Parochienieuws 20 december - januari 2011

KERSTMIS : Hemel op aarde

 

Het heeft er alle schijn van dat we door het kerst ´feest´ onszelf gaandeweg steeds meer tekort hebben gedaan. Het karakter van luxe eten en drinken en cadeaus is niet meer het gevolg van de blik op de geboorte van de Christus, de Zoon van God. Het hemel-op-aarde karakter dat werd bezongen door de engelen aan herders en wijzen zijn we kwijt. We missen mogelijk de eenvoud van de herders of de wijsheid van de magiërs daartoe. In onze waan dat we de wereld zelf kunnen maken (en laten we eens eerlijk ernaar kijken wát we ervan maken) kijken we voorbij aan een Schepper en Redder. De zo begeerde wens om ´lief te hebben en te worden bemind´ verkeert in schraal weer.

Misschien omdat er grote verwarring bestaat doordat jonge mensen menen te begrijpen dat liefde gelijk is aan seksualiteit. Wanneer je op die gedachte je leven inricht, kom je er vaak bedrogen uit.

Je kunt er urenlang over discussiëren, er boeken over lezen of schrijven, zonder dat je er als mensen samen uitkomt.

Omdat we niet meer geënt zijn op de GOD DIE LIEFDE IS.     Hij zond ons Jezus als gesprekspartner, maar wie spreekt nog persoonlijk met Hem?

Hij zond ons een voorbeeld in doen en laten, in spreken en zwijgen, maar wie kijkt nog naar Hem?

Daarom wordt het elk jaar Kerstmis: Om mensen de kans te geven God in beeld te krijgen en weer verliefd te worden op de gedachte: Ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Ik heb een vriend.

Of een vriendschap beleefd wordt kunnen we makkelijk waarnemen: geliefden zoeken elkaar en zoeken elkaars nabijheid.

In de kerk is de ´Mis` de plaats daarvoor.

Daarom is het een vraag aan de lezer: Wat viert u? KerstMIS of kerstFEEST? De zondagse Eucharistie en de bezoekers ervan laten zien of er mensen op God verliefd zijn geraakt en in die liefde willen volharden, om de ware liefde weer een kans te geven.

Deken Th.v. Galen  

 

“Wat zonde toch…!”

 

U en ik, we horen het vaak horen zeggen. In veel gevallen klinkt deze opmerking als er iets kapot is gegaan wat voor mensen nuttig of kostbaar is. Er valt iets kapot bijvoorbeeld. Men verzucht dit ook wanneer een plotse verandering zich voordoet die onverwacht ons voor nieuwe opgaven plaatst. Iemand die zich bedankt voor een bestuursfunctie terwijl deze actief goed bezig was. Wat zonde dat hij/zij opstapt….

Mensen houden mijn denken daarmee scherp: Is dit wel zonde? Nee, is dan vaak het antwoord. Het is jammer of vervelend of lastig. Maar geen zonde…

En wat vaak werkelijk zonde is…daarvoor zijn we blind geworden. Omdat we dit niet herkennen, komen wel steeds meer de vruchten boven drijven in onze maatschappij, juist omdat we alleen nog een collectieve schuld kennen, niet of nauwelijks een persoonlijke schuld. En wie zich niet schuldig voelt, betert zich niet. En wat niet verbetert, zorgt voor verslechtering…

Toen in het Evangelie iemand betrapt was op zondig gedrag zei Jezus 2 dingen. Allereerst tegen de aandragers van de zondares: Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen (men wilde haar immers stenigen) en eenieder droop af (de mannen hadden zelfkennis!). Vervolgens tegen de vrouw: Vrouw ga heen en zondig niet meer. Er ontstond weer hoop voor haar en de mannen kregen thuiswerk nadat ze weer eens in het eigen hart hadden kunnen kijken.

