van opvoeden.Daarnaast dient een opvoeding ook gericht te zijn op de leefcode, op het gedrag of de leefcultuur. Een oud woord daarvoor is: de moraal of de zeden. Als een sporter een succesdag had, hoor je wel eens spreken over: ik had vandaag een goede moraal….Klinkt als: ik had er zin in, voelde me goed, wilde en kon ervoor gaan.Maar dat lukt ons niet elke dag kennelijk. Dan bouwen we er niet veel of weinig van, presteren niet of onder de maat.De zorg voor ons leefklimaat is afhankelijk van de mens. Wat hebben we elkaar te bieden?Niemand is blij met troep voor zijn voordeur of in zijn tuin(tje). Maar hoe komt het dan dat er toch zoveel in de bermen terecht komt of op de weg? Niemand zal zeggen dat hij dat blikje of papiertje of zakje niet in de afvalbak kon deponeren. Maar het willen was er dus niet. Met een daad als deze zegt de mens in feite: wat de ander ervan vindt, boeit mij niet. M.a.w: je bent voor mij niet de moeite waard.Naast de zorg voor het milieu is er de zorg voor het lichaam. Niemand zal willens en wetens zich schade berokkenen. Toch moet een minister ingrijpen om te zorgen dat we meer aan beweging gaan doen, verstandiger eten en dat roken en drinken aan banden wordt gelegd.We “kunnen” dat wel, maar we missen kennelijk iets. En dat is de wilskracht. Vaak maken we onszelf iets wijs: “Nog een trekje, nog een glaasje, nog een keer een hapje”. Weet u wat de mens zelf er als commentaar bij zegt? “Ik zal nog een keer zondigen”…Als de baas komt kijken, de manager op talentjacht is, de agent je in de gaten houdt, je ouders een oogje in het zeil houden...als er dus iemand is die op je doen en laten let, dan kunnen we het wel wat we soms niet lijken te willen.Nu onze cultuur God eruit heeft gewerkt in het concrete van elke dag, is ook ons willen verzakt. Omdat de mens zich niet meer herkent als een wezen met een ziel, welke huist in een lichaam dat vergaat maar alles eraan doet om de ziel te laten voortbestaan. We zijn dus ziel-ige mensen of bezielde mensen. U die dit leest …kiest zelf.

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

 


 

Zaterdag 29 januari
18.30 uur
Preek: Prof. Meulenberg
Fientje Konieczny-Beaujean (zesw.d.); Anny Brans-Udo (1ste jrd.)

Zondag 30 januari 
Vierde zondag door het jaar

1e Lezing: Sef. 2, 3+3 12-13
Evangelie: Mt. 5, 1-12a (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Bèr Coumans

11.30 uur Sumadi
Jan Verhoeven (zesw.d.); Harry Schreuders (1ste jrd.) en overl. ouders Schreuders-Abels (jrd.); Tiny Verstappen-van Es; Elisabeth Alberkempe

Maandag 31 januari
H. Johannes (Don) Bosco, priester
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 1 februari
Dinsdag in week 4 door het jaar
09.00 uur V.d. overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Frits Buytendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 2 februari
Maria Lichtmis
09.00 uur Uit dankbaarheid H. Hart v. Jezus; Miets Straat-Salden

Donderdag 3 februari
Donderdag in week 4 door het jaar
09.00 uur Uit dankbaarheid en Gods Zegen over een nieuw levensjaar; Uit dankbaarheid

Vrijdag 4 februari
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Vrijdag in week 4 door het jaar
09.00 uur Overl. fam. Geurts en van Montfort; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. J. Roumen-Smeets; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Herman Kieftenbelt

Zaterdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
09.00 uur Goede roepingen tot priesterschap en religieuze leven

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Toon Helders, Overl. en zieken v.d. fam. Gorissen-Vaessen

Zondag 6 februari
Vijfde zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 58, 7-10
Evangelie: Mt. 5, 13-16 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Marthe Camps (v.w. Dek. Koor); Overl. echtp. Hulsman-Widdershoven

11.30 uur Cantor
Jan Stevens (1ste jrd.); Overl. echtp. van den Akker-Dielen (jrd.); Anna Le Jeune-Huffener en Joseph Le Jeune-Huffener (jrd.); Bertha Geurten-Frings; Elisabeth Alberkempe; Sjef Cobben em. past. Deken; Charly Fisher; Mevr. Maarschalkerweerd uit dankbaarheid

