Parochienieuws februari 2011

 

 

Rectificatie Openingstijden Secretariaat
Het secretariaat (Pancratiusstraat 21) is open op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Dank u wel
Van velen van u hebben wij ook dit jaar weer prachtige Kerst- en Nieuwjaarskaarten ontvangen; vergezeld van liefdevolle wensen en soms met attenties. Graag willen wij u daarvoor dankzeggen.
Deken en Kapelaan

Bijbelstudie
Het belangrijkste boek voor een christen is ongetwijfeld de bijbel!
Velen beamen dit, maar weten vaak geen weg met de teksten. Anderen horen dat zeggen, maar zijn zo onbekend met het boek dat ze er ook niets in (kunnen) zien. Voor een gelovige kijk op het leven en de dingen van de wereld is kennis en begrip van de teksten onmisbaar. Ze zijn uitgangspunt van de verkondiging. In de kerkelijke liturgie nemen de lezingen uit de heilige Schrift dan ook een belangrijke plaats in. Het boek is het kanaal waarlangs het Woord van God tot ons gesproken wordt. Het zijn niet zomaar woorden die lange tijd eens zijn opgeschreven, maar woorden die ons tot op de dag van vandaag zouden mogen raken. Het zijn Woorden van Leven. Ze mogen voor ons een richtsnoer zijn of worden voor het leven van elke dag. Al een aantal jaren kende ons parochie cluster zuid een Bijbelstudie. Ook dit jaar zal dit plaatsvinden, nu onder leiding van Rick Blom, pastoraal medewerker/seminarist. De komende bijeenkomsten zullen in het teken staan van de synoptici. Dit zijn de drie evangelies volgens Marcus, Mattheüs en Lucas. Zij vertonen alle drie een sterke overeenkomst die we nader zullen gaan bekijken. Op elke 3e maandag van de maand komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie te Heerlerbaan. De avond zal van 19:30 tot 21:30 uur duren. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie en aan het eind van de avond zal er nog een kort moment van gebed zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven op de pastorie van de St. Josephparochie via tel: 045-5413896 ofwel via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Data van de bijeenkomsten:
21 februari - 21 maart - 18 april - 16 mei - 20 juni 

Werk maken van jezelf 
Het lijkt nog ver weg, maar het staat achter de deur van de carnaval: de vastentijd. Het kan een rijke tijd worden als je er iets mee doet. Jezelf bewust richten op je leven en je manier van samen-leven kan best een lichtje gebruiken. We bieden daarvoor een afwisselend programma. Als u mee wilt doen, is het goed dat u zich bekend maakt, voor de praktische gang van zaken. Op 17 maart starten we met een bezoek aan de abdij van Mamelis tussen 17.30 en 19.30 uur. Een monnik zal getuigen en verhalen wat in de mensengeschiedenis “vasten” is.
Op 25 maart kijken we naar een film.
Op 31 maart is er een sobere maaltijd voorzien.
Op 7 april bespreken we de liturgie rond en in de vastentijd.
Op 14 april spreken we met elkaar over het thema: Op leven en dood.
Ten slotte spreken we op 18 april over een levensfundament: de doop.
Wie niet aan alle avonden deel wil of kandeelnemen, mag altijd een keuze maken. Het zijn ook op zichzelf staande thema´s. Aanmeldingen via de mailadressen of secretariaatsnummers. 

Actie “Kerkbalans” 2011
Een kerk is van blijvende waarde
Elk jaar doen we, zoals landelijk gebruikelijk is, op zoveel mogelijk mensen een beroep tot ondersteuning. De parochie kerk is er immers van en voor de mensen. Mensen die heel divers met de kerk omgaan. Het kan gaan van “hoogst betrokken” via “goed dat ze er is” tot “onverschillig of afwijzend”. Tegen allen willen we zeggen dat in en met de kerk veel mensen stilstaan bij de hoogte- en dieptepunten van hun leven. Blij vieren we ons geluk, we delen verdriet en we komen op voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Geloven is gratis, maar het werk van onze parochie moet wel op een of andere manier gefinancierd worden. Kerkbalans is een jaarlijkse financiële actie waarmee u uw parochie en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze parochie: het salaris van het priesterteam, het onderhoud van de kerk, de pastorie en huisvesting van de kapelaan, het energieverbruik, kosten voor de liturgie, activiteiten voor kinderen en jongeren, diaconale activiteiten, versiering, koren, organisten en dirigent, scholing en vorming van vrijwilligers, administratiekosten en drukkosten. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om als parochie te functioneren. Voor onze inkomsten zijn wij vrijwel uitsluitend afhankelijk van de bijdragen van parochianen en mensen die van elders het werk van onze kerk in het centrum van Heerlen ondersteunen. Het bisdom draagt alleen bij als er nood aan de man is of bij bovenmatige kosten. Dan doneren zij met procenten. Met uw bijdragen konden we – met zuinig beleid en de hulp van veel vrijwilligers – ook in 2010 rondkomen. Maar 2011 stelt ons voor dezelfde opgaven en willen we ook in 2011 de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen.
Een kerk is inderdaad van blijvende waarde
Daar geef je voor!
Klik hier om een toezegging formulier te downloaden.