De praktijk van de kerk over zonde, boete en schuld heeft in onze streken afgedaan. En dat heeft zeker ook te maken met de manier waarop nog in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw daar mee werd omgesprongen.

De angst welke we voor God kregen doet géén volledig recht aan Gods Liefde en Goedheid en Barmhartigheid. Niet meer bevrijd worden van schuld (een strafblad uitzitten via de rechter helpt toch niet werkelijk gezien de praktijk in het leven) zorgt ervoor dat mensen belast en beladen door het leven gaan en zich verdoven met ijdelheid, hoogmoed, eigendunk. Of ze zoeken vertier in vakanties, feestjes of koopgedrag, terwijl weer anderen grijpen naar tal van kalmeringsmiddelen.

(Waarbij ik niet wil zeggen dat elke persoon die iets slikt dat doet omwille van miskende zondigheid!)

Waar een kerk nog functioneerde op dit, kregen mensen weer een nieuwe kans. God is groter dan ons hart…zeker als de mens zich realiseert wat hij bidt in het Onze Vader: Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven…

Hoe vaak zijn we niet het slachtoffer van het hardvochtig gepraat van mensen over een ander…ook u zult wel eens vaker denken: “Ach, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”… Terwijl ieder de handen vol heeft aan zijn of haar eigen bekering.

Of zoals we onlangs de zuivering meekregen van de Tweede kamer: Ieder met een strafblad - (niet alles wat de rechter bestraft is tevens zonde… Denkt u maar aan het woord van de kerk dat stelen van brood in geval van erge honger niet altijd zonde moet zijn) - is eigenlijk onacceptabel om bestuurder te kunnen zijn.

Alleen een nieuwsredactie achtte zich ontheven van zulk een onderzoek en de conclusie eraan verbonden.

Ik ben bang dat we de gekste zaken gaan tegen komen als we zo met zonde en schuld moeten omgaan. Dé kerk zelf geve het voorbeeld natuurlijk, en daar hebt u gelijk in.

Maar waar de onbarmhartigheid van de mens gaat zegevieren, zal de mens dronken worden van dorst naar Gods barmhartigheid.


Maandag 20 december

Maandag in vierde adventsweek

09.00 uur Carly Lücker-Hoffman (1ste jrd.)

 

Dinsdag 21 december

Dinsdag in vierde adventsweek

09.00 uur Frits Buytendijk; Overl. ouders Logister-Pieters; Sjors Cordewener v.w. bewoners Kortstr. en Laan v.Hövell tot Westerflier

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 22 december

Woensdag in vierde adventsweek

09.00 uur Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbeler; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand

 

Donderdag 23 december

Donderdag in vierde adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 24 december

Vrijdag in de vierde adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Kerstavond 24 december

1e Lezing: Jes. 62, 1-5

Evangelie: Mt. 1, 18-25 (A)

Preek: Deken van Galen

 

19.00 uur Gezinsviering

Familiekoor Chrisko

Hein Nelissen (jrd.); Leny van Bergen (jrd.); Sjef Patelski (jrd.); Henk Logister; Jo Debie (v.w. huwelijksdag); Jo Ummelen en overl. fam. leden; Jo Frissen; Overl. ouders Mertens-Sijstermans

 

21.00 uur Plechtige Nachtmis

van Kerstmis

Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Overl. ouders Reinders-Erkens en broers Sjef en Ben en schoonzus Willy; Hans en Jes van Boxtel-Vroemen; Rob Gielen; Peter Lenssen; Gerard Meekel en zoon Rens; Overl. ouders Geraerts-Schurgers en van Alst-Hirsch

 

Zaterdag 25 december

Kerstmis, Geboorte van de Heer

1e Lezing: Jes. 62, 11-12

Evangelie: Joh. 1, 1-5+9-14 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans met Kerstliederen

Rie Frederik-v. Zanten; Lev. en overl. v.d. fam. Vogels-Pijls; Bertha Vranken-Janssen; Overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Huub Elie en overl. v.d. fam. Elie-Jans; Frits Loffeld en overl. fam.