Maandag 7 februari
Maandag in week 5 door het jaar
09.00 uur Riet en Frits van de Laan-Boenders

Dinsdag 8 februari
Dinsdag in week 5 door het jaar
09.00 uur Henk en John Logister; Frits Buytendijk; Echtp. Louis Logister en Em Logister-Spreksel
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 9 februari
Woensdag in week 5 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 10 februari
H. Scholastica, maagd
09.00 uur Willy Nerkens (10de jrd.); Thij Slenders

Vrijdag 11 februari
Vrijdag in week 5 door het jaar
09.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes

Zaterdag 12 februari
Zaterdag in week 5 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Pastoor Mathieu Leclerq (9de jrd.)

Zondag 13 februari
Zesde zondag door het jaar
1eLezing: Sir. 15, 15-0
Evangelie: Mt. 5, 17-37 (A)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans +Harmonie Flos Carmeli
Maria Geelen (jrd.); Karel Savelsberg

11.30 uur Cantor
Lambert Smeets (jrd.); Heidel Stollman-Schlösser; Elisabeth Alberkempe; Maarten Beekman

Maandag 14 februari
Hh. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa
09.00 uur Fons Consten en ouders Consten-Janssen

Dinsdag 15 februari
Dinsdag in week 6 door het jaar
09.00 uur Frits Buytendijk
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 16 februari
Woensdag in week 6 door het jaar
09.00 uur Voor alle zieken en gehandicapten; Voor een goed verloop van een operatie

Donderdag 17 februari
Donderdag in week 6 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 18 februari
Vrijdag in week 6 door het jaar
09.00 uur V.d. overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans

Zaterdag 19 februari
Zaterdag in week 6 door het jaar
09.00 uur Overl. en lev. v.d. fam. Werker-Prevoo (jrd.)

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mevr. Ans Pompe-Guillaume

Zondag 20 februari
Zevende zondag door het jaar
1e Lezing: Lev. 19, 1-2+17-18
Evangelie: Mt. 5, 38-48 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Wies de Vries

11.30 uur Chrisko
Lien Stroucken-Schröder (2de jrd.) en Piet Stroucken; Ouders Lemmens-Piek, dochter Els en mevr. Lemmens-Wouters (jrd.)

Maandag 21 februari
Maandag in week 7 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 22 februari
Sint Petrus´Stoel
09.00 uur V.d. lev. en overl. v.d. fam. Stijfs, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand (2de jrd.); Overl. ouders Logister-Pieters; Frits Buytendijk
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 23 februari
H. Polycarpus, bisschop en martelaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 24 februari
Donderdag in week 7 door het jaar
09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 25 februari
Vrijdag in week 7 door het jaar
09.00 uur José Kiss-v. Sloun

Zaterdag 26 februari
Zaterdag in week 7 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 27 februari
Achtste zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 49, 14-15
Evangelie: Mt. 6, 24-34 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Bèr Coumans

11.30 uur Enjoy
Jan Lelkens (1ste jrd.); Overl. fam. H.J. Schiffers-Oostwegel (jrd.); Wiel Bosch

Maandag 28 februari
Maandag in week 8 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van MAART 2011: VRIJDAG 18 FEBRUARI

 


 

 

GEDOOPT
18-12-10       Shanena Geijsen, Ammonietenerf 303, Heerlen
15-01-11       Lien Custers, Leut – Maasmechelen (België)
16-01-11       Rob Posman, Welterlaan 6, Heerlen
 
OVERLEDEN
10-12-10              Josephina Konieczny-Beaujean, 84 jaar
21-12-10              Jan Verhoeven, 86 jaar
25-12-10              Josef Linsen, 95 jaar
11-01-11       They Daemen, 72 jaar
19-01-11       Dina Hofman-Weering, 87 jaar

 

 

Rectificatie Openingstijden Secretariaat
Het secretariaat (Pancratiusstraat 21) is open op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Dank u wel
Van velen van u hebben wij ook dit jaar weer prachtige Kerst- en Nieuwjaarskaarten ontvangen; vergezeld van liefdevolle wensen en soms met attenties. Graag willen wij u daarvoor dankzeggen.
Deken en Kapelaan