Opvoeringen Savelbergklooster
Op 5 februari 2011 zal de eerste voorstelling van 2011 plaatsvinden: ‘Mijn zoon Damiaan’
Gespeeld door de Belgische actrice Tine Ruysschaert.
Met bewondering, maar zonder devote naïviteit vertelt Tine Ruysschaert vanuit het standpunt van de moeder, Cato, van Damiaan de Veuster. Want wie voelt meer liefde voor zijn kind dan zijn eigen moeder? Bij wie meer angst over zijn lot? Bij wie meer trots over zijn heroïsche daden? En bij wie meer besef dat elke mens, ook een heilige, ook zijn kleine kantjes heeft? Tine brengt een ingetogen, maar doorleefd verhaal. Een moeder aan het woord, vol liefde, verdriet en trots. ’t Knappe script is van Stefan Broeckx. Maar de acteerprestatie van Ruysschaert is ook knap te noemen!!!

Zaterdag 5 februari om 19.30 u.
De Kapel, Savelbergklooster
Speelduur: 70 minuten
Entrée: € 12,50, inclusief koffie, thee, fris tijdens de nazit.
Kaarten te bestellen aan de kassa van het Savelbergklooster, dinsdag en donderdag t/m zondag tussen 11.00 u. en 17.00 u.
045 – 571 9820

Collecte Stichting OPALA
In het weekend van 11 en 12 december mocht de Stichting OPALA weer haar jaarlijkse kerkdeurcollecte houden. De opbrengst, die bestemd is voor (projecten van) de Nederlandse missionarissen, werkzaam over de hele wereld, overtrof onze verwachtingen. Liefst € 430,-- telden wij in onze collectebussen. Een echte gulle gave. Informatie van de stichting, over de missionarissen en hoe de giften door hen besteed worden, kunt u vinden in de nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt. Ook op het secretariaat van de stichting kunnen zij u meer hierover vertellen.
Adres: Stichting Opala, Groene Boord 11 A, 6411 GE Heerlen; tel.  045-5217873; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Tarieven H. Missen 2011
Per 1 januari 2011 gelden de volgende tarieven:
Eenvoudige dienst door de week: €   7,00
H. Mis op zaterdagavond of zondag: € 21,00
Extra jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere H. missen worden gehouden: € 210,00
Huwelijksmis (afhankelijk van kerkbijdrage huwelijkspaar) € 384,00
Enkel crematiedienst met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst (afh. van kerkbijdrage) € 320,00
Gestichte jaardienst (looptijd min. 10 jaar _ max. 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
10 jaar €     70,00
20 jaar €   140,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
10 jaar €   210,00
20 jaar €   420,00
Richtbedrag kerkbijdrage € 96,00
Omdat de tarieven voor een uitvaartplechtigheid in de kerk (€ 384,00 excl. koor) sterk afhankelijk zijn van de kerkbijdrage, zijn uw persoonlijke tarieven opvraagbaar bij het kerkbestuur.

Kerkradio via website
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om de H. Missen via onze website www.pancratiuskerk-heerlen.nl onder ′kerkradio′ live te volgen of gemiste H. Missen te beluisteren

Status Federatiebestuur i.o. (in oprichting)
Zoals u misschien weet, zijn de parochies H. Andreas, H. Joseph, H. Martinus, St. Pancratius en de Elisabethkapel Parc Imstenrade bezig met een federatiebestuur op te richten. Het doel van de federatie is bepaalde taken van de parochies over te nemen om doeltreffender te kunnen handelen en om het toekomstig tekort aan bestuursleden voor te zijn. De parochies zullen zelf aangeven welke taken zij over willen dragen en welke zij lokaal willen houden. Momenteel bereiden we een federatieovereenkomst voor die door het bisdom Roermond en de afzonderlijke kerkbesturen tzt goedgekeurd moet worden. Wij zullen u over onze volgende stappen via uw kerkblad informeren.

Zoeken