 

11.30 uur Annemie Ravetta en ensemble

Carina Meijs en fam. (jrd.); Harry Vencken (jrd.); Wiel Bosch; Overl. v.d. fam. Meijers; Jan Stevens; Emile Nijskens; Mevr. Maarschalkerweerd (uit dankbaarheid); Susan Schuiling-Smeets

 

 Zondag 26 december

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

1e Lezing: Sir. 3, 2-6+12-14

Evangelie: Mt. 2, 13-15+19-23 (A)

Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Heerlens Citykoor

Karel en Sylvia Savelsberg; Anny Verrijt; Bertha Vranken-Janssen

 

11.30 uur Landgraafs Vocaal Ensemble

Elisabeth Alberkempe; Overl. v.d. fam. Kengen-Kurstjens; Bertha Geurten-Frings; Heidel Stollmann-Schlösser

 

Maandag 27 december

H. Johannes, apostel en evangelist

09.00 uur José Kiss-v. Sloun

 

Dinsdag 28 december

HH.Onnozele Kinderen, martelaren

09.00 uur Frits Buytendijk; Jan Stevens

 

Woensdag 29 december

Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 30 december

Zesde dag onder het octaaf van Kerstmis

09.00 uur Jo Ummelen

 

Vrijdag 31 december

Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis

09.00 uur Louis Cranen en overl. fam.; Sjors Cordewener v.w. bewoners Kortstr. en Laan v.Hövell tot Westerflier; Els Verhoeven-Schrijnemakers (v.w. verjaardag); Fons Consten en zijn ouders Consten-Janssen

 

Zaterdag 1 januari

H. Maria, Moeder van God

1e Lezing: Num. 6, 22-27

Evangelie: Lc. 2, 16-21 (A)

Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Giel Hertog (1ste jrd.); Rob Gielen

 

11.30 uur Heerlens Citykoor

H. Mis

 

Zondag 2 januari

Openbaring des Heren

1e Lezing: Jes. 60, 1-6

Evangelie: Mt. 2, 1-12 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Jeanne Oostwegel-Limpens en

Frans Oostwegel (jrd); Gon Boots (8ste jrd.), overl. ouders Boots-Smets en broer Ton; Dorien Drescher-Persoon (jrd.) en overl. ouders Persoon en Johan Drescher; Henriette Neelis-Crombach

 

11.30 uur Bruidskoor

Karel van den Hoff (jrd.); Mia Houtermans-Zeegers (jrd.); Heidel Stollmann-Schlösser; Jo Debie; Tiny Verstappen-van Es; Bertha Geurten-Frings; Elisabeth Alberkempe; Sjef Cobben em.past. deken; Charly Fisher; Toon Helders

 

Maandag 3 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur Echtp. Jos Janssen-Werts

 

Dinsdag 4 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur Sjors Cordewener v.w. bewoners Kortstr. en Laan v.Hövell tot Westerflier; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Frits Buytendijk; B.g.v. een verjaardag

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur Maria Karolina Christina Lemmens

 

Donderdag 6 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur Overl. vader

 

Vrijdag 7 januari

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur Overl. fam. Geurts en van Montfort; Sjors Cordewener v.w. bewoners Kortstr. en Laan v.Hövell tot Westerflier; Anna Eijck; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Trudie Souren-van de Geijn

 

Zaterdag 8 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur Hub Verberne

10.00 uur Theresiakapel

Bert Peters; Gerard Geurts

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00

Kapelaan Beijk

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 9 januari

1e Lezing: Jes. 42, 1-4+6-7

Evangelie: Mt. 3, 13-17 (A)

Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Gregoriaans

Bèr Coumans (zesw.d.)