Bijbelstudie
Het belangrijkste boek voor een christen is ongetwijfeld de bijbel!
Velen beamen dit, maar weten vaak geen weg met de teksten. Anderen horen dat zeggen, maar zijn zo onbekend met het boek dat ze er ook niets in (kunnen) zien. Voor een gelovige kijk op het leven en de dingen van de wereld is kennis en begrip van de teksten onmisbaar. Ze zijn uitgangspunt van de verkondiging. In de kerkelijke liturgie nemen de lezingen uit de heilige Schrift dan ook een belangrijke plaats in. Het boek is het kanaal waarlangs het Woord van God tot ons gesproken wordt. Het zijn niet zomaar woorden die lange tijd eens zijn opgeschreven, maar woorden die ons tot op de dag van vandaag zouden mogen raken. Het zijn Woorden van Leven. Ze mogen voor ons een richtsnoer zijn of worden voor het leven van elke dag. Al een aantal jaren kende ons parochie cluster zuid een Bijbelstudie. Ook dit jaar zal dit plaatsvinden, nu onder leiding van Rick Blom, pastoraal medewerker/seminarist. De komende bijeenkomsten zullen in het teken staan van de synoptici. Dit zijn de drie evangelies volgens Marcus, Mattheüs en Lucas. Zij vertonen alle drie een sterke overeenkomst die we nader zullen gaan bekijken. Op elke 3e maandag van de maand komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie te Heerlerbaan. De avond zal van 19:30 tot 21:30 uur duren. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie en aan het eind van de avond zal er nog een kort moment van gebed zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven op de pastorie van de St. Josephparochie via tel: 045-5413896 ofwel via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Data van de bijeenkomsten:
21 februari - 21 maart - 18 april - 16 mei - 20 juni 

Werk maken van jezelf 
Het lijkt nog ver weg, maar het staat achter de deur van de carnaval: de vastentijd. Het kan een rijke tijd worden als je er iets mee doet. Jezelf bewust richten op je leven en je manier van samen-leven kan best een lichtje gebruiken. We bieden daarvoor een afwisselend programma. Als u mee wilt doen, is het goed dat u zich bekend maakt, voor de praktische gang van zaken. Op 17 maart starten we met een bezoek aan de abdij van Mamelis tussen 17.30 en 19.30 uur. Een monnik zal getuigen en verhalen wat in de mensengeschiedenis “vasten” is.
Op 25 maart kijken we naar een film.
Op 31 maart is er een sobere maaltijd voorzien.
Op 7 april bespreken we de liturgie rond en in de vastentijd.
Op 14 april spreken we met elkaar over het thema: Op leven en dood.
Ten slotte spreken we op 18 april over een levensfundament: de doop.
Wie niet aan alle avonden deel wil of kandeelnemen, mag altijd een keuze maken. Het zijn ook op zichzelf staande thema´s. Aanmeldingen via de mailadressen of secretariaatsnummers. 

Actie “Kerkbalans” 2011
Een kerk is van blijvende waarde
Elk jaar doen we, zoals landelijk gebruikelijk is, op zoveel mogelijk mensen een beroep tot ondersteuning. De parochie kerk is er immers van en voor de mensen. Mensen die heel divers met de kerk omgaan. Het kan gaan van “hoogst betrokken” via “goed dat ze er is” tot “onverschillig of afwijzend”. Tegen allen willen we zeggen dat in en met de kerk veel mensen stilstaan bij de hoogte- en dieptepunten van hun leven. Blij vieren we ons geluk, we delen verdriet en we komen op voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Geloven is gratis, maar het werk van onze parochie moet wel op een of andere manier gefinancierd worden. Kerkbalans is een jaarlijkse financiële actie waarmee u uw parochie en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze parochie: het salaris van het priesterteam, het onderhoud van de kerk, de pastorie en huisvesting van de kapelaan, het energieverbruik, kosten voor de liturgie, activiteiten voor kinderen en jongeren, diaconale activiteiten, versiering, koren, organisten en dirigent, scholing en vorming van vrijwilligers, administratiekosten en drukkosten. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om als parochie te functioneren. Voor onze inkomsten zijn wij vrijwel uitsluitend afhankelijk van de bijdragen van parochianen en mensen die van elders het werk van onze kerk in het centrum van Heerlen ondersteunen. Het bisdom draagt alleen bij als er nood aan de man is of bij bovenmatige kosten. Dan doneren zij met procenten. Met uw bijdragen konden we – met zuinig beleid en de hulp van veel vrijwilligers – ook in 2010 rondkomen. Maar 2011 stelt ons voor dezelfde opgaven en willen we ook in 2011 de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen.
Een kerk is inderdaad van blijvende waarde
Daar geef je voor!
Klik hier om een toezegging formulier te downloaden.