 

11.30 uur Cantor

Jo Paulissen (2e jrd.); Françoise Van Loo-Mignon (jrd.); Johan en Martha Van Loo (jrd.); Elisabeth Alberkempe

 

Maandag 10 januari

Maandag in week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 11 januari

Dinsdag in week 1 door het jaar

09.00 uur Sjors Cordewener v.w. bewoners Kortstr. en Laan v.Hövell tot Westerflier; Frits Buytendijk; Henk en John Logister; Jan Stevens

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 12 januari

Woensdag in week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 13 januari

Donderdag in week 1 door het jaar

09.00 uur Thij Slenders

 

Vrijdag 14 januari

Vrijdag in week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 15 januari

Zaterdag in week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00

Kapelaan Beijk

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ans Pompe-Guillaume

 

Zondag 16 januari

Tweede Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 49, 3+5-6

Evangelie: Joh. 1, 29-34 (A)

Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Gregoriaans

Annie Seelen (jrd.); Lev. en overl. en ereleden Stadschutterij St. Sebastianus

 

11.30 uur Mozart Trio

Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Maarten Beekman

 

Maandag 17 januari

H. Antonius, abt

09.00 uur Gerard Geurts (1e jrd.)

 

Dinsdag 18 januari

Dinsdag in week 2 door het jaar

09.00 uur Frits Buytendijk

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 19 januari

Woensdag in week 2 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 20 januari

Donderdag in week 2 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 21 januari

H.Agnes, maagd en martelares

09.00 uur Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans

 

Zaterdag 22 januari

Zaterdag in week 2 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 23 januari

Derde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 8, 23b-9, 3

Evangelie: Mt. 4, 12-17 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur H. Mis Gregoriaans

 

11.30 uur Cantor

Mevr. Maarschalkerweerd (uit dankbaarheid); Elisabeth Alberkempe

 

Maandag 24 januari

H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 25 januari

Bekering v.d. H. Apostel Paulus

09.00 uur José Kiss-v. Sloun; Frits Buytendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand; Overl. ouders Ruiters-Hermans

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 26 januari

HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

09.00 uur H. Mis

Donderdag 27 januari

Donderdag in week 3 door het jaar

09.00 uur Lou van Bergen (v.w. verjaardag); Thij Slenders

 

Vrijdag 28 januari

H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 29 januari

Zaterdag in week 3 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Anna Brans-Udo (1st jrd.)


 

 

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van FEBRUARI 2011: VRIJDAG 21 JANUARI

 

 

 

 


GEDOOPT

20-11-10       Milan Veenendaal, Van Gronsveldstr., Kerkrade

28-11-10       Dylan Muchow, Eikenderweg 109

 

 

 

 

 

 


Kerststal 2010 …dat belooft wat!

 

Waar vorig jaar begrijpelijk de kerstuitbeelding als zeer mager ervaren werd (Pancratiusonwaardig), des te meer verrast zult u dit jaar zijn.

We hadden net na de oplevering van de kerk geen kans qua tijd om er eigenlijk ook maar iets van de maken…maar niet alleen qua tijd. De nieuwe kerkuitstraling konden we niet meer combineren met de stallen uit het verleden. Dat vroeg gewoon om iets anders, passender bij de nieuwe sacrale sfeer.

Met de hulp van een klein groepje mensen is het ervan gekomen: Het aanschaffen van beelden en de zorg om te kijken naar een passende vormgeving.

Uitgangspunt: De kerk niet beschadigen en de sfeer van ingetogenheid en schone kracht terugbrengen in de bouw. Iets dat vraagt om subtiliteit.

De beelden zijn stuk voor stuk juweeltjes. De vormgeving in zijn vooraankondiging heel geweldig!

U kunt het zien, met Kerstmis en de tijd erna. U mag het fotograferen!

 

Kerkopenstelling met het oog op kerststalbezichtiging

 

Op eerste en tweede kerstdag zal dat zijn van 13.00 tot 16.00 uur

Vervolgens op de tijden dat de kerk regulier altijd open is: Elke werkdag van 8.30 tot 12.00 (denkt u eraan dit niet te komen doen tijdens de viering van de mis welke elke dag om 9.00 uur is tot 9.30 uur)

Nieuwjaarsdag gaat de kerk dicht om 13.00 uur.

Hoewel het kerkelijke jaar een heel korte kersttijd kent laten we het tafereel staan tot en met zondag 15 januari.

 

 

 

 

Kerstmis

 

Kerstmis is een tijd voor verhalen en mysteries met diepere betekenis.

Kerstmis is een tijd van gevoelens, zoals geluk, warmte, maar ook helaas een tijd van leegte en gemis.

Het is een tijd van feesten, kerstbestanden en kerstverloven.

Het is een tijd waarop alles even heel harmonieus is.

Kerst is een tijd waarop het in de hele wereld even vrede is.

Maar ook een tijd van wachten op het nieuwe; een jaar van knallen en zingen.

Voor velen is het een tijd van goede voornemens, de hoop op nieuwe dingen.

En als de dagen op haar einde gaan, hopen we een heel gelukkig Nieuwjaar.

Dit is mijn wens voor u allen voor het komende jaar.

Kapelaan Beijk

 

 

 

 

 

Secretariaat parochie meer bereikbaar.

Mensen die er gebruik van maken weten en anderen kunnen het lezen: Het secretariaat (Pancratiusstraat 21) is open op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur.

Vanaf 2011 komt daar nu ook de woensdagmiddag bij. Met dezelfde tijden. Voor al uw vragen en wensen kunt u daar terecht, variërend van misintenties opgeven tot het bestellen van een urnenplek in de kerk, het laten maken van gedachteniskruisjes, het opgeven van een stichting voor missen, het kopen van een rozenkrans of noveenkaars of overleggen dat uw huis wordt ingezegend…Kortom: alles wat u van uw parochie of van uw priesters verwacht.

 

 

 

 

 

 

Benoeming erelid Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Zondag 21 november vierde het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De viering begon met een meerstemmige uitvoering in de Eucharistieviering van 11.30 uur in de St. Pancratiuskerk. Na afloop werd het feest voortgezet in Hotel De Valk. Hoogtepunt was dit jaar de benoeming van de heer Joep Simons tot erelid van het koor. Alle onderscheidingen die de Gregoriusvereniging kent heeft Joep in de loop der jaren reeds ontvangen. Als sluitstuk werd de heer Simons door bestuur en leden tot erelid benoemd. Joep is steeds een trouwe koorzanger en steunpilaar voor het koor geweest. Helaas kan hij wegens gezondsheidsredenen niet meer actief deelnemen aan de koorzang. Rest ons een dankjewel Joep voor alles wat je in de loop der jaren voor ons koor hebt betekend.

Het bestuur.

 

Boeteviering

Er zal een boeteviering plaatsvinden op zaterdag 18 december om 14.00 uur met aansluitend biechtgelegenheid.

 

Kerstgedicht

 

De donkere dagen voor kerstmis

Brachten ons een sneeuwwit tapijt

Sneeuw die zo smetteloos wit is

Is geen traditie in vroege wintertijd

 

De donkere dagen voor kerstmis

In een wereld waar van alles gebeurt

Honger stillend met wat rijst en vis

Ziekte die het leven van mensen verscheurt

 

De donkere dagen voor kerstmis

Geven je een wat meewarig gevoel

Denkend aan mensen die ik zo mis

Wat heeft het leven voor een doel

 

De prachtige dagen van Kerstmis

Brengen opnieuw de boodschap naar voren

We zingen het uit in de kerk en nachtmis

Heden is ons een redder geboren

 

Daarom mogen wij ons in deze dagen

Laten inspireren door dat kleine kind

Die zonder zich erbij af te vragen

Een weg van onbaatzuchtige liefde

door het leven vindt

Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2011

 

Zoeken