Opvoeringen Savelbergklooster
Op 5 februari 2011 zal de eerste voorstelling van 2011 plaatsvinden: ‘Mijn zoon Damiaan’
Gespeeld door de Belgische actrice Tine Ruysschaert.
Met bewondering, maar zonder devote naïviteit vertelt Tine Ruysschaert vanuit het standpunt van de moeder, Cato, van Damiaan de Veuster. Want wie voelt meer liefde voor zijn kind dan zijn eigen moeder? Bij wie meer angst over zijn lot? Bij wie meer trots over zijn heroïsche daden? En bij wie meer besef dat elke mens, ook een heilige, ook zijn kleine kantjes heeft? Tine brengt een ingetogen, maar doorleefd verhaal. Een moeder aan het woord, vol liefde, verdriet en trots. ’t Knappe script is van Stefan Broeckx. Maar de acteerprestatie van Ruysschaert is ook knap te noemen!!!

Zaterdag 5 februari om 19.30 u.
De Kapel, Savelbergklooster
Speelduur: 70 minuten
Entrée: € 12,50, inclusief koffie, thee, fris tijdens de nazit.
Kaarten te bestellen aan de kassa van het Savelbergklooster, dinsdag en donderdag t/m zondag tussen 11.00 u. en 17.00 u.
045 – 571 9820

Collecte Stichting OPALA
In het weekend van 11 en 12 december mocht de Stichting OPALA weer haar jaarlijkse kerkdeurcollecte houden. De opbrengst, die bestemd is voor (projecten van) de Nederlandse missionarissen, werkzaam over de hele wereld, overtrof onze verwachtingen. Liefst € 430,-- telden wij in onze collectebussen. Een echte gulle gave. Informatie van de stichting, over de missionarissen en hoe de giften door hen besteed worden, kunt u vinden in de nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt. Ook op het secretariaat van de stichting kunnen zij u meer hierover vertellen.
Adres: Stichting Opala, Groene Boord 11 A, 6411 GE Heerlen; tel.  045-5217873; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Tarieven H. Missen 2011
Per 1 januari 2011 gelden de volgende tarieven:
Eenvoudige dienst door de week: €   7,00
H. Mis op zaterdagavond of zondag: € 21,00
Extra jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere H. missen worden gehouden: € 210,00
Huwelijksmis (afhankelijk van kerkbijdrage huwelijkspaar) € 384,00
Enkel crematiedienst met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst (afh. van kerkbijdrage) € 320,00
Gestichte jaardienst (looptijd min. 10 jaar _ max. 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
10 jaar €     70,00
20 jaar €   140,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
10 jaar €   210,00
20 jaar €   420,00
Richtbedrag kerkbijdrage € 96,00
Omdat de tarieven voor een uitvaartplechtigheid in de kerk (€ 384,00 excl. koor) sterk afhankelijk zijn van de kerkbijdrage, zijn uw persoonlijke tarieven opvraagbaar bij het kerkbestuur.

Kerkradio via website
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om de H. Missen via onze website www.pancratiuskerk-heerlen.nl onder ′kerkradio′ live te volgen of gemiste H. Missen te beluisteren

Status Federatiebestuur i.o. (in oprichting)
Zoals u misschien weet, zijn de parochies H. Andreas, H. Joseph, H. Martinus, St. Pancratius en de Elisabethkapel Parc Imstenrade bezig met een federatiebestuur op te richten. Het doel van de federatie is bepaalde taken van de parochies over te nemen om doeltreffender te kunnen handelen en om het toekomstig tekort aan bestuursleden voor te zijn. De parochies zullen zelf aangeven welke taken zij over willen dragen en welke zij lokaal willen houden. Momenteel bereiden we een federatieovereenkomst voor die door het bisdom Roermond en de afzonderlijke kerkbesturen tzt goedgekeurd moet worden. Wij zullen u over onze volgende stappen via uw kerkblad informeren.

Zoeken